Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Ο όρος «περιβαλλοντικές τεχνικές τροποποιήσεις»αναφέρεται σε κάθε τεχνική για την αλλαγή – με τη σκόπιμη χειραγώγηση των φυσικών διεργασιών – τη δυναμική, τη σύνθεση ή τη δομή της γης, συμπεριλαμβανομένων των έμβιων όντων, λιθόσφαιρα της, η υδρόσφαιρα και η ατμόσφαιρα, ή του διαστήματος. (Σύμβαση για την Απαγόρευση της στρατιωτικής ή άλλης Εχθρική χρήσης των περιβαλλοντικών τεχνικών Τροποποίηση, Ηνωμένα Έθνη, Γενεύη: 18 Μαΐου 1977)

 

«Η περιβαλλοντική πολέμου ορίζεται ως η σκόπιμη τροποποίηση ή χειραγώγησης της φυσικής οικολογίας, όπως το κλίμα και τον καιρό, επίγειων συστημάτων, όπως η ιονόσφαιρα, μαγνητόσφαιρα, τεκτονική πλάκα του συστήματος, ή / και την ενεργοποίηση των σεισμικών γεγονότων (σεισμοί), να προκαλέσει εκ προθέσεως σωματική , Οικονομικές και ψυχο-κοινωνική και φυσική καταστροφή σε έναν προοριζόμενο στόχο γεωφυσικής ή πληθυσμός χώρο, ως μέρος της στρατηγικής ή τακτικής του πολέμου. «(Νέα Eco) «[η τροποποίηση Καιρός] προσφέρει ο μαχητής του πολέμου ένα ευρύ φάσμα δυνατών επιλογών για να νικήσει ή να εξαναγκάσει τον αντίπαλο …

 

Ο καιρός τροποποίηση θα γίνει ένα μέρος της εγχώριας και της διεθνούς ασφάλειας και θα μπορούσε να γίνει μονομερώς … Θα μπορούσε να έχει επιθετικές και αμυντικές εφαρμογές και ακόμα να χρησιμοποιούνται για σκοπούς αποτροπής. Η ικανότητα παραγωγής βροχόπτωση, ομίχλη και καταιγίδες στη γη ή να τροποποιήσουν τον καιρό του διαστήματος … και η παραγωγή των τεχνητών καιρού όλα είναι μέρος μιας ολοκληρωμένης δέσμης [στρατιωτικής] τεχνολογίες. «(US Air Force έγγραφο AF 2025 Τελική έκθεση) Οι ηγέτες του κόσμου θα συναντηθούν στην Κοπεγχάγη το Δεκέμβριο του 2009 με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή εστιάζεται στις επιπτώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και μέτρα για τη μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών CO2 στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Η βασική συναίνεση είναι ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου συνιστούν τη μοναδική αιτία της αστάθειας του κλίματος.

 

Ούτε οι κυβερνήσεις ούτε οι περιβαλλοντικές ομάδες, έθεσαν το θέμα τoυ «πολέμου καιρού»ή «περιβαλλοντικές τεχνικές τροποποίησης (ENMOD).» για στρατιωτική χρήση. Παρά το τεράστιο σώμα της επιστημονικής γνώσης, το ζήτημα των κλιματικών χειρισμούς για στρατιωτική χρήση έχει αποκλειστεί από την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. παράρτημα Εγκρίθηκε από 31/72 Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 10 Δεκεμβρίου 1976. Η σύμβαση κατατέθηκε για υπογραφή στη Γενεύη στις 18 Μαΐου 1977. Σύμβαση για την απαγόρευση της στρατιωτικής ή άλλης Εχθρική χρήσης των περιβαλλοντικών τεχνικές τροποποίησης

 

Τα συμβαλλόμενα κράτη της παρούσας σύμβασης, με γνώμονα το συμφέρον της εδραίωσης της ειρήνης, και επιθυμώντας να συμβάλει στην αιτία να σταματήσει η κούρσα των εξοπλισμών, καθώς και την επίτευξη γενικού και πλήρους αφοπλισμού υπό αυστηρό και αποτελεσματικό διεθνή έλεγχο, καθώς και της διάσωσης της ανθρωπότητας από τον κίνδυνο χρησιμοποίησης των νέων μέσων του πολέμου, Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με σκοπό να σημειωθεί πραγματική πρόοδος προς την κατεύθυνση περαιτέρω μέτρα στον τομέα του αφοπλισμού, Αναγνωρίζοντας ότι η επιστημονική και τεχνική πρόοδος μπορεί να ανοίξει νέες δυνατότητες σε σχέση με την τροποποίηση του περιβάλλοντος,

 

Υπενθυμίζοντας τη δήλωση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Ανθρώπινο Περιβάλλον, που εγκρίθηκε στη Στοκχόλμη στις 16 Ιουνίου 1972, Συνειδητοποιώντας ότι το χρησιμοποίηση τεχνικές περιβαλλοντικής τροποποίησης για ειρηνικούς σκοπούς θα μπορούσε να βελτιώσει τη σχέση ανθρώπου και φύσης και να συμβάλει στη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος προς όφελος των σημερινών και μελλοντικών γενεών, Αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι η στρατιωτική ή άλλη εχθρική χρήση τέτοιων τεχνικών θα μπορούσε να έχει συνέπειες εξαιρετικά επιβλαβείς για την ανθρώπινη ευημερία, Επιθυμώντας να απαγορεύσουν αποτελεσματικά στρατιωτικής ή άλλης εχθρικής χρήσης των περιβαλλοντικών τεχνικών τροποποίησης, προκειμένου να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι για την ανθρωπότητα από τη χρήση αυτή, και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να εργαστούν για την επίτευξη του στόχου αυτού, Επιθυμώντας επίσης να συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των εθνών και στην περαιτέρω βελτίωση της διεθνούς κατάστασης, σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

 

 

Έχουν συμφωνήσει ως ακολούθως:

 

 

Άρθρο Ι 1. Κάθε κράτος μέρος της παρούσας σύμβασης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην προβαίνουν σε στρατιωτικές ή οποιαδήποτε άλλη εχθρική χρήση των περιβαλλοντικών τεχνικές τροποποίησης διαθέτουν ευρεία, μακροχρόνια ή πολύ σοβαρές επιπτώσεις, όπως τα μέσα για την καταστροφή, φθορά ή βλάβη σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέρος.

 

2. Κάθε κράτος μέρος της παρούσας σύμβασης δεσμεύεται να μην επικουρεί, ενθαρρύνει ή παρακινεί κάθε κράτος, ομάδα κρατών ή διεθνούς οργανισμού να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αντίθετες προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Το άρθρο II, όπως χρησιμοποιείται στο άρθρο 1, ο όρος «περιβαλλοντική τεχνικές τροποποιήσεις» αναφέρεται σε κάθε τεχνική για την αλλαγή – με τη σκόπιμη χειραγώγηση των φυσικών διεργασιών – τη δυναμική, τη σύνθεση ή τη δομή της γης, συμπεριλαμβανομένων των έμβιων όντων, λιθόσφαιρα της, η υδρόσφαιρα και η ατμόσφαιρα, ή του διαστήματος.

 

Άρθρο III 1. Οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης δεν εμποδίζουν τη χρήση του περιβαλλοντικού τεχνικές τροποποίησης για ειρηνικούς σκοπούς και δεν θίγει τις γενικά αναγνωρισμένες αρχές και τους ισχύοντες κανόνες του διεθνούς δικαίου που αφορούν τη χρήση αυτή.

 

2. Τα συμβαλλόμενα κράτη της παρούσας σύμβασης αναλαμβάνουν να διευκολύνουν, και να έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε, την πληρέστερη δυνατή ανταλλαγή των επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των περιβαλλοντικών τεχνικές τροποποίησης για ειρηνικούς σκοπούς. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σε θέση να το πράξει θα συμβάλλουν, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, στη διεθνή οικονομική και επιστημονική συνεργασία για τη διατήρηση, βελτίωση και ειρηνική αξιοποίηση του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων περιοχές του κόσμου. Το άρθρο IV Κάθε κράτος μέρος της παρούσας σύμβασης αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει όλα τα μέτρα που θεωρεί αναγκαία, σύμφωνα με τις συνταγματικές διαδικασίες του να απαγορεύει και να εμποδίζει οποιαδήποτε δραστηριότητα κατά παράβαση των διατάξεων της Σύμβασης οπουδήποτε υπό τη δικαιοδοσία ή τον έλεγχό της.

 

Άρθρο V 1. Τα συμβαλλόμενα κράτη της παρούσας σύμβασης αναλαμβάνουν να συνεννοούνται μεταξύ τους και να συνεργαστούν για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τους στόχους της, ή κατά την εφαρμογή των διατάξεων της, η Σύμβαση. Διαβουλεύσεις και συνεργασία, σύμφωνα με το άρθρο αυτό μπορεί επίσης να διενεργείται μέσω των κατάλληλων διεθνών διαδικασιών στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με το Χάρτη του. Αυτές οι διεθνείς διαδικασίες μπορεί να περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες των αρμόδιων διεθνών οργανισμών, καθώς και της συμβουλευτικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

 

2. Για τους λόγους που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο θεματοφύλακας εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης από κάθε κράτος μέρος της παρούσας σύμβασης, συγκαλεί συμβουλευτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να ορίσει εμπειρογνώμονα στην επιτροπή των οποίων οι λειτουργίες και οι διαδικαστικοί κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο θεματοφύλακα μια σύνοψη των διαπιστώσεων των πραγματικών περιστατικών, ενσωματώνοντας όλες τις απόψεις και τα στοιχεία που υπέβαλε στην επιτροπή κατά τη διάρκεια της δίκης του. Ο θεματοφύλακας διανέμει την περίληψη σε όλα τα συμβαλλόμενα κράτη.

 

3. Κάθε κράτος μέρος της παρούσας σύμβασης το οποίο έχει λόγους να πιστεύει ότι οποιοδήποτε άλλο κράτος μέρος ενεργεί κατά παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της Σύμβασης μπορεί να υποβάλει καταγγελία προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η εν λόγω προσφυγή θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες καθώς και όλα τα πιθανά αποδεικτικά στοιχεία της εγκυρότητας.

 

4. Κάθε κράτος μέρος της παρούσας σύμβασης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργάζονται για τη διενέργεια οποιασδήποτε έρευνας που το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να ασκήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, βάσει των καταγγελιών που έχουν ληφθεί από το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενημερώνει τα συμβαλλόμενα κράτη για τα αποτελέσματα της έρευνας.

 

5. Κάθε κράτος μέρος της παρούσας σύμβασης δεσμεύεται να παρέχει υποστήριξη ή βοήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προς οποιοδήποτε κράτος μέρος που το ζητά, αν το Συμβούλιο Ασφαλείας αποφασίσει ότι η εν λόγω μέρος έχει θιγεί ή ενδέχεται να ζημιωθούν ως αποτέλεσμα της παραβίασης της Σύμβασης.

 

Άρθρο VI

 

1. Κάθε κράτος μέρος της παρούσας σύμβασης δύναται να προτείνει τροποποιήσεις στη σύμβαση. Το κείμενο οποιασδήποτε προτεινόμενης τροποποίησης υποβάλλεται στον θεματοφύλακα, ο οποίος διανέμει αμέσως σε όλα τα κράτη μέρη.

 

2. Η τροποποίηση αρχίζει να ισχύει για όλα τα συμβαλλόμενα κράτη της παρούσας σύμβασης, τα οποία την έχουν αποδεχθεί, μετά από την κατάθεση στο θεματοφύλακα των εγγράφων αποδοχής από την πλειοψηφία των κρατών μερών. Στη συνέχεια, τίθενται σε ισχύ για οποιοδήποτε υπόλοιπο κράτος μέρος την ημερομηνία κατάθεσης της πράξης αποδοχής.

 

Άρθρο VII Η παρούσα σύμβαση είναι αορίστου διάρκειας.

 

Άρθρο VIII

 

1. Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας σύμβασης, μια διάσκεψη των κρατών μερών της σύμβασης συγκαλείται από τον θεματοφύλακα στη Γενεύη της Ελβετίας. Το συνέδριο θα επανεξετάσει τη λειτουργία της Σύμβασης με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι σκοπούς και τις διατάξεις του υλοποιείται, και, ειδικότερα, εξετάζει την αποτελεσματικότητα των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου Ι εξάλειψη των κινδύνων της στρατιωτικής ή άλλης εχθρικής χρήσης των περιβαλλοντικών τεχνικών τροποποίησης.

 

2. Κατά διαστήματα που δεν είναι μικρότερη από πέντε έτη, η πλειοψηφία των κρατών μερών της παρούσας σύμβασης μπορούν να αποκτήσουν, με την υποβολή πρότασης προς το σκοπό αυτό στον Θεματοφύλακα, η σύγκληση διάσκεψης με τους ίδιους στόχους.

 

3. Αν δεν διάσκεψη έχει συγκληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου εντός δέκα ετών μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου συνεδρίου, ο θεματοφύλακας ζητούν τις απόψεις όλων των κρατών μερών της παρούσας σύμβασης σχετικά με τη σύγκληση μιας τέτοιας διάσκεψης. Εάν το ένα τρίτο ή δέκα των κρατών μερών, όποια αριθμός είναι μικρότερος, να απαντήσει καταφατικά, ο θεματοφύλακας λάβει άμεσα μέτρα για τη σύγκληση της διάσκεψης.

 

Άρθρο IX

 

1. Η παρούσα σύμβαση είναι ανοικτή σε όλα τα κράτη μέλη για υπογραφή. Κάθε κράτος που δεν υπογράφει τη σύμβαση πριν από την έναρξη ισχύος του σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου μπορεί να προσχωρήσει σε αυτήν ανά πάσα στιγμή.

2. Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε επικύρωση από τα υπογράφοντα κράτη. Τα έγγραφα επικύρωσης ή προσχώρησης κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

3. Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την κατάθεση των εγγράφων επικύρωσης από είκοσι κυβερνήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4. Για τα κράτη των οποίων τα έγγραφα επικύρωσης ή προσχώρησης που κατατίθεται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας σύμβασης, θα αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης των εγγράφων επικύρωσης ή προσχώρησης.

5. Ο θεματοφύλακας ενημερώνει αμέσως όλα τα υπογράφονται και προσχωρούντα κράτη από την ημερομηνία της κάθε υπογραφής, την ημερομηνία κατάθεσης κάθε πράξης επικύρωσης ή προσχώρησης και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας σύμβασης και κάθε τροποποίησής της, καθώς και της την παραλαβή των λοιπών ανακοινώσεων.

6. Η παρούσα σύμβαση, θα καταχωρηθεί από το θεματοφύλακα, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο X παρούσα σύμβαση, της οποίας η αραβική, κινεζική, αγγλική, γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος αποστέλλει δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο στις κυβερνήσεις των υπογραφόντων και στα υπό ένταξη κράτη. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση Έγινε στη Γενεύη, κατά την ημέρα 18 Μαΐου 1977.

 

 

Παράρτημα της σύμβασης Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

1. Η Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στις κατάλληλες διαπιστώσεις των πραγματικών περιστατικών και να παρέχουν τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων, σχετικά με κάθε πρόβλημα που ανέκυψε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου V της παρούσας σύμβασης από το Κράτος Μέρος που ζητά τη σύγκληση της επιτροπής.

 

2. Οι εργασίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων θα οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα που διατυπώνονται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος. Η επιτροπή αποφασίζει διαδικαστικά ζητήματα σε σχέση με την οργάνωση των εργασιών του, όπου είναι δυνατόν με συναίνεση, αλλά διαφορετικά με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων. Δεν πρέπει να υπάρχει ψηφοφορία για θέματα ουσίας.

3. Ο θεματοφύλακας ή ο αντιπρόσωπός του καθήκοντα προέδρου της επιτροπής.

4. Κάθε εμπειρογνώμονας μπορεί να επικουρείται κατά τις συνεδριάσεις από έναν ή περισσότερους συμβούλους.

5. Κάθε εμπειρογνώμων έχει το δικαίωμα, μέσω του προέδρου, να ζητεί από τα κράτη και από διεθνείς οργανισμούς, όπως πληροφορίες και βοήθεια, όπως ο εμπειρογνώμονας θεωρεί αναγκαίες για την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής

 

Πηγή

 

http://pravda-rian.ru/?p=571

  Kατεβάστε το άρθρο σε pdf:
   
 •   
 •   

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

 • http--2.bp.blogspot.com--RGIVm38THGE-UjMUfRlbjMI-AAAAAAAAAuE-L7zkELE7X7s-s160-268873_196916777129146_615553206_n.jpg
  Ότι είσαι, αυτό βλέπεις, ότι ζητάς, αυτό βρίσκεις. Αν έλθεις στο Άγιον Όρος και ζητάς να βρεις αρετή, θα ψάξεις και θα την ανακαλύψεις. Αν ζητάς σκάνδαλα, θα τα βρεις. Όμως το πραγματικό, το άλλο Άγιον Όρος θ' αγρυπνεί μυστικά και θα υφαίνει την ιστορία του υπόγεια και σιγαλά. Μοναχός
 • http--1.bp.blogspot.com--fKEiMeTzSjQ-UnMDBVCqdLI-AAAAAAAABVI-fC7eWkgRk3g-s1600-cebacf8ccebdcf84cebfceb3cebbcebfcf85.jpg
  «Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου
 • http--4.bp.blogspot.com---lml6NfyDuM-UWQDiNd9_pI-AAAAAAAAEk8-hsKqvigKsjw-s379-486718_471505646203662_776525439_n.jpg
 • 646babf42a80cf357c6572d7a5ddee95_230_200.png
 • ac1a91138665d2da02581a4b7bf57f51_230_200.jpg
 • f8f677aa46c05f036960f6330b48767b_230_200.jpg

Bίος Αγίου Φιλουμένου

Ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος μαρτύρησε στο ιστορικό Φρέαρ του Ιακώβ στις 29 Νοεμβρίου του 1979, καθώς τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού.

Περισσότερα

Κυπρος η πραγματική αλήθεια για το '74

 Μέρος Α κ'   Μέρος Β'


 

Η μασωνία στην Ελλάδα

Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ!

Περισσότερα

Δωρεάν τρόφιμα

Δωρεάν τρόφιμα ,ρούχα και φάρμακα.

Μάθετε που μπορείτε να τα βρείτε.

Κάντε κλικ στην εικόνα