Χριστός ανέστη! νέοι, γέροι και κόρες,

όλοι μικροί μεγάλοι ετοιμαστήτε.

Μέσα στις εκκλησιές τις δαφνοφόρες

με το φως της χαράς συμμαζωχτείτε.

Ανοίξετε αγκαλιές ειρηνοφόρες

ομπροστά στους αγίους και φιληθείτε.

Φιληθήτε γλυκά χείλη με χείλη,

πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι.

(Δ.Σολωμός,ο ύμνος της Λαμπρής)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Μουσταφά Μουσταφά (ΣΥΡΙΖΑ), Αιχάν Καραγιουσιούφ (ΣΥΡΙΖΑ), Ιλχάν Αχμέτ Ποτάμι.

Αυτοί είναι οι τρεις βουλευτές του νομού Ροδόπης, καθώς τελικά ο Ευριπίδης Στυλιανίδης έχασε τη μάχη.

Τις συνέπειες, τις αντιλαμβανόμαστε όλοι.

Η «γραμμή» του τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής, ήταν για ΣΥΡΙΖΑ και Ποτάμι…

Πηγή

 

Υ.Γ. Ας δούμε έναν έναν

 

Α) Μουσταφά Μουσταφά

Ὅµως δέν εἶναι µόνον οἱ τουρκόφρονες τό πρόβληµα. εἶναι κυρίως αὐτοί πού τούς νοµιµοποιοῦν στά µάτια τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καί ἀποδέχονται τίς προτεραιότητές τους ὡς «αἰτήµατα τῆς µειονότητας». Κι ἕνα τέτοιο κλασικό παράδειγµα εἴχαµε πρό ἡµερῶν, µέ τίς θέσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἔτσι ὅπως τίς παρουσίασε (στή «Γκιουντέµ» 24/4/09) ὁ πρώην βουλευτής τοῦ Συνασπισµοῦ, Μουσταφά Μουσταφά: «Πρόκειται γιὰ µία πολὺ σηµαντικὴ γιὰ τὴν µειονότητα ἀναφορά. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει ὁµάδα ἐργασίας Δικαιωµάτων καὶ Ἐλευθεριῶν. Πρόκειται γιὰ µία ἐργασία ποὺ κάναµε µαζὶ µὲ αὐτὴν τὴν ὁµάδα.(…) Τώρα πιὸ ὀργανωµένα, τὶς παρουσιάζουµε ὡς ὄργανο τοῦ κόµµατος. Ἡ ἀναφορὰ φυσικὰ ποὺ ἑτοιµάστηκε ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ Δικαιωµάτων καὶ Ἐλευθεριῶν εἶναι πολὺ πλατιὰ καὶ περιλαµβάνει θέµατα διαφόρων ὁµάδων. Ὅµως τὸ σχετικὸ µὲ τὴν µειονότητα λῆµµα ἑτοιµάστηκε µὲ τὴν συµβολὴ µας. Οἱ θέσεις ποὺ παρουσιάζονται στὴν ἀναφορὰ εἶναι γενικὰ οἱ θέσεις ποὺ ὑπερασπίζεται ἡ µειονότητα. Μπορεῖ σὲ µερικὰ σηµεῖα νὰ ὑπάρχουν µικρὲς διαφορές, ἀλλὰ στὸν µεγαλύτερο βαθµὸ ἐναρµονίζονται µὲ τὰ δηµοκρατικὰ αἰτήµατα τῆς µειονότητας. Ἡ τέταρτη πολιτικὴ δύναµη τῆς χώρας δηµοσιεύει µία τέτοια ἀναφορά. Πιστεύω πὼς αὐτὸ εἶναι µία θετικὴ ἐξέλιξη γιὰ µᾶς.»

Ποιές εἶναι οἱ 20 προτάσεις τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ἑλληνικοῦ αὐτοῦ κόµµατος; Γιά νά µήν σᾶς κουράζουµε µέ λεπτοµέρειες, σηµειώνουµε τά …χειρότερα:

Νά λειτουργήσουν ὅλα τά σωµατεῖα µέ τά τουρκικά ὀνόµατα.

Νά ἀνοίξουν δίγλωσσα νηπιαγωγεῖα καί νά ἐξασφαλισθεῖ ἡ ὅλη ἐκπαίδευση στά ἑλληνικά καί στά τουρκικά. Στή Μέση ἐκπαίδευση µέσα ἀπό τά τουρκικά νά διδάσκονται τά ἔθιµα καί οἱ παραδόσεις (τίνος;) ἀπό «κατάλληλους» διδάσκοντες.

Νά κλείσει ἡ ΕΠΑΘ καί νά δηµιουργηθοῦν Παιδαγωγικά Τµήµατα Τουρκικῆς Γλώσσας µέ καθηγητές ἀρχικά ἀπό τήν …Τουρκία!

Νά λυθεῖ τό πρόβληµα τῆς ἀπουσίας τίτλων ἰδιοκτησίας στά ὀρεινά (δηλ. στά ποµακο-χώρια πού ἀρνοῦνται καί νά τά ὀνοµάσουν!), προφανῶς µοιράζοντας τίτλους «γιάµα».

Νά ἐπεκταθεῖ καί νά διπλασιαστεῖ ἡ ποσόστωση γιά τό ἑλληνικό Δηµόσιο (διά τοῦ Ν. 3647/2008), νά τεθεῖ ὅρος ἡ ἐντοπιότητα καί ἡ γνώση τῆς τουρκικῆς γλώσσας καί οἱ θέσεις τῶν διοριζόµενων νά βρίσκονται µόνο στή Θράκη!!!

Νά ἀκυρωθεῖ ὁ νόµος γιά τόν διορισµό τῶν 240 ἰµάµηδων. Οἱ µουφτῆδες νά ἐκλέγονται, ὅπως καί οἱ βακουφικές ἐπιτροπές καί ὅλοι νά πληρώνονται ἀπό τό ἑλληνικό κράτος.

Νά ἀποδοθεῖ ἀµέσως ἡ ὑπηκοότητα σέ ὅσους ζοῦν ἐκτός Ἑλλάδος (!!!) καί τούς τήν εἶχαν ἀφαιρέσει στό παρελθόν, µέ βάση τό ἄρθρο 19 τοῦ Κώδικα Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας.

Νά διαλυθοῦν τά σχετικά µέ τή µειονότητα τµήµατα τοῦ ΥΠΕΞ καί τῆς ΕΥΠ. Κτλ, κτλ.

 

Καί καλά, αὐτοί οἱ συριζάνθρωποι ἴσως δέν ἔχουν ἀκούσει οὔτε γιά Ποµάκους οὔτε γιά Ροµά στή Θράκη. Ὅµως δέν ἄκουσαν οὔτε γιά τό τουρκικό Προξενεῖο Κοµοτηνῆς; Ἤ µόνο αὐτό θεωροῦν ὅτι λειτουργεῖ σωστά στόν τόπο µας;

http://antifonitis.gr/online/1426

 

Β)Αιχάν Καραγιουσιούφ

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ Η «ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»...
 

Αναφερόμενος στο ζήτημα της παράνομης «Ένωσης Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής» και στο λουκέτο που έβαλε μετά από ελέγχους το ΣΔΟΕ, η Ένωση θα έπρεπε να αναγνωριστεί εδώ και χρόνια, σημείωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τον ίδιο, «θα έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να αναγνωριστεί ο εν λόγω σύλλογος  για να μην  υπάρχει αυτή η παρανομία που ζούμε τόσα χρόνια, δηλαδή να δουλεύει ένα κυλικείο υπό αυτό το καθεστώς. Αυτή θα ήταν η οριστική λύση». Από την άλλη κατά τον ίδιο θα μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, χωρίς ακόμα την αναγνώριση της παράνομης Ένωσης, και να λειτουργεί νόμιμα ο συγκεκριμένος χώρος. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι, «δεν είμαι ποτέ υπέρ της παρανομίας, αλλά υπέρ της νομιμοποίησης κάποιων παρανόμων συλλόγων».   Περαιτέρω ο κ. Καραγιουσιούφ επεσήμανε ότι τόσο ο παράνομος σύλλογος Κομοτηνής που φέρει τον χαρακτηρισμό «τουρκικός» όσο και ο αντίστοιχος επίσης παράτυπος σύλλογος της Ξάνθης θα έπρεπε να αναγνωριστούν με αυτούς τους χαρακτηρισμούς από το ελληνικό κράτος. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι, «δε θα πρέπει να είναι φόβος και τρόμος για τον ελληνικό λαό και την ελληνική πολιτεία, ο χαρακτηρισμός «τουρκικός» εφόσον υπάρχουν άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται.

http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2012/12/blog-post_757.html

 

Γ)Ιλχάν Αχμέτ

 

Στις 15 Σεπτεμβρίου ο υποψήφιος βουλευτής με το ΠΟΤΑΜΙ Ιλχάν Αχμέτ, επισκέφτηκε τα κεντρικά γραφεία του DEB και συναντήθηκε με τον Γενικό Πρόεδρο Μουσταφά Αλή Τσαβούς. Στην συνάντηση παρών ήταν και ο σύμβουλος του προέδρου, ο Αϊντίν Αχμέτ.

Στην συνάντηση αυτή ο Μουσταφά Αλή Τσαβούς συνεχάρη τον υποψήφιο βουλευτή δικ. Ιλχάν Αχμέτ για την υποψηφιότητα του και ευχήθηκε επιτυχίες. Ανέφερε πως λόγω του αντιδημοκρατικού πλαφόν του 3% το κόμμα DEB δεν πήρε μέρος στις εκλογές και ότι θα διαφυλάξει σε αυτές την αμεροληψία του. O Τσαβούς υπογράμμισε όμως πως οι μειονοτικοί ψηφοφόροι πρέπει οπωσδήποτε να πάνε στην κάλπη και ότι είναι σημαντικό να ψηφίσουν έτσι ώστε από την κάλπη να βγάλουν νικητές τους Τούρκους υποψήφιους.

http://hellasforce.com/2015/09/16/%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-deb-%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE/

 

    Kατεβάστε το άρθρο σε pdf:
     
  •   
  •   

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

  • Ότι είσαι, αυτό βλέπεις, ότι ζητάς, αυτό βρίσκεις. Αν έλθεις στο Άγιον Όρος και ζητάς να βρεις αρετή, θα ψάξεις και θα την ανακαλύψεις. Αν ζητάς σκάνδαλα, θα τα βρεις. Όμως το πραγματικό, το άλλο Άγιον Όρος θ' αγρυπνεί μυστικά και θα υφαίνει την ιστορία του υπόγεια και σιγαλά. Μοναχός
  • «Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου

Bίος Αγίου Φιλουμένου

Ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος μαρτύρησε στο ιστορικό Φρέαρ του Ιακώβ στις 29 Νοεμβρίου του 1979, καθώς τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού.

Περισσότερα

Κυπρος η πραγματική αλήθεια για το '74

 Μέρος Α κ'   Μέρος Β'


 

Η μασωνία στην Ελλάδα

Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ!

Περισσότερα

Δωρεάν τρόφιμα

Δωρεάν τρόφιμα ,ρούχα και φάρμακα.

Μάθετε που μπορείτε να τα βρείτε.

Κάντε κλικ στην εικόνα