Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

 

 


Από εκτενές κήρυγμα του π. Αρσένιου Κατερέλου επιλέξαμε τα πιο κάτω αποσπάσματα επειδή μιλούν για ένα μεγάλο κίνδυνο που σχετίζεται με τις υποτιθέμενες προφητείες του Γέροντα Παίσιου.
Αναφέρει - μεταξύ άλλων - ο π. Αρσένιος στην ομιλία του: 
 
“Μέ ρωτᾶνε κάποιοι ἄνθρωποι, πού φαίνονται εὐσεβεῖς, ἄν πρέπη νά ἀποθηκεύσουν τρόφιμα γιά τόν ἐπερχόμενο πόλεμο στήν Ἑλλάδα, ἄν πρέπη νά μάθουν Τουρκικά, διότι θά πάρωμε τήν Πόλη σύντομα, ἄν τό 666 θά μπῆ, μέ ἀόρατο τρόπο, στό χέρι ἤ στό μέτωπο, κλπ. 
Μόνο γιά μετάνοια καί γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς τους δεν ρωτᾶνε, οὔτε πῶς θά ἀγωνισθοῦνε καί θά πορευθοῦνε πνευματικά. 
Νά σταματήσουν, λοιπόν, κάποιοι Γέροντες νά μιλᾶνε σάν νά εἶναι μέντιουμ καί ἄς ἀρχίσουν νά μιλᾶνε γιά μετάνοια καί γιά ἀγῶνα πνευματικό ὥστε νά μπορέσωμε νά περισώσωμε αὐτά πού ἔχομε καί μᾶς ἀνήκουν.
Πολλοί ἄνθρωποι, σήμερα, τρέφονται καί ἀναπαύονται μόνο σέ συζητήσεις μέ τά ἑξῆς θέματα: Περί πολέμου στήν Ἑλλάδα, ἄν γεννήθηκε ἤχι ὁντίχριστος, ἄν θά πάρουμε σύντομα τήν Πόλη, κλπ. Δυστυχῶς, καί κάποιοι ἄνθρωποι τοῦκκλησιαστικοῦ χώρου κολλᾶνε μόνο σέ τέτοια θέματα. Πρωτίστως, πρέπει νά μᾶς ἀπασχολῆ καί νά ἀγωνιζώμαστε ἐναντίον τοῦσωθεν καί ἔξωθεν πολέμου τῶν ἀντιχρίστων τῆς πατρίδος μας καί τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τοῦδιου μας τοῦαυτοῦ, και νά κρατήσωμε τίς πόλεις μας, τά σπίτια μας, τό ἔθνος μας, τούς θεσμούς καί τίς παραδόσεις μας. Καί κατά τά ἄλλα, μᾶς ἐνοχλεῖ πού δέν γράφεται τό θρήσκευμα στίς ταυτότητες καί φοβόμαστε τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, κλπ.
χι ὅτι δέν εἶναι πολύ σοβαρά θέματα καί αὐτά, ἀλλά, ὅταν ἀφήσαμε καί περάσανε τόσους καί τόσους νόμους, τολμᾶμε νά λέμε ὅτι ἀνησυχοῦμε δῆθεν γι᾽ αὐτά; Καί εἶναι λύση σέ τέτοια θέματα, μόνο ἡνησυχία;
Πρέπει νά εἴμαστε ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ στό Σῶμα καί στούς θεσμούς τῆς Ἐκκλησίας, νά ἀγωνιζώμαστε καί νά μή χαρίζουμε σέ κανέναν πού δέν βαδίζει σύμφωνα μέ τούς Ἁγίους Πατέρες, εἴτε εἶναι ἐπίσκοπος, εἴτε πατριάρχης, εἴτε ἀρχιεπίκοπος, εἴτε μοναχός, εἴτε θεολόγος, κλπ. 
πίσης, ἄρχισε τώρα μία ἄλλη ἀσθένεια νά κυκλοφορῆ σέ κάποιους. Ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ π. Παΐσιος ''ἔπεσε ἔξω'' σέ κάποια πού ἔγραψε καί σέ ἄλλα πού εἶπε στό τί, στό πῶς, στό διότι, στό πότε κλπ. Ὅ,τι ὄντως ἔγραψε ὁ ΙΔΙΟΣ ὁ Γέροντας καί ὅ,τι ὄντως εἶπε ὁ ΙΔΙΟΣ, αὐτά νά κρατήσωμε ἀκόμη καί ἄς φαινόντουσαν, κάποια, ξεκάθαρα καί συγκεκριμένα. Τί ἀκριβῶς ἐννοοῦσε ὁ Γέροντας, μόνο ὁ Θεός καί ὁ Γέροντας ξέρουν. 
ς ἡρεμήσωμε, λοιπόν, καί ἄς σταματήσωμε νά γινώμαστε περίγελως τῶν ἐχθρῶν καί τοῦ διαβόλου. Νά εἴμαστε πολύ προσεκτικοί, ἕως ἀρνητικοί, σέ μή ἔγκυρα βιβλία πού γράφουν κάποιοι περί προφητειῶν Γέροντος Παϊσίου κλπ., ἤ σέ ἀναξιόπιστα θαύματα καί συναφῆ θέματα. Ἐπί τέλους, ἄς συμμαζευτοῦμε. Σέ ἄλλους σπέρνουν πανικό, καί μικρά παιδιά ἔφθασαν νά λένε ''δέν μέ ἐνδιαφέρει τό μέλλον, ἀφοῦ θά γίνη πόλεμος, τό εἶπε καί ὁ παππούλης''!
ς κοιτάξωμε νά κρατήσωμε τό ἔθνος μας, τούς θεσμούς μας, τίς ἀξίες μας καί νά ἔχωμε «γνῶθι Θεόν», καί, ὅσο γιά τίς προφητεῖες τῶν Ἁγίων, εἶναι δουλειά τοῦ Θεοῦ τό πότε καί πῶς θά ἐκπληρωθοῦν."
 
Τα σημεία που θίγει ο Πανοσιολογιότατος π. Αρσένιος χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.
Ο π. Παΐσιος είπε ορισμένα πράγματα.
Ποια εγγύηση όμως έχουμε ότι όποιος τον επικαλείται ότι είπε κάτι αυτό αυτόματα αποδίδει και τα λεχθέντα του π. Παϊσίου;
Εγκυρα κείμενα για τον π. Παΐσιο είναι καταρχήν
1. Τα βιβλία και οι επστολές που ο ίδιος ο Γέροντας έγραψε.
2. Οι απομαγνητοφωνημένες ομιλίες, που εκδίδει η Ιερά μονή Σουρωτής, για διάφορα θέματα που έκανε στην Αδελφότητα. 
3. Το βιβλίο του Ιερομονάχου Ισαάκ του Αγιορείτου, Βίος του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, επειδή ο συντάκτης του Ιερομόναχος Ευθύμιος έζησε στην άμεση υπακοή του Γέροντα, αλλά και επειδή για τη σύνταξη του βιβλίου συνεργάστηκαν όλοι οι πατέρες που ήταν υπό την άμεση πνευματική εξάρτηση του Γέροντα Παΐσιου.
Όλα τα υπόλοιπα έργα που έχουν εκδοθεί για τον Γέροντα Παΐσιο περιλαμβάνουν
1. Είτε κοινοτοπίες που αδικούν τον Γέροντα επειδή τον παρουσιάζουν να λέγει απλά κάποιες ιστορίες άσχετες με τη συνάφεια των λόγων του Αγίου Ασκητή
2. Είτε αποκυήματα της φαντασίας Θεομπαικτών, οι οποίοι προσπαθούν να οικειωθούν ιδίαν δόξα με το να αποδίδουν στον Γέροντα θαύματα που δεν έκανε και λόγια που δεν είπε.
3. Είτε επικίνδυνες ρήσεις, οι οποίες, όχι μόνον δεν απηχούν τις απόψεις του Αγίου Γέροντα, αλλά και τον παρουσιάζουν ως ένα είδους μέντιουμ που όλη μέρα καθόταν και μιλούσε για εσχατολογικά θέματα.
Ο π. Αρσένιος Κατελάρης βάζει τα πράγματα στη θέση τους.
Ευτυχώς τον Γέροντα Παΐσιο δεν τον γνώρισαν μόνο Θεομπαίκτες, ιδιοτελείες ή μικρόνοες άνθρωποι, αλλά δεκάδες - ή ίσως εκατοντάδες χιλιάδες - άνθρωποι, οι οποίοι γνωρίζουν ότι ο π. Παΐσιος για μετάνοια μιλούσε, για αγιότητα μιλούσε, για πνευματικό αγώνα μιλούσε, για άσκηση μιλούσε και τις πληγές της αμαρτίας προσπαθούσε να απαλύνει και να θεραπεύσει.
Οι καθε λογής καταστροφολόγοι ή και Θεομπαίκτες ή μικρόνοες άνθρωποι που θέλει σώνει και καλά να πουν το δικό τους ή και να τα οικονομήσουν από την έκδοση βιβλίων για τον π. Παΐσιο, ούτε τον π. Παΐσιο δεσμεύουν, ούτε την αλήθεια των λόγων, του φρονήματος και της βιοτής του Αγίου Γέροντα απηχούν.
Παναγιώτης Τελεβάντος
  Kατεβάστε το άρθρο σε pdf:
   
 •   
 •   

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

 • http--2.bp.blogspot.com--RGIVm38THGE-UjMUfRlbjMI-AAAAAAAAAuE-L7zkELE7X7s-s160-268873_196916777129146_615553206_n.jpg
  Ότι είσαι, αυτό βλέπεις, ότι ζητάς, αυτό βρίσκεις. Αν έλθεις στο Άγιον Όρος και ζητάς να βρεις αρετή, θα ψάξεις και θα την ανακαλύψεις. Αν ζητάς σκάνδαλα, θα τα βρεις. Όμως το πραγματικό, το άλλο Άγιον Όρος θ' αγρυπνεί μυστικά και θα υφαίνει την ιστορία του υπόγεια και σιγαλά. Μοναχός
 • http--1.bp.blogspot.com--fKEiMeTzSjQ-UnMDBVCqdLI-AAAAAAAABVI-fC7eWkgRk3g-s1600-cebacf8ccebdcf84cebfceb3cebbcebfcf85.jpg
  «Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου
 • http--4.bp.blogspot.com---lml6NfyDuM-UWQDiNd9_pI-AAAAAAAAEk8-hsKqvigKsjw-s379-486718_471505646203662_776525439_n.jpg
 • 646babf42a80cf357c6572d7a5ddee95_230_200.png
 • ac1a91138665d2da02581a4b7bf57f51_230_200.jpg
 • f8f677aa46c05f036960f6330b48767b_230_200.jpg

Bίος Αγίου Φιλουμένου

Ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος μαρτύρησε στο ιστορικό Φρέαρ του Ιακώβ στις 29 Νοεμβρίου του 1979, καθώς τελούσε την ακολουθία του Εσπερινού.

Περισσότερα

Κυπρος η πραγματική αλήθεια για το '74

 Μέρος Α κ'   Μέρος Β'


 

Η μασωνία στην Ελλάδα

Η ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΙΑ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΑΙ!

Περισσότερα

Δωρεάν τρόφιμα

Δωρεάν τρόφιμα ,ρούχα και φάρμακα.

Μάθετε που μπορείτε να τα βρείτε.

Κάντε κλικ στην εικόνα