Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 


Ἑτοιμάζονται γιὰ τὴν “Ἡμέρα Χ”: ΕΕ χωρὶς εὐρὼ
Ἑτοιμάζονται γιὰ ΕΕ χωρὶς εὐρὼ
 Τοῦ Γιώργου Δελαστὶκ
.             Αἴσθηση προκάλεσε ὁ κεντρικὸς πρωτοσέλιδος τίτλος τῆς «Φράνκφουρτερ Ἀλγκεμάινε», τῆς κορυφαίας ἐφημερίδας τοῦ γερμανικοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου: «Οἱ τράπεζες ἐξοπλίζονται γιὰ τὴν Ἡμέρα Χ. Προετοιμασίες γιὰ κατάρρευση τῆς Εὐρωζώνης. Μεγάλος σκεπτικισμός…ἐξ αἰτίας τῆς Ἑλλάδας!». Ἡ Φράνκφουρτερ Ἀλγκεµάινε εἶναι φυσικὰ συντηρητικὴ ἐφηµερίδα τοῦ κατεστηµένου, ἀλλὰ σὲ καµιὰ περίπτωση δὲν εἶναι «Μπὶλντ» νὰ γράφει ἐντυπωσιοθηρικὰ κατασκευασµένα ψέµατα καὶ ἀνοησίες. Ἀπὸ τὴ στιγµὴ ποὺ γράφει κάτι τέτοιο, εἶναι βέβαιο πὼς ἡ κατάσταση εἶναι σοβαρή.

.               «Στὶς µεγάλες γερµανικὲς τράπεζες καὶ ἐπιχειρήσεις περιφέρεται ἡ ἀνησυχία ὅτι τὸ εὐρὼ θὰ διαλυθεῖ», εἶναι ἡ πρώτη κιόλας φράση τοῦ πρωτοσέλιδου ρεπορτάζ. «Περίπου τὸ ἕνα τρίτο τῶν ἡγετικῶν δυνάµεων τῶν γερµανικῶν ἐπιχειρήσεων θεωρεῖ πιθανὸ ὅτι τὸ εὐρὼ θὰ µποροῦσε νὰ διαλυθεῖ σὲ εὐρὼ τοῦ Βορρᾶ καὶ εὐρὼ τοῦ Νότου», δηλώνει στὴν ἐφηµερίδα ὁ Ἀλεξάντερ Ρόος, στέλεχος ἑταιρείας συµβούλων, ἡ ὁποία εἰδικεύεται στὴν παροχὴ ὑπηρεσιῶν σὲ ἐπιχειρήσεις στὸν τοµέα τῆς ἀντιµετώπισης τῆς κρίσεως στὴν Εὐρωζώνη.
.               Ἡ µεγάλη πλειοψηφία τῶν Γερµανῶν ἐπιχειρηµατιῶν πιστεύει ἀκόµη ὅτι τὸ εὐρὼ θὰ ἐπιβιώσει, ἀλλὰ ταυτόχρονα προετοιµάζεται σοβαρὰ πλέον καὶ γιὰ τὸ ἐνδεχόµενο καταρρεύσεως τοῦ κοινοῦ νοµίσµατος. «Ὅλα τὰ σχέδια εἶναι ἔτοιµα στὸ συρτάρι», δηλώνει στὴν ἐφηµερίδα τραπεζίτης ποὺ δὲν κατονοµάζεται.
.               Δὲν ἔχουµε νὰ κάνουµε µἐ ἀφηρηµένα σχέδια. Τόσο ἡ Ντόιτσε Μπὰνκ ὅσο καὶ ἡ Κοµέρτσµπανκ, ἡ πρώτη καὶ ἡ δεύτερη τράπεζα τῆς Γερµανίας, ἀποκόπτουν ἤδη µεθοδικὰ ἀπὸ τώρα τὶς θυγατρικές τους τράπεζες στὶς χῶρες ποὺ περιδινίζονται στὴν κρίση. Τὰ ἱσπανικὰ καὶ τὰ ἰταλικὰ ὑποκαταστήµατα τῶν δύο ἀνωτέρω γερµανικῶν τραπεζῶν δὲν χρηµατοδοτοῦνται πλέον ἀπὸ τὶς µητρικὲς γερµανικὲς τράπεζες, ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς µηχανισµοὺς ἔκτακτης παροχῆς ρευστότητας τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν τῆς Ἱσπανίας καὶ τῆς Ἰταλίας ἀντιστοίχως, τονίζει ἡ «Φράνκφουρτερ Ἀλγκεµάινε».
.               Ἐπιπροσθέτως, ἀποκαλύπτει ἡ γερµανικὴ ἐφηµερίδα, οἱ µεγάλες τράπεζες µεταφέρουν µεγάλες ποσότητες ρευστοῦ χρήµατος σὲ χῶρες ἐκτὸς Εὐρωζώνης! Ὁ Ἀλεξάντερ Ρόος ἐπιβεβαιώνει, ἐπίσης, κάτι ποὺ εἶναι γνωστὸ στοὺς ἐπαΐοντες καὶ συµβαίνει µἐ ὅλες τὶς ἐπιχειρήσεις, ὄχι µόνο τὶς γερµανικές, ἀπὸ τότε ποὺ οἱ φόβοι καταρρεύσεως τοῦ εὐρὼ δὲν ἀνήκουν πλέον στὴν σφαίρα τῆς φαντασίας: «Κάθε νύχτα οἱ µεγάλες γερµανικὲς βιοµηχανικὲς ἐπιχειρήσεις ἀδειάζουν τοὺς τραπεζικοὺς λογαριασµοὺς ποὺ ἔχουν στὶς χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, οἱ ὁποῖες πλήττονται ἀπὸ τὴν κρίση, καὶ ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα ἐλάχιστο ποσὸ (σ.σ.: ποὺ κρατοῦν γιὰ τρέχοντα ἔξοδα) µαζεύουν τὰ χρήµατά τους στὴ Γερµανία!», ὑπογραµµίζει ὁ εἰδικὸς σύµβουλος. «Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ προστατεύονται ἀπὸ ἀπώλειες, ἂν ἡ Ἱσπανία, ἡ Πορτογαλία ἢ ἡ Ἰταλία περάσουν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νύχτας σὲ νέο νόµισµα, τὸ ὁποῖο κατόπιν θὰ ὑποτιµηθεῖ ἰσχυρά», τονίζει ἡ γερµανικὴ ἐφηµερίδα. «Ἐπιπροσθέτως οἱ ἐπιχειρήσεις µεταφέρουν µεγάλα χρηµατικὰ ποσὰ σὲ δολάρια», ἀποκαλύπτει.
.               Προκαλεῖ δέος στὸν ἁπλὸ Εὐρωπαῖο πολίτη ἡ συνειδητοποίηση τοῦ γεγονότος ὅτι οὔτε κὰν οἱ Γερµανοὶ τραπεζίτες καὶ ἐπιχειρηµατίες δὲν ἔχουν ἐµπιστοσύνη στὸ εὐρὼ καὶ µετατρέπουν µεγάλα χρηµατικὰ ποσὰ σὲ δολάρια, ἑλβετικὰ φράγκα ἢ γιεν.
.               «Ἀκούγεται ἀνησυχητικό, µπορεῖ ὅµως κάποιος νὰ τὸ βλέπει καὶ ἐντελῶς διαφορετικὰ – ὅπως ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς συµβούλους στὰ θέµατα τῆς κρίσης, ὁ ὁποῖος θέλει νὰ µὴν ἀναφερθεῖ τὸ ὀνοµά του: «Καµιὰ ἀνησυχία δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχει», λέει. «Τὸ εὐρὼ µπορεῖ νὰ συντριβεῖ, ὅµως ἡ Siemens καὶ ἡ Volkswagen δὲν πρόκειται νὰ βυθιστοῦν, νὰ καταστραφοῦν ἐξ αἰτίας τῆς καταρρεύσεως τοῦ εὐρώ», γράφει ἡ «Φράνκφουρτερ Ἀλγκεµάινε».
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – Βγάζουν τὰ λεφτὰ ἔξω κάθε… νύχτα
.               Ἐλάχιστοι ἁπλοὶ Ἕλληνες πολίτες ἔχουν συνειδητοποιήσει ὅτι σοῦπερ µάρκετ, ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας, ἐφοπλιστὲς καὶ ἄλλες µεγάλες ξένες ἐπιχειρήσεις, ποὺ δραστηριοποιοῦνται στὴν Ἑλλάδα, κάθε βράδυ -καὶ ἐννοοῦµε κυριολεκτικὰ κάθε βράδυ, µὲ τὴν πλήρη σηµασία τῶν λέξεων!- στέλνουν ὅλες τὶς εἰσπράξεις τῆς ἡµέρας στὸ… ἐξωτερικό! Τὸ σὸκ γενικεύεται, καθὼς τὸ ἴδιο συµβαίνει καὶ στὴν Ἱσπανία καὶ στὴν Πορτογαλία, ἀκόµη καὶ στὴν Ἰταλία ἐσχάτως! Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ οἱ ἐπιχειρήσεις θεωροῦν ὅτι ἀµύνονται ἔναντι περιπτώσεως ἐπιστροφῆς κάποιας χώρας τοῦ Νότου τῆς ΕΕ σὲ ἐθνικὸ νόµισµα, ἀδιαφορώντας βεβαίως γιὰ τὸ ὅτι µἐ τὸν τρόπο αὐτὸν ὑποσκάπτουν πλήρως τὴν ἐµπιστοσύνη στὸ εὐρώ.
 
http://christianvivliografia.wordpress.com/
 

Πηγή

  Kατεβάστε το άρθρο σε pdf:
   
 •   
 •   

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

 • http--2.bp.blogspot.com--RGIVm38THGE-UjMUfRlbjMI-AAAAAAAAAuE-L7zkELE7X7s-s160-268873_196916777129146_615553206_n.jpg
  Ότι είσαι, αυτό βλέπεις, ότι ζητάς, αυτό βρίσκεις. Αν έλθεις στο Άγιον Όρος και ζητάς να βρεις αρετή, θα ψάξεις και θα την ανακαλύψεις. Αν ζητάς σκάνδαλα, θα τα βρεις. Όμως το πραγματικό, το άλλο Άγιον Όρος θ' αγρυπνεί μυστικά και θα υφαίνει την ιστορία του υπόγεια και σιγαλά. Μοναχός
 • http--1.bp.blogspot.com--fKEiMeTzSjQ-UnMDBVCqdLI-AAAAAAAABVI-fC7eWkgRk3g-s1600-cebacf8ccebdcf84cebfceb3cebbcebfcf85.jpg
  «Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου
 • http--4.bp.blogspot.com---lml6NfyDuM-UWQDiNd9_pI-AAAAAAAAEk8-hsKqvigKsjw-s379-486718_471505646203662_776525439_n.jpg
 • 646babf42a80cf357c6572d7a5ddee95_230_200.png
 • ac1a91138665d2da02581a4b7bf57f51_230_200.jpg
 • f8f677aa46c05f036960f6330b48767b_230_200.jpg
«
»

Bίος Αγίου Φιλουμένου

Ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος μαρτύρησε στο ιστορικό Φρέαρ του Ιακώβ στις 29 Νοεμβρίου του 1979, καθώς τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού.

Περισσότερα

Κυπρος η πραγματική αλήθεια για το '74

 Μέρος Α κ'   Μέρος Β'


 

Η μασωνία στην Ελλάδα

Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ!

Περισσότερα

Δωρεάν τρόφιμα

Δωρεάν τρόφιμα ,ρούχα και φάρμακα.

Μάθετε που μπορείτε να τα βρείτε.

Κάντε κλικ στην εικόνα