Ημερομηνία : 19 Μαρ 2019, 04:45


Πρόσφατα Θέματα

Tελευταία άρθρα του blog


Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 19 δημοσιεύσεις ]  Μετάβαση στην σελίδα 1, 2, 3  Επόμενο
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Απο το Γεροντικό και τους Πατερες της Ορθοδοξίας
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 16 Μάιος 2010, 13:39 
Γενικοί συντονιστές
Γενικοί συντονιστές
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 11 Απρ 2009, 11:41
Δημοσ.: 412
Thanks:
Thanked:
time στο post
Επειδη πολλά ακούγονται στις ημερες μας περι προφητων και προφητειων είπα να παραθέσω κάποιες "προρησεις" από την ιερα Ορθόδοξη Παρακαταθήκη που αφορούν τις ημερες μας .

Αββά Μωυσέως του Αιθίοπος (Δ΄αιών μ.Χ)

Ο Αββάς Μωυσής ο Αιθίοψ προεφήτευσεν, ειπών ότι εις τας υστερνάς ημέρας του εβδόμου και ημίσεως αιώνος η μοναδική πολιτεία θέλει αμεληθεί τελείως και μελλει καταφρονεθή τόσον η ψυχική σωτηρία από τους Μοναχούς, ώστε οι αδελφοί να περιέρχονται ανάμεσον των θορύβων και ταραχών, εσκοτισμένοι, ανωφελείς και ράθυμοι, την αρετήν παντελώς μη επιμελούμενοι` υποδεδουλωμένοι εις τα πάθη της αμαρτίας, διότι εκείθεν όπου εκαύθην ο Σατανάς παρά των αρχαιων αγωνιστών, εκείθεν κακείνος έχει να καύσει και να φλογίσει και όθεν ενικήθη, εκείθεν έχει και αυτός να νικήσει τους αμελείς καταφρονητάς Μοναχούς. Όπου δε επλεόνασε η δικαιοσύνη εκεί θέλει υπερπερισεύσει η αμαρτία και η ανομία, διότι θέλει ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θέλει συναναστρέφονται Μοναχοί αναμέσον των πόλεων χωρίς φόβον, περιερχόμενοι τας κώμας με γαστριμαργίας και οινοποσίας και αναμέσον της ματαιότητος του κόσμου συναναστρεφόμανοι, εν ασελγείαις ακαθαρσίαις σαρκός συμφυρόμενοι. Εν ταις ημέραις εκείναις θέλει είσθε μίσος, φθόνος, φιλονικίαι και μάχαι εις τα κοινόβια μέχρι φόνων, ωσαύτως και εν ταις Λαύραις ιδιορύθμαις, εκ της κακίας του ενός προς τον έτερον πλησίον αυτού, και ότι ημελήθησαν οι κανόνες και οι πνευματικοί αγώνες.
Θέλουν προχειρίζεσθαι ηγούμενοι και ποιμένες αυτών άνδρες αδόκιμοι αρετής, άπιστοι, απρόκοποι…και μη γνωρίζοντες ότι είναι αυτοί τύπος και παράδειγμα ωφελείας του ποιμνίου αυτών. Εκ της τοιαύτης δε αμελείας και καταφρονήσεως των ποιμένων απολλούνται. Μέλλουσι δε κολάζεσθαι ου μόνον οι αμελείς και ράθυμοι, αλλά και οι δόκιμοι και οι εγκρατείς και ενάρετοι αδελφοι.
Μετά ταύτα είδεν ο δούλος του Θεού Μωυσής ότι νέφος και λαίλαψ, ομίχλη σκοτεινή πειρασμών φοβεροτάτων έπεσεν εις τους Μοναχούς από το μέρος της Άρκτου, και ότι εδιώκοντο οι Μοναχοί και το Μοναχικόν σχήμα από όλεθρον αιρέσεων, ηναγκάζοντο δε οι πολλοί ρίπτοντες το σχήμα να υπανδρεύονται. Τότε οι ολίγοι αγωνισταί, οι ευδοκιμήσαντες ως αργύριον και χρυσίον εν χωνευτηρίω, εν θλίψη πολλή και διωγμοίς, ως και στενοχωρία , ευδοκιμήσουσιν` όσοι δε φανώσι δόκιμοι και νικηταί των τοσούτων δεινών πειρασμών, μεγαλυνθήσονται και δοξασθήσονται παρά Θεού περισσότερον από αυτούς τους βαστάσαντας το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα και τον παγετόν της νυκτός.

Του Αββά Παμβώ προς μαθητήν του

…Σου λέγω και τούτο Τέκνον μου, ότι θα έρθει καιρός, οπόταν οι χριστιανοί θα προσθέτουν και θα αφαιρούν και θα μεταβάλουν τας βίβλους των Αγίων Ευαγγελίων και των Αγίων Αποστόλων και των Θεσπέσιων Προφητών και των Ιερών Πατέρων και θα μαλακώνουν τας Αγίας Γραφάς και θα γράφουν τροπάρια και άσματα και λόγους τεχνολογικούς. Και ο νους των θα ξεχυθεί εις αυτούς, θα απομακρυνθούν δε από τα Θεϊκά πρότυπα. Και δια τούτον τον λόγον οι Άγιοι Πατέρες είχαν προαναγγείλει ότι οι μονασταί της ερήμου πρέπει να γράφουν τους βίους των Πατέρων όχι επάνω εις μεμβράνας, αλλά επάνω εις χάρτινους διφθέρας, διότι η ερχόμενη γενεά θα τους μεταβάλλει σύμφωνα με την δική των αρέσκεια. Όθεν και το κακό που μέλλει να προέλθει θα είναι φρικτόν.

Κατόπιν λέγει ο μαθητής:
-Ώστε λοιπόν, Γέροντα, πρόκειται να αλλάξουν οι παραδόσεις και τα έθιμα των Χριστιανών; Μήπως δεν θα υπάρχουν πλέον ιερείς εις την Εκκλησίαν αφού θα βαδίσει προς αυτό το κατάντημα;

Τότε ο αββάς εσυνέχισεν:
-Εις τους καιρούς εκείνους πλέον, θα κρυώσει η αγάπη του Θεού από τις περισσότερες ψυχές και θα πέσει θλίψις μεγάλη εις τον κόσμον. Το ένα έθνος θα ρίχνεται εναντίον του άλλου. Οι λαοί θα μετακινούνται από τους τόπους των. Οι άρχοντες θα ανακατωθούν, οι ιερωμένοι θα το ρίξουν εις την αναρχίαν, οι δε μοναχοί θα ξεκλίνουν εις την αμέλειαν. Οι εκκλησιαστικοί ηγέτες θα θεωρούν ανάξιον πράγμα να φροντίζουν για την σωτηρίαν τόσον της ιδικής των ψυχής, όσον και του ποιμνίου των και θα περιφρονούν παντελώς ένα τοιούτον ζήτημα. Όλοι θα δείχνουν προθυμίαν και δραστηριότητα προ πάντων δια τα τραπέζια και διά τας ορέξεις των. Θα είναι οκνηροί εις τας προσευχάς και πρόχειροι εις τας κατακρίσεις. Τους βίους και τας διδαχάς και τα παραδείγματα των αγίων Πατέρων δεν θα ενδιαφέρονται μήτε να τα μιμηθούν, μήτε καν να τα ακούσουν, αλλά μάλλον θα κατηγορούν και θα λέγουν ότι, εάν εζούσαμε και μεις εις εκείνα τα χρόνια, έτσι θα συμπεριφερόμεθα. Οι δε αρχιερείς θα υποχωρούν μπροστά στους ισχυρούς της γης. Και θα λύνουν τις διάφορες υποθέσεις, βγάζοντες από πολλές μεριές δώρα και απολαβές λογιών λογιών για λογαριασμό των. Τον πτωχόν δεν θα τον υπερασπίζουν, θα θλίβουν τας χήρας γυναίκας και θα καταπονούν τα ορφανά. Αλλά και εις τον λαόν θα εισχωρήσει ασωτία. Οι περισσότεροι δεν θα πιστεύουν εις τον Θεόν, θα μισούνται αναμεταξύ των και θα αλληλοτρώγονται ωσάν τα θηρία, θα κλέπτουν ο ένας τον άλλον και θα μεθύουν και θα περπατούν ωσάν τυφλοί.

Τέλος ξαναρωτά ο μαθητής:
-Τι λοιπόν πρέπει να κάνει κάποιος σε κείνη την περίστασιν;
Και ο Γέρων Παμβώ απεκρίθη:
-Τέκνον μου, εις εκείνους πλέον τους καιρούς, όποιος αν ημπορέσει να σώσει την ψυχή του και να παρακινά και τους άλλους δια να σωθούν, αυτός θα ονομασθεί μέγας εις την βασιλείαν των Ουρανών.

ΣΤΑΡΕΤΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ (+1927)

…Από αυτό θα εξαπλωθούν παντού αιρέσεις και θα πλανήσουν πολλούς ανθρώπους. Ο εχθρός του ανθρώπινου γένους θα ενεργεί με πονηρία με σκοπό να ελκύσει εντός της αιρέσεως εάν ήτο δυνατόν ακόμη και τους εκλεκτούς. Δεν θα αρχίσει κατ ‘ ευθείαν όμως να απορρίπτει τα δόγματα της Αγίας τριάδος, την Θεότητα του Ιησού Χριστού και την αρετή της Θεοτόκου, άλλα θα αρχίσει ανεπαισθήτως να διαστρέφει τις διδασκαλίες και τους θεσμούς της εκκλησίας και το πραγματικό νόημα τους, όπως μας παρεδόθησαν από τους Αγίους Πατέρες εν Πνεύματι. Ολίγοι θα αντιληφθούν αυτές τις πανουργίες του εχθρού, εκείνοι μόνον οι πλέον πεπειραμένοι εις την πμευματικήν ζωήν. Οι αιρετικοί θα πάρουν την εξουσίαν επί της εκκλησίας και θα τοποθετήσουν ιδικούς των υπηρέτας παντού, οι δε πιστοί θα καταφρονώνται.

Ο Κύριος είπεν «από των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς», και έτσι από τους καρπούς των όπως επίσης και από τις ενέργειές των αιρετικών αγωνίσου να διακρίνεις αυτούς από τους αληθινούς ποιμένας. Αυτοί είναι πνευματικοί ληστές λεηλατούντες το πνευματικόν ποίμνιον και θα εισχωρούν εις την αυλήν των προβάτων (και όχι από την πύλην), όπως ακριβώς προείπεν ο Κύριος. Θα εισχωρούν παρανόμως, μεταχειριζόμενοι βίαν και καταπατούντες τους θείους θεσμούς. Ο Κύριος τους αποκαλεί κλέπτας ( Ιων. Ξ’.1). Πράγματι, το πρώτον έργον που θα κάνουν θα είναι ο διωγμός των αληθινών ποιμένων, η φυλάκισης και η εξορία τους, διότι χωρίς αυτό θα είναι αδύνατον σ’ αυτούς να λεηλατήσουν τα πρόβατα. Γι ‘ αυτό παιδί μου όταν δείς την παραβίασιν της πατερικής παραδόσεως και της Θείας τάξεως εις την εκκλησίαν, της τάξεως που εγκαθιδρύθη από τον ίδιο τον Θεό, γνώριζε ότι οι αιρετικοί έχουν ήδη εμβαθύνει, αν και προς το παρόν μπορεί να αποκρύπτουν την ασέβειά τους. Ακόμη θα διαστρέφουν την Αγίαν Πίστιν (Ορθοδοξίαν) ανεπαισθήτως με σκοπό να επιτύχουν καλλίτερα να παραπλανήσουν και δελεάσουν τους απείρους στα δίκτυά τους.

Ο διωγμός δεν θα στρέφεται μόνον εναντίον των ποιμένων, άλλα εναντίον όλων των υπηρετών του Θεού, διότι όλοι εκείνοι που θα κυβερνώνται από την αίρεσιν δεν θα ανέχονται την ευσέβειαν. Να αναγνωρίζεις αυτούς τους λύκους με ένδυμα προβάτων από τις υπερήφανες διαθέσεις τους και την αγάπη τους για την εξουσία. Θα είναι συκοφάντες, προδότες, ενσπείροντας πανταχού έχθραν και κακίαν. Γι’ αυτό ο Κύριος είπεν ότι από τους καρπούς αυτών θα τους αναγνωρίζετε. Οι αληθινοί υπηρέται του θεού είναι ταπεινοί, αγαπούν τον πλησίον και είναι υπήκοοι εις την εκκλησίαν.

Οι Μονάζοντες θα καταπιέζονται μεγάλως από τους αιρετικούς και ο μοναχικός βίος θα περιφρονείται. Τα Μοναστήρια θα λιγοστεύουν, ο αριθμός των μοναχών θα μειωθεί και αυτοί που θα μένουν θα υποφέρουν ποικίλους εκβιασμούς. Αυτοί οι εχθροί του μοναχικού βίου τέλος πάντων έχοντες εμφάνιση μόνο ευσεβείας θα προσπαθούν να ελκύουν τους μοναχούς με το μέρος των, υποσχόμενοι σ ‘ αυτούς προστασία και γήινα αγαθά, κακοποιούντες τους αντιτιθέμενους σ ‘ αυτούς με διώξεις.

Αυτές οι κακοποιήσεις θα προξενούν μεγάλη απόγνωση στους ολιγοψύχους, άλλ ΄εσύ παιδί μου να χαίρεσαι διότι έχεις ζήσει μέχρι τούτον τον καιρό, διότι σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου (Ματθ. Ι’ 32), οι πιστοί τότε που δεν έχουν δείξει τίποτα άλλες αρετές θα λάβουν στεφάνους μόνο και μόνο επειδή εστάθησαν στέρεοι εις την Πίστην. Να φοβήσαι τον Κύριο παιδί μου. Να φοβήσαι μήπως απωλέσεις τον στέφανον που ετοιμάσθηκε για σένα. Να φοβήσαι μην αποβληθείς παρά του Κυρίου εις το σκότος το εξώτερον και την αιώνιον κόλασιν. Στέκε ανδρείως εις την Πίστην και εάν είναι αναγκαίον υπόμενε διωγμούς και άλλες θλίψεις διότι ο Κύριος θα είναι μαζί σου, και οι Άγιοι Μάρτυρες και Ομολογηταί θα βλέπουν με χαρά τους αγώνες σου. Όμως αλίμονο στους μοναχούς σ’ αυτές τις μέρες που θα είναι δεμένοι με υπάρχοντα και πλούτη, οι οποίοι ένεκα της αγάπης της «ειρήνης» θα είναι έτοιμοι να υποταχθούν εις τους αιρετικούς. Αυτοί θα υποταχθούν εις τους αιρετικούς. Αυτοί θα αποκοιμίζουν την συνείδηση τους με το να λένε «εμείς συντηρούμε και σώζουμε το μοναστήρι, και ο Κύριος θα μας συγχωρήσει». Οι ταλαίπωροι και τυφλοί δεν αντιλαμβάνονται ότι δια μέσου της αιρέσεως οι δαίμονες θα εισέρχονται στο μοναστήρι, το οποίο δε θα είναι πλέον τότε ένα άγιο μοναστήρι, άλλα γυμνοί τοίχοι απ’ όπου η Χάρις θα αποχωρεί.
Ο Θεός οπωσδήποτε είναι ισχυρότερος από τους εχθρούς και ποτέ δε θα εγκαταλείψει τους υπηρέτας του. Αληθινοί Χριστιανοί θα ευρίσκονται εως τέλους του αιώνος τούτου, μόνον που θα προτιμούν να ζούν σε απομακρυσμένους και ερημικούς τόπους. Να μη φοβήσαι τις θλίψεις άλλα μάλλον να φοβάσαι την ολέθριον αίρεσιν, διότι αυτό είναι που μας γυμνώνει από την Θεία Χάρη και μας χωρίζει από τον Χριστόν. Αυτός είναι και ο λόγος δια τον οποίον ο Κύριος μας έδωσε την εντολήν να θεωρούμε τους αιρετικούς σαν Χριστοκάπηλους και ειδωλολάτρας. Και έτσι παιδί μου ενδυναμού με την χάριν του Ιησού Χριστού. Βιάσου να ομολογήσεις υπέρ της πίστεως και να υπομένεις θλίψεις σαν καλός στρατιώτης του Κυρίου Ιησού Χριστού (Τιμ. Β’,1-3), ο οποίος είπε «γίνου πιστός άχρι θανάτου, και δώσω σοι τον στέφανον της ζωής» ( Απκ. Β’ 10).

Εις Αυτόν συν τω Πατρί και τω Αγίο Πνεύματι ας είναι η δόξα, τιμή και κράτος εις αιώνας αιώνων.

Αμήν.

ας ξεκινήσουμε τον σχολιασμό και θα συνεχισω να παραθέτω κι αλλες ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ προφητείες

_________________
Ουκ αρνησόμεθά σε φίλη Ορθοδοξία,\nου ψευσόμεθά σε πατροπαραδοτον σέβας,\nεν σοι εγεννήθημεν, εν σοι ζώμεν, εν σοι κοιμηθησόμεθα.\nΕι δε και καλέσει καιρός,\nκαι μυριάκις υπερ σου τεθνηξόμεθα.\n ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΙΟΣ


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  

pros

 Θέμα δημοσίευσης: Re: Απο το Γεροντικό και τους Πατερες της Ορθοδοξίας
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 16 Μάιος 2010, 16:04 
Γενικοί συντονιστές
Γενικοί συντονιστές
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 11 Απρ 2009, 11:32
Δημοσ.: 9069
Thanks:
Thanked:
time στο post
Παράθεση:
Εν ταις ημέραις εκείναις θέλει είσθε μίσος, φθόνος, φιλονικίαι και μάχαι εις τα κοινόβια μέχρι φόνων, ωσαύτως και εν ταις Λαύραις ιδιορύθμαις, εκ της κακίας του ενός προς τον έτερον πλησίον αυτού, και ότι ημελήθησαν οι κανόνες και οι πνευματικοί αγώνες.


Παράθεση:
θα έρθει καιρός, οπόταν οι χριστιανοί θα προσθέτουν και θα αφαιρούν και θα μεταβάλουν τας βίβλους των Αγίων Ευαγγελίων και των Αγίων Αποστόλων και των Θεσπέσιων Προφητών και των Ιερών Πατέρων και θα μαλακώνουν τας Αγίας Γραφάς και θα γράφουν τροπάρια και άσματα και λόγους τεχνολογικούς. Και ο νους των θα ξεχυθεί εις αυτούς, θα απομακρυνθούν δε από τα Θεϊκά πρότυπα. Και δια τούτον τον λόγον οι Άγιοι Πατέρες είχαν προαναγγείλει ότι οι μονασταί της ερήμου πρέπει να γράφουν τους βίους των Πατέρων όχι επάνω εις μεμβράνας, αλλά επάνω εις χάρτινους διφθέρας, διότι η ερχόμενη γενεά θα τους μεταβάλλει σύμφωνα με την δική των αρέσκεια. Όθεν και το κακό που μέλλει να προέλθει θα είναι φρικτόν.


Παράθεση:
οι ιερωμένοι θα το ρίξουν εις την αναρχίαν, οι δε μοναχοί θα ξεκλίνουν εις την αμέλειαν. Οι εκκλησιαστικοί ηγέτες θα θεωρούν ανάξιον πράγμα να φροντίζουν για την σωτηρίαν τόσον της ιδικής των ψυχής, όσον και του ποιμνίου των και θα περιφρονούν παντελώς ένα τοιούτον ζήτημαΠαράθεση:
Τους βίους και τας διδαχάς και τα παραδείγματα των αγίων Πατέρων δεν θα ενδιαφέρονται μήτε να τα μιμηθούν, μήτε καν να τα ακούσουν, αλλά μάλλον θα κατηγορούν και θα λέγουν ότι, εάν εζούσαμε και μεις εις εκείνα τα χρόνια, έτσι θα συμπεριφερόμεθα


Παράθεση:
Τέκνον μου, εις εκείνους πλέον τους καιρούς, όποιος αν ημπορέσει να σώσει την ψυχή του και να παρακινά και τους άλλους δια να σωθούν, αυτός θα ονομασθεί μέγας εις την βασιλείαν των Ουρανών.


Παράθεση:
άλλα θα αρχίσει ανεπαισθήτως να διαστρέφει τις διδασκαλίες και τους θεσμούς της εκκλησίας και το πραγματικό νόημα τους, όπως μας παρεδόθησαν από τους Αγίους Πατέρες εν Πνεύματι.


Παράθεση:
Πράγματι, το πρώτον έργον που θα κάνουν θα είναι ο διωγμός των αληθινών ποιμένων, η φυλάκισης και η εξορία τους, διότι χωρίς αυτό θα είναι αδύνατον σ’ αυτούς να λεηλατήσουν τα πρόβατα. Γι ‘ αυτό παιδί μου όταν δείς την παραβίασιν της πατερικής παραδόσεως και της Θείας τάξεως εις την εκκλησίαν, της τάξεως που εγκαθιδρύθη από τον ίδιο τον Θεό, γνώριζε ότι οι αιρετικοί έχουν ήδη εμβαθύνει, αν και προς το παρόν μπορεί να αποκρύπτουν την ασέβειά τους.


Παράθεση:
Ακόμη θα διαστρέφουν την Αγίαν Πίστιν (Ορθοδοξίαν) ανεπαισθήτως με σκοπό να επιτύχουν καλλίτερα να παραπλανήσουν και δελεάσουν τους απείρους στα δίκτυά τους.


Παράθεση:
Ο διωγμός δεν θα στρέφεται μόνον εναντίον των ποιμένων, άλλα εναντίον όλων των υπηρετών του Θεού, διότι όλοι εκείνοι που θα κυβερνώνται από την αίρεσιν δεν θα ανέχονται την ευσέβειανΠαράθεση:
Αυτοί θα αποκοιμίζουν την συνείδηση τους με το να λένε «εμείς συντηρούμε και σώζουμε το μοναστήρι, και ο Κύριος θα μας συγχωρήσει».


Παράθεση:
Οι ταλαίπωροι και τυφλοί δεν αντιλαμβάνονται ότι δια μέσου της αιρέσεως οι δαίμονες θα εισέρχονται στο μοναστήρι, το οποίο δε θα είναι πλέον τότε ένα άγιο μοναστήρι, άλλα γυμνοί τοίχοι απ’ όπου η Χάρις θα αποχωρεί.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν την πραγματική αλήθεια και χρήζουν μεγάλης προσοχής απ όλους,πάντα κατά την προσωπική μου άποψη!!!!


Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους εμφανίστηκε το (χάρισμα) να επικοινωνούν με κάτι ανώτερο(διόραση).

Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τα ματια μας ανοικτά για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν κάποιος μιλά με την έμπνευση του Θεού ή αν μιλά με την έμπνευση του πονηρού πνεύματος, δηλαδή του πνεύματος του κόσμου αυτού, της πτώσης και της φθοράς.....


Η «συντέλεια του κόσμου θα έρθει αθόρυβα, σαν τον κλέφτη μέσα στη νύχτα».

_________________
«Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς»


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Απο το Γεροντικό και τους Πατερες της Ορθοδοξίας
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 16 Μάιος 2010, 16:49 
Aναζητητής
Aναζητητής
Κατάσταση:
Εγγραφη: 12 Μάιος 2010, 19:20
Δημοσ.: 7
Thanks:
Thanked:
time στο post
ΣΕ ΤΠΟΤΕ ΔΕΝ ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΛΑ ΑΥΤΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΣΙΩΠΙΣΩ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΤΑΥΤΙΣΤΩ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΒΛΑΠΤΑΝ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥ. ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΜΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΝΟ ΕΙΣΑΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΙΣΣΑ;


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Απο το Γεροντικό και τους Πατερες της Ορθοδοξίας
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 16 Μάιος 2010, 17:37 
Γενικοί συντονιστές
Γενικοί συντονιστές
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 11 Απρ 2009, 11:41
Δημοσ.: 412
Thanks:
Thanked:
time στο post
Παρέθεσα τις παραπάνω προφητείες για να δούμε για λίγο, πόσο πολύ πραγματικά είμαστε και ζούμε ΑΥΤΑ ακριβως που περιγραφουν. Προχτές στο τσατ ανέφερα τους ογδοήτες και ρωτήθηκα γι αυτό. Κατά την Ορθόδοξη ησυχαστική Παράδοση "ογδοήτες" θα είναι το "τάγμα" των σεσωσμένων που θα προέλθει από τους Ορθοδόξους Πιστούς που θα αντιμετωπίσουν τον Αντίχριστο και θα θανατωθούν από αυτόν. Μιλάει δηλαδή ξεκάθαρα για τους μάρτυρες των εσχάτων χρόνων. Θα είναι δε αυτοί οι ογδοήτες το ενδοξότερο και το λαμπρότερο από όλα τα ταγματα του Ουρανού και όλοι θα θαυμασουν και θα χαρούν γι αυτούς γιατί αυτοί θα έχουν καταφέρει. Μένει σε μας να δούμε κάποια πράγματα πάνω στα χαρακτηριστικά του "ογδόου" (κατα την Ορθόδοξη πάντοτε Παράδοση) αιώνος...

Παράθεση:
Οσίου Νείλου του Μυροβλύτου (ΙΖ΄ αιων μ.Χ)


Κατά το 1900 έτος βαδίζοντας προς τον μεσασμόν του 8ου αιώνος άρχεται ο κόσμος του καιρού εκείνου να γίνεται αγνώριστος.
Όταν πλησιάσει ο καιρός της ελεύσεως του Αντιχρίστου θα σκοτισθεί η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη τα της σαρκός και θα πλυθηνθή σφόδρα η ασέβεια και η ανομία, τότε άρχεται ο κόσμος να γίνεται αγνώριστος.
Οι μορφαί των ανθρώπων θα μετασχηματίζονται και δεν θα γνωρίζονται οι άνδρες απ΄τας γυναίκας δια της αναισχύντου ενδυμασίας και των τριχών της κεφαλής, οι τότε άνθρωποι θα αγριέψουν και θα γίνουν ωσάν θηρία από την πλάνην του Αντιχρίστου.
Δεν θα υπάρχει σεβασμός στους γονείς και τους γεροντότερους, η αγάπη θα εκλείψει, οι δε ποιμένες των Χριστιανών Αρχιερείς και ιερείς θα είναι άνδρες κενόδοξοι, παντελώς μη γνωρίζοντες την δεξιάν οδόν από την αριστεράν .
Τότε θα αλλάξουν τα ήθη και οι παραδόσεις των Χριστιανών και της Εκκλησίας.
Η σωφροσύνη θα απωλεσθη από τους ανθρώπους και θα βασιλεύσει η ασωτία. Το ψεύδος και η φιλαργυρία θα φθάσουν εις τον μέγιστον βαθμόν, και ουαι εις τους θησαυρίζοντας αργύρια.

Αι πορνείαι, μοιχείαι, αρσενοκοιτίαι, κλοπαί και φόνοι θα πολιτεύωνται εν τω καιρώ εκείνω, και δια την ενέργειαν της μεγίστης αμαρτίας και ασελγείας, οι άνθρωποι θέλουν στερηθεί την χάριν του Αγίου Πνεύματος, όπου έλαβον εις το Άγιον Βάπτισμα ως και την τύψιν της συνειδήσεως.

Αι Εκκλησίαι δε του Θεού θα στερηθούν ευλαβών και ευσεβών ποιμένων και αλλοίμονον τότε εις τους εν τω κόσμω ευρισκομένους χριστιανούς, οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστιν, διότι δεν θα βλέπουν από κανέναν φως επιγνώσεως.

Τότε θα αναχωρούν από τον κόσμον εις τα ιερά Καταφύγια δια να εύρουν ψυχικήν ανακούφισιν των θλίψεών των και παντού θα βρίσκουν εμπόδια και στενοχωρίας.
Και πάντα ταύτα γενήσονται δια το ότι ο Αντίχριστος θέλει κυριεύσει τα πάντα, και γενήσεται εξουσιαστής πάσης της Οικουμένης και θα ποιεί τέρατα και σημεία κατά φαντασίαν, θέλει δε δώσει πονηρήν σοφίαν εις τον ταλαίπωρον άνθρωπον, να εφεύρει να ομιλεί ο είς εις τον άλλον από την μίαν άκρην της γης εις την άλλην, τότε θα πέτανται στον αέρα ως πτηνά και διασχίζοντες τον βυθόν της θαλάσσης ως ιχθύες.
Και ταύτα πάντα ποιούντες οι δυστυχείς άνθρωποι διαβιούντες εν ανέσει, μη γνωρίζοντες οι ταλαίπωροι ότι ταύτα εστί πλάνη του Αντιχρίστου. Και τόσον θα προοδεύσει την επιστήμην κατά φαντασίαν ο πονηρός, ώστε αποπλανήσαι τους ανθρώπους και μη πιστεύειν εις την ύπαρξιν του Τρισυποστάτου Θεού.
Τότε βλέπων ο Πανάγαθος Θεός την απώλειαν του ανθρωπίνου γένους, θέλει κολοβώσει τας ημέρας δια τους ολίγους σωζομένους, διότι ο διάβολος θέλει πλανήσαι ει δυνατόν και τους εκλεκτούς.

Παραθέτω λοιπόν τις εν λόγω προφητείες γιατί πολλά συζητιώνται για πολέμους και φήμας πολέμων και για νίκες και δόξες...και επειδή πραγματικά πιστευω πως ζω στα έσχατα των καιρών και επειδή η Ορθόδοξη Παρακαταθήκη είναι η μόνη που ακίνδυνα μπορεί να με οδηγήσει και να μην χαθώ μέσα σε αυτόν τον λαβύρινθο που υπάρχει γύρω τριγύρω ζητώ να κάνουμε μία συζήτηση μιας και με βάσει τα λεγόμενα των πρώτων Αγίων και των Πατέρων που ερμήνευσαν τις προφητείες τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης (γιατί εκτός από την αποκάλυψη υπάρχουν διάσπαρτα προφητικά σημεία και μέσα στα Ευαγγέλια), οι νεοφανείς προφητείες και θρύλοι δεν "πολυκουμπώνουν" ...
Όπως σου είπα PaNi1967 και στο τσατ, εγω δεν γεννήθηκα ούτε μεγάλωσα ούτε έζησα σαν Ορθόδοξη, φιλοδοξώ όμως να πεθάνω σαν τέτοια. Τι είδους λοιπόν ερώτηση είναι αυτή που μου κάνεις ενω από την άλλη μεριά μου λες δεν συζητώ... Εγώ δεν ζήτησα να βλάψεις την όποια πνευματική σου κατάσταση παπά μου. Να με φωτίσεις ζήτησα και να μου απαντήσεις αν μπορείς. Γιατί αν δεν συζητάς τότε γιατί με ρωτάς αν είμαι παλαιοημερολογίτισσα.

Ορθόδοξη σου είπα εγώ πως είμαι και η υπογραφή μου το δηλώνει. Τι εννοείς εσύ όταν λες παλαιοημερολογίτισσα δεν το γνωρίζω. Από όσο γνωρίζω τόσο το άγιο Όρος όσο και τα Ιεροσόλυμα αλλά και τα εκατομμύρια των Ρώσων και Σέρβων αδελφών μας το παλαιό ημερολόγιο ακολουθούν αν αυτό εννοείς.
Αν τώρα εννοείς κάτι άλλο, γίνε σε παρακαλώ σαφέστερος και τότε θα μπορώ να σου απαντήσω.

_________________
Ουκ αρνησόμεθά σε φίλη Ορθοδοξία,\nου ψευσόμεθά σε πατροπαραδοτον σέβας,\nεν σοι εγεννήθημεν, εν σοι ζώμεν, εν σοι κοιμηθησόμεθα.\nΕι δε και καλέσει καιρός,\nκαι μυριάκις υπερ σου τεθνηξόμεθα.\n ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΙΟΣ


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Απο το Γεροντικό και τους Πατερες της Ορθοδοξίας
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 16 Μάιος 2010, 18:26 
Aναζητητής
Aναζητητής
Κατάσταση:
Εγγραφη: 12 Μάιος 2010, 19:20
Δημοσ.: 7
Thanks:
Thanked:
time στο post
εννοω αν ακολουθεισ την επισημη εκκλσια τησ Ελλαδοσ με αρχιεπισκοπο τον Ιερωνυμο ικανοή ανικανο θα τον κρινει ο θεοσ


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Απο το Γεροντικό και τους Πατερες της Ορθοδοξίας
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 16 Μάιος 2010, 18:29 
Aναζητητής
Aναζητητής
Κατάσταση:
Εγγραφη: 12 Μάιος 2010, 19:20
Δημοσ.: 7
Thanks:
Thanked:
time στο post
επισησ θα σε παρακαλεσω να μου πεισ αν στην συνειδηση σου γεροντεσ οπωσ οι παισιοσ , πορφυριοσ, ιακωβοσ, , ευμενοσ, βησσαριων, εφραιμ ...κλπ αν ειναι αγιοι στην συνειδηση σου


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Απο το Γεροντικό και τους Πατερες της Ορθοδοξίας
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 16 Μάιος 2010, 18:37 
Aναζητητής
Aναζητητής
Κατάσταση:
Εγγραφη: 12 Μάιος 2010, 19:20
Δημοσ.: 7
Thanks:
Thanked:
time στο post
θα σου απαντησω, αλλα ευ ξερεισ τα παντα για εμενα , ενω για σενα απολυτοσ τιποτα,θελω μα ξερω με ποιαν μιλαω, και τι πιστευει. ειναι αλλο το παλιο ημερολογιο και αλλο.... η ..δηθεν εκκλησια ...των παλιοημερολογητων ετσι; ουτε ιεροσυνη εχουν, ουτε αποστολικ΄΄η συνεχεια εχουν, ουτε μυστηρια μπορουν να τελέσουν, ουτε...ουτε... ουτε... κα;ι εκτοσ αυτου ενασ υπερ,μετροσ φανατρισμό, που καλυπτεται πισω απο ενα ...ψευτικο καθόλα ζηλωτισμο, τον οποίον δεν μπορω να δεχτω. ζηλωτησ ειμαι και εγω αφησα για το ΡΑΣΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΚΑΡΙΕΡΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΟΤΙ ΕΩΣ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΜΟΥΝ ΨΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ... ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΜΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΔΗΘΕΝ. ΓΙΑ ΑΝΕΙΜΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Απο το Γεροντικό και τους Πατερες της Ορθοδοξίας
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 16 Μάιος 2010, 18:46 
Γενικοί συντονιστές
Γενικοί συντονιστές
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 11 Απρ 2009, 11:41
Δημοσ.: 412
Thanks:
Thanked:
time στο post
Γι αυτό το δήθεν σου μιλάω και γω...
Αν δηλαδη ακολουθώ τον αγιορείτη γέροντα μου και εκκλησιάζομαι σε ρωσικη εκκλησία για σενα δεν είμαι Ορθόδοξη?
Ποια ακριβώς εννοείς "δηθεν" εκκλησία των παλαιοοημερολογητών? Και γιατί την λές δήθεν?Και τελικά το ζητούμενο εδω μεσα ειναι οι παλιοημερολογίτες και η αποστολική τους συνεχεια (αν θες ανοιξε ενα άλλο τόπικ γι αυτό), ή οι προφητείες των Αγίων της Ορθοδοξίας?

_________________
Ουκ αρνησόμεθά σε φίλη Ορθοδοξία,\nου ψευσόμεθά σε πατροπαραδοτον σέβας,\nεν σοι εγεννήθημεν, εν σοι ζώμεν, εν σοι κοιμηθησόμεθα.\nΕι δε και καλέσει καιρός,\nκαι μυριάκις υπερ σου τεθνηξόμεθα.\n ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΙΟΣ


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Απο το Γεροντικό και τους Πατερες της Ορθοδοξίας
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 16 Μάιος 2010, 18:59 
Γενικοί συντονιστές
Γενικοί συντονιστές
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 11 Απρ 2009, 11:41
Δημοσ.: 412
Thanks:
Thanked:
time στο post
Όσο για τους γερονταδες που με ρωτάς συγχωρα με μα ακόμα τα εχω μπερδεμενα και γω....ζω σε περίεργη εποχή όπως πιο πάνω είπα και οφείλω να προσεχω....
Εναν έναν λοιπόν... Από τον γεροντα Παίσιο εχω ενα μεγαλο δώρο...Ηταν το πλατυσκαλο για μενα για να ειμαι στην εκκλησία σήμερα. Τον αγαπώ λοιπόν και με αγάπη λέω πως εκανε λάθος μεγαλο θεωρώντας τον Βαρθολομαίο σαν τον καλύτερο Πατριάρχη που πέρασε από τον θρόνο της Κων/πόλεως ενω έχουν περασει μορφές από εκεί όπως ο Αγιος Ιωαννης ο Χρυσόστομος. Και μόνος σου παραδεχτηκες στο τσατ πως ο νυν οικουμενικός όχι μόνον αιρετικός μα και εμετικός είναι...
Τον Πορφύριο δεν είχα την τιμή να τον γνωρίσω ούτε διαζώσης ούτε μετα τον θάνατό του. Απέφυγα να διαβασω γι αυτόν η αλήθεια είναι γιατί αναπαυομαι στους μεγαλους Πατέρες με ιδιαιτερη αδυναμία στον ιερό Χρισόστομο και στον Μαξιμο τον Ομολογητή.
Ιάκωβο να υποθεσω πως εννοείς τον Αιγίνης...? Αγιος παπούλης ήτανε από όσα ακούω...μα αν δεν κανω λάθος με το παλιό δεν πήγαινε εκείνος?
Τα ίδια ακούω και για τον Βησαρίωνα πως ήταν αγνός και άγιος άνθρωπος μα δεν τον γνωρισα επίσης...Τον Εφραίμ της Ν. Μάκρης τι? Μακαρι να κατορθωσω το μαρτύριό του...
Δεν ξερω αν σ΄εχω καλύψει παπα μου...

_________________
Ουκ αρνησόμεθά σε φίλη Ορθοδοξία,\nου ψευσόμεθά σε πατροπαραδοτον σέβας,\nεν σοι εγεννήθημεν, εν σοι ζώμεν, εν σοι κοιμηθησόμεθα.\nΕι δε και καλέσει καιρός,\nκαι μυριάκις υπερ σου τεθνηξόμεθα.\n ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΙΟΣ


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση κατά  
Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 19 δημοσιεύσεις ]  Μετάβαση στην σελίδα 1, 2, 3  Επόμενο

Παραπλήσια θέματα
Ενώ οι Ρώσοι τον γεωπολιτικό τους μέντορα τον λένε Αλεξάντερ Ντούγκιν, εμείς τον λέμε ΔΩΡΟ ΘΕΟΥ και «Μαρμαρωμένο» Βασιλι
Δ. Συζήτηση: Γενικά θέματα
Συγγραφέας: emman
Απαντησεις: 0
Νέες ανατριχιαστικές φωτογραφίες απο τους δίδυμους πύργους
Δ. Συζήτηση: Ειδησεις απο τον υπόλοιπο κόσμο
Συγγραφέας: emman
Απαντησεις: 0
Δείτε ένα συγκλονιστικό άρθρο περί Ελληνισμού και Ορθοδοξίας.
Δ. Συζήτηση: Eλληνισμός-Χριστιανισμός
Συγγραφέας: aetos64
Απαντησεις: 14
Τιμώρησαν τους Ευέλπιδες για λόγους… ιστορικούς!
Δ. Συζήτηση: Ο εντός των πυλών ανθελληνισμός
Συγγραφέας: KostasL
Απαντησεις: 1
Χριστόφιας: «Οι υποχωρήσεις έχουν τα όριά τους»
Δ. Συζήτηση: Η Κύπρος
Συγγραφέας: emman
Απαντησεις: 0


Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
Powered by phpBB © 2010-2011 phpBB Group.
Violaceous by: Matt
Ευχαριστούμε την ομάδα του phpbbgr.com
All rights reserved. Copyright © 2009-2017 filoumenos.com.

Μετάφραση Jorfan και phpBB2.gr