Ημερομηνία : 23 Ιαν 2020, 17:51


Πρόσφατα Θέματα

Tελευταία άρθρα του blog


Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 99 δημοσιεύσεις ]  Μετάβαση στην σελίδα Προηγούμενη  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Επόμενο
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 19 Απρ 2015, 19:00 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 22 Νοέμ 2009, 21:16
Δημοσ.: 1282
Thanks:
Thanked:
time στο post
Aς δούμε τώρα την επιστολή του αποστόλου Πέτρου που αναφέρεται ο αρχιμανδρίτης Δαν.Γούβαλης

9 οὐ βραδύνει ὁ Κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες βραδύτητα ἡγοῦνται, ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ἡμᾶς, μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι, ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι. 10 Ἥξει δὲ ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτί, ἐν ᾗ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσονται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται.


Προφανώς εδώ ΔΕΝ αναφέρεται στην ημέρα του Κυριου ως μια αόρατη επέμβαση,αλλά στην Β΄Παρουσία Του Χριστού στο τέλος του κόσμου.

Παραθέτω την ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

Κάντε κλικ πάνω για να τις δείτε ολόκληρες.


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  

pros

 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 19 Απρ 2015, 19:05 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 22 Νοέμ 2009, 21:16
Δημοσ.: 1282
Thanks:
Thanked:
time στο post
Ας πάμε τώρα και στην ερμηνεία του Τρεμπέλα.

Πράξεις Αποστόλων

2ο κεφάλαιο 14-21

4 Σταθεὶς δὲ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρε τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἀπε­φθέγ­ξατο αὐτοῖς· ἄνδρες Ἰου­δαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἱερουσαλὴμ ἅπαντες, τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ρήματά μου. 15 οὐ γάρ, ὡς ὑμεῖς ὑπο­λαμβάνετε, οὗτοι μεθύουσιν· ἔστι γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας· 16 ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ εἰ­ρημένον διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ· 17 καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ Θεός, ἐκ­χεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑ­μῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑ­μῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁ­ρά­­σεις ὄψονται, καὶ οἱ πρε­σβύ­­τεροι ὑμῶν ἐνύπνια ἐνυ­πνιασθήσονται· 18 καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκ­χε­ῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσι. 19 καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ· 20 ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἢ ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ. 21 καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται.ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

14 Σηκώθηκε τότε ὁ Πέτρος καί στάθηκε σέ κάποιο κα­­­τάλ­­­ληλο σημεῖο μαζί μέ τούς ἄλλους ἕντεκα ἀποστό­λους· ὕψωσε τή φωνή του, γιά νά ἀκούγεται κα­λά ἀπό ὅλο τό πλῆθος, καί ἐμπνευσμένος ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα τούς εἶπε: Ἄνδρες Ἰουδαῖοι καί σεῖς ὅλοι πού κα­­τοικεῖτε στήν Ἱερουσαλήμ, μάθετε καλά αὐτό πού θά σᾶς πῶ, κι ἀκοῦστε προσεκτικά τά λόγια μου αὐ­τά, διότι θά σᾶς δώσω τήν ἀληθινή ἐξή­γη­ση γιά τά ὅσα βλέπε­τε. 15 Ἡ ἀντίληψη πού σχηματίσατε γιά τούς ἀνθρώπους αὐτούς εἶναι λανθασμένη. Δέν εἶναι μεθυσμένοι, ὅπως ἐσεῖς νομίζετε. Διότι εἶ­ναι ἡ τρίτη ὥρα ἀπό τήν ἀνατολή τοῦ ἥλιου, δηλαδή ἐν­­νέα τό πρωί, καί λόγῳ τῆς ἑορτῆς ἀλλά καί σύμφωνα μέ τίς πα­ρα­δόσεις τῶν μεγάλων ραββίνων μας δέν ἐπι­­­­­τρέ­πε­ται πρίν ἀπό τό μεσημέρι, ἤ τουλάχιστον πρίν ἀπό τίς δέκα τό πρωί, νά βάλουμε στό στόμα μας τίποτε. 16 Ἀλλά αὐτό πού βλέπετε εἶναι ἡ ἐπαλήθευση καί ἡ πραγ­ματοποίηση ἐκείνου πού εἶπε ὁ Θεός διαμέσου τοῦ προ­­φήτου Ἰωήλ, ὁ ὁποῖος προφήτευσε τά ἑξῆς: 17 Στήν τελευταία χρονική περίοδο, πού θά ἀρχίσει ὅταν ἔλθει ὁ Μεσσίας, λέει ὁ Θεός ὅτι θά συμβεῖ αὐτό: Θά ἐκχύσω τά χαρίσματα τοῦ Πνεύματός μου καί θά τά διαμοιράσω σ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Κι ἔτσι θά προ­φητεύσουν οἱ γιοί σας καί οἱ κόρες σας, καί οἱ νέοι σας θά δοῦν ὑπερφυσικές ὀπτασίες, καί οἱ γέροντες θά δοῦν στόν ὕπνο τους θεϊκά ἀποκαλυπτικά ὄνειρα. 18 Ἀκόμη καί στούς δούλους καί στίς δοῦλες μου, πού οἱ ἄνθρωποι τούς κατατάσσουν στήν κατώτερη κοι­­νω­νική τάξη, θά τούς μεταδώσω τίς μέρες ἐκεῖνες πάρα πολλά χαρίσματα ἀπό τό Πνεῦμα μου καί θά προφητεύσουν. 19 Θά κάνω καταπληκτικά θαύματα πάνω στόν οὐρα­­­­­­­­­νό καί ἀποδεικτικά σημεῖα τῆς δυνάμεώς μου κά­τω στή γῆ· καταστροφές μεγάλες κι ἐρημώσεις· αἱ­ματο­­­­­χυ­­­­­­σίες καί πυρκαγιές καί σύννεφο καπνοῦ, πού θ’ ἀνε­­­­­­­­­­­βαίνει ἀπ’ τίς πόλεις καί τά χωριά πού θά καίγο­ν­ται. 20 Ὁ ἥλιος θά ὑποστεῖ ἔκλειψη καί θά μεταστραφεῖ σέ σκο­­τάδι, καί ἡ σελήνη θά πάρει τό χρῶμα τοῦ αἵματος, προ­­τοῦ νά ἔλθει ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἡ μεγάλη καί πε­­­­ρίβλε­πτη, τότε πού θά ἔλθει ὁ Κύριος ἔνδοξος γιά νά κρίνει τούς ἐχθρούς του. Τέτοιες καταστροφές βέβαι­α καί θε­ομηνίες θά γίνουν καί τώρα πού ὁ Κύ­ρι­ος μέ δι­και­­ο­σύνη θά πατάξει ὅσους Ἰου­­δαί­­ους ἐπι­μεί­νουν στήν ἀπι­στία· θά ἐπα­­να­λαμβάνονται καί κάθε φορά πού θά ξε­σπᾶ μέσα στούς αἰῶ­νες ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ ἐνα­ντίον τῶν ἀπο­στα­τῶν· ἀλλά θά πραγ­μα­το­ποιηθοῦν καί τε­λικῶς πρίν ἀπό τή δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου. 21 Καί θά συμβεῖ τό ἑξῆς: Ὅποιος ἐπικαλεσθεῖ μέ πίστη καί εὐλάβεια τό ὄνομα τοῦ Κυρίου, θά σωθεῖ καί θά ἀπολαύσει τά ἀγαθά τῆς βασιλείας τοῦ Μεσσία.Βλέπουμε οτι καθαρά ο Τρεμπέλας ερμηνεύει και απο τις Πράξεις των Αποστόλων και απο τον Προφήτη Ιωήλ,την μεγάλη και επιφανή ημέρα,ως ημέρα της ένδοξης Δευτέρας Παρουσίας.


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 19 Απρ 2015, 19:18 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 22 Νοέμ 2009, 21:16
Δημοσ.: 1282
Thanks:
Thanked:
time στο post
Ας δούμε και πόσες επιφάνειες θα γίνουν.

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Πολλοὶ γὰρ τὰς μὲν ἑορτὰς ἄγουσι, καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἴσασι, τὰς δὲ ὑποθέσεις, ὅθεν ἐτέχθησαν, ἀγνοοῦσιν. Ὅτι μὲν οὖν Ἐπιφάνεια ἡ παροῦσα λέγεται ἑορτὴ, δῆλόν ἐστι πᾶσι· τίς δέ ἐστιν ἡ ἐπιφάνεια αὕτη, καὶ πότερον μία τίς ἐστιν ἢ δύο, τοῦτο οὐκ ἔτι ἴσασιν· ὅπερ ἐσχάτης αἰσχύνης ἂν εἴη καὶ πολλοῦ τοῦ καταγέλωτος, καθ᾿ ἕκαστον ἐνιαυτὸν τὴν ἑορτὴν ταύτην ἄγοντας, τὴν ὑπόθεσιν αὐτῆς ἀγνοεῖν. Πρῶτον μὲν οὖν ἀναγκαῖον εἰπεῖν πρὸς τὴν ὑμετέραν ἀγάπην, ὅτι οὐ μία τίς ἐστιν ἐπιφάνεια, ἀλλὰ δύο· μία μὲν ἡ παροῦσα αὕτη καὶ γενομένη, δευτέρα δὲ ἡ μέλλουσα καὶ κατὰ τὴν συντέλειαν ἐνδόξως γενησομένη. Καὶ περὶ ἑκατέρας αὐτῶν ἠκούσατε σήμερον Παύλου Τίτῳ διαλεγομένου καὶ λέγοντος οὕτω· περὶ μὲν τῆς παρούσης· Ἐπεφάνη ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, παιδεύουσα ἡμᾶς, ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας, σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι· περὶ δὲ τῆς μελλούσης· Προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὁ προφήτης δὲ περὶ αὐτῆς ἐκείνης ἔλεγεν οὕτως· Ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος, καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα, πρὶν ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ. Ἀλλὰ τίνος ἕνεκεν οὐχὶ ἡ ἡμέρα καθ᾿ ἣν ἐτέχθη, ἀλλ᾿ ἡ ἡμέρα καθ᾿ ἣν ἐβαπτίσθη, ἐπιφάνεια λέγεται; Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἡμέρα καθ᾿ ἣν ἐβαπτίσατο, καὶ τὴν τῶν ὑδάτων ἡγίασε φύσιν.


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 19 Απρ 2015, 23:31 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 27 Δεκ 2014, 22:20
Δημοσ.: 785
Thanks:
Thanked:
time στο post
Θα ηθελα να αποκαταστησω την αληθεια σε σχεση με δημοσιευση που εγιναν ως προς την αποψη του αειμνηστου καθηγητου πανεπιστημιου Παναγιωτη . Διοτι η μιση αληθεια δεν ειναι αληθεια αλλα παραπλανηση. Το αποσπασμα που χρησιμοποιηθηκε ειναι το ακολουθο:


Παράθεση:
Ὁ ἥλιος θά ὑποστεῖ ἔκλειψη καί θά μεταστραφεῖ σέ σκο­­τάδι, καί ἡ σελήνη θά πάρει τό χρῶμα τοῦ αἵματος, προ­­τοῦ νά ἔλθει ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου ἡ μεγάλη καί πε­­­­ρίβλε­πτη, τότε πού θά ἔλθει ὁ Κύριος ἔνδοξος γιά νά κρίνει τούς ἐχθρούς του. Τέτοιες καταστροφές βέβαι­α καί θε­ομηνίες θά γίνουν καί τώρα πού ὁ Κύ­ρι­ος μέ δι­και­­ο­σύνη θά πατάξει ὅσους Ἰου­­δαί­­ους ἐπι­μεί­νουν στήν ἀπι­στία· θά ἐπα­­να­λαμβάνονται καί κάθε φορά πού θά ξε­σπᾶ μέσα στούς αἰῶ­νες ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ ἐνα­ντίον τῶν ἀπο­στα­τῶν· ἀλλά θά πραγ­μα­το­ποιηθοῦν καί τε­λικῶς πρίν ἀπό τή δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου.


Ο ερμηνευων τον Τρεμπελα εγραψε κατω απο την αποψης του καθηγητου:

Παράθεση:
Βλέπουμε οτι καθαρά ο Τρεμπέλας ερμηνεύει και απο τις Πράξεις των Αποστόλων και απο τον Προφήτη Ιωήλ,την μεγάλη και επιφανή ημέρα,ως ημέρα της ένδοξης Δευτέρας Παρουσίας.


Οποιος προσεξει θα δει ομως οτι το αποσπασμα μιλα για κριση των εχθρων του και οχι για κριση του κοσμου. Το τι ακριβως εννοει ο Τρεμπελας θα το δουμε απο το υπομνημα στις πραξεις που ο ιδιος εχει γραψει (σελιδα 94 ) :

Παράθεση:
Η εκφρασης αυτη σημαινει εν τη Παλαια Διαθηκη την Ημερα καθην ο Ιεχωβα θα ελθει να κρινει τα εθνη συναγομενα και να τιμωρησει τους εχθρους του Ισραηλ.Σημαινει ως αυτως πασαν επισκεψιν του Θεου δια πληγης , επιδημιας, λιμου, η επιδρομης εχθρικης.


Επισης στο Υπομνημα στον Ιωηλ παλι του Τρεμπελα διαβαζουμε ακομα πιο αναλυτικα την αποψη του καθηγητου πανω στο επιμαχο χωριο Ιωηλ β 20 σελιδα 39.

Παράθεση:
Ως ηδη ειπωμεν ημερα επιφανης και μεγαλη του Κυριου ειναι η ημερα της δευτερας παρουσιας αυτου, κατα την οποια θα επιφανη ως κριτης εν τη δοξη αυτου ινα κρινη το κοσμο. Εως αν ομως επιστη η εσχατη ημερα , επεμβαινει ο Κυριος κατα τον ρουν της ανθρωπινης ιστοριας απο καιρου εις καιρον δια μερικως κρισεων πατασων το κακο , και αι επεμβασεις ουται , αι αποτελουσαι την εν τη ιστορια Νεμεσιν , προμηνυμα και προεικονισεις και προπαρασκευαστικοι σταθμοι ουσαι της ημερας εκεινης, λογιζονται ως ημεραι παρουσιας του αορατου Κριτου και καλουνται ημεραι Κυριου


Συνεπως πληθος αναφορων στη Παλαια Διαθηκη ως ημεραι Κυριου δεν αναφερονται στη συντελεια αλλα σε επεμβασεις του Θεου. Αναφερω καποια παραδειγματα

Στο ακολουθο ειναι φανερο οτι ο σκοτασμος του ουρανου που αναφερει το κειμενο δεν ταυτιζεται με τη συντελεια

Παράθεση:
Ησ. 13,9 ἰδοὺ γὰρ ἡμέρα Κυρίου ἔρχεται ἀνίατος θυμοῦ καὶ ὀργῆς θεῖναι τὴν οἰκουμένην ἔρημον καὶ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀπολέσαι ἐξ αὐτῆς.
Ησ. 13,9 Διότι, ιδού έρχεται η ημέρα του Κυρίου γεμάτη θυμόν και οργήν, που κανείς δεν ημπορεί να την εξιλέωση, και η δικαία αυτή οργή του θα καταστήση έρημον την οικουμενην· και θα καταστρέψη τους αμαρτωλούς από αυτήν.
Ησ. 13,10 οἱ γὰρ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὁ Ὠρίων καὶ πᾶς ὁ κόσμος τοῦ οὐρανοῦ τὸ φῶς οὐ δώσουσι, καὶ σκοτισθήσεται τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φῶς αὐτῆς.
Ησ. 13,10 Οι αστέρες του ουρανού, ο Ωρίων και όλος ο έναστρος κόσμος του ουρανού δεν θα δώσουν πλέον το φως των. Ο ανατέλλων ήλιος θα σκοτισθή και η σελήνη δεν θα δώση το φέγγος της.
Ησ. 13,11 καὶ ἐντελοῦμαι τῇ οἰκουμένῃ ὅλῃ κακὰ καὶ τοῖς ἀσεβέσι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν· καὶ ἀπολῶ ὕβριν ἀνόμων, καὶ ὕβριν ὑπερηφάνων ταπεινώσω.
Ησ. 13,11 Θα δώσω εντολήν να επέλθουν συμφοραί εις όλην την οικουμένην και στους ασεβείς τιμωρίαι δια τας αμαρτίας αυτών, θα καταστρέψω την έπαρσιν των παρανόμων και θα ταπεινώσω τον εγωϊσμόν των υπερηφάνων.
Ησ. 13,12 καὶ ἔσονται οἱ καταλελειμμένοι ἔντιμοι μᾶλλον ἢ τὸ χρυσίον τὸ ἄπυρον, καὶ ὁ ἄνθρωπος μᾶλλον ἔντιμος ἔσται ἢ ὁ λίθος ὁ ἐκ Σουφίρ.
Ησ. 13,12 Οσοι δε απομείνουν από αυτήν την καταστροφήν, θα είναι περισσότερον ολι-γοστοί και σπάνιοι, παρ' όσον είναι το εξορυσσόμενον και σκεπασμένον από χώματα και μη καθαρισθέν χρυσάφι, και οι άνθρωποι σπανιώτεροι από τους πολυτίμους εκ Σουφίρ λίθους.

Ησ. 13,13 ὁ γὰρ οὐρανὸς θυμωθήσεται καὶ ἡ γῆ σεισθήσεται ἐκ τῶν θεμελίων αὐτῆς διὰ θυμὸν ὀργῆς Κυρίου σαβαὼθ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ᾗ ἂν ἐπέλθῃ ὁ θυμὸς αὐτοῦ.
Ησ. 13,13 Και αυτός ο ουρανός θα οργισθή εναντίον των αμαρτωλών ανθρώπων και θα αποστείλη θυέλλας και κατακλυσμούς. Η γη θα σεισθή εκ θεμελίων εξ αιτίας του θυμού του Κυρίου τότε κατά την ημέραν, κατά την οποίαν θα επέλθη εναντίον των αμαρτωλών ο θυμός αυτού.
Ησ. 13,14 καὶ ἔσονται οἱ καταλελειμμένοι ὡς δορκάδιον φεῦγον καὶ ὡς πρόβατον πλανώμενον, καὶ οὐκ ἔσται ὁ συνάγων, ὥστε ἄνθρωπον εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀποστραφῆναι καὶ ἄνθρωπον εἰς τὴν χώραν ἑαυτοῦ διώξεται.
Ησ. 13,14 Οσοι δε απολειφθούν θα είναι δειλοί και περίφοβοι σαν το ζαρκάδι, που φεύγει πανικόβλητον, σαν τα περιπλανώμενα πρόβατα, δια τα οποία δεν υπάρχει κανείς να τα συγκέντρωση και περιφρούρηση. Εν όψει αυτής της συμφοράς κάθε ξένος ότνθρωπος θα επιστρέψη στον λαόν του και θα επιδιώξη με κάθε τρόπον να επανέλθη εις την πατρίδα του.


Αλλο παραδειγμα οπου προκυπτει οτι προκεται για επεμβαση του Θεου και οχι για τη συντελεια

Παράθεση:
Ιωηλ. 4,15 ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη συσκοτάσουσι, καὶ οἱ ἀστέρες δύσουσι φέγγος αὐτῶν.
Ιωηλ. 4,15 Ο ήλιος και η σελήνη, τα δύο αυτά φωτεινά σώματα, θα σκοτισθούν, το δε φεγγοβόλημα των αστέρων θα σβήση.
Ιωηλ. 4,16 ὁ δὲ Κύριος ἐκ Σιὼν ἀνακεκράξεται καὶ ἐξ Ἱερουσαλὴμ δώσει φωνὴν αὐτοῦ, καὶ σεισθήσεται ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ· ὁ δὲ Κύριος φείσεται τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, καὶ ἐνισχύσει τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ.
Ιωηλ. 4,16 Ο Κυριος όμως θα κράξη από την Σιών, θα φωνάξη από την Ιερουσαλήμ και θα σεισθή ο ουρανός και η γη. Αλλά μέσα στον συγκλονισμόν αυτόν θα λυπηθή τον λαόν του και θα ενισχύση τους Ισραηλίτας.
Ιωηλ. 4,17 καὶ ἐπιγνώσεσθε, διότι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν ὁ κατασκηνῶν ἐν Σιὼν ὄρει ἁγίῳ μου· καὶ ἔσται Ἱερουσαλὴμ ἁγία, καὶ ἀλλογενεῖς οὐ διελεύσονται δι᾿ αὐτῆς οὐκέτι.
Ιωηλ. 4,17 Τοτε θα μάθετε καλά ότι ίεγώ είμαι Κυριος ο Θεός σας, ο οποίος έχω κατασκηνώσει εις την Σιών, στο άγιον αυτό όρος της Ιερουσαλήμ. Τοτε η Ιερουσαλήμ θα γίνη αγία. Οι αλλοεθνείς και οι αλλόθρησκοι δεν θα πατούν πλέον εκεί.
Ιωηλ. 4,18 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀποσταλάξει τὰ ὄρη γλυκασμόν, καὶ οἱ βουνοὶ ῥυήσονται γάλα, καὶ πᾶσαι αἱ ἀφέσεις Ἰούδα ῥυήσονται ὕδατα, καὶ πηγὴ ἐξ οἴκου Κυρίου ἐξελεύσεται καὶ ποτιεῖ τὸν χειμάῤῥουν τῶν σχοίνων.
Ιωηλ. 4,18 Κατά την εποχήν εκείνην, εις την νέαν κατάστασιν των πραγμάτων, τα όρη θα τρέχουν γλυκό μέλι και από τους λόφους θα τρέχη άφθονον γάλα, όλαι δε αι πηγαί θα αναβλύζουν άφθονα ύδατα. Πηγή θα αναβλύζη από τον ναόν του Κυρίου, τα νερά της θα φθάνουν και θα ποτίζουν και αυτόν ακόμη τον μακρυνόν και ξηρόν χείμαρρον των Σχοίνων.


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 20 Απρ 2015, 00:13 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 27 Δεκ 2014, 22:20
Δημοσ.: 785
Thanks:
Thanked:
time στο post
Ως προς το κειμενο που παρατεθηκε απο τον π. Δανιηλ Γουβαλη προσωπικα δεν βλεπω καποια αξιολογα θεολογικα επιχειρηματα ωστε να του δινουν καποιο κυρος. Ασφαλως ο π. Δανιηλ δεν ηταν καθηγητης πανεπιστημιου και η ολη αναλυση του θεματος που εκανε ειναι εντελως απλοικη. Φθανει στο τελικο συμπερασμα :

Παράθεση:
Να το χωνέψετε καλά στο μυαλό σας. Μία παρουσία του Κυρίου αναμένεται. Κατ' αυτήν θα γίνη και το παγκόσμιο δικαστήριο όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Είναι η ημέρα του Χριστού.


Αυτος ο τροπος θεωρησης ασφαλως δεν ειναι θεολογικως και παραπεμπει αλλου. Αν ηθελε να μας πεισει ο π. Δανιηλ θα επρεπε να παραθεσει ολες τις παραπομπες απο τη Παλαια Διαθηκη και εκει να μας εξηγησει αν προκειται για τη συντελεια. Με τη λογικη της εναρθρης αναφορας της ημερας Κυριου δεν νομιζω οτι μπορει να εκληφθει ως επιχειρημα. Ο προφητης βλεπει τα γεγονοτα της επεμβασης του Θεου και δικαιολογημενα την αναφερει εναρθρως διοτι ασχολειται μονο με αυτη εκεινη την στιγμη.

Επισης σχετικα με το τιτλο του αρθρου
Παράθεση:
Σχετικά με το αν ειναι πολλές οι ημέρες του Κυρίου.


Μία η ημέρα Του Κυρίου

Αρχιμ. ΔΑΝΙΗΛ ΓΟΥΒΑΛΗ


απαντα η ιδια η γραφη

Παράθεση:
Ζαχ. 14,1 Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται Κυρίου, καὶ διαμερισθήσονται τὰ σκῦλά σου ἐν σοί.
Ζαχ. 14,1 Ιδού, έρχονται ημέραι παρά Κυρίου, κατά τας οποίας οι εχθροί σου, έπειτα από την νίκην εναντίον σου, θα μοιρασθούν μεταξύ των τα λάφυρά σου εντός της περιοχής σου.
Ζαχ. 14,2 καὶ ἐπισυνάξω πάντα τὰ ἔθνη ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ εἰς πόλεμον, καὶ ἁλώσεται ἡ πόλις, καὶ διαρπαγήσονται αἱ οἰκίαι, καὶ αἱ γυναῖκες μολυνθήσονται, καὶ ἐξελεύσεται τὸ ἥμισυ τῆς πόλεως ἐν αἰχμαλωσίᾳ, οἱ δὲ κατάλοιποι τοῦ λαοῦ μου οὐ μὴ ἐξολοθρευθῶσιν ἐκ τῆς πόλεως.
Ζαχ. 14,2 Θα συγκεντρώσω όλα τα έθνη εναντίον της Ιερουσαλήμ εις πόλεμον και η πόλις θα κυριευθή. Αι οικίαι θα διαρπαγούν, αι γυναίκες θα μολυνθούν, το δε ήμισυ των κατοίκων της πόλεως θα οδηγηθή εις αιχμαλωσίαν. Αλλά οι απομείναντες από τον λαόν μου δεν θα εξαφανισθούν από την πόλιν.Ας δουμε τη σημαινει πραγματικη μελετη του θεματος Ημερα Κυριου απο ενα αλλο καθηγητη πανεπιστημιου

Η Ημερα Κυριου στους προφητες της Παλαιας Διαθηκης Δημητριου Καιμακη σελιδες 207-289

http://www.imdlibrary.gr/index.php/el/2 ... 1-12-46-45

Απορω τι σχεση μπορει να εχουν υπεραπλουστευμενες σκεψεις του ανωτερω πατερα, με την εις βαθος θεολογικη ερευνα του ανωτερω καθηγητου.

Πολυ περισσοτερο ποιος μπορει να διορθωσει τον αποστολο Παυλο ο οποιος θεοπνευστα ερμηνευσε το προφητη Ησαια .

Παράθεση:
Ρωμ. 11,25 Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ,
Ρωμ. 11,25 Σας τα λέγω αυτά, αδελφοί, διότι δεν θέλω να αγνοήτε αυτήν την κρυμμένην μέχρι σήμερον αλήθειαν, δια να μη θεωρήτε σστον ευατόν σας συνετόν και άγιον και περιφρονήτε τους Ισραηλίτας. Η αλήθεια δε αυτή είναι ότι εις ένα μεγάλο μέρος του Ισραηλιτικού λαού έχει γίνει σκλήρυνσις, μέχρις ότου το πλήθος των εθνικών, που έχει προγνωρίσει ο Θεός, εισέλθουν εις την βασιλείαν του Χριστού.
Ρωμ. 11,26 καὶ οὕτω πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται· ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος καὶ ἀποστρέψει ἀσεβείας ἀπὸ Ἰακώβ·
Ρωμ. 11,26 Και έτσι, όταν αυτό πραγματοποιηθή, όλος ο Ισραηλιτικός λαός θα σωθή, όπως άλλωστε είναι γραμμένον στον προφήτην Ησαΐαν· “θα έλθη από την Σιών ο υπερασπιστής και ελευθερωτής, ο οποίος θα αποβάλη και θα εξαλείψη τας ασεβείας και τας αμαρτίας από τους απογόνους του Ιακώβ.
Ρωμ. 11,27 καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾿ ἐμοῦ διαθήκη, ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
Ρωμ. 11,27 Και αυτή είναι η συμφωνία και η διαθήκη μου με αυτούς, όταν θα αφαιρέσω και θα εξαλείψω τας αμαρτίας των”.


Ποιος επισης μπορει να διορθωσει τον αγιο Παισιο ο οποιος ξεκαθαρα μιλησε για τη παρουσια αυτη.

Τελος πρεπει να διαχωρησουμε δυο ορους . Την πατερογνωσια απο την πατερολατρεια.Δυστυχως υπαρχουν χριστιανοι οι οποιοι εχουν πιστεψει ακομα και σε θεοπνευστια η αλαθητο των πατερων ακομα και σε εσχατολογικα θεματα τη στιγμη που τα εσχατολογικα ηταν εσφραγισμενα για ολους κατα τους λογους αγγελου προς τον Δανιηλ εως εσχατου καιρου

Παράθεση:
Δαν. 12,4 καὶ σύ, Δανιήλ, ἔμφραξον τοὺς λόγους καὶ σφράγισον τὸ βιβλίον ἕως καιροῦ συντελείας, ἕως διδαχθῶσι πολλοὶ καὶ πληθυνθῇ ἡ γνῶσις. -
Δαν. 12,4 Και συ, Δανιήλ, κλείσε αυτούς τους λόγους, σφράγισε το βιβλίον μέχρι του τέλους του καθωρισμένου καιρού. Τοτε ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων θα διδαχθή και θα αυξηθή έτσι η γνώσις του θείου θελήματος”.


Παράθεση:
Δαν. 12,7 καὶ ἤκουσα τοῦ ἀνδρὸς τοῦ ἐνδεδυμένου τὰ βαδδίν, ὃς ἦν ἐπάνω τοῦ ὕδατος τοῦ ποταμοῦ, καὶ ὕψωσε τὴν δεξιὰν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀριστερὰν αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τὸν αἰῶνα, ὅτι εἰς καιρὸν καιρῶν καὶ ἥμισυ καιροῦ· ἐν τῷ συντελεσθῆναι διασκορπισμὸν γνώσονται πάντα ταῦτα.
Δαν. 12,7 Ηκουσα τον άνδρα τον ενδεδυμένον το πολύτιμον λινούν ένδυμα, ο οποίος ήτο επάνω από το ύδωρ του ποταμού. Αυτός αφού ύψωσε την δεξιάν του και την αριστεράν του χείρα στον ουρανόν και ωρκίσθη στον αιωνίως ζώντα Κυριον, είπε· “κατά το έτος των ετών και κατά το ήμισυ ακόμη του έτους, εις 3.5 έτη, όταν θα ολακληρωθή και θα λάβη τέρμα ο διασκορπισμός του λαού του Θεού, τότε θα μάθουν και θα εννοήσουν την αλήθειαν όλων αυτών των προφητειών”.


Παράθεση:
Δαν. 12,9 καὶ εἶπε· δεῦρο Δανιήλ, ὅτι ἐμπεφραγμένοι καὶ ἐσφραγισμένοι οἱ λόγοι, ἕως καιροῦ πέρας·
Δαν. 12,9 Και μου απήντησεν· “ελά, Δανιήλ, πάψε να ερωτάς. Οι λόγοι αυτοί είναι κλεισμένοι και σφραγισμένοι, έως ότου έλθη το τέλος του καθωρισμένου καιρού.


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 20 Απρ 2015, 10:16 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 27 Δεκ 2014, 22:20
Δημοσ.: 785
Thanks:
Thanked:
time στο post
Εικόνα

ΕικόναΗ σαφής παρέμβαση του Θεού εντός της Ιστορίας

Το 2004 ήρθε και μίλησε στα Ιωάννινα κατόπιν προσκλήσεως της Νομαρχίας Ιωαννίνων (!) ο Αθανάσιος Ρακοβάλης συγγραφέας του βιβλίου "Οι Γκουρού, ο νέος και ο Γέροντας Παΐσιος" Η ομιλία του αφορούσε στις αιρέσεις και τις παραθρησκείες. Αφού τελείωσε την ομιλία ένας ηλικωμένος Γιαννιώτης του είπε:

"Καλά αυτά που μας είπες για τις αιρέσεις αλλά εμείς θέλομε να μας μεταφέρεις Λόγο Ζώντα του Γέροντος Παϊσίου περί των επερχομένων" Αφού το ζητάτε θα σας πώ απάντησε ο Αθανάσιος Ρακοβάλης λέγων επί λέξη: μου είπε ο Γέροντας" "Θα ακολουθήσει καιρός παγκόσμιας αναταραχής και αβεβαιότητας κατά την οποίαν θα λάβει χώραν σαφής παρέμβαση του Θεού εντός της ιστορίας. Μετά απο αυτήν θα γεμίσει ο τόπος εκκλησίες και θα σας τραβούν απο το μανίκι να τους μιλήσετε για τον Χριστό!"[/size]


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 20 Απρ 2015, 10:20 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 27 Δεκ 2014, 22:20
Δημοσ.: 785
Thanks:
Thanked:
time στο post
Εικόνα

Η πιστη στη νικη του καλου αποτελει βασικη δημιουργικη ωθηση για τη ψυχη.

Ας ειναι ευλογημενος αυτος που πιστευωντας στο Θεο πιστευει στη νικη του καλου στο κοσμο. Ο κοσμος αυτος θα συνεχιζει να επιβιωνει χωρις να καταστραφει για πολυ ακομα . Αυτος ο κοσμος θα τελειωσει με την νικη του καλου . Αμην.


Απο το βιβλιο Ομιλιες Β του αγιου Νικολαου Βελιμιροβιτς, Εκδοσεις <<Ορθοδοξη Κυψελη>>


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 20 Απρ 2015, 10:22 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 27 Δεκ 2014, 22:20
Δημοσ.: 785
Thanks:
Thanked:
time στο post
Εικόνα


Τί εἶνε, ἀγαπητοί μου, ὁ Εὐαγγελισμός; Σᾶς δίνω μιὰ εἰκόνα καὶ τελειώνω. Εἶνε τὸ οὐράνιο τόξο. Ὅπως τὸν καιρὸ τοῦ Νῶε τὸ οὐράνιο τόξο ἦταν σημάδι ὅτι σταμάτησε ὁ κατακλυσμός, ἔτσι καὶ τὸ σημερινὸ μήνυμα τοῦ ἀρ­χαγγέλου Γαβριὴλ σκορπίζει τὴν ἐλπίδα στὴν ἀνθρωπότητα. Ποιά ἐλπίδα; Ὅτι ἡ τραγῳδία ―ναί, διότι τραγῳδία εἶνε ἡ ζωή, ὄχι διασκέδασι καὶ ἀπόλαυσι―, ἡ τραγῳδία δὲν θὰ διαι­ωνισθῇ. Ἄρχισε ἀπὸ τὸν κῆπο τῆς Ἐδέμ, καὶ συνεχίζεται μὲ δράματα ἀτομικά, οἰκογενειακά, ἐθνικά, πανανθρώπινα, μὲ πολέμους, αἱ­μα­τοχυσίες καὶ ἐρείπια. Ὣς ποῦ θὰ πάῃ;
Ἡ τραγῳδία αὐτὴ θὰ λήξῃ! Αὐτὸ σημαίνει ἡ ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Δὲν θὰ νικήσουν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, ὄχι· θὰ νικήσουν οἱ δυνάμεις τοῦ φωτός. Δὲν θὰ νικήσῃ τὸ σκότος, θὰ νικήσῃ τὸ φῶς· δὲν θὰ νικήσῃ ἡ ἀδικία, θὰ νικήσῃ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ εὐπρέπεια· δὲν θὰ νικήσῃ τὸ ψεῦδος, θὰ νικήσῃ ἡ ἀλήθεια· δὲν θὰ νικήσῃ ὁ σατανᾶς, ὅπως κι ἂν παρουσιάζεται διὰ μέσου τῶν αἰώνων, θὰ νικήσῃ ὁ Χριστός· ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
«Εὐαγγελίζου» λοιπόν, «γῆ, χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε, οὐρανοί, Θεοῦ τὴν δόξαν»
(θ΄ ᾠδὴ Εὐαγγ.).

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

(ἱ. ναὸς Ἁγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης Τρίτη 25-3-1980)

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=46483#more-46483


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 20 Απρ 2015, 10:51 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 27 Δεκ 2014, 22:20
Δημοσ.: 785
Thanks:
Thanked:
time στο post
ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ;

Καὶ οἱ λαοί; Ὤ οἱ λαοί! Παρασυρόμενοι ἀπὸ διάφορα ἀπατηλὰ συνθήματα τρέχουν πίσω ἀπὸ τέτοιους ἀρχηγούς. Ἀλλὰ δὲν ἀργοῦν ν᾿ ἀντιληφθοῦν, ὅτι ἀπατήθηκαν οἰκτρά. Ἡ ὄψι τοῦ «μέλανος ἵππου» παρουσιάζεται καὶ πάλι μπροστά τους ἀπαίσια, πιὸ ἀπαίσια καὶ πιὸ ἄγρια ἀπὸ πρίν. Ἄπιστοι καὶ ἄθεοι ἀρχηγοί, γιατί ἀπατᾶτε τοὺς λαούς; Γιατί δὲν δείχνετε τὴ μόνη ὁδὸ διὰ τῆς ὁποίας οἱ λαοὶ τῆς γῆς θὰ λύσουν τὰ προβλήματά τους καὶ θὰ ζήσουν εὐτυχισμένοι; Ἐσεῖς δὲν θὰ δώσετε ποτέ τὸ ψωμὶ ποὺ θὰ χορτάσῃ τοὺς λαούς! φώναζε σὲ προφητικὴ γλῶσσα ὁ ῾Ρῶσος Ντοστογιέφσκυ. Θὰ ἔρθῃ ἡ ὥρα ποὺ οἱ λαοί, πεινασμένοι μὲ τὴ διπλῆ πεῖνα, τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς, ἀηδιασμένοι καὶ ἀγανακτισμένοι ἀπὸ τὶς ψεύτικες ὑποσχέσεις τῶν ἀπατεώνων, θὰ ἔλθουν πρὸς ἐκεῖνον ποὺ εἶνε ὁ ἀληθινὸς «ἄρτος» τοῦ κόσμου (πρβλ. Ἰω. 6,35,41,48,51). Ναί, θὰ ἔλθουν πρὸς τὸν Ἰησοῦ· καὶ ἐφαρμόζοντας τὴν θεία διδασκαλία του, ποὺ συνοψίζεται σὲ λίγα ἁπλᾶ ἀλλὰ σοφὰ καὶ παντοδύναμα λόγια, οἱ λαοὶ θὰ βροῦν καὶ τὴν κοινω­νικὴ εἰρήνη καὶ εὐημερία τους, καὶ θὰ ἐκπληρωθῇ ἔτσι ἡ προφητεία τοῦ Ἰεζεκιὴλ ποὺ λέει· «Ἀναστήσω αὐτοῖς φυτὸν εἰρήνης, καὶ οὐκέτι ἔσονται ἀ­πολ­λύμενοι λιμῷ ἐπὶ τῆς γῆς», δηλαδή· Θὰ τοὺς χαρίσω εἰρηνικὴ περίοδο νὰ καρποφορῇ ἡ φυτεία τους, καὶ δὲν θὰ πεθαίνουν πιὰ πάνω στὴ γῆ ἀπὸ τὴν πεῖνα (Ἰεζ. 34,29).

Απὸ το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου «Τὰ τέσσαρα χρώματα», εκδοση 1955-56, σσ. 166-182


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση κατά  
Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 99 δημοσιεύσεις ]  Μετάβαση στην σελίδα Προηγούμενη  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Επόμενο

Παραπλήσια θέματα
Το αμερικανικό Stratfor προβλέπει ότι η Τουρκία θα επιδιώξει μεγάλη κρίση στην Κύπρο
Δ. Συζήτηση: Ελληνοτουρκικά
Συγγραφέας: asterias
Απαντησεις: 2
Πάγος, με μεγάλη καθαρότητα, κάτω από το έδαφος του Άρη
Δ. Συζήτηση: Αστρονομία - Αστροφυσική-Διάστημα
Συγγραφέας: emman
Απαντησεις: 0
Απίστευτα μεγάλη ποσότητα ζάχαρης τρώμε και πίνουμε....
Δ. Συζήτηση: Γενικά θέματα
Συγγραφέας: evaggelia
Απαντησεις: 0
Η μεγάλη Κρητική Επανάσταση κατά της Οθωμανικής κυριαρχίας (1866-1869) (πρώτο μέρος)
Δ. Συζήτηση: Ιστορικά θέματα
Συγγραφέας: King Minos
Απαντησεις: 2
Υπάρχει πραγματικά μεγάλη ανάγκη όποιος μπορεί να βοηθήσει
Δ. Συζήτηση: Αλληλοβοήθεια
Συγγραφέας: emman
Απαντησεις: 0


Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
Powered by phpBB © 2010-2011 phpBB Group.
Violaceous by: Matt
Ευχαριστούμε την ομάδα του phpbbgr.com
All rights reserved. Copyright © 2009-2017 filoumenos.com.

Μετάφραση Jorfan και phpBB2.gr