Ημερομηνία : 19 Ιαν 2020, 06:35


Πρόσφατα Θέματα

Tελευταία άρθρα του blog


Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 9 δημοσιεύσεις ] 
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: ΔΗΛΩΣΗ "ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ" ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 08 Οκτ 2010, 15:40 
Διαχειριστές
Διαχειριστές
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 11 Απρ 2009, 11:36
Δημοσ.: 1087
Thanks:
Thanked:
time στο post
Εικόνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἀκτή Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Τηλ. Κέντρον +30 210 4514833
Fax +30 210 4518476
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 7ῃ Ὀκτωβρίου 2010
Δ Η Λ Ω Σ Ι Σ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΔΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
τῆς 5ης - 8ης Ὀκτωβρίου 2010


Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε, Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀδελφοί,
Ἐπί τοῦ θέματος τῆς τακτικῆς συγκλήσεως τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: «Τά αἴτια τῆς συγχρόνου ποικιλομόρφου κρίσης καί ἡ Ἐκκλησία ὡς ἐλπίδα καί ἑνότητα τῆς κοινωνίας καί ὡς νοηματοδότηση τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου» ἐπάγομαι τά κάτωθι, παρακαλῶν διά τήν περίληψιν αὐτῶν εἰς τά Πρακτικά:
1. Ἡ Ἁγιωτάτη ἡμῶν Ἐκκλησία, Σῶμα τοῦ Δομήτορος Αὐτῆς Κυρίου, ἔχει τήν ἱεράν ὑποχρέωσιν νά ἀρθρώνῃ πάντοτε καί διϊστορικῶς λόγον προδρομικόν καί νά καταδεικνύῃ τά οὐσιώδη τῶν ἱστορικῶν περιόδων μέ τήν χαρισματικήν Αὐτῆς διάκρισιν τῶν γεγονότων. Αὐτό οὐδόλως ἀποτελεῖ κομματισμόν ἤ πολιτικολογία, πού ἀσφαλῶς ἀποκλείονται διά κάθε ἐκκλησια-στικόν ἄνδρα ἐκ τῆς ὀντολογίας τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ὡς ὅλον δέν δύναται νά κατατμᾶται εἰς μερίδια. Τό ἱερόν ὅμως χρέος ἀρθρώσεως προδρομικοῦ λόγου τυγχάνει ἐντολή τοῦ Τρι-σαγίου Ἱδρυτοῦ Αὐτῆς καί ἐν ταὐτῷ διαχρονικόν τρόπον ἐκφράσεως τῶν Ἁγίων καί Ἡρώων Της.
2. Ἡ φιλτάτη ἡμῶν πατρίς δέν δύναται νά παρομοιασθῇ μέ οἱανδήτινα ἄλλην χώραν, διότι ἱστορικῶς διῆλθεν ὑπό βάναυσον δουλείαν καί κατοχήν τεσσάρων αἰώνων καί ἐπεβίωσεν ὡς Ἔθνος ἔνεκεν τῆς κιβωτοῦ τοῦ Γένους Ἐκκλησίας. Ἡ ρῆσις τοῦ μεγάλου νομομαθοῦς Ν. Σαριπόλου: «Διά τῆς Ἐκκλησίας ἐσώ-θημεν» θά παραμένῃ ἀνά τούς αἰῶνας ἀναλλοίωτος καί ἀκατάλυτος.
3. Ἀπό τῆς ἐθνικῆς παλλιγγενεσίας κατά τάς τελευταίας δύο δεκαετίας παρατηρεῖται, ἐνορχηστρωμένη καί ἐντονωτάτη προσπάθεια ἀποδομήσεως τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς ἰδιοπροσωπείας τοῦ Γένους διά συντονισμένων ἐνεργειῶν τῶν δύο Κομμάτων ἐξουσίας καί τῶν ἐλασσόνων κομμάτων τῆς λεγομένης ἀριστερᾶς πού ταυτίζονται εἰς τήν μεθοδικήν ἀποδόμησιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου ἀπό τήν καρδίαν καί τήν ψυχήν τῶν Ἑλλήνων. Εἰδικώτερον ὑπό τῆς προλαβούσης Κυβερνητικῆς πλειονοψηφίας ἐνομοθετήθησαν ἀθέσμως, ἡ ἔργῳ ἄρνησις τῆς Ἀναστάσεως τῶν σωμάτων διά τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν, ἡ ἀπομείωσις τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τοῦ Γάμου διά τοῦ συμφώνου συμβιώσεως πού μετατρέπει τό τιμιώτατον ἀνθρώπινον πρόσωπον εἰς ἠδονικόν χρηστικόν ἀντικείμενον, ὁ ἐξοβελισμός παρά πᾶσαν ἔννοιαν συνταγματικῆς εὐταξίας τῶν Κληρικῶν ἀπό τήν μαθητικήν κοινότητα καί ἐπεχειρήθη πεισμόνως ἡ ἐπιβολή ψευδῶν καί ἀνακριβειῶν διά τήν ἀλλοίωσιν τῆς ἱστορικῆς συνειδήσεως τῆς μαθητιώσης νεολαίας. Ὑπό δέ τῆς παρούσης πολιτικῆς ἡγεσίας διαδίδεται μετ’ ἐπιτάσεως ὅτι θά ἐπιχειρηθῇ ἡ ἀντισυνταγματική περιθωριοποίησις τῆς θρησκευτικῆς παιδείας τῆς δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως μέ τήν πλήρη ὑποβάθμισιν τοῦ ὁμολογιακοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ὡς κατ’ ἐπιλογήν μαθήματος τῆς τελευταίας βαθμίδος, ὡς καί ὅτι θά ἐπεκταθῇ τό σύμφωνον συμβιώσεως καί εἰς τά λεγόμενα «ὁμόφυλα ζευγάρια» διά νά θεσμοθετηθῇ οὕτω ἡ ἀήθης ἀνατροπή τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας, ὡς καί ὅτι θά ὑλοποιηθῇ ἡ, διά τῆς καταργήσεως τοῦ ὡς προαιρετικοῦ ἰσχύοντος εἰς τήν ποινικήν καί πολιτικήν δικονομίαν θρησκευτικοῦ ὅρκου, ἐκμηδένησις τῆς θρησκευτικῆς ὁρκοδοσίας τῶν κρατικῶν λειτουργῶν ὥστε νά ἀπομειωθῇ πλήρως ἡ ἱερή σχέσις πίστεως καί πατρίδος εἰς τάς συνειδήσεις τῶν Ἑλλήνων. Ἡ σύμπλευσις, συμπόρευσις καί συστράτευσις τῶν δύο κομμάτων ἐξουσίας ἀποδεικνύουν πασιδήλως ὅτι ἀποτελοῦν διατάκτας καί ὑπεργολάβους ἔξωθεν σχεδιασμοῦ πού μέ μεθοδικότητα ἐπιβάλλεται διά νά πληγῇ ἡ Ἕλλάς ὡς καρδίᾳ τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας πού διασώζει ἀκαινοτόμητον καί ἀδιαλώβητον τήν ἀποκεκαλυμένην παρά τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ ἀλήθειαν περί τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τάς στρεβλώσεις καί τάς αἱρέσεις τοῦ Δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ καί ἐν ταὐτῷ διασφαλίζει τά πρόσωπα ἀπό τήν καταδολίευσιν τῆς ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας.
4. Εἰς τό μέγιστον ἐρώτημα διατί ἡ χώρα περιῆλθε εἰς τοσοῦτον δεινοτάτην οἰκονομικήν θέσιν τήν ἀπάντησιν δίδει εὐχερῶς ἡ πληθώρα τῶν στοιχείων διά τῶν ὁποίων ἐνοχοποιοῦνται ὅλοι οἱ ὑπογράψαντες συμβάσεις ἀναθέσεως δημοσίων ἔργων ἀπό τοῦ ἔτους 1955 καί ἐντεῦθεν διότι δέν ὑφίσταται οὐδεμία σύμβασις ἄνευ τῆς ἀθέσμου προμηθείας, καί ἐπιπροσθέτως τήν ἀπάντησιν δίδει τό γεγονός ὅτι ἐνῷ εἰς τήν Διάσκεψιν τῶν Παρισίων ὑπεχρεώθη ἡ Γερμανική Πολιτεία ὅπως καταβάλῃ εἰς τήν Ἑλληνικήν τεράστιον ποσόν διά τά πολεμικάς ἀποζημιώσεις πού ἐξικνεῖται μέ σημερινάς τιμάς εἰς τό ὕψος τῶν ἑβδομήκοντα περίπου δισεκατομμυρίων (70.000.000.000) εὐρώ, διαχρονικῶς αἱ Ἑλληνικαί Κυβερνήσεις δέν ἀπήτησαν τήν χρηματικήν αὐτήν ἱκανοποίησιν διότι ἐφοβοῦντο τάς ἀποκαλύψεις χρηματισμοῦ ὑπό Γερμανικῶν ἑταιρειῶν τῶν ὑπευθύνων τῶν κομμάτων ἐξουσίας τῆς χώρας καί ἐκβιαζόμεναι δέν προέβησαν εἰς οἱανδήτινα κατά τῆς Γερμανικῆς Πολιτείας νομικήν διεκδίκησιν. Ὡσαύτως μέ στοιχεῖα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Τραπέζης Ἐπενδύσεων ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ ἀδιαφάνεια καί ἡ καταδολίευσις δημοσίου χρήματος τυγχάνει πρακτική τῶν ὑπευθύνων τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἐφ’ ὅσον ἕν χιλιόμετρον κατασκευασθησομέ-νου δρόμου κοστίζει εἰς τήν Εὐρώπην τριάκοντα ἑκατομμύρια (30.000.000) εὐρώ καί εἰς τήν Ἑλλάδα τό διπλάσιον.
5. Ἐδημοσιεύθη εἰς τόν διεθνῆ τύπον ὅτι ἡ Ρωσσική Ὀμοσπονδία ἐζήτησεν ἀπό τήν Ἑλληνικήν Πολιτείαν τήν ἐπ’ ἐνοικίῳ παραχώρησιν ναυτικῆς βάσεως εἰς τό Αἰγαῖον διά νά ναυλοχῇ ὁ Ρωσσικός στόλος εἰς τήν Μεσόγειον μέ συνολικόν μίσθιον τό ποσόν τῶν ἑκατό δισεκατομμυρίων εὐρώ. Ἡ μοναδική διά τήν χώραν αὐτή εὐκαιρία ἀνωδύνου ὑπερβάσεως τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ἀπερρίφθη ὑπό τῆς σημερινῆς πολιτικῆς ἡγεσίας, χωρίς νά ληφθῇ ὑπ’ ὄψιν ὅτι δι’αὐτοῦ τοῦ τρόπου ἐπιπροσθέτως θά ἀπεδυναμοῦτο τό casus beli τῆς γείτονος καί εὐχερῶς θά ἠδυνάμεθα νά ἀσκήσωμεν τά ὑπό τοῦ διεθνοῦς δικαίου ἔννομα δικαιώματά μας διά τήν ἐπέκτασιν τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων εἰς τά δώδεκα μίλια, τήν μετατροπήν τοῦ Ἀρχιπελάγους εἰς «ἑλληνικήν λίμνην» καί τήν ἐξόρυξιν τοῦ ὑπογείου ὀρυκτοῦ πλούτου πού θά καθιστοῦσε τήν χώραν αὐτάρκη ἐνεργειακῶς καί οἰκονομικῶς. Ὡσαύτως ὁ ἔχων τήν εὐθύνην τῆς παρούσης Κυβερνήσεως ἀπεμείωσεν καί τήν ἑτέραν ἰσχυράν δυνατότητα τῆς χώρας νά καταστῆ ἐνεργειακός κόμβος μέ τήν ἀμφισβήτησιν τῆς συμφωνίας περί τοῦ ἀγωγοῦ Μπουργκάς-Ἀλεξανδρουπόλε-ως, καί ὡδήγησε τήν χώραν τελικῶς εἰς τήν θανατηφόρον ἀγκάλην τοῦ ΔΝΤ καί τοῦ σχεδιασμοῦ τῆς «Εὐρωδιασώσεως».
6. Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πρωθυπουργοῦ τοῦ Ἰσραήλ εἰς τήν Ἑλλάδα, ἡ ἐπίτευξις τοῦ μακροχρονίου σχεδίου τοῦ σιωνιστοῦ κ. Σόρος διά τήν παραχώρησιν Ἑλληνικῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων εἰς τήν Ἰσραηλιτικήν πολεμικήν μηχανήν διά τάς στρατιωτικάς ἀσκήσεις αὐτῆς, ἡ ὑπογραφή πολιτικοστρατιωτικῶν συμφωνιῶν μετά τοῦ Ἰσραήλ, ὁ ἐναγκαλισμός μας ἀπό τό διεθνές Ἑβραϊκό λόμπυ τῶν Η.Π.Α. τῶν Ρότσιλντ, Ροκφέλερ, Μπρεζίνσκυ καί σία καί αἱ συγχαρητήριαι προσρήσεις τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Ἀμερικανικῆς Κυβερνήσεως, ἡ ἄμεσος ἀναβάθμισις τῆς χρηματικοπιστοληπτικῆς ἱκανότητος τῆς χώρας ἀπό τήν Moodys ἀποδεικνύουν ποῖα εἶναι πλέον τά νέα «ἀφεντικά» τῆς ἁγιοτόκου καί ἡρωωτόκου ταύτης πατρίδος καί ἑρμηνεύουν διατί ἡ παρούσα Κυβέρνησις ἠρνήθη τό νόμιμον αἴτημά μου νά διαλύσῃ τά ψευδεπίγραφα τεκτονικά δῆθεν ἱδρύματα πού παραβιάζουν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 188 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος καί ἀποτελοῦν προπύργια τοῦ διεθνοῦς σιωνιστικοῦ καί σατανοκινήτου «σαχεντρίν», πού ὕψωσεν ὡς ψευδοθεόν τόν δυσώνυμον Ἑωσφόρον ἤ Διάβολον κρυπτογραφικά ἀναφερόμενον ὡς δῆθεν «Μέγα Ἀρχιτέκτονα τοῦ Σύμπαντος» (Μ.Α.Τ.Σ.) ἀρνηθέν τήν πίστιν εἰς τόν Τρισάγιον Θεόν τῆς Διαθήκης μέσῳ τῆς Ραββινικῆς γραμματείας, τοῦ Ταλμούδ καί τῆς Καμπάλα, καί πού ἀγωνίζεται παντί σθένει διά τήν ἐπίτευξιν παγκοσμίου διακυβερνήσεως καί διά τήν ἐπιβολήν τοῦ Ἑωσφορισμοῦ ὡς παγκοσμίου θρησκείας (ΜΡΑ).
7. Ἑπομένως ἔχομεν ἱερόν χρέος νά καταδείξωμεν καί νά προβάλωμεν εἰς τόν εὐσεβῆ ὀρθόδοξον ἑλληνικόν λαόν πάντα τά ἀνωτέρω, νά ἀπαιτήσωμεν ἀπό τήν Κυβέρνησιν τήν διάλυσιν τῶν ψευδεπιγράφων τεκτονικῶν δῆθεν ἱδρυμάτων ἐγκαθέτων διατακτῶν τοῦ παγκοσμίου Ἑωσφορικοῦ Σιωνισμοῦ καί νά δηλώσωμεν εὐθαρσῶς urbi et orbi ὅτι ἐάν χωρήσῃ εἰς ὑλοποίησιν τῶν διαδιδομένων σχεδιασμῶν Της, θά κηρύξωμεν τήν Ἐκκλησίαν «ἐν διωγμῷ» καί θά ἀπευθυνθῶμεν πρός τόν εὐσεβῆ ἑλληνικόν λαόν πού ἐν ταὐτῷ εἶναι καί ὁ κατά τό Σύνταγμα ἐγγυητής καί ὑπερασπιστής τῶν διατάξεών του.

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

_________________
Έλληνες Αμύνεσθαι Περί Πάτρης,Ελευθερία ή Θάνατος!Μετά από μια εθνοεπανάσταση χρειάζεται και μια εθνοκάθαρση...


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  

pros

 Θέμα δημοσίευσης: Re: ΔΗΛΩΣΗ "ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ" ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΟΥ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 08 Οκτ 2010, 15:49 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 10 Αύγ 2009, 11:24
Δημοσ.: 7864
Thanks:
Thanked:
time στο post
Ξέχασε να πει, τίποτε ? :happy2

Ο Πειραιάς είναι τυχερός που έχει τέτοιον μητροπολίτη ! :541

_________________
Η γνώμη είναι σαν την κ*λ*τρυπίδα...Όλοι έχουν από μία!\nΤο θέμα λοιπόν, δεν είναι να έχεις γνώμη...Το θέμα είναι, να έχεις γνώση!\n\nΈχουν αγιοποιήσει την άποψη κι ο καθένας έχει ταμπουρωθεί πίσω από τη δική του... καθώς "ως γνωστόν"..."κάθε άποψη είναι σεβαστή"! \nΌχι, ρε φίλε! Εγώ δεν πρόκειται να σεβαστώ την άποψή σου..."γιατί έτσι"!


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: ΔΗΛΩΣΗ "ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ" ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΟΥ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 08 Οκτ 2010, 16:09 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 14 Δεκ 2009, 16:36
Δημοσ.: 900
Thanks:
Thanked:
time στο post
Πολύ καλά τα λέει μπράβο στον μητροπολίτη ένας δεύτερος Αυγουστίνος Καντιώτης :flag :flag

_________________
Νήφε και μέμνησα απιστήν\n(Να παραμένεις νηφάλιος\nκαι να θυμάσαι να δυσπιστείς)…\nκαι ιδίως απέναντι σε όσους σε θέλουν\nεφησυχασμνο\nΕπίμαχος φιλόσοφος από την Κω


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: ΔΗΛΩΣΗ "ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ" ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΟΥ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 10 Οκτ 2010, 20:07 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 21 Σεπ 2009, 21:41
Δημοσ.: 3380
Thanks:
Thanked:
time στο post
KostasL έγραψε:
Ξέχασε να πει, τίποτε ? :happy2

Ο Πειραιάς είναι τυχερός που έχει τέτοιον μητροπολίτη ! :541

Ναι ευτηχως ,δεν συμβαινει το ιδιο ομως και με τους δημαρχους του. :down1

_________________
ΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΝ ΚΟΡΦΟ ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΦΩΛΙΑΖΟΥΝ ΗΓΕΤΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ.\nΟΥ ΠΟΣΟΙ ΑΛΛΑ ΠΟΥ.


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: ΔΗΛΩΣΗ "ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ" ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΟΥ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 12 Οκτ 2010, 16:25 
Γενικοί συντονιστές
Γενικοί συντονιστές
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 11 Απρ 2009, 14:20
Δημοσ.: 12064
Τοποθεσια: Στο δικό μου παραμύθι....
Thanks:
Thanked:
time στο post
King Minos έγραψε:
KostasL έγραψε:
Ξέχασε να πει, τίποτε ? :happy2

Ο Πειραιάς είναι τυχερός που έχει τέτοιον μητροπολίτη ! :541

Ναι ευτηχως ,δεν συμβαινει το ιδιο ομως και με τους δημαρχους του. :down1


Ε Μίνω μην τα θέλουμε και ολα!

Παράθεση:
6. Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πρωθυπουργοῦ τοῦ Ἰσραήλ εἰς τήν Ἑλλάδα, ἡ ἐπίτευξις τοῦ μακροχρονίου σχεδίου τοῦ σιωνιστοῦ κ. Σόρος διά τήν παραχώρησιν Ἑλληνικῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων εἰς τήν Ἰσραηλιτικήν πολεμικήν μηχανήν διά τάς στρατιωτικάς ἀσκήσεις αὐτῆς, ἡ ὑπογραφή πολιτικοστρατιωτικῶν συμφωνιῶν μετά τοῦ Ἰσραήλ, ὁ ἐναγκαλισμός μας ἀπό τό διεθνές Ἑβραϊκό λόμπυ τῶν Η.Π.Α. τῶν Ρότσιλντ, Ροκφέλερ, Μπρεζίνσκυ καί σία καί αἱ συγχαρητήριαι προσρήσεις τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Ἀμερικανικῆς Κυβερνήσεως, ἡ ἄμεσος ἀναβάθμισις τῆς χρηματικοπιστοληπτικῆς ἱκανότητος τῆς χώρας ἀπό τήν Moodys ἀποδεικνύουν ποῖα εἶναι πλέον τά νέα «ἀφεντικά» τῆς ἁγιοτόκου καί ἡρωωτόκου ταύτης πατρίδος καί ἑρμηνεύουν διατί ἡ παρούσα Κυβέρνησις ἠρνήθη τό νόμιμον αἴτημά μου νά διαλύσῃ τά ψευδεπίγραφα τεκτονικά δῆθεν ἱδρύματα πού παραβιάζουν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 188 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος καί ἀποτελοῦν προπύργια τοῦ διεθνοῦς σιωνιστικοῦ καί σατανοκινήτου «σαχεντρίν», πού ὕψωσεν ὡς ψευδοθεόν τόν δυσώνυμον Ἑωσφόρον ἤ Διάβολον κρυπτογραφικά ἀναφερόμενον ὡς δῆθεν «Μέγα Ἀρχιτέκτονα τοῦ Σύμπαντος» (Μ.Α.Τ.Σ.) ἀρνηθέν τήν πίστιν εἰς τόν Τρισάγιον Θεόν τῆς Διαθήκης μέσῳ τῆς Ραββινικῆς γραμματείας, τοῦ Ταλμούδ καί τῆς Καμπάλα, καί πού ἀγωνίζεται παντί σθένει διά τήν ἐπίτευξιν παγκοσμίου διακυβερνήσεως καί διά τήν ἐπιβολήν τοῦ Ἑωσφορισμοῦ ὡς παγκοσμίου θρησκείας (ΜΡΑ).


:down :down :down :down

_________________
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Σεραφείμ: “Πράκτορες των σιωνιστών” τα μέλη της κυβέρνησης – ΑΞΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ!
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 12 Οκτ 2010, 21:45 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 21 Σεπ 2009, 21:41
Δημοσ.: 3380
Thanks:
Thanked:
time στο post
“Πράκτορες των σιωνιστών και εκπρόσωποι του διαβόλου” είναι για τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ τα μέλη της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει σε παρέμβαση του προς την Ιερά Σύνοδο, όπου αναλύει τους λόγους για τους οποίους οι χώρα μας οδηγήθηκε στην οικονομική κρίση, αλλά και παίρνει θέση ενάντια στο σύμφωνο συμβίωσης και το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία που γίνεται προαιρετικό.
Ο Πειραιώς Σεραφείμ κατ’ αρχάς υποστηρίζει πως δεν κάνει πολιτική παρέμβαση, αλλά δεν μπορεί να βλέπει την “ενορχηστρωμένη και εντονότατη προσπάθεια αποδομήσεως της Ελληνοχριστιανικής ιδιοπροσωπείας του Γένους από τα δύο μεγάλα κόμματα και τα κόμματα της αριστεράς”.
Επειδή είναι αγανακτισμένος λοιπόν, ο Μητροπολίτης υποστηρίζει πως με μια σειρά από θέματα, όπως η καύση των νεκρών, το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και η μετατροπή του μαθήματος των Θρησκευτικών σε μάθημα επιλογής στην τρίτη λυκείου έχει ως σκοπό την αλλοίωση του ελληνοχριστιανικού φρονήματος.“Ειδικώτερον υπό της προλαβούσης Κυβερνητικής πλειονοψηφίας ενομοθετήθησαν αθέσμως, η έργω άρνησις της Αναστάσεως των σωμάτων δια της καύσεως των νεκρών, η απομείωσις του ιερού θεσμού του Γάμου δια του συμφώνου συμβιώσεως που μετατρέπει το τιμιώτατον ανθρώπινον πρόσωπον εις ηδονικόν χρηστικόν αντικείμενον, ο εξοβελισμός παρά πάσαν έννοιαν συνταγματικής ευταξίας των Κληρικών από την μαθητικήν κοινότητα και επεχειρήθη πεισμόνως η επιβολή ψευδών και ανακριβειών δια την αλλοίωσιν της ιστορικής συνειδήσεως της μαθητιώσης νεολαίας.
Υπό δε της παρούσης πολιτικής ηγεσίας διαδίδεται μετ’ επιτάσεως ότι θα επιχειρηθή η αντισυνταγματική περιθωριοποίησις της θρησκευτικής παιδείας της δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως με την πλήρη υποβάθμισιν του ομολογιακού μαθήματος των Θρησκευτικών ως κατ’ επιλογήν μαθήματος της τελευταίας βαθμίδος.”

Η οικονομική και στρατηγική ανάλυση του Μητροπολίτη
Ο Μητροπολίτης υποστηρίζει πως η οικονομική κρίση είναι μια προσπάθεια όλων των ελληνικών κυβερνήσεων να αποδυναμώσουν την Ελλάδα, αφού το σχέδιο έχει καταστρωθεί από το 1955 κιόλας αφού καμία κυβέρνηση από τότε υπέγραφε συμβάσεις για αναθέσεις δημοσίων έργων με εταιρείες οι οποίες έδιναν μόνο μίζες στα κυβερνητικά στελέχη.

“Γι’ αυτό και δεν απαιτήσαμε ποτέ τα 70 δισεκατομμύρια που μας χρωστά η Γερμανική κυβέρνηση ως πολεμική αποημίωση” λέει ο Μητροπολίτης, αφού “ εφοβούντο τας αποκαλύψεις χρηματισμού υπό Γερμανικών εταιρειών των υπευθύνων των κομμάτων εξουσίας της χώρας”.

Επιπλέον, θεωρεί μέγιστο λάθος την άρνηση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στη Ρωσία, που είχε ζητήσει να έχει ναυτική βάση στο Αιγαίο, διότι το κράτος έχασε 100 δισεκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα, δεν ήταν μόνο οικονομικό ατόπημα αλλά και στρατηγικό, αφού χάσαμε την ευκαιρία να “αποδυναμώσουμε το casus belli της γείτονος και να μετατρέψουμε το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη”.Ο πρωθυπουργός είναι σιωνιστής

Παραθέτουμε την παράγραφο αυτή ως έχει:
“Η επίσκεψις του Πρωθυπουργού του Ισραήλ εις την Ελλάδα, η επίτευξις του μακροχρονίου σχεδίου του σιωνιστού κ. Σόρος δια την παραχώρησιν Ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων εις την Ισραηλιτικήν πολεμικήν μηχανήν δια τας στρατιωτικάς ασκήσεις αυτής, η υπογραφή πολιτικοστρατιωτικών συμφωνιων μετά του Ισραήλ, ο εναγκαλισμός μας από το διεθνές Εβραϊκό λόμπυ των Η.Π.Α. των Ρότσιλντ, Ροκφέλερ, Μπρεζίνσκυ και σία και αι συγχαρητήριαι προσρήσεις του Αντιπροέδρου της Αμερικανικής Κυβερνήσεως, η άμεσος αναβάθμισις της χρηματικοπιστοληπτικής ικανότητος της χώρας από την Moodys αποδεικνύουν ποία είναι πλέον τα νέα «αφεντικά» της αγιοτόκου και ηρωωτόκου ταύτης πατρίδος και ερμηνεύουν διατί η παρούσα Κυβέρνησις ηρνήθη το νόμιμον αίτημά μου να διαλύση τα ψευδεπίγραφα τεκτονικά δήθεν ιδρύματα που παραβιάζουν τας διατάξεις του άρθρου 188 του Αστικού Κώδικος και αποτελούν προπύργια του διεθνούς σιωνιστικού και σατανοκινήτου «σαχεντρίν», που ύψωσεν ως ψευδοθεόν τον δυσώνυμον Εωσφόρον η Διάβολον κρυπτογρα-φικά αναφερόμενον ως δήθεν «Μέγα Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος» (Μ.Α.Τ.Σ.) αρνηθέν την πίστιν εις τον Τρισάγιον Θεόν της Διαθήκης μέσω της Ραββινικής γραμματείας, του Ταλμούδ και της Καμπάλα, και που αγωνίζεται παντί σθένει δια την επίτευξιν παγκοσμίου διακυβερνήσεως και δια την επιβολήν του Εωσφορισμού ως παγκοσμίου θρησκείας (ΜΡΑ).” (πηγή)

ΑΞΙΟΣ ΠΑΠΑ ΜΟΥ!
http://alithiastofos.blogspot.com/

_________________
ΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΝ ΚΟΡΦΟ ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΦΩΛΙΑΖΟΥΝ ΗΓΕΤΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ.\nΟΥ ΠΟΣΟΙ ΑΛΛΑ ΠΟΥ.


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Σεραφείμ: “Πράκτορες των σιωνιστών” τα μέλη της κυβέρνησης – ΑΞΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ!
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 12 Οκτ 2010, 22:11 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 10 Αύγ 2009, 11:24
Δημοσ.: 7864
Thanks:
Thanked:
time στο post
King Minos έγραψε:
“Πράκτορες των σιωνιστών και εκπρόσωποι του διαβόλου” είναι για τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ τα μέλη της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.


Νομίζω ότι και οι τυφλοί το βλέπουν και οι χαζοί το καταλαβαίνουν...

Ο Πειραιώς δεν υπερβάλει καθόλου...

_________________
Η γνώμη είναι σαν την κ*λ*τρυπίδα...Όλοι έχουν από μία!\nΤο θέμα λοιπόν, δεν είναι να έχεις γνώμη...Το θέμα είναι, να έχεις γνώση!\n\nΈχουν αγιοποιήσει την άποψη κι ο καθένας έχει ταμπουρωθεί πίσω από τη δική του... καθώς "ως γνωστόν"..."κάθε άποψη είναι σεβαστή"! \nΌχι, ρε φίλε! Εγώ δεν πρόκειται να σεβαστώ την άποψή σου..."γιατί έτσι"!


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: ΔΗΛΩΣΗ "ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ" ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΟΥ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 12 Οκτ 2010, 22:12 
Aρθρογράφος
Aρθρογράφος
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 15 Σεπ 2009, 18:20
Δημοσ.: 2565
Thanks:
Thanked:
time στο post
:down τετοιους Ιεραρχες θελουμε προσταριδες και ολα θα βρουν το δρομο τους!......

_________________
<<ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΔΕΝ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΟΥΔΕΝ ΑΠΟ ΣΟΥ ΚΑΙ Η ΝΥΞ ΛΑΜΠΕΙ ΩΣ Η ΗΜΕΡΑ ΕΙΣ ΣΕ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΤΟ ΦΩΣ>>


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: ΔΗΛΩΣΗ "ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ" ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΟΥ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 15 Οκτ 2010, 14:17 
Aρθρογράφος
Aρθρογράφος
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 15 Σεπ 2009, 18:20
Δημοσ.: 2565
Thanks:
Thanked:
time στο post
Εικόνα Χάραγμα του θηρίου


Τη σύσταση ειδικής επιτροπής που θα εξετάσει το ζήτημα της κάρτας πολίτη, ζητά ο Μητροπολίτης Πειραιώς, ο οποίος προειδοποιεί ότι πρόκειται μέσω αυτής να υποδουλωθούν οι λαοί. Αναφέρει ότι σε αυτές θα υπάρχει ο αριθμός 666 και καλεί τον λαό να αντιδράσει
Μετά την επίθεση στον φυσικό Στίβεν Χόκινγκ, για τον οποίο είχε πει ότι λόγω της αναπηρίας του βρίσκετε σε δραματική κατάσταση, και γι' αυτό οι απόψεις του είναι τραγικές, ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ ξαναχτύπησε.

Αυτή τη φορά με παρέμβασή του στην εφημερίδα "Ελεύθερη Ώρα", καλεί τον λαό σε ξεσηκωμό και ζητά τη σύσταση εδιικής επιστημονικής επιτροπής από την εκκλησία, η οποία θα εξετάσει το ζήτημα της κάρτας του πολίτη.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Μητροπολίτης,η κάρτα πολίτη θα αποτελέσει προπομπό της παγκόσμιας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και θα οδηγήσει σε μια τυρρανική διακυβέρνηση.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του κ. Σεραφείμ, στην κάρτα θα αναγράφεται το 666, το νούμερο δηλαδή του θηρίου.

"Φημολογείται ότι η συγκεκριμένη κάρτα θα φέρει τον δυσώνυμον αριθμόν του θηρίου της οριακής Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου και ότι στόχος αυτής της διαδικασίας θα είναι να προετοιμασθεί ο κόσμος δια την διαδικασίαν του χαράγματος μέσω της εμφυτεύσεως microchip εις το ανθρώπινο σώμα" προειδοποιεί ο Μητροπολίτης.

Καταλήγοντας, προτείνει στην Ιερά Σύνοδο, να συσταθεί επιτροπή ειδικών ώστε να μελετήσει όλες τις παραμέτρους της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης και να παραδώσει το πόρισμά της, ώστε να προστατευθούν οι πιστοί από το σχέδιο ποδηγέτησής τους, το οποίο σύμφωνα με τον κ. Σεραφείμ θα υλοποιηθεί μέσω της κάρτας του πολίτη. http://news247.gr/ellada/h_karta_polith ... 82667.html

_________________
<<ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΔΕΝ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΟΥΔΕΝ ΑΠΟ ΣΟΥ ΚΑΙ Η ΝΥΞ ΛΑΜΠΕΙ ΩΣ Η ΗΜΕΡΑ ΕΙΣ ΣΕ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΤΟ ΦΩΣ>>


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση κατά  
Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 9 δημοσιεύσεις ] 

Παραπλήσια θέματα
Ο δάσκαλος "υπόδειγμα" από τον Φουρφουρά της Κρήτης
Δ. Συζήτηση: Γενικά περί Ελλάδας
Συγγραφέας: Κατερίνα Τσαφ Τσουφ
Απαντησεις: 0
ΤΑ "ΜΙΚΡΑ" ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Δ. Συζήτηση: H δική μας γωνιά!(μόνο ενεργά μέλη)
Συγγραφέας: ΤΗΛΕ-ΜΑΧΟΣ
Απαντησεις: 2
Δείτε πως ήταν η Λιβύη πριν "βοηθήσουν" οι ΗΠΑ
Δ. Συζήτηση: Ειδησεις απο τον υπόλοιπο κόσμο
Συγγραφέας: The prodigal
Απαντησεις: 1
"Οι 10 μεγαλύτεροι τεχνολογικά προηγμένοι αρχαίοι πολιτισμοί
Δ. Συζήτηση: Αρχαίοι πολιτισμοί
Συγγραφέας: emman
Απαντησεις: 5
Ρωσική Ακαδημία Επιστημών: "Παραμύθι το "θερμοκήπιο", παγκόσμια κατάψυξη θα έχουμε"
Δ. Συζήτηση: H απάτη της υπερθέρμανσης και των κλιματικών αλλαγών
Συγγραφέας: Spartan
Απαντησεις: 6


Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
cron
Powered by phpBB © 2010-2011 phpBB Group.
Violaceous by: Matt
Ευχαριστούμε την ομάδα του phpbbgr.com
All rights reserved. Copyright © 2009-2017 filoumenos.com.

Μετάφραση Jorfan και phpBB2.gr