Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

 

 

 
  • Ευρωπαίοι εισαγγελείς θα ασκούν διώξεις στο εκάστοτε κράτος 
  • Η Κομισιόν προτείνει να αποκτήσει η Ένωση δικό της εισαγγελέα, αρμόδιο για την καταπολέμηση των υποθέσεων απάτης και κατάχρησης κοινοτικών πόρων...
 
Τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αποφάσισε ακόμη να ενισχύσει τις διαδικαστικές εγγυήσεις της Οργάνωσης για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF), προκειμένου να προστατεύει τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων από την απάτη.

Στόχος της Επιτροπής είναι η αποτελεσματικότερη, σε κοινοτικό επίπεδο, δίωξη των εγκλημάτων που στρέφονται κατά των Ευρωπαίων φορολογουμένων, με τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Αποκλειστική αρμοδιότητα της νέας υπηρεσίας θα είναι η διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ και η παραπομπή, όπου χρειάζεται, των ενόχων ενώπιον των δικαστηρίων των κρατών μελών.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι ένα ανεξάρτητο όργανο που θα υπόκειται σε δημοκρατική εποπτεία.

Βασική φιλοσοφία της Επιτροπής είναι ότι όταν υπάρχει ένας «ομοσπονδιακός προϋπολογισμός» -με χρήματα που προέρχονται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και των οποίων η διαχείριση υπόκειται σε κοινούς κανόνες- χρειάζονται και «ομοσπονδιακά εργαλεία» για την αποτελεσματική του προστασία σε όλη την Ένωση.

Επί του παρόντος, υπάρχει μεγάλη ανομοιομορφία όσον αφορά στο επίπεδο προστασίας και επιβολής της νομοθεσίας στην ΕΕ για την καταπολέμηση αυτού του είδους απάτης.

Το ποσοστό επιτυχημένων διώξεων που αφορούν εγκλήματα εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ διαφέρει σημαντικά από το ένα κράτος-μέλος στο άλλο, με μέσο όρο στην ΕΕ μόλις 42,3%, όταν στην Ελλάδα είναι 19,2%.

Σε πολλές περιπτώσεις δεν ασκείται καμία δίωξη, με αποτέλεσμα οι απατεώνες, εκμεταλλευόμενοι τα κενά της νομοθεσίας, να ξεφεύγουν με τα χρήματα των φορολογουμένων στην τσέπη.

Ακόμη και όταν ασκείται δίωξη σε κάποιες υποθέσεις, υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των κρατών- μελών όσον αφορά τα ποσοστά καταδικαστικών αποφάσεων για αδικήματα εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα διασφαλίζει ότι κάθε υπόθεση που αφορά εικαζόμενη απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ θα παρακολουθείται μέχρι τέλους, ούτως ώστε οι εγκληματίες να γνωρίζουν ότι θα διωχθούν και θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Μόνον έτσι θα υπάρξει σημαντικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα.

Βάσει των συνθηκών της ΕΕ, η Δανία δεν θα συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία επίσης δεν θα συμμετάσχουν εκτός εάν, οικειοθελώς και ρητώς, δηλώσουν το αντίθετο.

Παράλληλα, με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Επιτροπή προτείνει την αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας για την Ποινική Δικαιοσύνη (Eurojust) και υποβάλλει ανακοίνωση σχετικά με τη διακυβέρνηση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έχει αποκεντρωμένη δομή, στο πλαίσιο των εθνικών δικαστικών συστημάτων. Εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς θα διεξάγουν τις έρευνες και θα ασκούν τις διώξεις στο εκάστοτε κράτος- μέλος, χρησιμοποιώντας εθνικό προσωπικό και εφαρμόζοντας το εθνικό δίκαιο. Οι ενέργειές τους θα συντονίζονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη προσέγγιση σε όλη την ΕΕ, η οποία είναι καθοριστική ιδίως σε διασυνοριακές υποθέσεις. Η συνολική δομή βασίζεται σε υπάρχοντες πόρους και συνεπώς δεν αναμένεται να δημιουργηθεί σημαντικό πρόσθετο κόστος.

Τα εθνικά δικαστήρια θα είναι αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας, δηλαδή θα εξετάζουν προσφυγές επί των πράξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ταυτόχρονα, η πρόταση ενισχύει σημαντικά τα δικονομικά δικαιώματα των υπόπτων για συμμετοχή σε εγκλήματα τα οποία διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σχολιάζοντας την απόφαση, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο δήλωσε: «Όπως υποσχέθηκα στην ομιλία μου για την κατάσταση της Ένωσης το 2012, η Επιτροπή πρότεινε σήμερα τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Επιτροπής για προάσπιση του κράτους δικαίου και θα συμβάλει καθοριστικά στην προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η Επιτροπή υλοποίησε επίσης τις δεσμεύσεις της για βελτίωση και ενίσχυση των διαδικασιών που εφαρμόζει η OLAF στις διαδικαστικές εγγυήσεις, ώστε να τις εναρμονίσει με τις εγγυήσεις που θα παρέχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Με τη σημερινή της πρόταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί την υπόσχεσή της να εφαρμόσει μια πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης. Όταν πρόκειται για τα χρήματα των φορολογουμένων, κάθε ευρώ μετράει -ακόμη περισσότερο στη σημερινή οικονομική συγκυρία» δήλωσε η Βίβιαν Ρέντινγκ, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Δικαιοσύνης. «Εγκληματίες, που εκμεταλλεύονται τα κενά της νομοθεσίας για να βάλουν στην τσέπη τους χρήματα των φορολογουμένων, δεν πρέπει να μένουν ελεύθεροι μόνο και μόνο επειδή δεν διαθέτουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να τους σύρουμε ενώπιον της δικαιοσύνης. Ας είμαστε σαφείς: Αν εμείς, ως ΕΕ, δεν προστατέψουμε τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό μας, κανείς δεν θα το κάνει για μας. Καλώ τα κράτη- μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συσπειρωθούν ενόψει αυτού του σημαντικού έργου, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να είναι έτοιμη να λειτουργήσει την 1η Ιανουαρίου 2015» τόνισε.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα διασφαλίζει ότι σε όλη την Ευρώπη θα δίνεται προτεραιότητα στην προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ. Θα γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των εθνικών συστημάτων δίωξης του εγκλήματος, των οποίων οι αρμοδιότητες σταματούν στα εθνικά σύνορα και φορέων της Ένωσης που δεν έχουν αρμοδιότητα για τη διενέργεια ποινικών ερευνών» δήλωσε ο Άλγκιρντας Σεμέτα, Επίτροπος αρμόδιος για την καταπολέμηση της απάτης. «Στο μεταξύ, η OLAF θα συνεχίσει το σημαντικό της έργο καταπολέμησης της απάτης σε τομείς που δεν θα καλύπτει η νέα υπηρεσία. Οι ιδέες που παρουσιάσαμε σήμερα, για περαιτέρω βελτίωση της διακυβέρνησής της, σε συνδυασμό με την πρόσφατη μεταρρύθμιση, θα καταστήσουν την OLAF πιο αποτελεσματική και πιο υπεύθυνη σε αυτό το έργο. Έτσι, θα συμβάλουμε σε μεγαλύτερο βαθμό στην καταπολέμηση και αποτροπή της απάτης στην ΕΕ».

Πηγή "Επίκαιρα"
 
    Kατεβάστε το άρθρο σε pdf:
     
  •   
  •   

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

  • Ότι είσαι, αυτό βλέπεις, ότι ζητάς, αυτό βρίσκεις. Αν έλθεις στο Άγιον Όρος και ζητάς να βρεις αρετή, θα ψάξεις και θα την ανακαλύψεις. Αν ζητάς σκάνδαλα, θα τα βρεις. Όμως το πραγματικό, το άλλο Άγιον Όρος θ' αγρυπνεί μυστικά και θα υφαίνει την ιστορία του υπόγεια και σιγαλά. Μοναχός
  • «Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου

Bίος Αγίου Φιλουμένου

Ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος μαρτύρησε στο ιστορικό Φρέαρ του Ιακώβ στις 29 Νοεμβρίου του 1979, καθώς τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού.

Περισσότερα

Κυπρος η πραγματική αλήθεια για το '74

 Μέρος Α κ'   Μέρος Β'


 

Η μασωνία στην Ελλάδα

Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ!

Περισσότερα

Δωρεάν τρόφιμα

Δωρεάν τρόφιμα ,ρούχα και φάρμακα.

Μάθετε που μπορείτε να τα βρείτε.

Κάντε κλικ στην εικόνα