Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

 

Περ το βιβλίου Θρησκευτικν Γ´ Δημοτικο
( Θες στ ζωή μας)

Γράφει ἡ Μαρία Σουρτζῆ

ΕΙΣ ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἔχει μαλλιάσει ἡ γλώσσα πολλῶν, ἐξαιρέτως δὲ τοῦ φίλου τῆς «ΧΡ. ΒΙΒΛ.», δασκάλου Δημ. Νατσιοῦ, νὰ καταγγέλλουν τὴν ἄθλια Ἐργολαβία Ἀλλοτριώσεως, Πνευματικῆς Γενοκτονίας καὶ λοβοτομῆς εἰς βάρος τῶν παιδιῶν ποὺ γίνεται  μέσῳ τῶν σχολικῶν βιβλίων. Ἰδοὺ κατωτέρω τί ἐπισημαίνει μιὰ μάνα. Ἰδοὺ πῶς καταγράφεται ἡ ἀγωνία της γιὰ τὸ ἀφιόνι, μὲ τὸ ὁποῖο ποτίζονται τὰ παιδάκια τοῦ Δημοτικοῦ.
Ἀλλὰ κανένας ἂς μὴ ἐνοχλεῖται. Τώρα ἀσχολούμαστε μὲ …τὸ Γιούρογκρουπ!

Καλησπέρα σας!

.               Εἶμαι μία μητέρα τριῶν παιδιῶν. Τὸ μεγαλύτερο παιδί μου πηγαίνει στὴν Γ´ Δημοτικοῦ καὶ μὲ αὐτὴν τὴν ἐπιστολή μου θὰ ἤθελα νὰ ἐκφράσω τὴν ἀγανάκτησή μου γιὰ τὸ ἐπαίσχυντο βιβλίο τῶν Θρησκευτικῶν τῆς Γ´ Δημοτικοῦ.8rhskeutika-g-dhmotikou
.               Ἂς ξεκινήσω μὲ κάποια σχετικὰ “ἀνώδυνα” σχόλια. Κατ’ ἀρχάς, πρόκειται γιὰ ἕνα ἐξαιρετικὰ κακογραμμένο βιβλίο, χωρὶς κανένα εἱρμὸ ἢ λογικὴ καὶ ἰδιαίτερα χαοτικό: Ἀκολουθίες, Μυστήρια, ἱστορίες ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη (ἐνίοτε ἀποσπασματικὰ δοσμένες -“λογοκριμένες”-, βλ. τὸ κεφάλαιο ποὺ ἀναφέρεται στοὺς Πρωτοπλάστους), ἀνθρωπιστικὰ μηνύματα, Χριστιανικὲς ἑορτὲς – βίοι Ἁγίων, ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη, παραδοσιακὰ ἔθιμα ἀποτελοῦν ἕνα ἄγαρμπο συνονθύλευμα ποὺ στερεῖται λογικῆς καὶ ὀργάνωσης.
.               Ἂς προχωρήσουμε τώρα καὶ σὲ κάποια ἐπιμέρους σημεῖα ποὺ ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε.

- Κεφ. 2: Ὁ Σταυρός: Τὸ σύμβολο τῶν χριστιανῶν (τὸ “χ” γραμμένο μὲ μικρὸ γράμμα): στὴ σελ. 11 (πλαίσιο “συμβολο”) διαβάζουμε: “ὁ Σταυρὸς εἶναι τὸ σύμβολο τῶν χριστιανῶν, τὸ περιστέρι εἶναι τὸ σύμβολο τῆς εἰρήνης, οἱ πέντε κύκλοι εἶναι τὸ σύμβολο τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων [ἐδῶ τὰ ἀρχικὰ “Ο” καὶ “Α” γράφονται μὲ κεφαλαῖο γράμμα!].” Δηλαδὴ -οὔτε λίγο οὔτε πολὺ- ταυτίζει τὸν Τίμιο Σταυρό, τὸν “φύλακα πάσης τῆς Οἰκουμένης” μὲ τὰ ἐν λόγῳ κοσμικὰ καὶ ἄνευ σημασίας σύμβολα – νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι οἱ ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες εἶναι κατάλοιπο τῆς εἰδωλολατρικῆς ἀρχαιότητας.

- Κεφ. 8: Ἡ γέννηση ἑνὸς παιδιοῦ εἶναι δῶρο στὴν οἰκογένεια, σελ. 26: “Ὅμως πολλὲς φορές, δυστυχῶς, τὰ παιδιὰ ἀντὶ γιὰ ἀγάπη καὶ φροντίδα γνωρίζουν τὴν κακία καὶ τὴν ἀδιαφορία. Συχνὰ ἀκοῦμε γιὰ παιδιὰ ποὺ γιὰ διάφορες αἰτίες τὰ ἐγκαταλείπουν οἱ γονεῖς τους ἢ τὰ χτυποῦν ἢ δὲ νοιάζονται γι’ αὐτά”. Πρῶτον, πρόκειται γιὰ ἕνα ἐξαιρετικὰ καταθλιπτικὸ μήνυμα. Δὲν εἶναι ὅμως μόνο αὐτό: ἀπὸ τὴν τρυφερὴ ἡλικία τῶν 8 ἐτῶν, οἱ “σοφοὶ συγγραφεῖς” τοῦ ἐν λόγῳ ἐγχειριδίου προκαταλαμβάνουν τὰ παιδιὰ ἀρνητικὰ ἀπέναντι στοὺς ἴδιους τους γονεῖς τους (!), δίνοντάς τους τὸ δικαίωμα νὰ κάνουν γι’ αὐτοὺς κακοὺς λογισμοὺς ἢ γεμίζοντάς τα μὲ φοβίες (“μήπως μὲ ἐγκαταλείψουν οἱ γονεῖς μου;). Ὅπως ξέρουμε ἀπὸ τὴν Παιδαγωγικὴ ἐπιστήμη, στὴν ἡλικία αὐτὴ τὰ περισσότερα παιδιὰ θεωροῦν τοὺς γονεῖς τους ὡς πρότυπα. Τὸ σχολικὸ βιβλίο ὅμως φροντίζει (μὲ ἔμμεσο καὶ πονηρὸ τρόπο) ὄχι μόνο νὰ ἀπομυθοποιήσει τὸ γονεϊκὸ πρότυπο, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ παρουσιάσει ὡς πιθανὸ ἐχθρό τοῦ παιδιοῦ.

- Κεφ. 9: Ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ κόσμου εἶναι ἀδέλφια, σελ. 29: “Πάτερ ἡμῶν, λένε καὶ τὰ πρῶτα λόγια τῆς πιὸ γνωστῆς μας προσευχῆς, γιὰ νὰ μᾶς θυμίσουν πὼς ὁ Θεὸς εἶναι ὁ πατέρας ὅλων μας κι ἐμεῖς εἴμαστε ἀδέρφια, παιδιὰ τῆς ἴδιας οἰκογένειας. Γι᾽ αὐτὸ ὅλοι ἔχουμε τὰ ἴδια δικαιώματα στὴ ζωή, σὲ ὅποιο μέρος τῆς γῆς καὶ ἂν γεννηθήκαμε, ὅποιο χρῶμα καὶ ἂν ἔχει τὸ δέρμα μας”. Σωστά. Δὲν διευκρινίζει ὅμως ὅτι ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ κόσμου εἶναι ἀδέλφια ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ, ἐνῶ οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ εἶναι ἀδέλφια ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑ. Καὶ γιὰ νὰ ἐπεκταθῶ λίγο περισσότερο: ὁλόκληρο τὸ βιβλίο τῶν θρησκευτικῶν (καὶ ὄχι μόνο αὐτὸ) διακατέχεται ἀπὸ τὴν ἰδέα τῆς παγκοσμιοποίησης, ἡ ὁποία “σερβίρεται” ὡς ἀντιρατσιστικὸ παραλήρημα. Κανένα λογικὸ ὂν δὲν θὰ μποροῦσε φυσικὰ νὰ δεχτεῖ τὸ ρατσισμό, σὲ καμία του μορφή. Ἔχει γίνει ποτὲ ὅμως λόγος γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ἀγέννητων παιδιῶν, ποὺ τόσο βάναυσα κατακρεουργοῦνται, ἢ γιὰ τὰ βασανιστήρια ποὺ ὑπομένουν πολλὲς γυναῖκες τοῦ τρίτου κόσμου ἢ γιὰ τὰ μαρτύρια ποὺ ὑφίστανται πολλοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ στὶς μέρες μας;

Καὶ συνεχίζουμε:

- Κεφ. 10: Ὁ ἄνθρωπος συνεργάτης τοῦ Θεοῦ. Στὸ κεφάλαιο αὐτὸ γίνεται λόγος γιὰ τοὺς Πρωτοπλάστους. Ὅμως οἱ συγγραφεῖς φροντίζουν νὰ “λογοκρίνουν” τὴ Βίβλο: οὔτε κουβέντα γιὰ τὸ φίδι, τὸν ἀπαγορευμένο καρπὸ καὶ τὴν Πτώση τῶν Πρωτοπλάστων. Τὸ συμπέρασμα ποὺ βγαίνει λοιπὸν ἀπὸ αὐτὸ τὸ κεφάλαιο τῆς Γενέσεως δὲν εἶναι ἡ δραματικὴ ἐπίδραση ποὺ εἶχε ἡ ἀνυπακοὴ τῶν Πρωτοπλάστων στὸ Ἀνθρώπινο Γένος, ἀλλὰ τὸ ὅτι πρέπει νά… προστατεύουμε τὸ περιβάλλον, ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεὸς (σελ. 35: “Ἀλλὰ καὶ σήμερα κάθε φορὰ ποὺ ὁ ἄνθρωπος φροντίζει τὸ περιβάλλον, ὑπακούει στὴν ἐντολὴ ποὺ τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, ὅταν τὸν τοποθέτησε στὸν Παράδεισο: νὰ σέβεται καὶ νὰ προστατεύει τὴ φύση.“)!! Ἡ τελεία διαστρέβλωση!

- Κεφ. 14: Οἱ σχέσεις μας μὲ τοὺς ἄλλους καὶ μὲ τὸν Θεό. Τὸ κεφάλαιο αὐτὸ ἀναφέρεται στὶς Δέκα Ἐντολές, οἱ ὁποῖες καὶ γράφονται στὴ σελ. 45. Ἐκεῖ διαβάζουμε: “4. Νὰ ἀφιερώσεις τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου στὸν Κύριο καὶ Θεό σου”. Τί πονηρία, ἀλήθεια! Παραλείπουν νὰ ἐπισημάνουν τὴ “λεπτομέρεια” ὅτι αὐτὸ ἴσχυε τὴν ἐποχὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Μετὰ τὴν Κοσμοσωτήριο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, ἐπίσημη ἀργία ἔγινε ἡ Κυριακὴ (γι’ αὐτὸ καὶ σὲ πολλὰ ἀξιόλογα Χριστιανικὰ παιδικὰ βιβλία δὲν γράφεται ἡ λέξη “Σάββατο”, ἀλλὰ ἡ φράση “7η ἡμέρα”).

.            Τὸ χειρότερο τὸ ἀφήνω γιὰ τὸ τέλος.

- Κεφ. 26: Θεία Κοινωνία: Τὸ Μυστήριο τῆς ἀγάπης. Ἐδῶ πρόκειται γιὰ μία καθαρὰ ΑΙΡΕΤΙΚΗ στάση. Τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου γράφονται ἐντὸς εἰσαγωγικῶν (σελ. 79-80)! Χαρακτηριστικά, διαβάζουμε στὴ σελ. 79: «Μὲ πίστη καὶ ἀγάπη μεταλαμβάνουμε ὅλοι “Σῶμα καὶ Αἵμα” [μὲ τὴ χρήση εἰσαγωγικῶν ἀποδίδεται στὴ Θεία Κοινωνία μεταφορικὴ ἔννοια!!] Χριστοῦ. Ἡ χαρά μας εἶναι μεγάλη γιατί μὲ τὴ Θεία Κοινωνία ὁ ἱερέας μᾶς δίνει τὸ κρασί [!!!] καὶ τὸ ψωμί [!!!], ὅπως τὰ ἔδωσε κάποτε κι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς στοὺς μαθητές του». Ἀνεπίτρεπτο καὶ ἀπαράδεκτο: πρόκειται γιὰ ΚΑΘΑΡΑ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ καὶ θεωρῶ ὅτι ἡ ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἐκκλησία, πρέπει νὰ λάβουν θέση τὸ συντομότερο δυνατόν.

Μὲ τιμή,

Μαρία Σουρτζῆ-Χατζηδημητρίου, Dr. Phil., Mag. Art.
μητέρα – ἐκπαιδευτικὸς

ΠΗΓΗ: antibaro.gr

 

https://christianvivliografia.wordpress.com/

  Kατεβάστε το άρθρο σε pdf:
   
 •   
 •   

Σχόλια   

 
0 #1 ΑΠ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ (Περὶ τοῦ βιβλίου Θρησκευτικῶν Γ´ Δημοτικοῦ)SKEPTIKOS 30-03-2015 23:40
Πρώτον είναι ψεύδος ότι στη σελ. 11 του σχ. βιβλίου οι ολυμπιακοί αγώνες αναγράφονται με αρχικά κεφαλαία. Δεύτερον σε κανένα εκκλησιαστικό έντυπο η λέξη χριστιανοί δεν γράφεται με αρχικό κεφαλαίο. Τρίτον το Σώμα και το Αίμα του Χριστού είναι σε εισαγωγικά για να τονιστεί οπτικά στα μάτια των παιδιών και δεν έχει την έννοια της μεταφορικότητας . Τέταρτον ο καθένας ξέρει, ακόμη και τα μικρά παιδιά ότι η μέρα που τιμούμε ιδιαίτερα το Θεό οι χριστιανοί είναι η Κυριακή κι ότι οι 10 εντολές μιλούσαν στον εβραϊκό λαό που έχει για ιερή μέρα το Σάββατο. Για την Κυριακή υπάρχει ιδιαίτερη διδ. ενότητα στην Τετάρτη τάξη αλλά και σε πολλά σημεία σε όλα τα βιβλία των Θρησκευτικών Δημοτικού μηδενός εξαιρουμένου της Τρίτης. Πέμπτον δεν υπάρχει καμιά διάθεση λογοκρισίας στη διδ. ενότητα των πρωτοπλάστων αφού με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα για αυτή τη διδ. ενότητα αναφέρονται όσα ακριβώς ζητούνται. Έκτον είναι «τραβηγμένοι από τα μαλλιά» οι ισχυρισμοί ότι θα γεμίσουν κατάθλιψη τα παιδιά από την αναφορά σε κακή διαπαιδαγώγηση των γονέων ή σώνει και καλά πρέπει στα παιδιά των 8-9 ετών να τους κάνεις διαχωρισμούς του τύπου «κατά σάρκα» και «κατά πνεύμα». Συνοπτικά, όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται και στην περίπτωσή μας καταφεύγει σε φαντασιώδεις ερμηνείες βλέποντας παντού εχθρούς της ορθοδόξου πίστεως κρίνοντας και κατακρίνοντας ανθρώπους που δεν τους γνωρίζει. Ενδεικτικά να αναφέρουμε από το υπόλοιπο έργο της πενταμελούς ομάδας των συγγραφέων του βιβλίου Θρησκευτικών Γ΄και Δ΄Δημοτικού, το βιβλίο «Ο θησαυρός του γέροντα» του Π. Ζούρα, τα βιβλία της Αγγ. Μαστρομιχαλάκη για τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και την Παναγία από τις εκδόσεις «Ακρίτας». Ως εκπαιδευτικός, η κυρία Σ.-Χ. θα πρέπει να γνωρίζει ότι όλα τα σχολικά βιβλία είναι γραμμένα στη βάση ενός αναλυτικού προγράμματος. Για το Α. Π. των Θρησκευτικών επιλέχθηκε - προ 20 ετών περίπου ήδη από τα προηγούμενα βιβλία Θρησκευτικών Δημοτικού – να μην ακολουθούν την πεπατημένη : Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη, Εκκλησιαστική Ιστορία, Λειτουργική ανά τάξη από τη Γ΄ έως την ΣΤ΄ γιατί θεωρήθηκε ότι μετατρέπεται σε καθαρά γνωστικό μάθημα όπως η Ιστορία. Έτσι ακολουθήθηκε κατά το δυνατόν η βιωματική αντίληψη προσέγγισης της θρησκευτικής γνώσης. Γι αυτό ξεκινούν τα παιδιά της Γ τάξης με τον Αγιασμό, το Σταυρό, τη γεννηση κατόπιν τα Χριστούγεννα, το Πάσχα (σύμφωνα περίπου με το ημερολογιακό σχολικό έτος), με στοιχεία και από την Π.Δ. και από την Κ.Δ. και Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Λειτουργικής. Εξάλλου δείτε στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα της Μεγ. Εβδομάδος πώς εμπλέκονται φαινομενικά διαφορετικά πράγματα που όλα όμως υπηρετούν σοφά τη μετοχή του πιστού στη Σταυρική πορεία του Χριστού και τη θριαμβική του Ανάσταση. Τέλος να έχουμε υπόψη μας ότι τα ακαταλληλότερα βιβλία στα χέρια του ικανού εκπαιδευτικού γίνονται τα καλύτερα ενώ τα πιο κατάλληλα στα χέρια ενός ακατάλληλου εκπαιδευτικού γίνονται τα χειρότερα. Αυτό η κυρία Σ.-Χ. μπορεί να το διαπιστώσει από τους εκπαιδευτικούς των παιδιών της κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

 • http--2.bp.blogspot.com--RGIVm38THGE-UjMUfRlbjMI-AAAAAAAAAuE-L7zkELE7X7s-s160-268873_196916777129146_615553206_n.jpg
  Ότι είσαι, αυτό βλέπεις, ότι ζητάς, αυτό βρίσκεις. Αν έλθεις στο Άγιον Όρος και ζητάς να βρεις αρετή, θα ψάξεις και θα την ανακαλύψεις. Αν ζητάς σκάνδαλα, θα τα βρεις. Όμως το πραγματικό, το άλλο Άγιον Όρος θ' αγρυπνεί μυστικά και θα υφαίνει την ιστορία του υπόγεια και σιγαλά. Μοναχός
 • http--1.bp.blogspot.com--fKEiMeTzSjQ-UnMDBVCqdLI-AAAAAAAABVI-fC7eWkgRk3g-s1600-cebacf8ccebdcf84cebfceb3cebbcebfcf85.jpg
  «Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου
 • http--4.bp.blogspot.com---lml6NfyDuM-UWQDiNd9_pI-AAAAAAAAEk8-hsKqvigKsjw-s379-486718_471505646203662_776525439_n.jpg
 • 646babf42a80cf357c6572d7a5ddee95_230_200.png
 • ac1a91138665d2da02581a4b7bf57f51_230_200.jpg
 • f8f677aa46c05f036960f6330b48767b_230_200.jpg

Bίος Αγίου Φιλουμένου

Ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος μαρτύρησε στο ιστορικό Φρέαρ του Ιακώβ στις 29 Νοεμβρίου του 1979, καθώς τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού.

Περισσότερα

Κυπρος η πραγματική αλήθεια για το '74

 Μέρος Α κ'   Μέρος Β'


 

Η μασωνία στην Ελλάδα

Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ!

Περισσότερα

Δωρεάν τρόφιμα

Δωρεάν τρόφιμα ,ρούχα και φάρμακα.

Μάθετε που μπορείτε να τα βρείτε.

Κάντε κλικ στην εικόνα