Ημερομηνία : 20 Φεβ 2019, 23:06


Πρόσφατα Θέματα

Tελευταία άρθρα του blog


Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 4 δημοσιεύσεις ] 
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: ''Ουαί τη Ορθοδόξω Εκκλησία της Ελλάδος''
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 05 Σεπ 2014, 20:07 
Διαχειριστές
Διαχειριστές
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 14 Απρ 2009, 19:21
Δημοσ.: 3841
Thanks:
Thanked:
time στο post

_________________
''...δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις''\n


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  

pros

 Θέμα δημοσίευσης: Re: ''Ουαί τη Ορθοδόξω Εκκλησία της Ελλάδος''
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 12 Μαρ 2015, 20:04 
Διαχειριστές
Διαχειριστές
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 14 Απρ 2009, 19:21
Δημοσ.: 3841
Thanks:
Thanked:
time στο post
Ἐγέρθητε Χρυσόστομοι, Γρηγόριοι, Γερμανοί, Ταράσιοι, Νικηφόροι, Φώτιοι καὶ λοιποί, παλαιοὶ καὶ νεώτεροι Ἅγιοι Πατριάρχαι Κων/πόλεως, οἱ θυσιασθέντες ὑπὲρ τῶν προβάτων ὑμῶν, νὰ ἴδητε ποίοι κατέχουν τὸν Θρόνον ὑμῶν! Ὑμεῖς μὲν ὡς καλοὶ Ποιμένες ἑθύσατε τὰς ψυχὰς ὑμῶν ὑπὲρ τὼν ἰδίων προβάτων ὑμῶν, οἱ δὲ σημερινοὶ θύουσι τὰ πρόβατα ὑπὲρ ἑαυτών καὶ ἀνοίγουν τὰς θύρας καὶ καλοῦν τοὺς λύκους διὰ νὰ εἰσέλθουν καὶ κατασπαράξουν τὰ πρόβατα...


Πόθεν ὁ πατριάρχης ἐκπέπτωκεν εἰς τοιούτον ὄλισθον, ὥστε ἐκουσίως νὰ ἀγωνίζεται νὰ παραδώση τὸ ποίμνιόν του εἰς τοὺς λύκους νὰ τὸ κατασπαράξουν; Ἡ αἰτία εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια, ἡ ρίζα καὶ ἡ αἰτία ὅλων τῶν ἁμαρτιῶν, ὅλων τῶν κακῶν, ὅλων τῶν αἱρέσεων, τῶν συμφορῶν καὶ τῶν θλίψεων, καὶ περισσότερον ἀπὸ ὅλους τὰς συμφορὰς καὶ δυστυχίας ἡ στέρησις τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ...


Λέγει δὲ δικαιολογούμενος,ὅτι ἔχει ἀγάπην καὶ θέλει νὰ ἑνωθῶμεν ὅλοι,διότι τούτον ἐδίδαξεν ὁ Θεός.Ναί ,ἀληθῶς,ὁ Θεός, μᾶς ἔδωσε τὴν πρώτην ἐντολὴν τῆς ἀγάπης καὶ ἡ ἐκκλησία εὔχεται ὑπὲρ τῆς τὼν πάντων ἑνώσεως.Ὁ Θεὸς ὅμως, μᾶς ἐδίδαξεν τὴν ἀγάπην τὴν ἀληθινήν ,ὅχι τὴν ψευδήν,τὴν ἀγάπην ὅχι μὲ τὰ χείλη καὶ τὸ στόμα,ἀλλὰ τὴν ἀγάπην μὲ ὅλην μας τὴν ψυχὴν καὶ καρδίαν.

Τὴν ἀγάπην ὅχι τὴν ἐξωτερικήν,ἀλλὰ τὴν ἐσωτερικὴν μᾶς ἐδίδαξεν ὁ Κύριος τὴν ἀληθὴ ἀγάπην,ἀλλὰ συγχρόνως μᾶς ἐδίδαξεν καὶ μᾶς παρήγγειλε γιὰ νὰ μᾶς προφυλάξει νὰ προσέχωμεν αὐτοὺς τοὺς ψευδοπροφήτας,τοὺς ψευδοχρίστους,τοὺς ψευδοδιδασκάλους,τοὺς λυκοποιμένας,τοὺς λύκους,τοὺς κύνας τοὺς υποκριτάς ἀρχιερεῖς,ἱερεῖς,γραμματεῖς καὶ φαρισσαίους,τοὺς ὁποίους ὁ Κύριος ἐκαυτηρίασεν μὲ τὰ φοβερὰ καὶ φριχτὰ ἐκείνα οὐαί.

Ὀνομάσεις αὐτοὺς ὑποκριτάς,μωρούς,τυφλούς,ὁδηγούς τυφλών,άρπαγας,ἀδίκους,τάφους κεκονιαμένους,ὄφεις,γεννήματα ἐχιδνών.Τοὺς τοιούτους μᾶς παρήγγειλεν ὁ Κύριος νὰ προσέχωμεν,νὰ μὴν τοὺς πλησιάζωμεν,νὰ μὴν ἔχωμεν καμμίαν ἐπικοινωνίαν,μόνον νὰ εὐχόμεθα νὰ τοὺς φωτίσει ὁ Κύριος νὰ τους φωτίσει


Τοὺς τοιούτους λυκοποιμένας, ψευδοδιδασκάλους, ψευδοπροφήτας καὶ ψευδοχρίστους αἱρετικοὺς οἱ Ἄγιοι Πατέρες, οἱ μιμηταὶ τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ καὶ διάδοχοι τῶν μαθητῶν Αὐτού, οἱ καλοί, οἱ ἀληθεῖς,οἱ θείοι ποιμένες,οἱ θέντες τὰς ψυχάς αὐτών ὑπέρ τῶν λογικῶν προβάτων , οἱ τὰς σεπτὰς καὶ ἀγίας ἑπτὰ Οἰκουμ. Συνόδους συγκροτήσαντες,ὡς λοιμώδεις λύκους τὴν σφενδόνην τοῦ πνεύματος ἐκσφενδόνισαν μακρὰν τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ ἀπεδίωξαν καὶ, ὡς ἀμετανοήτους, εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα παρέδωκαν...

Τούτους ὀφείλει νὰ μιμηθῇ ὁ Πατριάρχης Ἁθηναγόρας καὶ νὰ στοχασθῇ καλῶς πόθεν ἐκπέπτωκεν καὶ νὰ μετανοήσει καὶ νὰ ἐξομολογηθῇ τώρα ποὺ ζεῖ διότι ὁ θάνατος εἶναι ἄδηλος καὶ μετὰ θάνατον καὶ ἐν τῷ ἄδη,οὐκ ἔστι μετάνοια.

Τοιουτοτρόπως ἡ ψευδὴς ἀγάπη καὶ ἡ ψευδὴς ταπείνωσις τοῦ Πατριάρχου,ἀντὶ νὰ τον ὠφελήσει,τὸν ἔβλαψε τὸν πάπαν.Ἐπροξένησεν δὲ μέγα σκάνδαλον καὶ θλίψιν άφατον εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς .Ἡ ἀπ’ἀρχὴς ἀμεριμνία καὶ αφροντισία τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρου διὰ τοῦ ἑαυτοὺ ποίμνιο ἀφενὸς καὶ ἀφετέρου ἡ μέριμνα αὐτοὺ καὶ φροντὶς διὰ νὰ ἐπισυνάψει στενὴν φιλίαν μὲ τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ λοιμώδους λύκους ,τοὺς αἱρετικούς Τούρκους Ἀρμενίους καὶ ἐσχάτως μὲ τοὺς παπιστάς,Διαμαρτυρομένους καὶ λοιποὺς αἱρετικοὺς ἐπέφερεν μιὰ χαώδην κατάστασην εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλλαδικήν έκκλησίαν καὶ τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος καὶ ἕναν ἄμεσον κίνδυνον τὸν ὁποῖον δέον νὰ ἀποσοβήσουν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ,οἱ σεβασμιώτατοι ἀρχιερεῖς,ὁ ὀρθόδοξος κλήρος καὶ λαὸς καὶ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις συνιστώντες εἰς τὸν Πατριάρχην ὅλοι αὐτοί,νὰ ἀποκυρήξῃ τὸ πρωτεῖον τοῦ πάπα καὶ ὅλας τὰς πλάνας καὶ αἱρέσεις τοῦ παπισμοῦ καὶ να παύσῃ του λοιπού πάσαν ενέργειαν,φροντίδα και συζητησεις περί ενώσεως.συνεχίζεται

_________________
''...δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις''\n


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: ''Ουαί τη Ορθοδόξω Εκκλησία της Ελλάδος''
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 01 Απρ 2015, 19:15 
Διαχειριστές
Διαχειριστές
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 14 Απρ 2009, 19:21
Δημοσ.: 3841
Thanks:
Thanked:
time στο post
Ἐάν ὀ πάπας θέλη ἔνωσιν νὰ ἀναγνωρίση καὶ ὁμολογήση ὅλας τὰς πλάνας,αἱρέσεις καὶ καινοτομίας ἔκαμων ἀπαρχῆς οἱ κατᾶ καιροὺς πάπαι,ἀποσχιθέντες άπὸ τῆν ὀρθόδοξον ἐκκλησίαν,νὰ μετανοήσει,νὰ κλαύσῃ πικρῶς,νὰ ταπεινωθῇ καὶ τότε εἶναι δεκτός.
Έὰν ἐπιμένῃ νὰ τοῦ εἴπῃ μὲ θάρρος,ὅπως εἶπε ὁ ἀείμνηστος Μεταξὰς στὸν ἐπίσης ὑπερήφανο,ἀλαζόνα δικτάτορα Μουσολίνι.ὌΧΙ,οὔτε σπιθαμὴ ἑλληνικῆς γῆς σοῦ δίδω.


Ὄχι ,νὰ πεῖ εἰς τὸν πάπαν,δὲν σὲ ἀναγνωρίζω πρῶτον,ἔσφαλα,ἐπλανήθην,μετανοῶ διότι σοὶ εἶπον ὅτι εἶσαι πρῶτος.ὌΧΙ,χίλιες φορὲς.ὄχι,δὲν εἶσαι πρῶτος.

Πρῶτος εἶσαι εἰς τὴν ὑπερηφάνειαν,δὲν εἶσαι ἀλάθητος,εἶσαι ἁμαρτωλός,εἶσαι ψευδόχριστος,ἐὰν δὲν μετανοήσῃς ὡς ἐγώ, ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ.

Ἐάν τὰς συστάσεις τῆς κυβερνήσεως καὶ τῆς ἱερᾶς συνόδου καὶ ὀρθοδόξων ἀρχιερέων,ἱερέων καὶ λαικῶν δὲν τὶς δεχθῇ ὁ Πατριάρχης,τὰς ἀπορρίψει καὶ ἐπιμείνει εἰς τὴν ἔνωσιν,τότε νὰ τὸν ἀποκυρήξουν,διότι ἐν η περιπτώσει δὲν ἀντειποῦν,ἀλλὰ ὑποχωρήσουν καὶ εἶπουν ὅτι ἡμεῖς θὰ ἀκολουθήσουμε τὸν Πατριάρχην,τότε θὰ ἐπανέλθῃ αὐθωρεὶ ἡ καταστροφή,τότε οὐκ ἔχω τί ἄλλο εἰπεῖν εἰ μὴ οὐαὶ τῇ ὀρθοδόξῳ ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος,ούαὶ καὶ τῷ ἑλληνικῷ ἔθνει,διότι ἡ ὑποδούλωσις τῆς ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὸν παπισμὸ θὰ εἶναι καὶ ὑποδούλωσις καὶ τοῦ ἔθνους.

Θὰ εἶναι δὲ ἀσυγκρίτως χειροτέρα τῆς ὑποδουλώσεως εἰς τὸν Μωαμεθανισμὸν καὶ τὸν ψευδοπροφήτη Μωάμεθ.Ἐὰν τώρα εἰς τὰς ἡμέρας μας,ποὺ συζητείται ἡ ἔνωσις μερικοὶ φιλοπαπισταί κληρικοὶ διὰ νὰ δείξουν ὅτι ἀσπάζονται ὅσα ἡ παπικὴ ἐκκλησία ἐναντία τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας ἐκαινοτόμισεν ἤρχισαν νὰ ξεθεμελιώνουν ἱερὰ τέμπλα,νὰ ἀφαιροῦν ἀγίας εἰκόνας,νὰ ἐκδύονται τὸ σεμνὸν ράσο,τὸ ταπεινὸν καὶ νὰ ἐνδύονται τὴν λαικὴν ἐνδυμασίαν,νὰ ξυρίζονται καὶ ἀλλα πολλὰ τὰ ὁποία δὲν πρέπει νὰ λέγωνται,οὔτε νὰ γράφωνται,ἂς στοχασθῇ κάθε φρόνιμος καὶ λογικὸς τἰ θὰ ἀκολουθήσῃ ὅταν γίνῃ ἡ ἔνωσις μὲ τοὺς παπιστὰς,φιλοπαπιστὰς καὶ ὀπαδοὺς τοῦ πάπα.

Ἐὰν ἐπιμένουν τὸτε ἡ ἱερἀ σύνοδος ὀφείλει νὰ τοὺς ἀποβάλλει τῆς εκκλησίας ὡς παραβάτας καὶ καταφρονητὰς τῶν θείων καὶ πατερικῶν παραδόσεων.


συνεχίζεται

_________________
''...δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις''\n


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: ''Ουαί τη Ορθοδόξω Εκκλησία της Ελλάδος''
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 15 Απρ 2015, 19:34 
Διαχειριστές
Διαχειριστές
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 14 Απρ 2009, 19:21
Δημοσ.: 3841
Thanks:
Thanked:
time στο post
Τελευταῖον,μὶα πατρικὴ συμβουλὴ δίνω τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχη ὡς πνευματικὸς πατήρ,ἐξ’ ἀγάπης κινούμενος καὶ ἄν μὲ ἀκούσῃ θὰ σώσῃ ἑαυτὸν καὶ τὴν ὀρθόδοξον ἐκκλησίαν,νὰ ταπεινωθῇ, νὰ μετανοήσῃ καὶ νὰ ζητήσῃ συγχώρεσιν ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ ἀπὸ τὸ ποίμνιόν του,τὸ ὁποῖο ἐσκανδάλισεν,νὰ μετανοήσῃ ἀληθινὰ καὶ εἱλικρινά,νὰ σκεφθῇ καλῶς ὅτι δὲν εἶναι ἀναμάρτητος,οὔτε Παναγιώτατος,εἶναι ἄνθρωπος καὶ ὡς ἄνθρωπος ἁμαρτάνει.

Ὁ θεῖος Χρυσόστομος ἐλεγεν καθ’ ἡμἐραν πρὸς τὸν Θεὀν:

Ἐγὼ μέν ὡς ἄνθρωπος ἁμαρτάνω,Σὺ δὲ ὡς Θεὸς ἐλέησόν με καὶ τὸ ἁμαρτάνειν εἶναι ἀνθρώπινον,τὸ ἁμαρτάνειν καὶ μετανοεῖν εἶναι ἀνθρώπινον,ἐπειδὴ τὸ ἁμαρτάνειν καὶ μῆ μετανοεῖν ὅλως σατανικόν.

Καὶ ὁ Μέγας Γρηγόριος ὁ Θεολόγος λέγει: «Καὶ τῶν ἀρίστων ὁ μῶμος ἅπτεται».Δὐο παραδείγματα ἀνθρώπων μετανοησάντων ἐκ τῶν ἑκατομμυρίων ὑπομιμνήσκω τῷ Πατριάρχῃ. Δαβὶδ τοῦ προφητάνακτος καὶ τοῦ κορυφαῖου τῶν ἀποστόλων Πέτρου.Καὶ οἱ δύο ἐπειδὴ ὑπερηφανεύθησαν,ἔπεσον.

Καὶ ὁ μὲν Δαβὶδ εἶπε , οὐ μὴ σαλευθῶ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ὁ Θεὸς παραχώρησεν καὶ ἔπεσε εἰς δύο μεγάλα καὶ θανάσιμα ἁμαρτήματα,τὰ ὁποῖα διὰ τῆς μετανοίας καὶ τῶν δακρύων ἐξήλειψεν.Ὁ δὲ Πέτρος καὶ αὐτὸς εἶπε κἄν ὅλοι Χριστέ μου Σε ἀρνηθώσι ἐγῶ οὐκ ἀπαρνήσομαί Σε,τὸ εἶπε ἀπὸ ὑπερηφάνειαν,τὴν ὁποῖαν μισεῖ ὁ Κύριος καὶ ἐπειδὴ ἐμετανόησεν καὶ ἔκλαυσεν πικρῶς,ὁ Θεὸς τὸν ἐσυγχώρησεν καὶ πρώτον τῶν κορυφαίων τὸν κατέστησεν.

Ἄν μιμηθῇ τούτους τοὺς δύο εἰς τὴν μετάνοιαν , ὁ Θεὸς θὰ τὸν συγχωρήσῃ καὶ θὰ γίνῃ ὑπόδειγμα μετανοίας ὁ Ἀθηναγόρας εἰς πάντας καὶ ὁδὸς σωτήριος,χαρὰ θὰ γίνῃ εἰς τοὺς οὐρανοὺς ὑπὸ τῶν ἀγγέλων,χαρὰ καὶ εἰς τὴν γὴν ὑπὸ πάντων τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος

_________________
''...δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις''\n


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση κατά  
Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 4 δημοσιεύσεις ] 

Παραπλήσια θέματα
Γεωπολιτική -- γεωστρατηγική ανάλυση Ελλάδος καί Τουρκίας
Δ. Συζήτηση: Ελληνοτουρκικά
Συγγραφέας: eyrinos
Απαντησεις: 0
Τι είναι η Εκκλησία;
Δ. Συζήτηση: Διδασκαλιες αγιων και αποστάγματα πατερικης σοφιας
Συγγραφέας: dominique
Απαντησεις: 3
Ουαί τοις χρεοκοπημένοις: Ζητούν επέμβαση του Γερμανού Πάπα!
Δ. Συζήτηση: Ειδησεις απο την Ελλάδα
Συγγραφέας: Spartan
Απαντησεις: 0
«Φιλάδελφη» η Εκκλησία με Σιωνιστές – Ισλαμιστές. Η εκκλησία στρουθοκαμηλίζει ακόμα και αυτές τις δύσκολες ώρες!!!
Δ. Συζήτηση: Οικουμενιστικές κινήσεις
Συγγραφέας: King Minos
Απαντησεις: 0
"Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία - Αρχιεπισκοπή της Οχρίδας" το
Δ. Συζήτηση: Ελληνοσκοπιανά
Συγγραφέας: emman
Απαντησεις: 0


Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
Powered by phpBB © 2010-2011 phpBB Group.
Violaceous by: Matt
Ευχαριστούμε την ομάδα του phpbbgr.com
All rights reserved. Copyright © 2009-2017 filoumenos.com.

Μετάφραση Jorfan και phpBB2.gr