Χριστός ανέστη! νέοι, γέροι και κόρες,

όλοι μικροί μεγάλοι ετοιμαστήτε.

Μέσα στις εκκλησιές τις δαφνοφόρες

με το φως της χαράς συμμαζωχτείτε.

Ανοίξετε αγκαλιές ειρηνοφόρες

ομπροστά στους αγίους και φιληθείτε.

Φιληθήτε γλυκά χείλη με χείλη,

πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι.

(Δ.Σολωμός,ο ύμνος της Λαμπρής)

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Μετὰ τὴν Ἰρλανδία σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης ὁμοφύλων καὶ στὴν Ἑλλάδα Οἱ Ἰρλανδοὶ μὲ 62,3% ψήφισαν «ναὶ» στὸ γάμο ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου.
Στὴν Ἀθήνα στὶς ἀρχὲς τοῦ ἐρχόμενου μήνα τὸ ἐπίμαχο νομοσχέδιο θὰ πάρει τὸν δρόμο πρὸς τὴ Βουλή, ἐνῶ ὁ Ἄρειος Πάγος ἀντιδρᾶ.
 
Τὴν ὥρα ποὺ ἡ Ἰρλανδία ἔγινε ἡ πρώτη χώρα στὸν κόσμο ποὺ ἐπέτρεψε -μὲ εὐρεία πλειοψηφία 62,3% μέσω δημοψηφίσματος τὸν γάμο μεταξὺ ὁμοφύλων, γυρίζοντας τὴν πλάτη στὸν συντηρητισμὸ ποὺ ἐνσαρκώνεται ἀπὸ τὴν Καθολικὴ ἐκκλησία, τὸ ἑλληνικὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης ἐπεκτείνει τὸ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια ἐνῶ βελτιώνει καὶ τὸ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης ἑτερόφυλων ζευγαριῶν.
Τὸ βράδυ τοῦ Σαββάτου στὸ Δουβλίνο, ἄνδρες καὶ γυναῖκες κάθε ἡλικίας ξεχύθηκαν στοὺς δρόμους τῆς πόλης γιὰ νὰ γιορτάσουν «μιὰ πολιτιστικὴ ἐπανάσταση» ὅπως εἶπε ὁ ὑπουργὸς Ὑγείας Λίο Βάραντκαρ. Πολλοὶ μίλησαν γιὰ μιὰ τεράστια νίκη γιὰ τὴν ἰσότητα στὴν Ἰρλανδία, ἡ ὁποία θὰ μείνει στὴν Ἱστορία τῆς χώρας.
Στὴν Ἑλλάδα πάλι, ἡ ἁρμόδια νομοπαρασκευαστικὴ ἐπιτροπὴ ποὺ ἔχει συγκροτηθεῖ ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Δικαιοσύνης Νίκο Παρασκευόπουλο στὸ νομοσχέδιο γιὰ τὸ διευρυμένο σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης βάζει τὶς τελευταῖες πινελιὲς καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ ἐρχόμενου μήνα τὸ ἐπίμαχο νομοσχέδιο θὰ πάρει τὸν δρόμο πρὸς τὴ Βουλή.
Ὁ Ἄρειος Πάγος ὡστόσο ἐπαναλαμβάνει μὲ νέα εἰσήγησή του ὅτι δὲν νοεῖται πολιτικὸς γάμος μεταξὺ....
ὁμοφύλων καὶ τάσσεται ὑπὲρ τῆς ἀκύρωσης τοῦ δεύτερου γάμου μεταξὺ ἀνδρῶν ποὺ ἔγινε στὴν Τῆλο τὸ 2008.
Μετὰ τὶς ἀλλεπάλληλες καταδίκες τῆς χώρας μας ἀπὸ τὴν Ὁλομέλεια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) γιὰ μὴ συμμόρφωση πρὸς τὰ εὐρωπαϊκὰ νομοθετικὰ δεδομένα, εἶναι πλέον μονόδρομος γιὰ τὸν κ. Παρασκευόπουλο ἡ ἐπέκταση τοῦ συμφώνου ἐλεύθερης συμβίωσης καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια.
Τὸ ΕΔΑΔ ἔχει κρίνει ὅτι ὁ ἀποκλεισμὸς τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν ἀπὸ τὸ σύμφωνο συμβίωσης συνιστᾶ παραβίαση τῆς εὐρωπαϊκῆς σύμβασης γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, καθὼς παραβιάζονται τὰ ἄρθρα ἐκεῖνα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἀπαγόρευση τῶν διακρίσεων (ἄρθρο 14) καὶ τὸ δικαίωμα στὸν σεβασμὸ τῆς ἰδιωτικῆς καὶ οἰκογενειακῆς ζωῆς (ἄρθρο 8).
Μεταξὺ αὐτῶν ποὺ εἶχαν προσφύγει στὸ ΕΔΑΔ εἶναι ὁ Γρηγόρης Βαλιανάτος καὶ ἡ ΜΚΟ «Σύνθεση». Φυσικά, ἡ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου Δικαιοσύνης ἀναμένει ὅτι θὰ δεχθεῖ τὰ πυρὰ τῆς Ἐκκλησίας γι’ αὐτὴ τὴν νομοθετικὴ πρωτοβουλία της, τὰ ὁποῖα θὰ εἶναι πολὺ πιὸ μαζικὰ καὶ σκληρὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δέχθηκε μὲ τὸ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης γιὰ τὰ ἑτερόφυλα ζευγάρια.
Πάντως, ἀπὸ τὸ στενὸ περιβάλλον τοῦ κ. Παρασκευόπουλου ἀποκλείουν κατηγορηματικά το ἐνδεχόμενο νὰ συμπεριληφθεῖ στὸ νομοσχέδιο ἡ δυνατότητα τεκνοθεσίας (υἱοθεσίας παιδιοῦ) ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια.
Ἔτσι, οἱ προϋποθέσεις ὑπογραφῆς τοῦ συμφώνου ἐλεύθερης συμβίωσης θὰ ἰσχύουν ἐπὶ ἴσων ὅρων τόσο γιὰ τὰ ἑτερόφυλα ὅσο καὶ γιὰ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια.
Ὑπενθυμίζεται ὅτι τὸ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης εἶναι μιὰ συμφωνία ποὺ καταρτίζεται μεταξὺ δύο ἑτερόφυλων συντρόφων (τώρα θὰ εἶναι πλέον καὶ ὁμοφύλων) ἐνώπιον συμβολαιογράφου. Μὲ τὸ σύμφωνο ἐπισημοποιεῖται ἡ συμβίωση καὶ τὸ ζευγάρι ἀποκτᾶ δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις οἱ ὁποῖες τοὺς ἐξομοιώνουν μὲ τὰ παντρεμένα ζευγάρια.
Παράλληλα, τὸ νομοσχέδιο θὰ καλύψει τὰ κενά τοῦ νόμου 3719/2008, ὁ ὁποῖος εἰσήγαγε γιὰ πρώτη φορὰ στὸν Ἀστικὸ Κώδικα τὸ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης.
Εἰδικότερα, θὰ ἐπιλύονται τρία βασικὰ ζητήματα μὲ τὰ ὁποῖα δὲν καταπιάνεται ἡ νομοθεσία τοῦ 2008 καὶ παραμένουν ἕως τώρα ἀγκάθια μεταξύ των ζευγαριῶν.
Μὲ τὸ νομοσχέδιο δίνεται λύση στὰ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὸ φορολογικό, ἀσφαλιστικὸ καὶ κληρονομικὸ καθεστὼς τῶν ζυγαριῶν ποὺ ζοῦν ὑπὸ καθεστὼς ἐλεύθερης συμβίωσης.
Πάντως, διευκρινίζεται ὅτι στὶς νέες ρυθμίσεις γιὰ τὸ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν δὲν θίγεται καθόλου τὸ σκέλος ἐκεῖνο ποὺ ἀφορᾶ τὰ κληρονομικὰ ζητήματα καὶ συγκεκριμένα τὶς καυτὲς διατάξεις τῆς νόμιμης μοίρας, ὅπως αὐτὲς ἀπεικονίζονται στὸν Ἀστικὸ Κώδικα (ἄρθρο 1825 καὶ ἑπόμενα).
Μὲ τὸ ἰσχῦον νομοθετικὸ πλαίσιο τὰ ζευγάρια ποὺ ἔχουν συνάψει σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης δὲν μποροῦν νὰ κάνουν κοινὴ φορολογικὴ δήλωση καὶ δὲν ἔχουν τὰ ἴδια ἀσφαλιστικὰ καὶ συνταξιοδοτικὰ δικαιώματα.
Τὰ πρόσωπα δηλαδὴ ποὺ συνάπτουν σύμφωνο δὲν ἐμπίπτουν στὴν κατηγορία τῆς «οἰκογένειας» σύμφωνα μὲ τὴν ἀσφαλιστικὴ νομοθεσία καὶ ἔτσι δὲν μποροῦν νὰ ἀσφαλιστοῦν ὡς ἔμμεσα μέλη, ἀλλὰ δὲν μποροῦν καὶ νὰ διεκδικήσουν σύνταξη χηρείας.
Ἄρειος Πάγος
Ὁ ἀρεοπαγίτης Ἰωσὴφ Τσαλαγανίδης, μετὰ τὸν συνάδελφό του Χαράλαμπο Μαχαίρα ἐπαναλαμβάνει σὲ εἰσήγησή του ὅτι «δὲν νοεῖται πολιτικὸς γάμος μεταξὺ ὁμόφυλων ἀτόμων».
Στὸ Α2 Πολιτικὸ Τμῆμα τοῦ Ἀρείου Πάγου ἦταν νὰ συζητηθεῖ ἡ ἀναίρεση δύο ἀνδρῶν οἱ ὁποῖοι τὸ 2008 εἶχαν τελέσει πολιτικὸ γάμο στὴν Τῆλο, ἀλλὰ ἡ νομιμότητά του ἀμφισβητήθηκε ἀπὸ τὸν τότε εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεώργιο Σανιδά.
Ὁ παλαίμαχος εἰσαγγελικὸς λειτουργὸς εἶχε ὑποστηρίξει ὅτι σύμφωνα μὲ τὸ Σύνταγμα καὶ τὸν Ἀστικὸ Κώδικα δὲν εἶναι νοητὸς γάμος ὁμοφυλόφιλων ζευγαριῶν.
Ἡ συζήτηση τῆς ὑπόθεσης στὸν Ἄρειο Πάγο ἀναβλήθηκε γιὰ τὸν Σεπτέμβριο, ὡστόσο ἔγινε γνωστὴ ἡ εἰσήγηση τοῦ κ. Τσαλαγανίδη, ὁ ὁποῖος συνταυτιζόμενος τόσο μὲ τὸν κ. Μαχαίρα, ὅσο καὶ μὲ τὸν κ. Σανιδά, ὑποστηρίζει ὅτι «ὑπὸ τὸ ἰσχῦον νομοθετικὸ πλαίσιο δὲν καταλύεται ἡ εὐχέρεια τελέσεως γάμου μεταξὺ ὁμόφυλων προσώπων, ἀφοῦ ἡ διαφορὰ φύλου θεωρεῖται σχεδὸν καθολικὰ προϋπόθεση τοῦ ὑποστατοῦ τοῦ γάμου, ὅπως τὸν ἀντιλαμβάνεται ὁ Ἕλληνας νομοθέτης».
Ἐξάλλου, προσθέτει ὁ κ. Τσαλαγανίδης, ἡ βούληση τοῦ νομοθέτη ἐκφράστηκε καὶ πάλι τὸ 2008 μὲ τὸ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης, στὸ ὁποῖο γίνεται λόγος ἀποκλειστικὰ γιὰ ἑτερόφυλα ζευγάρια.
Σύμφωνα μὲ τὸν ἐν λόγω ἀρεοπαγίτη, ἡ ἀπαγόρευση γάμου μεταξύ των ὁμόφυλων δὲν παραβιάζει τὶς συνταγματικὲς ἐπιταγὲς ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἰσότητα καὶ τὴν ἐλεύθερη ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας.
Οὔτε ὅμως μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὅτι ἡ ἀπαγόρευση αὐτὴ παραβιάζει τὴ σεξουαλικὴ ἐλευθερία, ἀφοῦ στὴν προκειμένη περίπτωση γίνεται λόγος σὲ δικαίωμα τοῦ προσώπου νὰ «τυποποιεῖ νομικὰ τὴ σχέση του μὲ ἄλλο πρόσωπο».
Τὸ περασμένο Μάρτιο ὁ κ. Μαχαίρας εἶχε ὑποστηρίξει ἀνάλογες σχέσεις καὶ εἶχε προτείνει τὴν ἀκύρωση πολιτικοῦ γάμου μεταξὺ γυναικὼν ποὺ εἶχε τελεστῆ καὶ αὐτὸς στὴν Τῆλο τὴν ἴδια χρονιά.
 
 
    Kατεβάστε το άρθρο σε pdf:
     
  •   
  •   

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

  • Ότι είσαι, αυτό βλέπεις, ότι ζητάς, αυτό βρίσκεις. Αν έλθεις στο Άγιον Όρος και ζητάς να βρεις αρετή, θα ψάξεις και θα την ανακαλύψεις. Αν ζητάς σκάνδαλα, θα τα βρεις. Όμως το πραγματικό, το άλλο Άγιον Όρος θ' αγρυπνεί μυστικά και θα υφαίνει την ιστορία του υπόγεια και σιγαλά. Μοναχός
  • «Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου

Bίος Αγίου Φιλουμένου

Ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος μαρτύρησε στο ιστορικό Φρέαρ του Ιακώβ στις 29 Νοεμβρίου του 1979, καθώς τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού.

Περισσότερα

Κυπρος η πραγματική αλήθεια για το '74

 Μέρος Α κ'   Μέρος Β'


 

Η μασωνία στην Ελλάδα

Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ!

Περισσότερα

Δωρεάν τρόφιμα

Δωρεάν τρόφιμα ,ρούχα και φάρμακα.

Μάθετε που μπορείτε να τα βρείτε.

Κάντε κλικ στην εικόνα