Ημερομηνία : 23 Σεπ 2019, 14:56


Πρόσφατα Θέματα

Tελευταία άρθρα του blog


Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 5 δημοσιεύσεις ] 
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Ιστορικές πηγές περί καταδίκης της αλλαγής ημερολογίου
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 21 Απρ 2015, 13:30 
Σκεπτόμενος
Σκεπτόμενος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 23 Φεβ 2014, 18:24
Δημοσ.: 46
Thanks:
Thanked:
time στο post
Κυριακή, 19 Απριλίου 2015


Ιστορικές πηγές περί καταδίκης της αλλαγής ημερολογίου.Εικόνα

Εικόνα

Εικόνα

Πηγή: Ορθοδοξη ΠΙΣΤΗ fb
Αναρτήθηκε από Εγκόλπιον κατά αιρέσεων στις 2:42 μ.μ.
Ετικέτες Νεοημερολογιτισμός και λοιπές πλάνεςΠηγή: http://eggolpio.blogspot.gr/2015/04/blog-post_19.html


Τελευταία επεξεργασία απο Canela την 21 Απρ 2015, 13:59, επεξεργάστηκε 1 φορές συνολικά.

Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  

pros

 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ιστορικές πηγές περί καταδίκης της αλλαγής ημερολογίου
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 21 Απρ 2015, 13:54 
Σκεπτόμενος
Σκεπτόμενος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 23 Φεβ 2014, 18:24
Δημοσ.: 46
Thanks:
Thanked:
time στο post
Εδώ μια προσπάθεια (ελπίζω όσο πιο επιτυχής γίνεται) με προγράμματα αναγνώρισης χαρακτήρων να μετατραπεί το κείμενο από τις παρατεθειμένες εικόνες σε κείμενο.


Παράθεση:
Ιστορικές πηγές περί καταδίκης της αλλαγής ημερολογίου.

Εις τό παρόν τεύχος θά παρουσιασθοϋν αί περισσότεροι ιστορικοί πηγαί, at όποιαι αναφέρουν περί της Καταδίκης καί του Αναθεματισμού τοϋ Νέου 'Ημερολογίου πρός χρησιν των ενδιαφερομένων αλλά καί διά την Ιστορίαν.

1. Μελετίου Μητροπολίτου Αθηνών, "Εκκλησιαστική Ιστορία”, έκδ. 1784, τόμ. Γ, σελ. 402.
2. Ύψηλάντου Αθανασίου Κομνηνοϋ, “Τά μετά τήν άλωσιν” έκδ. Κων/πολις 1870, σελ. 111-116.
3. Φιλαρέτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, τοϋ Βαφείδου, “Εκκλησιαστική Ιστορία”, έκδ. 1912, τόμ. Γ', σελ. 124-125.
4. Χρυσοστόμου Μητροπολίτου ’ Αθηνών, τοϋ Παπαδόπουλου, “Ιστορία τής Εκκλησίας τής Αλεξάνδρειάς” έκδ. 1935, σελ. 628.
5. Τοϋ αύτοϋ, εις περιοδικόν “’Εκκλησιαστικός Κήρυξ” Αθηνών, άριθ. φύλ. 146, σελ. 172, ήμερ. 14-4-1918.
6. Του αύτοϋ, “Ιστορία τής Εκκλησίας τών Ιεροσολύμων”, σελ. 482.
7. Τοϋ αύτοϋ καί ε ίς άλλας έκδόσε ις καί όμ ιλίας του.
8. Δοσιθέου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, “'Ομολογία τής "Ορθοδόξου Πίστεως”, τόμ. 12, σελ. 231.
9. Δοσιθέου Πατριάρχου Ιεροσολύμων: “Τόμος "Αγάπης”, σελ. 538,541.
10. Χρυσάνθου "Αρχιεπισκόπου "Αθηνών, “Η ’Εκκλησία Τραπεζοϋντος”. "Αναφέρει ότι: “ή A' Πράξις τής έπί Ίερεμίου Β' Πανορθοδόξου Συνόδου 1583, άποκηρύττει τό Γρηγοριανόν Ήμερολόγιον”, εις σελ. 547.
11. Παντελεήμονος Μητροπολίτου, Τυρολόης καί Σερεντίου, (του Ροδοπούλου), καθηγητοϋ τής θεολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, “Μαθήματα Κανονικού Δικαίου”, έκδ. 1986 σελ.69.
12. Μουρατίδου Κωνσταντίνου, καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου τής Θεολογικής Σχολής Αθηνών, “Κανονικόν Δίκαιον - Πανεπιστημιακαί Παραδόσεις” Άθήναι 1982, τόμ. Α", σελ. 111. 
13. Ίεράς Κοινότητος Αγίου Όρους καί 'Υπουργείου ΙΙολιτισμού, “Θησαυροί τού
Αγίου Ορους Β’, έκδοσις Θεσσαλονίκη 1997”. Εις τήν σελίδαν 453
άναφέρεται: “Ό Ιερεμίας Β" ό Τρανός συνεκρότησε Σύνοδο πού άπέρριψε
τήν καινοτομία πού έγινε άπό τόν Πάπα Γρηγόριο τόν ΙΓ στό Ημερολόγιο, “ ώς έπισφαλή καί μελλουσαν νά παραγάγη σκάνδαλα είς τά Χριστιανικά ήθη”.
14. Ίερεμίου Β' τού Τρανού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, “Έπιστολαί Α' καί Β' πρός Μαρτίνον καί πρός τούς έκεΐ Γερμανούς, (1588 καί 1589)”.
15. Ίερεμίου Β' τού Τρανού, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. “Επιστολή πρός τόν Πρίγκηπα τής Βενετίας Νικόλαον Δαπόντε σταλείσα τό 1583”.
16. Μελετίου Πηγά Πατριάρχου Αλεξάνδρείας: “ Επιστολή πρός Σίλβεστρον Πατριάρχην περί Πασχαλίου καί ' Εορτολογίου”. Επανέκδοσις ύπό έξαρτηματικών Μοναχών τής Ίεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους 1984.
17. Τά ΣΙΓΙΛΛ1Α, ήτοι αί ’Αποφάσεις των Πανορθοδόξων Συνόδων των ετών 1583 καί 1593 εύρηνται:
α') ’Εν τώ ύπ’ άριθ. 772 χειρογράφω Κςόδικι τής Ίεράς Μονής ’Αγίου Παντελεήμονος τού ‘Αγίου Όρους.
β‘) Έν τώ ύπ’ άριθ. 285 χειρογράφου Κώδικι τού Κελλίου. ”ό ’Ακάθιστος Ύμνος", τής Ίεράς Σκήτεως των Καυσοκαλυβίων τού Αγίου Όρους,
γ') Εις τό ξενόγλωσσον περιοδικόν τής Συνόδου τής Ρουμανικής ’Εκκλησίας μέάριθ. 11/1880.
δ') Είς τήν Μονήν τού όρους Σινά.
18. Ίερεμίου Β' τού Τρανού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, “Επιστολή πρός τόν Μητροπολίτην Φιλαδελφείας Γαβριήλ τόν Σεβήρον, τό 1588 περί Πάσχα καί καλενδαρίου”.
19. Σάθα Ν. Κωνσταντίνου: “Βιογραφικόν Σχεδιάγραμμα περί τού Πατριάρχου Ίερεμίου Β ”. Αθήναι 1870. σελ. 26-32 & 82-94. Επανέκδοσις Παν. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 1979.
20. Κοσμά Μοναχού τού Φλαμιάτου: “Άπαντα Κοσμά Φλαμιάτου”. Α έκδοσις 1849 ύπό τού ιδίου. Β’ έκδοσις 1910. Γ έκδοσις ύπό Χρ. Σπανού (φωτοτυπική), είς τήν δεκαετίαν τού 1970. σελ. 166, παράγραφος 139.
21. Γεδεών Εμμανουήλ: “Κανονικοί Διατάξεις”. Σελ. 34 - 40.
22. Παπαρηγοπούλου Κωνσταντίνου: “ Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους”. Τόμοι 5ος & 6ος.
23. Εύστρατιάδου Γρηγορίου: Η Πραγματική Αλήθεια περί τού Εκκλησιαστικού ' Ημερολογίου 1924". ’ Εκδοσις τετάρτη ύπό τού Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Μητροπούλου Καθηγουμένου ' Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου. Άθηκίων Κορινθίας. Οκτώβριος 1988, Άθήναι.
24. Πετρογιάννη Κωνσταντίνου, Διακόνου θεολόγου. “Μελέτιος ΙΙηγάς καί Λατίνοι. Δογματικές θέσεις - αντιπαραθέσεις”. Ηράκλειον Κρήτης 1997. Εκδόσεις Ίεράς Μονής Αγκαράθου Κρήτης.
25. Χριστοφόρου Λεοντοπόλεως, “ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ”, έν ’Αλεξανδρεία έκ τού Πατριαρχικού τυπογραφείου 1925. 
26. Δρανδάκη: “Μεγάλη 'Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια”, βλέπε εις τά σχετικά
λήματα: “Ήμερολόγιον”, “ΙερεμίαςΒ”, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.


Τά ανωτέρω αποτελούν παρουσίασιν των κυριωτέρων πηγών καί μαρτυριών περί τής καταδίκης τού νέου παπικού Γρηγοριανού ημερολογίου ύπό τής 'Ορθοδόξου ’Εκκλησίας διά τών Πανορθοδόξων Οικουμενικών Συνόδων τών ετών 1583, 1587 καί 1593.

'Επίσης τό νέον παπικόν ήμερολόγιον άπερρίφθη καί ύπό τής Πανορθοδόξου Λποφάσεως. έπί 'Ιωακείμ Γ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως όστις άπήντησεν άρνητικώς περί τού νέου ήμερολογίου, αποδεχθείς τάς άρνητικάς θέσεις τών ύπολοίπων Πατριαρχείων καί τών Αύτοκεφάλων Εκκλησιών, μέ ’Εγκύκλιον τήν 12ην Μαΐου 1904.

Εκτός τών καταδικαστικών Αποφάσεων τού 16ου αιώνας υπάρχουν καί άλλαι άποφάσεις Συνόδων περιέχουσαι θέσεις κατά τού νέου ήμερολογίου όπως τού 1722. 1848, καθώς καί μεμονομέναι άποφάσεις Πατριάρχων, όπως τού Οικουμενικού Πατριάρχου Ανθίμου, τού 1895 καί άλλων.
' Η τελευταία Πανορθόδοξος ' Εγκύκλιος ' Απόφασις. κατά τού παπικού ήμερολογίου έξεδόθη τό 1904, έπί τού Πατριάρχου Ιωακείμ Γ, όστις άνταπαντών εις τά Πατριαρχεία καί τάς Αύτοκεφάλους Εκκλησίας τής ' Ορθοδόξου Εκκλησίας ΑΠΕΡΡ1ΨΕΝ κάθε τροποποίησιν ή άλλαγήν ήμερολογίου διά τής. άπό 12 Μαΐου 1904. Εγκυκλίου του.

Ή έπί 341 έτη, (1583-1924), ΑΡΝΗΣΙΣ τής Ορθοδόξου Εκκλησίας νά δεχθή τό νέον Παπικόν ήμερολόγιον άπέκτησεν Οικουμενικόν κύρος καί κατέστη "ΔΙΚΑΙΟΝ" Αυτής.

' Η ' Αρνητική ΕΚΘΕΣΙΣ τής Επιτροπής περί τής μεταρρυθμίσεως τού ήμερολογίου ή άποτελουμένη ύπό τών: Γ. Κοφινά, Δ. Αίγινήτη, Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου ’ Αρχιμανδρίτου καί καθηγητού τής θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστήμιου ' Αθηνών, Π. Τσιτσεκλή καί ' Αμίλκα Αλεβιζάτου, ( όλοι καθηγηταί Πανεπιστημίου ). στάλείσα πρός τό Υπουργικόν Συμβούλιον, τό 1923, έχαρακτήρησεν τήν άλλαγήν τού ήμερολογίου καί τήν εισαγωγήν τού νέου τοιούτου. ΣΧΙΣΜΑ.

Κατά τήν ώς άνω Έκθεσιν ή εισαγωγή ή άλλαγή τού ήμερολογίου θά καταστήση ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗΝ οίανδήποτε Εκκλησίαν τήν δεχθή εις τήν άνατολήν. (Βλέπε Φ.Ε.Κ. τεύχος Α' άριθ. ψύλ. 24, 25 - 1 - 1923).

Τό πρώτον Άρθρον 3η παράγραφος τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως, Φ.Ε.Κ. τεύχ. Α' άριθ. 24 /25 - 1 - 1923 ύπογραφέν ύπό τού Βασιλέως Γεωργίου Β' άναφέρει: “Διατηρείται έν ισχύει τό Ίουλιανόν Ήμερολόγιον όσον άφορά έν γένεt τήν Εκκλησίαν καί τάς Θρησκευτικός έορτάς" Γεώργιος Β' Βασιλεύς τών Ελλήνων.

Ή ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος κατά τήν συνεδρίασιν αύτής στίς 20 Μαΐου 1919 άπεφάνθη. όπως δι οίανδήποτε άλλαγήν τού Ήμερολογίου, έπέλθη συνεννόησις μετά τών λοιπών Ορθοδόξων Εκκλησιών. ΚΓ όμως ό Χρυσόστομος Πακαδόπουλος, άνευ τής γνώμης τής όλης Εκκλησίας, αΰθαιρέτως μετέβαλεν τό Εκκλησιαστικόν Ήμερολόγιον δημιουργήσας ΣΧΙΣΜΑ, καθ’ ύπόδειξιν τών Εβραιομασσόνων.


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ιστορικές πηγές περί καταδίκης της αλλαγής ημερολογίου
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 21 Απρ 2015, 23:43 
Συντονιστής
Συντονιστής
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 29 Ιαν 2013, 01:51
Δημοσ.: 3586
Thanks:
Thanked:
time στο post
Ότι και να λέτε, το ημερολόγιο πολιτικά έπρεπε να διορθωθεί γιατί έχανε μέρες. Εκκλησιαστικά και εμείς με το Ιουλιανό πάμε, αφού το Πάσχα το οποίο έχει σημασία το εορτάζουμε όλοι μαζί. Αν το πρόβλημα σας είναι το "φράγκεμα" τότε να βάλετε ένα επιστήμονα αστρονόμο να διορθώσει το Ιουλιανό που χρησιμοποιούσαν στους πρώτους αιώνες σύμφωνα με τις διατάξεις και τους αστρονομικούς νομοκανόνες ώστε να μην υπάρχουν αποκλίσεις ημερών. Οχ ξέχασα, το νέο ημερολόγιο, είναι ένα διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο που ακολουθεί τους νομοκανόνες του Ιουλιανού και όχι του Γρηγοριανού, το οποίο Γρηγοριανό τοποθετεί το Πάσχα νωρίτερα από εμάς... (συνεπως μη βάλετε επιστήμονα αστρονόμο άδικα δεν υπάρχει λόγος)

_________________
1.Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον
2. ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ιστορικές πηγές περί καταδίκης της αλλαγής ημερολογίου
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 22 Απρ 2015, 02:36 
Σκεπτόμενος
Σκεπτόμενος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 23 Φεβ 2014, 18:24
Δημοσ.: 46
Thanks:
Thanked:
time στο post
[quote="LAPTONAS"]Ότι και να λέτε, το ημερολόγιο πολιτικά έπρεπε να διορθωθεί γιατί έχανε μέρες. Εκκλησιαστικά και εμείς με το Ιουλιανό πάμε, αφού το Πάσχα το οποίο έχει σημασία το εορτάζουμε όλοι μαζί. Αν το πρόβλημα σας είναι το "φράγκεμα" τότε να βάλετε ένα επιστήμονα αστρονόμο να διορθώσει το Ιουλιανό που χρησιμοποιούσαν στους πρώτους αιώνες σύμφωνα με τις διατάξεις και τους αστρονομικούς νομοκανόνες ώστε να μην υπάρχουν αποκλίσεις ημερών. Οχ ξέχασα, το νέο ημερολόγιο, είναι ένα διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο που ακολουθεί τους νομοκανόνες του Ιουλιανού και όχι του Γρηγοριανού, το οποίο Γρηγοριανό τοποθετεί το Πάσχα νωρίτερα από εμάς... (συνεπως μη βάλετε επιστήμονα αστρονόμο άδικα δεν υπάρχει λόγος)[/quote]

Καλέ μου Laptona μπορείς να έχεις ο,τι προσωπική άποψη (σωστή ή λανθασμένη) θέλεις για το θέμα και εννοείται οτι είσαι ελεύθερος να επιλέγεις ο,τι θέλεις (σωστό ή λάθος) στην ζωή σου.

Αυτά που λες όμως είναι λανθασμένα.
Δεν είναι απαραίτητο να παίζεις με τις λέξεις στην προσπάθειά σου να δικαιολογηθείς.

Σοφότερο συμφερότερο και ασφαλέστερο είναι να φοβάσαι τα (υπαρκτά) αναθέματα των πατέρων για όσους έκαναν ανυπακοή και έχουν αλλάξει το ημερολόγιο και το πασχάλιο..

Όχι δεν πάτε με το Ιουλιανό Ημερολόγιο, πάτε με το Γρηγοριανό Ημερολόγιο (το οποίο ούτως ή άλλως ήταν (υποτιθέμενη) "Διόρθωση" του Ιουλιανού από τους αστρονόμους του Πάπα Γρηγορίου) και αυτό κατά παράβαση αποφάσεων Πανορθόδοξων Συνόδων ιστορικά εξακριβωμένων από πολλές ιστορικές πηγές όπως είδατε, οι οποίες απαγορεύουν στους ορθοδόξους να αλλάζουν τόσο το Καλενδάριο (ημερολόγιο) όσο και το Πασχάλιο.

Όσοι κάνουν ανυπακοή, υπόκεινται στο ανάθεμα από τους πατέρες (και αυτό είναι πολύ σοβαρό, σωτηριολογικώς για εσάς τους νεοημερολογίτες διότι "ανάθεμα" σημαίνει και "εκτός Εκκλησίας").
Τα ίδια ισχύουν και για τους καινοτόμους, για τους αιρετικούς, για τους σχισματικούς, για αυτούς που δεν αναθεματίζουν τους αιρετικούς (βλέπε άρσεις αναθεμάτων) αλλά και για όσους ανατρέπουν τις παραδόσεις...

(όπως βλέπεις υπάρχουν ποικίλα αναθέματα για την γούνα του Νεοημερολογιτισμού, όχι μόνο για το ημερολόγιο)

Όταν έρχεται η στιγμή για να εορτάσετε το Πάσχα εσείς οι νεοημερολογίτες (όταν ανοίγει το τριώδιο) γυρνάτε από Γρηγοριανό σε Ιουλιανό Ημερολόγιο για να μπορείτε να εορτάσετε μαζί με τους Ορθοδόξους το Πάσχα.

Την Εκκλησία δεν την ένοιαζε και ούτε την νοιάζει η "ακρίβεια του χρόνου".

Δεν είναι "ημερολατρική" η "δεκατριμεριτική"....

Την νοιάζει όμως οι Ορθόδοξοι (για να είναι όντως ορθόδοξοι) να κάνουν υπακοή στις αποφάσεις των Πανορθόδοξων Συνόδων της ορθοδοξίας και όχι να "αίρουν" - δηλαδή να "επιλέγουν", διότι στην ορθοδοξία όλοι ξέρουμε οτι οι πανορθόδοξες σύνοδοι εκφράζουν το θέλημα του Αγίου Πνεύματος και η ανυπακοή σε αυτές είναι ισοδύναμη με βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος). Δεν γίνεται να ανατραπούν από μελλοντικές Πανορθόδοξες Συνόδους ούτε μπορεί καθένας να κάνει του κεφαλιού του.
Την ορθοδοξία την ενδιαφέρει να τηρούνται οι γραπτές και οι άγραφες παραδόσεις.

Ακόμα και ο Άγιος Νεκτάριος δίδασκε προφητικά όπως είδαμε από άμβωνος...να μην αλλάξουν το ημερολόγιο οι πιστοί και να "παραμείνουν με την Εκκλησία"...!!! (να παραμείνουν με την Εκκλησία....δηλαδή όσοι αλλάξουν το ημερολόγιο βρίσκονται για τον Άγιο Νεκτάριο "εκτός εκκλησίας")

Ο άγιος Νεκτάριος όπως βλέπουμε θεωρεί εκκλησία τους "ακαινοτόμητους" και όχι τους "καινοτόμους"....
Πως θα μπορούσε άλλωστε να πιστεύει διαφορετικά, αφού για τους "καινοτόμους" υπάρχει και Πανορθόδοξη Σύνοδος (του 1848) με επιτίμια "αναθέματα" (δηλαδή εκβολή εκ της ΜΙΑΣ Εκκλησίας για τους παραβάτες) που και αυτήν καταπατήσανε οι νεοημερολογίτες με το σχίσμα τους)...

Μην διαστρέφεις λοιπόν τους πατέρες και τις αποφάσεις τους...

Και μην έχεις αυταπάτες οτι δεν καινοτομήσατε ή οτι δεν κάνατε ανυπακοή στους πατέρες, στις πανορθόδοξες συνόδους ή οτι δεν ανατρέψατε τις γραπτές και άγραφες παραδόσεις.

Πολύ σωστά έχει λεχθεί οτι το δέντρο το κρίνουμε εκ των καρπών του...και καρποί του Νεοημερολογιτισμού ήταν και είναι από την αρχή του σχίσματός και της καινοτομίας του νέου ημερολογίου ο Οικουμενισμός και η βήμα-βήμα προδοσία κατά της ορθοδοξίας.

Χαρακτηριστικό των αιρετικών ήταν και είναι δυστυχώς οτι δεν μετανοούν ούτε στον νύν, ούτε στον μέλλοντα αιώνα...

Όλα τα παραπάνω, όχι τόσο ως απάντηση (διότι δεν θα ήθελα να μπλεχτώ σε προσωπικές διαμάχες με κανέναν σας) αλλά περισσότερο ως "αντίλογος"...το έγραψα...

Καλή συνέχεια εύχομαι σε όλους. :-)


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Ιστορικές πηγές περί καταδίκης της αλλαγής ημερολογίου
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 22 Απρ 2015, 09:27 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 19 Δεκ 2011, 17:32
Δημοσ.: 866
Thanks:
Thanked:
time στο post
Καλά Laptona...για άλλη μία φορά βλέπω οτι αρκετοί νεοημερολογίτες (ευτυχώς ΟΧΙ όλοι) έχετε την τάση να "ξεχνάτε" και να "αποσιωπείτε"... (μέσα σας) την πραγματική αλήθεια...!!!

Καλά "λοβοτομή" σας έχουν κάνει? Πλύση εγκεφάλου? Τι?

Ποιός λογικός άνθρωπος, έχοντας σώα τα φρένα, ενώ υπάρχει η ΓΡΑΠΤΗ Αιρετική Εγκύκλιος του 1920 για να τον ελέγχει (που έλεγε οτι θα αλλάξουμε το ημερολόγιο για να συνεορτάζουμε με τους αιρετικούς που τους θεωρούμε "Εκκλησία" του Θεού και "Συγκληρονόμους της Βασιλείας του Θεού") θα έλεγε αυτά που λες?

Ο λόγος που άλλαξε το ημερολόγιο είναι ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ πλέον. Ηταν η υποταγή των ορθοδόξων στην παντόφλα του Πάπα Ρώμης (αιώνες το ποθούσαν αυτό οι Παπικοί) και ο Οικουμενισμός...

Η μήπως και αυτή η Ιστορική Αλήθεια (δηλαδή η όντως ύπαρξη της αιρετικής εγκυκλίου του 1920 και των όσων δηλώθηκαν ΓΡΑΠΤΩΣ εκεί μέσα ΠΡΙΝ το ΣΧΙΣΜΑ του νέου ημερολογίου) μέσα στο δικό σας μυαλό και ψυχή, έχει ΠΑΡΑΓΚΩΝΙΣΤΕΙ και αυτή, όπως τα αναθέματα των πατέρων εναντίον σας για τις καινοτομίες σας και την ανυπακοή σας... επειδή δεν σας συμφέρει?

Ποιός λογικός άνθρωπος, έχοντας σώα τα φρένα, ενώ η ιστορική σας διαδρομή είναι ένα διαρκές φράγκεμα και Οικουμενισμός, θα πίστευε τις μπαρούφες δικαιολογίες που λέτε (την ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ)?

Ποιός λογικός άνθρωπος που τον ενδιαφέρει η σωτηρία του κλείνει τα μάτια σε όλα αυτά και ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ να ΕΜΜΕΝΕΙ στις κακοδοξίες του προτάσσοντας φτηνές δικαιολογίες για να ησυχάσει την συνείδησή του?


Patriarhia ecumenica a cazut in apostazie pomenindu l pe papa ca primul intre episcopi
(Μνημόνευση του αιρετικού πάπα ρώμης ως ορθοδόξου Κωνσταντινούπολη )ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟ ΣΤΟΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ (ΦΑΝΑΡΙ 2006)


Οικουμενιστικές Εκτροπές 1/2


Οικουμενιστικές Εκτροπές 2/2


Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΛΛΗΣΙΩΝ !!! (Νικόλαος Σωτηρόπουλος / Θεολόγος)


Αυτά είναι τα "Παγκόσμια Συμβούλεια Εκκλησιών" (αυτά τα αισχρά που θα δείτε στο βίντεο "Αυτοί θα μας παραδώσουν στον αντίχριστο") που ιδρύσανε το 1948 οι Νεοημερολογίτες. Το δηλώσανε στην αιρετική εγκύκλιο του 1920 ΓΡΑΠΤΩΣ οτι θα το κάνανε, μετά την αλλαγή του ημερολογίου.

'ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ !!!

_________________
«Όσο κι αν είναι λίγοι αυτοί όπου διατηρούν την ευσέβεια, αυτοί είναι η Εκκλησία» (Αγ.Νικηφόρος)\n\n«Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν.» (Λουκ.ιβʼ32)


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση κατά  
Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 5 δημοσιεύσεις ] 

Παραπλήσια θέματα
Μία αμφισβητούμενη προφητεία περί Χριστού και Σολομώντα
Δ. Συζήτηση: Προφητείες και Αποκάλυψη
Συγγραφέας: emman
Απαντησεις: 4
ΒΙΝΤΕΟ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ στο μύθο περί "τεράστιας εκκλησιαστικής περι
Δ. Συζήτηση: Ειδησεις απο την Ελλάδα
Συγγραφέας: KostasL
Απαντησεις: 7
Η οικονομική κρίση και τα μελλούμενα..Πλέον δεν κρύβονται, ομιλούν περί παγκοσμίου κυβερνήσεως! (Μοναχού Προδρόμου Αγιορ
Δ. Συζήτηση: Η εναντίον της Ελλάδος επιβουλή
Συγγραφέας: Διογένης
Απαντησεις: 2
Μητροπολίτης Πειραιώς περί Μασωνίας - ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΣΑ ΑΠΑΙΤΗΣΑΝ ΟΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΜΜΕ!
Δ. Συζήτηση: Νέα τάξη Πραγμάτων
Συγγραφέας: KostasL
Απαντησεις: 5
Οι κωφοί αποκλείονται (της πληροφόρησης περί) των οικονομικών μέτρων
Δ. Συζήτηση: Το παρακράτος και η διαβρωμένη πολιτική
Συγγραφέας: King Minos
Απαντησεις: 1


Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 3 επισκέπτες


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
cron
Powered by phpBB © 2010-2011 phpBB Group.
Violaceous by: Matt
Ευχαριστούμε την ομάδα του phpbbgr.com
All rights reserved. Copyright © 2009-2017 filoumenos.com.

Μετάφραση Jorfan και phpBB2.gr