Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

 Εἶναι ἀπὸ ἐπιλογὴ νὰ παραμένῃς ἔξω ἀπὸ τὰ συνήθη!
Νὰ μὴν ἐμπίπτῃς στὴν κατηγορία ἐκείνην ποὺ ὅλοι σχεδὸν πράττουν τὰ ὅμοια!
Νὰ μὴν κλέψῃς, νὰ μὴν πῇς ψέμματα, νὰ μὴν ἐξαπατήσῃς!

 

Ὅλοι μας κατὰ καιροὺς ἔχουμε ὑποπέσει σὲ κάποιαν παγίδα. 
Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι εἶτε τυχαῖον εἶτε συνειδητόν.
Κι ὅταν εἶναι τυχαῖον, δῆλα δὴ κάτι ἔκτακτον, ἀλλὰ δὲν γίνεται στάσις ζωῆς, ναί, εἶναι ἀμελητέον, ὄχι ὅμως καὶ κάτι ποὺ πρέπει νὰ ἀγνοοῦμε.
Τὸ ἀντίθετον φυσικὰ συμβαίνει ὅταν εἶναι στάσις ζωῆς. Δὲν συζητᾶμε γιὰ ἐθισμούς!

Εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ὑπηρετῇς, μὲ κάθε τίμημα, τὴν ἀλήθεια, τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἠθικόν. 
Μὲ κάθε τίμημα ὅμως! 
Διότι συνήθως ἀναλογιζόμενοι τὰ τιμήματα, ὑπεκφεύγουμε καὶ τὴν …πατᾶμε!
Καὶ εἶναι πράγματι πολὺ μεγάλο θέμα νὰ κοιμᾶσαι τὶς νύκτες μὲ τὴν συνείδησίν σου πεντακάθαρη!
Πιστεύω πὼς εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ πέρας τῶν ἀνθρωπίνων θέσεων ἐπὶ τοῦ πλανήτου! 
Ἀλλὰ ἰδίως ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ πέρας τῆς ζωῆς κι ὄχι τῆς ὑπάρξεως.  

Ναί, ἔχω ζηλέψει κι ἐγὼ τὰ ἀγαθὰ τῶν ἄλλων.
Ἔχω μπεῖ στὸν πειρασμὸ νὰ ἁπλώσω τὸ χέρι μου καὶ νὰ τὰ πάρω, τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν μὲ βλέπουν. 
Ἀλλὰ δὲν τὸ ἔχω κάνει! Κι αὐτὸ εἶναι ἐπιλογή!
Ὄχι ἀπὸ φόβο μήπως καὶ μὲ δοῦν. Ἀπὸ καθαρὴ ξεκάθαρη ἐπιλογή!
Ἄλλως τε, ἐγὼ θὰ μὲ εἶχα δεἶ… Ὑπάρχει άξιοπιστότερος μάρτυρας ἀπό αὐτόν; 

Ναί, ἔχω πολλὲς φορὲς σκεφθεῖ νὰ διασχίσω ἀνάποδα ἕναν μονόδρομον, τὴν ὤρα ποὺ δὲν μὲ βλέπουν. 
Νὰ σταματήσω στὴν εἴσοδο μίας πυλωτῆς. 
Ἤ νὰ πατήσω περισσότερο τὸ ποδόνακτρον καὶ νὰ παραβιάσω τὸ ὅριον ταχύτητος. 
Ἀλλὰ δὲν τὸ ἔκανα. 
Βλέπετε, μία ἀρχὴ μὲ σταματᾶ.
Ἄν καὶ διαφωνῶ μὲ πάρα πολλοὺς νόμους αὐτοῦ τοῦ Ἑλλαδοξεφτιλιστᾶν, ἐφ’ ὅσον ἔχω ἀποφασίσει νὰ ζῶ ἐδῶ, θὰ τοὺς σέβομαι. Δὲν θὰ τοὺς καταπατῶ. 
Διαφορετικῶς ἄς ζοῦσα στὴν Ζιμπάμπουε.. Ἤ στὸ Καφριστάν… Ἤ τέλος πάντων κάπου ποὺ ὁ νόμος δὲν ὑφίσταται.
Ἐφ’ ὅσον ἐπιλέγω νὰ διαβιῶ σὲ χώρα ποὺ διαθέτει τύποις κάποιους νόμους, γιὰ ὅσο ἀκόμη, ἐγὼ ὀφείλω νὰ τοὺς σέβομαι καὶ νὰ τοὺς προασπίζομαι.
Καὶ δὲν ἔχω ἀποτρέψει τὸν ἐαυτόν μου ἀπὸ τὴν παραβίασιν τῶν ὀρίων διότι κάποιος φόβος μὲ κράτησε. Ὄχι!
Εἶναι μόνον ἀπὸ ἐπιλογή! 

Ναί, ἔχω ἀρκετὲς φορὲς μπεῖ στὸν πειρασμὸ νὰ κάνω μίαν ἀπάτη. 
Ἤ μίαν «ἄλλου εἴδους» συναλλαγήν.
Ἤ τέλος πάντων νὰ «δῶ» μὲ ἄλλα μάτια κάθε ἀρσενικὸ γύρω μου καὶ νὰ «κοροϊδέψω» τὸν σύντροφό μου. 
Ἀλλὰ δὲν τὸ ἔχω κάνει. 
Καὶ οὔτε θὰ τὸ κάνω. 
Διότι ἀπὸ ἐπιλογὴ ἔχω κρατήσει συγκεκριμένη στάσιν ζωῆς. Καὶ σὲ αὐτὴν δὲν χωρᾶ ἡ ἀπάτη!

Ναί, ἔχω μπεῖ πολλὲς φορὲς στὸν πειρασμὸ νὰ πῶ ψέμματα. 
Νὰ ἀδικήσω. 
Νὰ στηρίξω σὲ μίαν ἀντιδικίαν αὐτὸν ποὺ συμπαθῶ περισσότερο.
Ἀλλὰ δὲν τὸ ἔχω κάνει. 
Καὶ οὔτε θὰ τὸ κάνω. 
Διότι ἀπὸ ἐπιλογὴ ἔχω ἀποφασίσει νὰ παραμένω δίκαιη. 

Ναί, ἔχω ἀρκετὲς φορὲς σκεφθεῖ μὲ τὸν τρόπο ποὺ σκέπτονται πολλοὶ ἄλλοι γύρω μου. 
Ἀλλὰ δὲν ἐφαρμόζω τίποτα ἀπὸ ὅσα ὥς «πειρασμοί» εἰσβάλλουν στὴν σκέψιν μου. 
Ἐπιλέγω νὰ κρατῶ τὶς δικές μου ἀρχὲς ἐπάνω ἀπὸ κάθε ἄλλην σκέψιν ἤ ἐπιθυμία ἤ «πειρασμό».  

Εἶναι ὑψηλότατον τὸ τίμημα!
Εἶναι πάρα πολὺ δύσκολον, καθημερινῶς, μὲ τόσους «πειρασμοὺς» γύρω μας, νὰ  παραμένουμε «καθαροί».
Σχεδὸν ἀδύνατον θὰ ἔλεγα!
Ἁλλὰ εἶναι ἐπιλογὴ αὐτό!
Πονᾶ… Κουράζει… Σταματᾶ τὴν ἀνάσα  κάποιες φορές… 
Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη! Καὶ στὴν ἀνάγκη δὲν μποροῦμε νὰ ἀλλάξουμε τίποτα. Τὴν ὑπηρετοῦμε! 

Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ ἄλλη ἐκδοχή. Αὐτὴ ποὺ ἰσχυρίζεται πὼς ἐφ’ ὅσον ἔχω σκεφθεῖ, ἐφ’ ὅσον ἐπέτρεψα στὴν «παρασπονδία» νὰ εἰσβάλλῃ στὴν σκέψιν μου, ναί, οὐσιαστικῶς εἶμαι ἔνοχη. 
Ἴσως μάλλιστα, κατὰ μίαν ἔννοιαν, νὰ θεωρεῖται πὼς ἔχω ἤδη πράξει, ἐφ΄ ὅσον ἡ σκέψις προηγεῖται τῆς πράξεως. Συνεπῶς, ἐφ’ ὅσον τὸ σκέφθηκα, ναί, ἴσως θεωρητικῶς, νὰ εἶμαι ἔνοχη. 
Ἀλλὰ μὲ διαχωρίζει κάτι, τόσο δὰ μικρό, ἀπὸ τὸ νὰ εἶμαι ἀπολύτως ἔνοχη. 
Δὲν προχώρησα στὴν πράξιν.
Καὶ δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἐὰν οἱ ἄλλοι προχώρησαν. 
Μόνον ἡ δική μου θέσις καὶ ἡ δική μου στάσις μετρᾶ.  
Δὲν ζῶ μέσα ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους!
Ζῶ μέσα ἀπὸ ἐμέναν γιὰ ἐμέναν, κι ἐὰν ἐγὼ εἶμαι ὅπως ὀφείλω νὰ εἶμαι, τότε ναί, καὶ οἱ ἄλλοι θὰ δοῦν, δὲν θὰ ἀκούσουν, αὐτὰ ποὺ ἔχω νὰ τοὺς δείξω. Ἀλλὰ ὅλο αὐτὸ συμβαίνει γιὰ ἐμέναν. Ὄχι γιὰ τοὺς ἄλλους!
Ἡ δική μου ἐπιλογὴ μὲ κάνει νὰ εἶμαι αὐτὸ ποὺ εἶμαι κι ὄχι ἡ παρουσία τῶν ἄλλων.  

Ξέρω, δὲν γίνεται νὰ εἶσαι πάντα ὅπως θὰ ἤθελες. Ναί, δὲν γίνεται… 

Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ποὺ μᾶς κάνει νὰ διαχωρίζουμε τοὺς ἑαυτούς μας ἀπὸ τοὺς κάφρους. 
Κι αὐτό, ἄν καὶ μὲ ὑψηλὸν τίμημα, εἶναι ποὺ μᾶς κάνει νὰ διαφοροποιούμαστε ἀπὸ αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ ἐκλείψῃ!
Διότι, ἄν καὶ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε ἀκόμη ἀπόλυτα, ἡ σημαντικοτέρα μας «ἀποστολή» εἶναι αὐτὴ ποὺ ἔχει νὰ κάνῃ μόνον μὲ τὸ πῶς θὰ ἔχουμε δομήσει τὸ «ΕΓΩ» μας. Ὄχι μὲ αὐτὸ ποὺ θὰ κάνῃ ὁ ὁποιοσδήποτε ἄλλος!
Ἐὰν ἐγὼ εἶμαι, τότε καὶ οἱ ἄλλοι εἶναι!
Ἐὰν ἐγὼ περιμένω ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ εἶναι, τότε δὲν θὰ εἶμαι ποτὲ κάτι ἐγὼ καὶ θὰ ἀναμένω ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ φτιάξουν τὸν κόσμο. Κάτι ποὺ φυσικὰ ἐὰν συμβῇ, δὲν θὰ μὲ περιλαμβάνῃ! Διότι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ θὰ ἀσχοληθοῦν σοβαρὰ μὲ τὸ νὰ φτιάξουν τὸν κόσμο, δὲν θὰ ἀσχοληθοῦν διόλου μὲ τὸ νὰ φτιάξουν ἐμέναν. 
Ἐὰν ἐγὼ  λοιπὸν δὲν εἶμαι ὅσα πρέπει νὰ εἶμαι γιὰ ἐμέναν, τότε δὲν θὰ εἶμαι τίποτα καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ οὔτε καὶ γιὰ τὸν κόσμο. 
Εἶναι τόσο ἁπλὸ καὶ παραλλήλως τόσο πολύπλοκο!
Κι εὐτυχῶς, τὰ δυσκολότερα θέματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν ἀνθρωπότητα, εἶναι πάντα ἀπλᾶ… Ἐμεῖς τὰ κάνουμε νὰ φαίνονται δύσκολα!

 

Φιλονόη.  

 

Υ.Γ. Ναί, εἶναι ἐπιλογὴ τελικῶς νὰ «ζωγραφίζω» τὸν ἑαυτόν μου, διότι κατὰ βάθος «ζωγραφίζω» τὸν ἄνθρωπο καὶ τελικῶς ὅλον τὸν κόσμο…. 

φωτογραφία


http://www.filonoi.gr

  Kατεβάστε το άρθρο σε pdf:
   
 •   
 •   

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

 • http--2.bp.blogspot.com--RGIVm38THGE-UjMUfRlbjMI-AAAAAAAAAuE-L7zkELE7X7s-s160-268873_196916777129146_615553206_n.jpg
  Ότι είσαι, αυτό βλέπεις, ότι ζητάς, αυτό βρίσκεις. Αν έλθεις στο Άγιον Όρος και ζητάς να βρεις αρετή, θα ψάξεις και θα την ανακαλύψεις. Αν ζητάς σκάνδαλα, θα τα βρεις. Όμως το πραγματικό, το άλλο Άγιον Όρος θ' αγρυπνεί μυστικά και θα υφαίνει την ιστορία του υπόγεια και σιγαλά. Μοναχός
 • http--1.bp.blogspot.com--fKEiMeTzSjQ-UnMDBVCqdLI-AAAAAAAABVI-fC7eWkgRk3g-s1600-cebacf8ccebdcf84cebfceb3cebbcebfcf85.jpg
  «Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου
 • http--4.bp.blogspot.com---lml6NfyDuM-UWQDiNd9_pI-AAAAAAAAEk8-hsKqvigKsjw-s379-486718_471505646203662_776525439_n.jpg
 • 646babf42a80cf357c6572d7a5ddee95_230_200.png
 • ac1a91138665d2da02581a4b7bf57f51_230_200.jpg
 • f8f677aa46c05f036960f6330b48767b_230_200.jpg

Bίος Αγίου Φιλουμένου

Ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος μαρτύρησε στο ιστορικό Φρέαρ του Ιακώβ στις 29 Νοεμβρίου του 1979, καθώς τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού.

Περισσότερα

Κυπρος η πραγματική αλήθεια για το '74

 Μέρος Α κ'   Μέρος Β'


 

Η μασωνία στην Ελλάδα

Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ!

Περισσότερα

Δωρεάν τρόφιμα

Δωρεάν τρόφιμα ,ρούχα και φάρμακα.

Μάθετε που μπορείτε να τα βρείτε.

Κάντε κλικ στην εικόνα