Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Eχουμε δει και διαβάσει πολλές φορές τις αντιδράσεις που προκαλεί η έκφραση …πίστευε και μη ερεύνα…..ως μια έκφραση που θέλει τους Χριστιανούς να μην έχουν δική τους αποψη,αλλά να ακολουθούν τυφλά ως ότι τους πασάρουν χωρίς την ελάχιστη ερευνητική συμπεριφορά.

Είναι μια από τις πιο αμφισβητουμενες φράσεις,δεδομενου ότι υπάρχει μια αμφιβολια για το ποια είναι η πραγματικη φράση…πιστευε και μη ερευνα…ή πιστευε και μη,ερευνα…

Ένα απλο σημείο στίξης που αλλάζει εντελώς το νόημα της φράσης.

Ψάχνοντας στο διαδίκτιο να βρω,από πού προέρχεται η περιβόητη έκφραση που χρόνια αποτελεί σημείο αμφιλεγόμενο και σημείο αντίδρασης των μη Χριστιανών,θεωρώντας το Χριστιανισμό ως μια θρησκεία προβάτων ανακάλυψα το παρακάτω κείμενο από την Γ’ Οικουμενική σύνοδο που πραγματοποιήθηκε για να αντιμετωπίσει την αίρεση του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου, ο οποίος υπερτόνιζε την ανθρώπινη φύση του Ιησού έναντι της θείας, υποστηρίζοντας ότι η Μαρία γέννησε τον άνθρωπο Ιησού και όχι τον Θεό.

Για να δούμε όμως τι λέει το αυθεντικό κείμενο
Γ' Οικουμενική Σύνοδος, Έφεσος 431

Θεοδότου επισκόπου 'Αγκύρας, ομιλία λεχθείσα εν τήι ημέραι τής γεννήσεως τού σωτήρος ημών 'Ιησού Χριστού, υπανεγνώσθη δέ καί αυτή εν τήι αυτήι συνόδωι.Ομολογώ τοιγαρούν τόν αυτόν θεόν καί άνθρωπον, θεόν μέν πρό αιώνων, άνθρωπον δέ γενόμενον εκ τού τόκου αρξάμενον, ου δύο, αλλ' ένα, ου φραζόμενον ως ένα, διττόν δέ επινοούμενον: ουδέ γάρ μάχεσθαι δεί τώι λόγωι τήν έννοιαν. ου νοούμεν δύο, ομολογούμεν δέ ένα: τό γάρ οικονομίαι καί θαύματι συνημμένον ουδέ λόγος διίστησιν ουδέ έννοια. ει δέ τις επινοίαι διαστήσειε τό συνημμένον, διαλελυμένον ενόησε καί ψευδής η έννοια γίνεται, διαστήσασα <δηλονότι> τό συνημμένον αεί. δεί ούν συνομολογούσαν έχειν τώι λόγωι τήν έννοιαν. ένα λέγεις Χριστόν, τόν αυτόν θεόν καί άνθρωπον; ουκούν ένα καί νόει. ει δέ λέγεις μέν ένα, επινοείς δέ δύο, τώι λόγωι σου πολεμούσαν έχεις τήν έννοιαν. μή ούν λέγε δύο διαφοράι τινι διιστάμενα. ει γάρ ενοίς τώι λόγωι, μή τέμηις τήι εννοίαι: ει δέ τέμνεις ταίς εννοίαις, τήν ένωσιν ήρνησαι. μή ούν πρός φύσεις διισταμένας καταγάγηις τόν λογισμόν, θεού τήν άκραν θαυματουργήσαντος ένωσιν. πίστευε τώι θαύματι καί μή ερεύνα λογισμοίς τό γενόμενον. μή καταλύσηις τό θαύμα, ευρείν τόν λόγον φιλονεικών: ου γάρ μένει τό θαύμα ού ο λόγος γνωρίζεται. ει τού γενομένου γνώριμος ο λόγος, ουκέτι σημείον ουδέ θαύμα τό γεγονός: ει δέ σημείον καί θαύμα, καταλιπών λογισμούς τήν πίστιν ανάλαβε, ομολογών ένα κύριον 'Ιησούν Χριστόν καί θεόν καί άνθρωπον τόν αυτόν ουδέ επινοίαις ουδέ λογισμοίς διιστάμενον, ίνα μή τά ενωθέντα λογισμοίς διαστήσαντες οικονομίαν σωτήριον αρνησώμεθα. ει γάρ ένωσις θεού καί ανθρώπου διά τής οικονομίας γνωρίζεται, ο τήν ένωσιν διαστήσας τήν οικονομίαν ηρνήσατο. πιστεύσωμεν ούν τής οικονομίας τοίς θαύμασιν, ίνα πιστευθείς ο Χριστός τοίς ομολογούσι ταύτην τήν χάριν βασιλείαν ουρανών δωρήσηται, ής γένοιτο πάντας ημάς επιτυχείν χάριτι τού Χριστού, ώι η δόξα εις τούς αιώνας. αμήν.

Τι λέει κανονικά η περιβόητη έκφραση ;

πίστευε τώι θαύματι καί μή ερεύνα λογισμοίς τό γενόμενον.


Δηλαδη,πίστευε στο θαύμα και μη ερευνάς αυτό που έγινε με λογισμούς,αναφερόμενοι στο θαύμα της θεώσεως του Ιησού Χριστού

Υπενθυμίζω ότι το παραπάνω γράφτηκε κατά του Νεστοριου,ο οποιος αδυνατουσε να καταλάβει την διττή υπόσταση του Κυριου.

Τα συμπεράσματα δικά σας για το τι πραγματικα εγινε και ποσο ευκολα μπορει να αλλοιωθει ένα κείμενο στην πάροδο των αιώνων.

  Kατεβάστε το άρθρο σε pdf:
   
 •   
 •   

Σχόλια   

 
0 #1 λάθοςkapoios 19-03-2011 19:30
Φίλε θέλω να σου επισημάνω το λάθος που κάνεις δίνοντας αυτήν την ερμηνεία στην φράση 'πίστευε και μη ερεύνα'.

η πρωτη εξήγηση που δίνεται είναι η εξής :'πίστευε καί μή ερεύνα' = πίστευε και μην ερευνάς

η εξήγηση που δίνεις εσύ είναι:'πίστευε και μη , ερεύνα' = είτε πιστεύεις είτε όχι, να ερευνάς(εσύ δηλαδή εννοείς ότι η προσθήκη του κόμματος αλλάζει κατά τον παραπάνω τρόπο το νόημα της φράσης)

Ωστόσο κάνεις λάθος : αν ανατρέξεις στην αρχαία ελληνική γραμματική θα διαπιστώσεις ότι ο ρηματικός τύπος 'πίστευε' απαντάται στο β' ενικό προστακτικής ενεστώτα , επομένως δηλώνει προτροπή/προστα γή .

Επίσης ο συμπλεκτικός σύνδεσμος ' και ', ως γνωστόν, συνδέει όμοιους όρους επομένως η μετάφραση 'είτε πιστεύεις είτε όχι...' είναι λανθασμένη(για να μεταφραζόταν με τον παραπάνω τρόπο θα έπρεπε να είχε γίνει χρήση κάποιου διαζευκτικού συνδέσμου όπως το ' ή ' και το ' είτε ' )


Επιπροσθέτως το αρνητικό μόριο ' μη ' συντάσσεται με υποτακτικές εγκλίσεις (υποτακτική, προστακτική), άρα ταιριάζει γάντι με την προστακτική ' ερεύνα '.

Τα αρνητικά μόρια που θα απέδιδαν την εκδοχή σου είναι το ' ου ' και το ' ουκ '


Επομένως η απόδoση της δικής σου μετάφρασης θα διαμορφωνόταν ως εξής:' πιστεύεις ή ου, ερεύνα ' = είτε πιστεύεις είτε όχι, να ερευνάς( ή με μεγαλύτερη ακρίβεια: πιστεύεις ή όχι, να ερευνάς )
Λεπτομερώς:
πιστεύεις(β' ενικό οριστικής ενεστώτα)
ή[διαζευκτικος σύνδεσμος(που συνδέει διαφορετικούς όρους)]
ουκ(αρνητικό μόριο)


Επομένως η φράση 'πίστευε και μή ερεύνα ' (τουλάχιστον αυτούσια) σημαίνει:πίστευ ε και μην ερευνάς
Παράθεση
 
 
0 #2 COMMENT_TITLE_R E Πιστευε και μη ερευνα....Guest 22-03-2011 00:41
Eυχαριστώ για την επισήμανση,σκοπ ός μου δεν ήταν να αποδείξω αν είναι η φράση ,πίστευe και μη ερεύνα,ή πίστευε και μη,ερεύνα,αλλά απο που προήλθε η περιβόητη φράση.

Αλλα μια και το προσέλκυσες απο αυτήν την πλευρά,μιας και δεν έχω την απαραίτητη γνώση οσο εσυ,ναι όντως το αρνητικό μόριο μη, ακολουθείται απο προστακτική και υποτακτική,ωστό σο το μη χρησιμοποιείται για απαγόρευση,ενω το ου που ειναι επίσης αρνητικό μόριο,χρησιμοπο ιείται για άρνηση και αφού αναφέρεις οτι το.... και... είναι συμπλεκτικός σύνδεσμος που συνδέει όμοιους όρους, αν ισχύει η φράση ...πίστευε και μη(πίστευε),ερε ύνα,το ρημα πριν και μετα το μη,είναι στην προστακτική,οπό τε δεν πρόκειται περι όμοιων όρων ;
Παράθεση
 
 
0 #3 καποιος 22-03-2011 23:50
κοἰτα αυτό πιστεύω ότι είναι λάθος διότι αν πεις :'πἰστευε καί μή πίστευε,ερεύνα' η μετάφραση θα είναι : 'να πιστεύεις και να μην πιστεύεις,να ερευνάς'
έτσι δεν βγάζει λογικό νόημα
για να αποδοθεί το 'είτε...είτε' χρειάζεται διαζευκτικός σύνδεσμος διότι το 'πίστευε και το 'μή πίστευε' είναι διαφορετικές έννοιες και δεν μπορούν να συμβαίνουν ταυτόχρονα,είνα ι σαν να απαιτεί να πιστεύεις και να μην πιστεύεις ταυτόχρονα

Οσον αφορά την προέλευση από ότι έχω διαβάσει η φράση αυτή υπάρχει μόνο σε μιά ομιλία κάποιου Θεοδότου(νομίζω ήταν πατριάρχης) για την αντιμετώπιση κάποιας αίρεσης


Το παραπάνω σχόλιο το έγραψα πιό πολύ γιά να αναδείξω το λάθος που εντώπισα(με τις μερικές που διαθέτω),επειδή ακούω τελευταία συνέχεια να δίνεται εξήγηση του κόμματος σε όλα τα μμε
Παράθεση
 

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

 • http--2.bp.blogspot.com--RGIVm38THGE-UjMUfRlbjMI-AAAAAAAAAuE-L7zkELE7X7s-s160-268873_196916777129146_615553206_n.jpg
  Ότι είσαι, αυτό βλέπεις, ότι ζητάς, αυτό βρίσκεις. Αν έλθεις στο Άγιον Όρος και ζητάς να βρεις αρετή, θα ψάξεις και θα την ανακαλύψεις. Αν ζητάς σκάνδαλα, θα τα βρεις. Όμως το πραγματικό, το άλλο Άγιον Όρος θ' αγρυπνεί μυστικά και θα υφαίνει την ιστορία του υπόγεια και σιγαλά. Μοναχός
 • http--1.bp.blogspot.com--fKEiMeTzSjQ-UnMDBVCqdLI-AAAAAAAABVI-fC7eWkgRk3g-s1600-cebacf8ccebdcf84cebfceb3cebbcebfcf85.jpg
  «Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου
 • http--4.bp.blogspot.com---lml6NfyDuM-UWQDiNd9_pI-AAAAAAAAEk8-hsKqvigKsjw-s379-486718_471505646203662_776525439_n.jpg
 • 646babf42a80cf357c6572d7a5ddee95_230_200.png
 • ac1a91138665d2da02581a4b7bf57f51_230_200.jpg
 • f8f677aa46c05f036960f6330b48767b_230_200.jpg

Bίος Αγίου Φιλουμένου

Ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος μαρτύρησε στο ιστορικό Φρέαρ του Ιακώβ στις 29 Νοεμβρίου του 1979, καθώς τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού.

Περισσότερα

Κυπρος η πραγματική αλήθεια για το '74

 Μέρος Α κ'   Μέρος Β'


 

Η μασωνία στην Ελλάδα

Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ!

Περισσότερα

Δωρεάν τρόφιμα

Δωρεάν τρόφιμα ,ρούχα και φάρμακα.

Μάθετε που μπορείτε να τα βρείτε.

Κάντε κλικ στην εικόνα