Φιλούμενος - Ενάντια στην Νέα Τάξη Πραγμάτων
http://www.filoumenos.com/forum/

Eρχεται η κάρτα πολίτη.
http://www.filoumenos.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=8200
Σελίδα 31 από 36

Συγγραφέας:  Galis [ 26 Οκτ 2015, 15:33 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Eρχεται η κάρτα πολίτη.

Εγραψες το ακολουθο.

Παράθεση:
Ματθ. 18,18 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ.

Ματθ. 18,19 Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

Ματθ. 18,20 οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν.
- See more at: viewtopic.php?f=187&t=8200&p=79892#p79892


Γιατι δεν το εβαλες απο την αρχη απο το αμεσως προηγουμενο στοιχοωστε να βγει το σωστο νοημα.

Παράθεση:
Ματθ. 18,17 ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.
Ματθ. 18,17 Εάν δε παρακούση και εις τας συμβουλάς αυτών, ειπέ το γεγονός εις την Εκκλησίαν. Εάν δε δεν σεβασθή και παρακούση την Εκκλησίαν, ας είναι για σένα όπως ο ειδωλολάτρης και ο αμετανόητος τελώνης, οι οποίοι δεν ανήκουν εις την Εκκλησίαν.
Ματθ. 18,18 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ.
Ματθ. 18,18 Σας διαβεβαιώνω ότι όσα αμαρτήματα αφήσετε δεμένα και ασυγχώρητα εις την γην, θα μείνουν δεμένα και ασυγχώρητα στον ουρανόν. Και όσα συγχωρήσετε εις την γην, θα είναι συγχωρημένα και λυμένα στον ουρανόν.

Ματθ. 18,19 Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
Ματθ. 18,19 Παλιν σας διαβεβαιώνω ότι, εάν δύο από σας συμφωνήσουν εις την γην για κάθε καλόν πράγμα, που ήθελαν ζητήσει δια της προσευχής των, θα το λάβουν από τον Πατέρα μου τον εν τοις ουρανοίς.
Ματθ. 18,20 οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν.
Ματθ. 18,20 Διότι όπου δύο η τρεις είναι συγκεντρωμένοι στο όνομά μου και δια σκοπόν σύμφωνον με το θέλημά μου, εκεί είμαι και εγώ εν μέσω αυτών, δια να τους φωτίζω, να τους ευλογώ και να τους ενισχύω”.


Συνεπως εσχατος κριτης των εκκλησιαστικων υποθεσεων ειναι η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απο το στοιχο 19 ο Κυριος μιλα για αλλο θεμα και οχι για την ορθοτητα αποκοπης απο την εκκλησια. Αλλωστε ο στοιχος 17 το ξεκαθαριζει οριστικα. Οποιος δεν κανει υπακοη στην εκκλησια να θεωρειτει οπως ο εθνικος η ο τελωνης.

Συγγραφέας:  aetos64 [ 26 Οκτ 2015, 21:34 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Eρχεται η κάρτα πολίτη.

Galis έγραψε:
Εγραψες το ακολουθο.

Παράθεση:
Ματθ. 18,18 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ.

Ματθ. 18,19 Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

Ματθ. 18,20 οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν.
- See more at: http://www.filoumenos.com/forum/viewtop ... 892#p79892


Γιατι δεν το εβαλες απο την αρχη απο το αμεσως προηγουμενο στοιχοωστε να βγει το σωστο νοημα.

Παράθεση:
Ματθ. 18,17 ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.
Ματθ. 18,17 Εάν δε παρακούση και εις τας συμβουλάς αυτών, ειπέ το γεγονός εις την Εκκλησίαν. Εάν δε δεν σεβασθή και παρακούση την Εκκλησίαν, ας είναι για σένα όπως ο ειδωλολάτρης και ο αμετανόητος τελώνης, οι οποίοι δεν ανήκουν εις την Εκκλησίαν.
Ματθ. 18,18 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ.
Ματθ. 18,18 Σας διαβεβαιώνω ότι όσα αμαρτήματα αφήσετε δεμένα και ασυγχώρητα εις την γην, θα μείνουν δεμένα και ασυγχώρητα στον ουρανόν. Και όσα συγχωρήσετε εις την γην, θα είναι συγχωρημένα και λυμένα στον ουρανόν.

Ματθ. 18,19 Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
Ματθ. 18,19 Παλιν σας διαβεβαιώνω ότι, εάν δύο από σας συμφωνήσουν εις την γην για κάθε καλόν πράγμα, που ήθελαν ζητήσει δια της προσευχής των, θα το λάβουν από τον Πατέρα μου τον εν τοις ουρανοίς.
Ματθ. 18,20 οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν.
Ματθ. 18,20 Διότι όπου δύο η τρεις είναι συγκεντρωμένοι στο όνομά μου και δια σκοπόν σύμφωνον με το θέλημά μου, εκεί είμαι και εγώ εν μέσω αυτών, δια να τους φωτίζω, να τους ευλογώ και να τους ενισχύω”.


Συνεπως εσχατος κριτης των εκκλησιαστικων υποθεσεων ειναι η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απο το στοιχο 19 ο Κυριος μιλα για αλλο θεμα και οχι για την ορθοτητα αποκοπης απο την εκκλησια. Αλλωστε ο στοιχος 17 το ξεκαθαριζει οριστικα. Οποιος δεν κανει υπακοη στην εκκλησια να θεωρειτει οπως ο εθνικος η ο τελωνης.

Γκάλη, με τη λογική που προσεγγίζεις το θέμα, καί η επίσημη Εκκλησία της εποχής του Χριστού, σωστά έπραξε και σταύρωσε Αυτόν...

Παράθεση:
Ματθ. 23,13 Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρῖμα.

Ματθ. 23,14 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.

Ματθ. 23,15 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν.

Ματθ. 23,16 Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ λέγοντες ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει.

Ματθ. 23,17 μωροὶ καὶ τυφλοί! τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ χρυσός ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν χρυσόν;

Ματθ. 23,18 καί· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει.

Ματθ. 23,19 μωροὶ καὶ τυφλοί! τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον;

Ματθ. 23,20 ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ·

Ματθ. 23,21 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι αὐτόν·

Ματθ. 23,22 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.

Ματθ. 23,23 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι.

Ματθ. 23,24 ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες!

Ματθ. 23,25 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας.

Ματθ. 23,26 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν.

Ματθ. 23,27 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας.

Ματθ. 23,28 οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ μεστοί ἐστε ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας.

Ματθ. 23,29 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων,

Ματθ. 23,30 καὶ λέγετε· εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν.

Ματθ. 23,31 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας.

Συγγραφέας:  Galis [ 26 Οκτ 2015, 21:45 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Eρχεται η κάρτα πολίτη.

Παράθεση:
Γκάλη, με τη λογική που προσεγγίζεις το θέμα, καί η επίσημη Εκκλησία της εποχής του Χριστού, σωστά έπραξε και σταύρωσε Αυτόν...


Δεν το προσεγγιζω εγω. Λογια του Χριστου παραθετω. Η επιγειος εκκλησια του Χριστου δημιουργηθηκε τη πεντηκοστη και σε καμια περιπτωση δεν εχει εφαρμογη το παραδειγμα σου το οποιο ειναι χρονικα προγενεστερο

Συγγραφέας:  aetos64 [ 26 Οκτ 2015, 21:56 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Eρχεται η κάρτα πολίτη.

Galis έγραψε:
Παράθεση:
Γκάλη, με τη λογική που προσεγγίζεις το θέμα, καί η επίσημη Εκκλησία της εποχής του Χριστού, σωστά έπραξε και σταύρωσε Αυτόν...


Δεν το προσεγγιζω εγω. Λογια του Χριστου παραθετω. Η επιγειος εκκλησια του Χριστου δημιουργηθηκε τη πεντηκοστη και σε καμια περιπτωση δεν εχει εφαρμογη το παραδειγμα σου το οποιο ειναι χρονικα προγενεστερο

Ό,τι ισχύει σήμερα για την Εκκλησία, ίσχυε καί στους ιουδαίους, άρα η επίσημη Εκκλησία τους (ιερείς του Ναού τότε) έπραξε ορθά και δεν δικαιούται κανείς να παρακούσει!

Συγγραφέας:  Galis [ 26 Οκτ 2015, 22:56 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Eρχεται η κάρτα πολίτη.

aetos64 έγραψε:
Galis έγραψε:
Παράθεση:
Γκάλη, με τη λογική που προσεγγίζεις το θέμα, καί η επίσημη Εκκλησία της εποχής του Χριστού, σωστά έπραξε και σταύρωσε Αυτόν...


Δεν το προσεγγιζω εγω. Λογια του Χριστου παραθετω. Η επιγειος εκκλησια του Χριστου δημιουργηθηκε τη πεντηκοστη και σε καμια περιπτωση δεν εχει εφαρμογη το παραδειγμα σου το οποιο ειναι χρονικα προγενεστερο

Ό,τι ισχύει σήμερα για την Εκκλησία, ίσχυε καί στους ιουδαίους, άρα η επίσημη Εκκλησία τους (ιερείς του Ναού τότε) έπραξε ορθά και δεν δικαιούται κανείς να παρακούσει!

Δεν προκυπτει απο καπου αυτο. Ο αποστολος Παυλος λεει αλλα

Παράθεση:
Α Τιμ. 3,15 ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας.
Α Τιμ. 3,15 Εάν όμως αργοπορήσω, σου τα γράφω δια να γνωρίζης πως πρέπει να ζης και να φέρεσαι στον οίκον του Θεού, ο οποίος οίκος είναι η Εκκλησία του Θεού του ζώντος. (Είναι αυτή θεοσύστατος, ζων οργανισμός επί ασαλεύτου βάσεως εδραιωμένος, φορεύς της αιωνίου θείας αληθείας. Θεμέλιος λίθος και κεφαλή της είναι ο Χριστός, πλήρωμα δε αυτής οι πιστοί, κλήρος και λαός). Και η Εκκλησία αυτή είναι στύλος και στερεόν θεμέλιον της αληθείας.

Συγγραφέας:  aetos64 [ 26 Οκτ 2015, 23:08 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Eρχεται η κάρτα πολίτη.

Galis έγραψε:
aetos64 έγραψε:
Galis έγραψε:
Παράθεση:
Γκάλη, με τη λογική που προσεγγίζεις το θέμα, καί η επίσημη Εκκλησία της εποχής του Χριστού, σωστά έπραξε και σταύρωσε Αυτόν...


Δεν το προσεγγιζω εγω. Λογια του Χριστου παραθετω. Η επιγειος εκκλησια του Χριστου δημιουργηθηκε τη πεντηκοστη και σε καμια περιπτωση δεν εχει εφαρμογη το παραδειγμα σου το οποιο ειναι χρονικα προγενεστερο

Ό,τι ισχύει σήμερα για την Εκκλησία, ίσχυε καί στους ιουδαίους, άρα η επίσημη Εκκλησία τους (ιερείς του Ναού τότε) έπραξε ορθά και δεν δικαιούται κανείς να παρακούσει!

Δεν προκυπτει απο καπου αυτο. Ο αποστολος Παυλος λεει αλλα

Παράθεση:
Α Τιμ. 3,15 ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας.
Α Τιμ. 3,15 Εάν όμως αργοπορήσω, σου τα γράφω δια να γνωρίζης πως πρέπει να ζης και να φέρεσαι στον οίκον του Θεού, ο οποίος οίκος είναι η Εκκλησία του Θεού του ζώντος. (Είναι αυτή θεοσύστατος, ζων οργανισμός επί ασαλεύτου βάσεως εδραιωμένος, φορεύς της αιωνίου θείας αληθείας. Θεμέλιος λίθος και κεφαλή της είναι ο Χριστός, πλήρωμα δε αυτής οι πιστοί, κλήρος και λαός). Και η Εκκλησία αυτή είναι στύλος και στερεόν θεμέλιον της αληθείας.

Διάβασε το δεύτερο κεφάλαιο της Αποκάλυψης να δείς ποιά θα είναι η επίσημη Εκκλησία τα έσχατα χρόνια.

Διάβασε και τοn Άγιο Λαυρέντιο του Τσερνιγκόφ που μας προτρέπει στα χρόνια του Αντιχρίστου να μην πηγαίνουμε στην Εκκλησία γιατί θα έχει γίνει ''συναγωγή του Σατανά''

εδώ:
http://hristospanagia3.blogspot.de/2010 ... -1950.html

Συγγραφέας:  Galis [ 27 Οκτ 2015, 07:58 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Eρχεται η κάρτα πολίτη.

Το ειχα γραψει σε προηγουμενο ποστ.

Παράθεση:
Το πλοιο ομως και ολοι οσοι βρισκονται σε αυτο θα ξαναβρει το δρομο του και ο Θεος δεν θα ζητησει λογο για την υπακοη που εκαναν η επιβατες μενωντας στο πλοιο εφοσον δεν υπαρχει δογματικο η σωτηριολογικο προβλημα. - See more at:http://www.filoumenos.com/forum/viewtopic.php?f=187&t=8200&start=261#sthash.n7Z1ckT1.dpuf


Αυτα που προανεφερες ειναι θεματα στα οποια δεν οφειλουμαι υπακοη στην εκκλησια. Ειναι θεματα πιστεως

Aυτα που γραφεις δεν συνδεονται με τη καρτα του πολιτη. Η καρτα του πολιτη δεν ειναι ουτε δογματικο θεμα, ουτε θεμα πιστης ουτε θεμα σωτηριολογικο.Συνεπως στο θεμα της καρτας οφειλουμαι υπακοη στην εκκλησια.

Συγγραφέας:  aetos64 [ 27 Οκτ 2015, 08:39 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Eρχεται η κάρτα πολίτη.

Galis έγραψε:
Το ειχα γραψει σε προηγουμενο ποστ.

Παράθεση:
Το πλοιο ομως και ολοι οσοι βρισκονται σε αυτο θα ξαναβρει το δρομο του και ο Θεος δεν θα ζητησει λογο για την υπακοη που εκαναν η επιβατες μενωντας στο πλοιο εφοσον δεν υπαρχει δογματικο η σωτηριολογικο προβλημα. - See more at:http://www.filoumenos.com/forum/viewtopic.php?f=187&t=8200&start=261#sthash.n7Z1ckT1.dpuf


Αυτα που προανεφερες ειναι θεματα στα οποια δεν οφειλουμαι υπακοη στην εκκλησια. Ειναι θεματα πιστεως

Το ''πλοίο'' είναι το ''μικρό ποίμνιο'', αυτό ποτέ δεν χάνει το δρόμο του, με αυτό πρέπει να συμπορευόμαστε!

Galis έγραψε:
Aυτα που γραφεις δεν συνδεονται με τη καρτα του πολιτη. Η καρτα του πολιτη δεν ειναι ουτε δογματικο θεμα, ουτε θεμα πιστης ουτε θεμα σωτηριολογικο.Συνεπως στο θεμα της καρτας οφειλουμαι υπακοη στην εκκλησια.

Σωστά!

Η κάρτα τού πολίτη μπορεί να συγκριθεί με τα ''ειδωλόθυτα'', το σφράγισμα είναι που δεν πρέπει να δεχτούμε!

Α Κορ. 8,8 βρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν περισσεύωμεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα.

Συγγραφέας:  Galis [ 27 Οκτ 2015, 09:50 ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: Eρχεται η κάρτα πολίτη.

Παράθεση:
Το ''πλοίο'' είναι το ''μικρό ποίμνιο'', αυτό ποτέ δεν χάνει το δρόμο του, με αυτό πρέπει να συμπορευόμαστε! -


Παντως την εκκλησια εμεις την ονομαζουμε και κιβωτο σωτηριας. Τωρα αλλοι ( περι της 1500) πιστευουν για τον ευατο τους οτι ειναι το μικρο ποιμνιο. Θα πρεπει να τους ακολουθησουμε στη τακτικη τους και να αποστασιοποιηθουμε απο την εκκλησια ;Εβρ. 13,17 Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο.
Εβρ. 13,17 Να πείθεσθε και να υποτάσσεσθε με προθυμίαν, χωρίς δισταγμούς και δυσφορίας, στους πνευματικούς προϊσταμένους σας. Διότι αυτοί αγρυπνούν δια την σωτηρίαν των ψυχών σας, επειδή θα δώσουν λόγον δια σας στον Χριστόν. Υπακούετε, λοιπόν, εις αυτούς με προθυμίαν, ώστε να εκτελούν το έργον αυτό της πνευματικής καθοδηγήσεώς σας με χαράν και όχι με στεναγμούς· διότι το να στενάζουν από την ιδικήν σας απείθειαν, είναι επιζήμιον εις σας τους ιδίους. Θα φέρη επάνω σας την οργήν του Θεού.

Σελίδα 31 από 36 Όλοι οι χρόνοι είναι UTC [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/