Ημερομηνία : 10 Δεκ 2019, 20:54


Πρόσφατα Θέματα

Tελευταία άρθρα του blog


Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 1 δημοσίευση ] 
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 28 Ιουν 2013, 12:56 
Υποψιασμένος
Υποψιασμένος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 21 Δεκ 2012, 14:23
Δημοσ.: 25
Thanks:
Thanked:
time στο post
Εικόνα


ΕνΩΧ 28 Ἰουνίου 2013

Θεός ἀεὶ παρών!

Εὐλογημένοι οἱ εὐσεβεῖς, οὐαί τοῖς ἀσεβέσι.

Εὐλογημένον τὸ μέγα γένος τῶν Ἑλλήνων ὅτι τοῦτο ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ ἀνίκατον καὶ αἰώνιον.

Λόγος Ἐν Ὧ Χριστός, Γνῶσις Δωρεάν καὶ Ἄτη Κυρίου.

Ὁ Πανηλίθιος ἀντιμαχόμενος τῷ Ἰησοῦ διοικεῖ τὴν Γῆν τῶν ἀνθρώπων διὰ τῶν πολιτικῶν συστημάτων. Τὸ «Δημοκρατικὸν πολιτικὸν σύστημα» τοῦ Ψευτοδημοκράτη Μωροπονηροῦ βασιζόμενον στὴν ὕπαρξη καὶ λειτουργία τῶν πολιτικῶν κομμάτων στηρίζεται στὴν ἀρχή τῆς Διοικήσεως διὰ τῆς διαιρέσεως τῶν διοικουμένων.

Καὶ ὅταν λέγω «ἀντίχριστος» ἤ «σατανᾶς» ἤ «πανηλίθιος» ἤ «πλουτοκράτες» ἤ «τοκογλῦφοι-τραπεζίτες» ἤ «διεθνεῖς συνωμότες» ἤ «Δανειστές μας» ἤ «διεθνεῖς ἀγορές» ἤ «φίλοι καὶ σύμμαχοι» ἤ «σατανιστικὲς στοές» ἤ «πυρρὸς ἀσπίς», νὰ γνωρίζετε ὅτι στὸν ἴδιο ἀναφέρομαι.

Ἐκ τοῦ κεφ. 2 τῆς Ἱστορίας τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος.

19. Πολιτικά Κόμματα

Ὁμαδικοί σχηματισμοί μὲ τὴν νομική μορφή Ὀργανισμοῦ, οἱ ὁποῖοι δημιουργοῦνται γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση Ὁμάδων Συμφερόντων, καὶ ἔχουν ὡς σκοπό τὴν προώθηση τῶν Συμφερόντων αὐτῶν μέσα ἀπὸ τὴν διακυβέρνηση τοῦ κράτους, ἀσχέτως ἐὰν αὐτὰ συμμετέχουν στὴν κυβέρνηση ἤ ἀντιπολιτεύονται αὐτήν.

Καλύπτουν τὴν ἐπιδίωξη ἱκανοποιήσεως τῶν συμφερόντων τους μέσα ἀπὸ συστήματα ἀξιῶν, τὰ ὁποῖα καλοῦνται «ἰδεολογίες», καὶ τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν προσχήματα τῆς πρακτικῆς τους, χωρὶς τὰ ὁποῖα δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ ἀπευθυνθοῦν στὶς μεγάλες λαϊκές μάζες. Πλανώντας τὶς μάζες ἀποκτοῦν ὀντότητα καὶ δύναμη, τὴν ὁποία ἐξαργυρώνουν στὴν πολιτική διαπραγμάτευση πρὸς ὄφελος τῶν συμφερόντων τῆς ὁμάδος ποὺ ὑπηρετοῦν.

Ὅλα τὰ πολιτικὰ κόμματα ἔχουν τὴν «ἰδεολογία» τους, ὅλα δηλαδή ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ ὕπαρξή τους «πηγάζει ἀπὸ τὸν λαό καὶ ὑπηρετεῖ τὸν λαό» καὶ ὅλα, μὲ τὴν βοήθεια εἰδικῶν ψευδολόγων (ἐπικοινωνιολόγων καὶ δημοσιογράφων), προσπαθοῦν νὰ παρουσιάζουν στὸν λαό ἕνα «ὅραμα», ἕνα δέλεαρ–δόλωμα, τὸ ὁποῖο παρουσιάζει τὸ ἄσπρο–μαῦρο, τὰ συμφέροντα τῆς ὁμάδος τους ὡς συμφέροντα τῶν πολλῶν, καὶ ἀποτελεῖ τὸν βασικό ἄξονα πλάνης τοῦ λαοῦ.

Εἶναι ἀστεῖο ἐὰν προσέξῃ κάποιος τὴν ἀπόπειρα τῶν δεξιῶν ἤ ἀκροδεξιῶν κομμάτων νὰ πείσουν ὅτι ὑπηρετοῦν τὰ συμφέροντα τοῦ λαοῦ, τὴν στιγμή ποὺ ὅλο τὸ ἐνδιαφέρον τους καὶ ἡ πεμπτουσία τῆς ὑπάρξεώς τους ἀποβλέπουν στὴν αὔξηση τῶν κερδῶν τῶν ὀλίγων πλουσίων, ποὺ μοιραῖα συνεπάγεται τὴν μείωση τοῦ εἰσοδήματος τῶν πολλῶν πτωχοτέρων. Διακηρύσσουν «δημοκρατία», «ἐλευθερία», «φιλελευθερισμό» καὶ ἄλλα εὔηχα καὶ ψευδεπίγραφα, πείθοντας κάποια σύνολα μικρότερων ζώων στὴ ζούγκλα ὅτι πρέπει νὰ εἶναι χαρούμενα ποὺ τὰ μεγάλα σαρκοβόρα εἶναι ἐλεύθερα νὰ τοὺς κατασπαράσσουν. Ὁμοίως κωμικοτραγικό φαίνεται τὸ γεγονός ὅτι κόμματα, τὰ ὁποῖα γιὰ πολλὲς δεκαετίες ἔδιναν αὐξήσεις στὰ εἰσοδήματα καὶ βελτίωναν τὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο τῶν ἐργαζομένων, ὀνομαζόμενα «σοσιαλδημοκρατικά», «ἀριστερά», ἤ «σοσιαλιστικά», τώρα, σὲ πλήρη συνεργασία μὲ τὰ γνωστά ἀνέκαθεν δεξιά καὶ ἀκροδεξιά, πλειοδοτοῦν αὐτῶν σὲ μέτρα καὶ ἐνέργειες πτωχεύσεως καὶ ἐξαθλιώσεως τῶν λαῶν.

Τὰ πολιτικὰ κόμματα ποὺ συμμετέχουν στὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο, βαρύνονται μὲ τὴν εὐθύνη προέγκρισης τῶν ὑποψηφίων βουλευτῶν, οἱ ὁποῖοι πρίν ἀκόμη συμπεριληφθοῦν στὰ ψηφοδέλτια θὰ πρέπει νὰ ἔχουν κριθεῖ κατάλληλοι. Τὸ μόνο κοινοβουλευτικὸ κόμμα ποὺ δὲν παίρνει ἔγκριση ἀπὸ τοὺς Φίλους καὶ Συμμάχους γιὰ τὴν κατάρτιση τῆς λίστας τῶν βουλευτῶν του εἶναι τὸ ΚΚΕ (βλ.ἀριθ.15–Πολιτική τῆς Ἀρκούδας).

Τὸ κάθε πολιτικὸν κόμμα διακηρύσσει ἕνα μέρος δικαίου ἀναμεμειγμένο μετὰ πολλῶν ἀνακριβειῶν καὶ ψεμμάτων, καὶ ἔτσι, διαρκῶς προβάλλει τὰ ψευδῶς δηλούμενα δίκαια αὐτοῦ θηρεύοντας ἀκολούθους, ἐνῷ τὴν ἴδια στιγμή κρύβει τὰ ψεύδη τὰ ὁποῖα ὑπηρετοῦν κεκρυμμένα συμφέροντα.

Διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ πλανοῦν τοὺς λαούς καὶ θέτοντας μερίδες αὐτῶν ἀντιπάλους ἄλλων μερίδων, ταυτόχρονα ἀποπροσανατολίζοντας τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὰ πραγματικὰ προβλήματα, τὰ ὁποῖα δημιουργοῦνται ἀπὸ τὰ ἴδια ἐξυπηρετούμενα συμφέροντα. Ἔτσι καταφέρνουν καὶ κρατοῦν τὶς κοινωνίες μακρὰν τῶν ὁριστικῶν λύσεων τῶν προβλημάτων, προτείνοντας κατὰ περίπτωσιν μιάν δῆθεν λύση, ἡ ὁποία ἴσως προσφέρει μιάν προσωρινή καὶ ἐπὶ μέρους ἀνακούφιση (διάλειμμα ἀνάσας πρὶν ἀπὸ τὴν μεγαλύτερη βουτιά), ἀλλὰ κατὰ βάσιν διατηρεῖ ἄθικτα τὰ ὑπηρετούμενα ὑπὸ τῶν κομμάτων συμφέροντα. Τὸ σύνολον δὲ τῶν συμφερόντων ποὺ προβάλλονται ἀπὸ τὰ κόμματα, ἀποτελεῖ τὰ ἐγκεκριμμένα καὶ ὁλοκληρωμένα συμφέροντα τοῦ πολιτικοῦ συστήματος καὶ διὰ τοῦ τεχνάσματος τούτου τὸ πολιτικὸν σύστημα ἐπιτυγχάνει νὰ κερδίζει καὶ νὰ ἐξυπηρετεῖται. ἀκόμη καὶ ὅταν φαινομενικῶς χάνει ἤ ὑποχωρεῖ.

Γιὰ παράδειγμα, ἐὰν θέλῃ νὰ ὑποδουλώσῃ τὴν Ἑλλάδα καὶ ταυτοχρόνως νὰ κτυπήσῃ τὸν πολιτισμό της, τὴν ἱστορία της καὶ τὴν παιδεία της (δόγμα Κίσσιγκερ), ἐνθαρρύνει τὰ δεξιὰ κόμματα νὰ ἐνισχύουν καὶ τὰ διευρύνουν διάφορες ἐπαχθεῖς συμφωνίες πχ γιὰ αὔξηση δανειοδοτήσεως, χρονικὴ ἐπιμήκυνση χρεῶν καὶ γιὰ ἀπαγόρευση ἐξόδου λαθρομεταναστῶν ἀπὸ τὴν χώρα κλπ, τὰ ἀριστερά νὰ κραυγάζουν ὑπὲρ τῆς (Δημοτικιᾶς) καταστροφῆς τῆς γλώσσας καὶ νὰ μειώνουν τὴν ἱστορία τῶν Ἑλλήνων προωθώντας τὴν ἀπαιδευσία καὶ τὴν στρεβλὴ θεώρηση τῶν πραγμάτων, τοὺς «ἀναρχικούς» νὰ ἀναλαμβάνουν τραμπουκικὲς δράσεις ὑπὲρ τῆς ἀσυδότου ἐπιβαρύνσεως τῆς χώρας μὲ λαθρομετανάστες, τοὺς δὲ «χρυσαυγίτες» νὰ προβάλλουν ὡς προφίλ τοῦ Ἕλληνος τὴν συμπεριφορά τοῦ Homo Erectus καὶ τὴν ἀπόλυτη ἔλλειψη πνευματικότητος, λειτουργοῦντες ὡς ἄλλοθι τῶν ἀναρχοαριστερῶν. Ταυτόχρονα ἐλέγχοντας τοὺς συνδικαλιστές καὶ τὶς πολιτικὲς νεολαῖες, τὸ κάθε κόμμα φροντίζει νὰ ὁδηγεῖ τοὺς ἀγῶνες τῶν ἐργαζομένων καὶ τῶν νεολαιῶν σὲ ἀκρότητες (εἴτε δράσεως, εἴτε μὴ δράσεως), δυσφημίζοντας τελικά τοὺς ἐργαζόμενους καὶ τοὺς πτωχούς, ἀκόμη καὶ στὰ μάτια αὐτῶν τῶν ἰδίων.

Σὲ Ὅλες τὶς Περιπτώσεις, αὐτό ποὺ ἐφαρμόζεται ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ, ΠΑΝΤΟΤΕ, εἶναι αὐτό ποὺ ἐξυπηρετεῖ τὶς ἐπιδιώξεις τοῦ ἀνθελληνισμοῦ, ἐνῷ ὁ,τιδήποτε ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ΔΕΝ ἐφαρμόζεται.

  Νέα Δημοκρατία: Παραδοσιακό «δεξιό» κόμμα, θεωρητικῶς ὑπὲρ τῶν παραδόσεων, ὑπὲρ τοῦ ἐλέγχου τῆς μεταναστεύσεως, ὑπὲρ τοῦ Μνημονίου, δηλαδὴ τῆς πτώσεως τῶν μισθῶν καὶ συντάξεων, αὔξηση τῶν κερδῶν τῶν πλουσίων καὶ ἐπέκταση (χρόνου καὶ μεγέθους) τῆς δανειοδοτήσεως.

  Πασόκ: Δεξιό μαφιόζικα ψευτοαριστερό κόμμα, ὑπὲρ ἑνὸς ἀκαθορίστου καὶ διαλυτικοῦ τῶν παραδόσεων «ἐκσυγχρονισμοῦ», ἀνοιχτά σύνορα γιὰ τὴν ἔλευση καὶ κλειστά γιὰ τὴν ἀναχώρηση τῶν λαθρομεταναστῶν, ὑπὲρ τοῦ Μνημονίου καὶ ἐμφανέστατα ὑποκριτικῶς ὑπὲρ τῆς προστασίας τῶν πτωχοτέρων.

  Σύριζα: Κατὰ τῶν παραδόσεων, ὑπὲρ ἑνὸς ἀκαθορίστου καὶ διαλυτικοῦ τοῦ ἔθνους «ἐκσυγχρονισμοῦ» (μπαχαλάκηδες, γκέι κλπ), κατὰ τοῦ Μνημονίου ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς ΕΕ (ἀλλὰ οὐτοπικῶς ἐννοουμένης ὡς «Εὐρώπης τῶν Λαῶν»), ὑπὲρ τῆς διαλύσεως τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ ὑπὲρ τῆς ἐλεύθερης λαθρομετανάστευσης.

  ΚΚΕ: Ὑπὲρ τῶν ἐργαζομένων ὅταν δὲν εἶναι ἐργαζόμενοι στὶς δικὲς του ἐπιχειρήσεις, ὑπὲρ ἑνὸς οἰκονομικοῦ μοντέλου ποὺ ἐφαρμόστηκε γιὰ πάνω ἀπὸ ὀκτώ δεκαετίες καὶ ἀπέτυχε παταγωδῶς, κατὰ τοῦ Μνημονίου καὶ τῆς ΕΕ, ὑπὲρ τῆς διαλύσεως τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ ὑπὲρ τῆς ἐλεύθερης λαθρομετανάστευσης.

  Χρυσή Αὐγή: Κατὰ τοῦ Μνημονίου στὰ λόγια, ἀλλὰ συμφωνία στὴν ἐφαρμογή του στὶς ἀπολύσεις ἐργαζομένων, ἀντιπνευματικὰ καὶ τραμπούκικα πρότυπα γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ νεολαία, τὰ ὁποῖα ἔχουν καὶ ἀντίκτυπο στὴν καταστροφή τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας (ἐγέρθητο!), μῖσος γιὰ τοὺς λαθρομετανάστες ποὺ πρῶτον δὲν ξεκινάει ἀπὸ τὰ συμφέροντα τῆς χώρας, ἀλλὰ ἀπὸ προσωπικὸ ἐπίπεδο καὶ προσωπικὰ ψυχολογικὰ συμπλέγματα, καὶ δεύτερον, δὲν ἑστιάζει στὸ πρόβλημα καὶ στὸν δημιουργό του, ἀλλὰ σὲ καθένα ἀπὸ τοὺς κακομοίρηδες ξεχωριστά.

Ἀπὸ ὅλα ὅσα τὰ κόμματα αὐτά ἰσχυρίζονται ὅτι πρεσβεύουν, αὐτό ποὺ τελικά θὰ γίνει θὰ εἶναι τὸ πρόγραμμα τοῦ ἀντιχρίστου κατ’ ἐπιλογήν ἀπὸ τὸ «μενού», δηλαδή ἡ ἐφαρμογή τῶν Μνημονίων καὶ ὅλων αὐτῶν ποὺ ἔχουν περιγραφεῖ μὲ τὸ δόγμα Κίσσιγκερ.

Διὸ καὶ λέγω πᾶσιν εὐσεβέσι:

Φυλαχθεῖτε μακρὰν τῶν πολιτικῶν κομμάτων πάντες οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, διότι πάντα ταῦτα τὸν ἀντίχριστον ὑπηρετοῦν, ἐπιφέροντα τὴν διαρκῆ χειροτέρευση τῆς πνευματικότητος τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν κοινωνιῶν αὐτοῦ. Ἔστι δὲ ἡ πνευματικότης ἡ διαχωρίζουσα τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶν κτηνῶν, τὸν εὐσεβῆ καὶ ἀξιοπρεπῆ ἐκ τῶν σπεκουλαδόρων τοῦ Μωροπονηροῦ.

Ἐν τούτοις δὲον ὑμῖν προσέχειν ὅτι διὰ τῆς ἀποχῆς ἐκ τῶν πολιτικῶν διεργασιῶν, ὁ ἀντίχριστος ἐξυπηρετεῖται ἐξ ἴσου, διὸ καὶ ἡ ἀποχή ἐκ τῶν ἐκλογικῶν διαδικασιῶν οὔκ ἐστιν εὐλογημένη. Ὁ χρηστὸς γὰρ ἄνθρωπος ὀφείλει ἐνδιαφέρεσθαι περὶ τῶν κοινῶν καὶ προσπαθεῖν καὶ ἀγωνίζεσθαι καὶ προσφέρειν τῷ συνανθρώπῳ καὶ τῷ κοινωνικῷ συνόλῳ, καθημερινῶς ἀντιμαχόμενος τῷ ἀντιχρίστῳ.

Ὁ σατανᾶς καὶ οἱ ἀκόλουθοι αὐτοῦ οἱ διοικοῦντες τὸν κόσμον ἀποτελοῦν τὸ ἀκριβὲς ἀντίθετον τῆς ἀληθείας, τῆς εἰλικρινείας, τῆς ἐλευθερίας, τῆς δημοκρατίας. Ἐὰν μποροῦσε, θὰ εἶχε καταργήσει καὶ ἐκλογὲς καὶ δημοκρατίες. Φοράει τὸ προσωπεῖο τοῦ φιλελεύθερου καὶ τοῦ δημοκράτη ἀκριβῶς διότι ἔτσι τὰ συμφέροντά του ἐξυπηρετοῦνται καλύτερα. Διότι:

«Οὐδεὶς δοῦλος κρείττων τοῦ δοκοῦντος ἑαυτόν ἐλεύθερον εἶναι». Κανείς δὲν εἶναι πιὸ ἀποτελεσματικά ὑποδουλωμένος ἀπὸ αὐτόν ποὺ νομίζει ὅτι εἶναι ἐλεύθερος.

Ὁποτεδήποτε οἱ ἐκλογές δὲν ἔχουν τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ ἐπιθυμεῖ, τὶς καταργεῖ. Γιὰ παράδειγμα ἀκοῦμε συνεχῶς γιὰ «δικτάτορες» οἱ ὁποῖοι ὅμως ἐκλέγονται στὶς χῶρες τους (Συρία, Τουρκία), ἀλλὰ δὲν ἀκοῦμε καθόλου γιὰ κάποιους ποὺ θεωροῦνται καλοὶ ἡγέτες, ἀλλὰ δὲν γίνονται ἐκλογές στὶς χῶρες τους (Ἀλγερία, Σαουδικὴ Ἀραβία). Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ δῆθεν «καλοί ἡγέτες» εἶναι οἱ ὑπηρετοῦντες τὸν ἀντίχριστο, ἐνῷ οἱ δῆθεν κακοί «δικτάτορες» εἶναι οἱ μὴ ὑπηρετοῦντες αὐτόν.

Σᾶς λένε ὅτι «Ἐσεῖς τοὺς ἐκλέγετε»! Τί πιὸ μεγάλο ψέμμα! Ὅποτε δὲν θελήσατε νὰ ἐκλέξετε αὐτούς ποὺ ἤθελαν αὐτοί, βγάζουν τὴν μάσκα καὶ δείχνουν τὴν μαφιόζικη-δολοφονικὴ ὀντότητά τους.

Τὰ τελευταῖα 70 ἔτη στὴν Ἑλλάδα τοῦτο συνέβη δύο φορὲς:

  Τὴν πρώτην τῷ 1944, ἡ βούλησις τῶν Ἑλλήνων κατεπατήθη διὰ στρατιωτικῆς εἰσβολῆς τῶν Ἄγγλων καὶ διὰ τῆς διοργανώσεως ἐμφυλίου πολέμου, διότι ἡ πλειονότης τῶν Ἑλλήνων ἦτο ὀργανωμένη στὸ ΕΑΜ τοῦ ΚΚΕ. Δημιούργησαν μάλιστα «ἐθνικὸ» κράτος μὲ βασικὸ κορμό τοὺς δοσίλογους, τοὺς χίτες, τοὺς ταγματασφαλίτες καὶ τοὺς κουκουλοφόρους τῶν Ναζί! Δηλαδή ἔκαναν ἡγέτες τῆς χώρας μας, ὅλους αὐτούς ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν δικαστεῖ καὶ ἐκτελεστεῖ.

  Τὴν δεύτερη τῷ 1967, ἐπεβλήθη ἑπταετής στρατιωτικὴ δικτατορία διότι οἱ Ἕλληνες θὰ ἐξέλεγαν τὸν Γ. Παπανδρέου ποὺ δὲν τὸν ἤθελαν αὐτοί, διότι δὲν ἤθελε νὰ συμμετάσχει στὰ σχέδιά τους γιὰ τουρκική εἰσβολή καὶ διχοτόμηση τῆς Κύπρου.


Ἡ συμμετοχή στὶς ἐκλογικὲς διαδικασίες εἶναι ἱερὸν καθῆκον τῶν πολιτῶν. Ἐπειδὴ ὁ ἀντίχριστος εἶναι ἐφευρετικός καὶ πολύτροπος, δὲν ὑπάρχει χρυσῆ συνταγή, ἀλλὰ ὀφείλουν ἅπαντες νὰ ἐφαρμόζουν κατὰ περίπτωσιν τὴν ἑκάστοτε μὴ συμφέρουσαν λύσιν σὲ αὐτόν.

Ξαναλέγω: Δὲν δίνουν οἱ ἐκλογές τὴν λύση. Ἁπλῶς μὲ αὐτές οἱ λαοί πρέπει νὰ πιέζουν τὸν Πονηρό νὰ ἀποκαλύπτει τὸ ἀντιδημοκρατικὸ του πρόσωπο, καὶ νὰ μὴν τὸν βοηθοῦν νὰ παρουσιάζεται ὡς Ἀρχιδημοκράτης καὶ νὰ σᾶς λέγει «Ἐσεῖς μὲ ἐκλέξατε».

Λέγω: Τὴν λύση τὴν δίνει μόνον ἡ ἧττα τοῦ Πονηροῦ. Ἡ ἧττα τοῦ Πονηροῦ εἶναι δυνατή μόνον μὲσῳ τῆς Παιδείας τοῦ Ἀνθρώπου ἐν εὐσεβείᾳ καὶ ἐν ἀγάπῃ καὶ ἐν πίστει καὶ ἐν σοφίᾳ Θεοῦ.

Ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ, ἐλέγχω καὶ παιδεύω· ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον. (Ἀποκ. 3:19)

Αὐξήσατε οὖν τὴν Παιδείαν τὴν ὑμετέραν καὶ τῶν πλησίον σας, δι’ ἀσκήσεως τῆς εὐσεβείας καὶ τὴς ἀγάπης καὶ τῆς πίστεως καὶ τῆς Θείας σοφίας.

Ἰησοῦς Χριστός ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς, ὁ Ἄρχων ὁ ἐμός, ὁ Ἄρχων ὅν προσκυνήσουσι Γῆ καὶ Οὐρανός.

Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Ἐπανάστασιν καὶ τῶν Ἑλλήνων τὴν Ἀνάστασιν!

Ὁ μὴ ὤν μετ’ ἐμοῦ κατ’ ἐμοῦ ἐστί, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ’ ἐμοῦ σκορπίζει. (Ματθ. 12:30)


Τρισήλιος ὁ Πατήρ, Δόξα τῷ Υἱῷ, Ἅγιε Ἀθάνατε, Ἐλέησον ἡμᾶς.

Ἀμήν


††† Ἰάειρος ἐκ ΘεοῦΕικόνα


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  

pros

Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση κατά  
Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 1 δημοσίευση ] 

Παραπλήσια θέματα
ΒΡΩΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΡΟΒΙΕΣ ΚΑΙ ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΔΕΣ ΠΑΝΕ ΝΑ ΑΝΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΦΕΡΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑ
Δ. Συζήτηση: Η εναντίον της Ελλάδος επιβουλή
Συγγραφέας: King Hercules
Απαντησεις: 0
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΛΑΝΟ ΠΟΥ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤ
Δ. Συζήτηση: Η εναντίον της Ελλάδος επιβουλή
Συγγραφέας: KostasL
Απαντησεις: 1
ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΙΣΡΑΗΛ-ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΠΥΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΕΝ ΟΨΕΙ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ.
Δ. Συζήτηση: Ειδησεις απο τον υπόλοιπο κόσμο
Συγγραφέας: King Minos
Απαντησεις: 0


Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
Powered by phpBB © 2010-2011 phpBB Group.
Violaceous by: Matt
Ευχαριστούμε την ομάδα του phpbbgr.com
All rights reserved. Copyright © 2009-2017 filoumenos.com.

Μετάφραση Jorfan και phpBB2.gr