Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 
Μέ έπίθεση κατά τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου συνόδευσε τήν έπίσκεψή του στό νησί γιά τόν έορτασμό τοϋ «άγίου τών Καθολικών Βαλεντίνου» στόν παπικό ναό τοϋ Άγί­ου Νικολάου τής πόλεως Χίου ό «Αρχι­επίσκοπος» Αιγαίου τών Παπικών κ. Νικόλαος Πρίντεζης.
Έπίθεση, διότι, ό­πως ισχυρίζεται, ό Μητροπολίτης Χίου άρνείται νά έχει επικοινωνία μαζί του, παρόλο πού κατά τό παρελθόν «πολλές φορές οί Καθολικοί συμμετείχαν στις με­γάλες έορτές τών Ορθοδόξων μέ έπίσημη πρόσκληση συμμετοχής τών Αρχιε­ρέων τους». Ό παπικός «Αρχιεπίσκο­πος» έρμηνεύει ώς έκδήλωση έχθρότητας τήν τακτική τοϋ Μητροπολίτου Χίου καί, έπιδιώκοντας νά τόν άναγκάσει νά άλλάξει στάση, δημιούργησε δημοσιο­γραφικό θόρυβο, όπως φαίνεται άπό τό σχετικό δημοσίευμα στήν ήλεκτρονική έκδοση τής τοπικής έφημερίδας «Πολί­της» (17-2-2014).
Στό κήρυγμά του μάλιστα ό παπικός έπίσκοπος, «άναφερόμενος στό νόημα τής έορτής τοϋ άγίου Βαλεντίνου σημεί­ωσε ότι αύτό άπαντάται στήν άγάπη πού θά πρέπει κατ' άρχήν νά ύπάρχει άνάμεσα στούς ορθόδοξους καί τούς καθολικούς χριστιανούς». «Οφείλουμε νά γεφυρώσουμε τό σχίσμα», τόνισε- καί πρόσθεσε: «Ό Ίησοϋς μάς δίδαξε νά εϊμαστε ένα. Άμ δέ πού είμαστε ένα. Έχουμε χωριστεί μεταξύ μας καί πολ­λές φορές δέν θέλουμε νά δοϋμε ό έ­νας τόν άλλον. Άν είναι δυνατόν. Νά μην μπορούμε καί νά μή δεχόμαστε νά δοϋμε έναν Αρχιερέα, Ιερέα ή Μοναχό ένός άλλου δόγματος μά τής ίδιας τοϋ Θεοϋ πίστεως καί νά λέμε ότι είμαστε Χριστιανοί».
Τί κρίμα! Έκαμε τόσο σωστή διάγνω­ση ό «Αρχιεπίσκοπος Αιγαίου», άρνείται όμως νά δει τή λύση πού λάμπει μπρο­στά στά μάτια του. Τό σχίσμα δέν γεφυ­ρώνεται μέ κακόγουστες οίκουμενιστικές έκδηλώσεις, ούτε μέ έναγκαλισμούς καί θεατρινισμούς ψευτοαγάπης. Οφείλουν οί Παπικοί νά άπαρνηθοϋν τις φοβερές πλάνες τους. Αύτή είναι ή λύση. 'Ενόσω δέν τις άρνοϋνται, ή μόνη επιβαλλόμενη στάση τών 'Ορθοδόξων άπέναντί τους είναι αύτή τήν όποια συνιστά ό Μαθητής τής άγάπης εύαγγελιστής 'Ιωάννης: «Εϊ τις έρχεται πρός ύμάς καί ταύτην τήν διδαχήν ού φέρει, μή λαμβάνετε αύτόν εις οίκίαν, καί χαίρειν αύτφ μή λέγετε- ό γάρ λέγων αύτφ χαίρειν κοινωνεί τοις έργοις αύτοϋ τοις πονηροϊς» (Β' Ίω. 10-11).
Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”
    Kατεβάστε το άρθρο σε pdf:
     
  •   
  •   

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

  • Ότι είσαι, αυτό βλέπεις, ότι ζητάς, αυτό βρίσκεις. Αν έλθεις στο Άγιον Όρος και ζητάς να βρεις αρετή, θα ψάξεις και θα την ανακαλύψεις. Αν ζητάς σκάνδαλα, θα τα βρεις. Όμως το πραγματικό, το άλλο Άγιον Όρος θ' αγρυπνεί μυστικά και θα υφαίνει την ιστορία του υπόγεια και σιγαλά. Μοναχός
  • «Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου

Bίος Αγίου Φιλουμένου

Ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος μαρτύρησε στο ιστορικό Φρέαρ του Ιακώβ στις 29 Νοεμβρίου του 1979, καθώς τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού.

Περισσότερα

Κυπρος η πραγματική αλήθεια για το '74

 Μέρος Α κ'   Μέρος Β'


 

Η μασωνία στην Ελλάδα

Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ!

Περισσότερα

Δωρεάν τρόφιμα

Δωρεάν τρόφιμα ,ρούχα και φάρμακα.

Μάθετε που μπορείτε να τα βρείτε.

Κάντε κλικ στην εικόνα