Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με - Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς
Μασωνία στην Ελλάδα • Φιλούμενος - Ενάντια στην Νέα Τάξη Πραγμάτων
Ημερομηνία : 26 Μάιος 2020, 14:18


Πρόσφατα Θέματα

Tελευταία άρθρα του blog


Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 13 δημοσιεύσεις ]  Μετάβαση στην σελίδα 1, 2  Επόμενο
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Μασωνία στην Ελλάδα
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 12 Οκτ 2009, 15:57 
Διαχειριστές
Διαχειριστές
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 14 Απρ 2009, 19:21
Δημοσ.: 3841
Thanks:
Thanked:
time στο post

_________________
''...δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις''\n


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  

pros

 Θέμα δημοσίευσης: Re: Μασωνία στην Ελλάδα
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 23 Οκτ 2009, 22:39 
Πρώην μέλος
Πρώην μέλος
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 24 Αύγ 2009, 23:32
Δημοσ.: 2644
Thanks:
Thanked:
time στο post
μα εαν κυνηγήσου πραγματικά δεν θα μείνουν τρακοσιοι ουτε εκατο

_________________
Δεν είμαστε όσα πιστεύουμε, αλλά όσα πράττουμε.


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Μασωνία στην Ελλάδα
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 16 Ιούλ 2010, 18:51 
Γενικοί συντονιστές
Γενικοί συντονιστές
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 11 Απρ 2009, 14:20
Δημοσ.: 12066
Τοποθεσια: Στο δικό μου παραμύθι....
Thanks:
Thanked:
time στο post
Έλληνας Μασόνος 33ου Βαθμού,Στο βιβλίο «Ενημέρωσης» του Γ.Γ. Αϋφαντή περιγράφεται μία μύηση ενός Τέκτονα στον ανώτερο βαθμό του Τάγματος τον 33ο. Αφού περιγράφει όλο το τελετουργικό, τα διάφορα μυστικιστικά σύμβολα, τους ήχους, τις θέσεις των παρισταμένων, τα διάφορα εμβλήματα και ο μυούμενος γίνει αποδεκτός ο πρόεδρος εκφωνεί έναν λόγο το τέλος του οποίου παραθέτει ολόκληρο.


Αυτό κάνω και εγώ εδώ. -Οφείλω υμίν, Ένδοξε Αδελφέ ημών, να σας διαφωτίσω περί σπουδαιοτάτου ζητήματος αφορώντας εις τα ημέτερα τυπικά. «Ο Ελευθεροτεκτονισμός δεν είναι άλλο ειμή ή έμπρακτος επανάστασις και η διαρκής συνωμοσία εναντίον του δεσποτισμού, τόσο του θρησκευτικού όσον και του πολιτικού».


-Επομένως δεν πρέπει να υποθέσετε ότι ο Ελευθεροτεντονισμός εκουσίως περιεβλήθει τα γελοία εκείνα εμβλήματα διά των οποίων συνήθως οίτε βασιλείς και ιερείς παίζουν εν τη κοινωνία, τα πρώτα μέρη, τα οποία κατέκλεψαν.

-Αλλ’ επειδή ούτε οι βασιλείς ούτε οι ιερείς ηδυνήθησαν να ανεχθούν θεσμόν επιβλαβή διά τα συμφέροντά των και επίφοβον δι αυτούς, έσχον κατά καιρούς αμφότεροι την ιδέαν να πρσέλθουν εις το ημέτερον στρατόπεδον και γίνουν Τέκτονες.

-Τούθερ όπερ και εγένετο εκάστοτε.-Αυτοί λοιπόν είναι οι εισαγαγόντες εις τον Ελευθεροτεκτρονισμόν όλας αυτάς τα γελοίας παραδόσεις τα οποίας σας αφηγήθησαν, τους ελεεινούς εκείνους τύπους εις ούς υπεβληθήτε και τα λοιπά τερατώδη πράγματα των οποίων μάρτυς υπήρξατε. -Κατά καθήκον λοιπόν και υμείς, Ένδοξε Αδελφέ, υπέστητε και παραδέχθητε όλας αυτάς τα βλακώδεις διατυπώσεις, οι οποίαι διά το ημέτερον Τάγμα είναι ασπίς προφυλάτουσα αυτό από του πονηρού βλέμματος των περιέργων. Υπό την σκέπη των παιδαριωδών τούτων παιγνίων, ο Ελευθρεροτεκτονισμός δύναται ανενοχλήτως να εργάζηται προσπαθών να φθάση μέχρι του Υψίστου σκοπού, όν προέθετο. -Οφείλεις, όθεν πάντοτε να έχης ύπ’ όψιν ότι δεν πρέπει ποτέ να αναμιγνύης το Τάγμα προς υποθέσεις αμφιβόλου διαξαγωγής. Το Τάγμα οφείλει να παραμένη άρχραντον, αμίαντον, απόσιτον τη υποψία. Δεν είναι λοιπόν αυτό εκείνο, το οποίον προωρίσται υπό της θεάς πρόνοιας να εκδικήση τον δολοφονηθέντα αθώον Μεγάλον Διδάσκαλον. Και τις ούτος; -Το εμάντυσας: είναι ο Άνθρωπος. -Εδολοφονήθει ανάνδρως υπό τριών κακούργων και οι τρείς δολοφόνοι ονομάζονται.


ΝΟΜΟΣ, ΚΤΗΣΗ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ.


-Ναι! Ο Νόμος, η Κτήσις, και η Θρησκεία εδολοφόνησαν τον άνθρωπον. Ο Νόμος διότι δεν αποτελεί αρμονίαν πλήρη μεταξύ των δικαιωμάτων του ανεξαρτήτου και των καθηκόντων του κοινωνκού ανθρώπου. Η Κτήσις, διότι η γη ουδενί ανήκει και διότι τα προϊόντα της ανήκουν εις πάντας κατά το μέτρον της ανάγκης έκαστου. Η θρησκεία, διότι όλαι αι τοιαύται εισί τόσα φιλοσοφικά συστήματα ανδρών μεγαλοφυών, τα οποία οι λαοί παραδέχθησαν μεν, άλλ’ υπό τον όρον του να γίνουν ευτυχείς δι’ αυτών. Του όρου τούτου μηδόλως εκπληρωμένου, αι θρησκείαι αποβαίνουν επιβλαβείς. -Ώστε ούτε ο Νόμος, ούτε η Κτήση, ούτε η Θρησκεία δύνανται να επιβληθούν εις τον άνθρωπον.-Επειδή όμως και τα τρία εκμηδενίζουν αυτόν, στερούντες και απογυμνούντες ατυόν των πολυτιμωτέρων δικαιωμάτων του, δι’ αυτό πρέπειν να θεωρώμεν αυτά ως δολοφόνους κατά των οποίων διακίως ωρκίσθημεν εκδίκησην, ως εχθρούς κατά των οποίων εκηρύξαμεν πόλεμον μέχρις εξοντόσεως. -Και ότε πλέον εξοντωθούν οι τρείς δολοφόνοι ούτοι, τότε ημείς θα δυνηθώμεν ελευθέρως να επιφέρομεν την αναγέννησιν της Κοινωνίας, εγκαθιδρύοντες εις την θέσιν των τον Τεκτονικόν Νόμον, την Τεκτονικήν Κτήσιν, την Τεκτονικήν Θρησκείαν. -Διότι ο Τεκτονικός Νόμος είναι ο φυσικός, διότι η Τεκτονική Κτήσις είναι φυσική.


Διότι το Τεκτονικόν Θρήσκευμα είναι φυσικόν. -Και ήδη, Αδελφέ, ήδη ότε σε ωπλίσαμεν δι’ όλων των δυνατών όπλων διά την επικειμένην μάχην, ην προκάλεσαν και προκαλούν τα μυσαρά εγκλήματα των ημετέρων εχθρών, ήδη ότε καταστάς ένας εκ των Υπερτάτων Αρχηγών του Ελευθεροτεκτονισμού , καθίστασαι συνάμα και ένας εκ των κυριωτέρων υπερμάχων ήδη, ύπαγε όπως διά της γραφίδος, διά της διδασκαλίας, διά του παραδείγματος, διά της οικογενείας, διά των κοινωνικών σχέσεων σου, διά του τύπου, διά του βήματος, διά του πλούτου, διά της πολιτικής επιρροής, αγωνισθής τον υπέρ του Καλού, της Αλήθείας, της Αρετής αγαθόν αγώνα και είθε να επιστρέψης νικητής ή να αποθάνης! Μετά τον λόγο του προέδρου όλοι οι παριστάμενοι ασπάζονται τον νεοφωτισμένο και τον τιμούν. Για να μην υπάρχουν κενά στην ιστορία γράφω από το βιβλίο ότι κατά την αρχή του Ελεθεροτεκτονισμού υπήρχε ως μεγαλύτερος βαθμός ο 32ος.


Μετά, κατά την διάρκεια της ζωής του Ελευθεροτεκτονισμού καθιερώθηκε ο 33ος βαθμός ως ο ανώτερος, και ως συνέπεια αυτού οι Τέκτονες 33ου βαθμού ανέλαβαν και την ηγεσία του Τάγματος. Στο σημείο αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα η αντίδραση των Ελλήνων Ελευθεροτεκτόνων 32ου βαθμού όπως αυτή έλαβε χώρα με την προκήρυξη της ομάδας «Δευκαλίων» και όπου αντιγράφω το τέλος αυτής από το βιβλίο. «Ο ανωτέρω βαθμός 33ος, αποκαλύπτει τον ΝΕΟΝ ΜΕΓΑΛΟΝ ΜΥΣΤΙΚΟΝ των Τεκτόνων (ΜΑΣΟΝΩΝ) που είναι τα απόκρυφα - πιστεύω τους, τα οποία δυστυχώς είναι αρνητικά και απαράδεκτα δι’ ημάς τους Έλληνας τέκτονας, τους ‘ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΥΣ’ από του 1ου βαθμού μέχρι και του 32ου βαθμού και δι’ όλους τους ανθρώπους, (ήτοι τους ΑΝΩ ΘΡΕΙΝ = βλέπειν άνωθεν ΘΕΟΝ). Αφού οι 33οι τέκτονες αρνούνται γενικώς την ΘΡΗΣΚΕΙΑΝ, ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ, και την ΚΤΗΣΙΝ, διότι όλα αυτά υποδουλώνουν τον Άνθρωπον και τον… ‘Ελευθερώνει ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ’ και μόνον αυτός υπάρχει ως Θρησκεία, Νόμος, και Κτήσις, ιδού ο ολοκληρωτικός σωβινισμός των Εβραιοσιωνιστών.


Αν είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι, να ορκίζωνται εις τέτοιας ασχήμίας και να θέλουν να μας κάνουν όλους τους Έλληνας Χριστιανούς, υποτακτικούς του Τεκτονισμού ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΕ ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ». Αυτά δυστυχώς πιστεύει ο Τεκτονισμός τον οποίο αγνοούν ακόμη και οι Τέκτονες μέχρι και του 32ου βαθμού, αφού έχουν ορκισθεί εις το τεκτονικό Σύνταγμα το οποίο καταπατούν οι 33ου βαθμού και το οποίο αναφέρεται σε Ανθρώπινα Ιδανικά: ΠΙΣΤΗΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ, ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗΣ των λαών και ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ – ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ. Αυτά μας είπαν όταν μυηθήκαμε εις τον τεκτονισμό και διάφορους συμβολισμούς επ’ αγαθώ της ανθρωπότητας, δηλαδή μας παγίδευσαν.

Από την 31.05.1801 μετεβλήθη ο άνω τεκτονισμός με την προσθήκη του 33ου βαθμού, ώστις ηγείται του επωνομαζομένου ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ , εις ΚΑΘΑΡΟΝ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΜΟΝ. Ιδού το μεγάλο μυστικόν, δηλαδή η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ, κατά της ανθρωπότητος, που επωνομάζεται ψευδώς, ο αγών ελευθερώσεων του ανθρώπου… Με Ελληνοχριστιανική Αγάπην προς τους αδελφούς Έλληνας και λοιπούς συνανθρώπους μας: Οι αποπλανηθέντες μέχρι σήμερον ΤΕΚΤΟΝΕΣ μέχρι και του 32ου βαθμού που μάθαμε από το άνω κείμενος την ΑΛΗΘΕΙΑΝ, διά την ΑΠΑΤΗΝ που ονομάζεται ‘ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ’.


Δι’ αυτό, αφού τον ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝ, αιτούμεθα ΣΥΓΓΝΩΜΗΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΩ ΑΠΑΤΗΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΜΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ. ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΟΙ ΥΠΕΘΥΝΟΙ: Αθήναι 30.12.2003. Η ΟΜΑΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ».

Πηγή: Γ.Γ. Αϋφαντή, «Ενημέρωσης». Εκδώσεις: Ελληνικόν Σέλλας


Πηγή http://www.neos-forum.com/viewtopic.php?f=14&t=7896

_________________
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Μασωνία στην Ελλάδα
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 28 Αύγ 2010, 09:05 
Πρώην μέλος
Πρώην μέλος
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 24 Αύγ 2009, 23:32
Δημοσ.: 2644
Thanks:
Thanked:
time στο post
:good

_________________
Δεν είμαστε όσα πιστεύουμε, αλλά όσα πράττουμε.


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Μασωνία στην Ελλάδα
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 10 Μαρ 2011, 20:24 
Γενικοί συντονιστές
Γενικοί συντονιστές
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 11 Απρ 2009, 14:20
Δημοσ.: 12066
Τοποθεσια: Στο δικό μου παραμύθι....
Thanks:
Thanked:
time στο post
Εικόνα

_________________
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Μασωνία στην Ελλάδα
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 29 Μάιος 2011, 19:34 
Διαχειριστές
Διαχειριστές
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 14 Απρ 2009, 19:21
Δημοσ.: 3841
Thanks:
Thanked:
time στο post
Πληρώνουμε εισφορές στους μασώνους ;


Το 1925 για πρώτη φορά μέ τήν ὑπ’ ἀριθμόν 5415/07.11.1925 Ἀπόφαση τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν, αναγνωρίζεται τό Σωματείο μέ την επωνυμία ” Τεκτονική Ένωσις ” μέ σκοπούς φιλανθρωπικούς, πνευματικούς καί κοινωνικούς.

Τό Δικαστήριον τῶν ἐν Ἀθήναις Πρωτοδικῶν, συγκείμενον κ.λπ. Συνεδρίασαν δημοσία ἐν τῷ ἀκροατηρίῳ του τήν 7ην Νοεμβρίου 1925. Ἀκοῦσαν τοῦ Εἰσαγγελέως. Ἰδόν τά ὑποβληθέντα ἔγγραφα. Σκεφθέν κατά τόν Νόμον. Ἐπειδή ἐτηρήθησαν αἱ κατά τήν προδικασίαν ἀπαιτούμεναι διατυπώσεις, συντρέχουσι δέ, κατά τήνκρίσιν τοῦ Δικαστηρίου, ἅπασαι αἱ ύπό τοῦ Νόμου προβλεπόμεναι προϋποθέσεις πρός ἀναγνώρισιν τοῦ περί οὗ πρόκειται Σ ωματείου, ὡς τοῦτο ἐξάγεται ἐκ τῶνἐγγράφων ἅτινα ὑπεβλήθησαν ὑπό τοῦ Σωματείου. Διά ταῦτα Διατάσσει τήν ἐπιμέλεια τοῦ Γραμματέως τοῦ Δικαστηρίου τούτου τοιχοκόλλησιν τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Σωματείου ὑπό τήν ἐπωνυμίαν ” ΤεκτονικήἝνωσις ” ἐπί δεκαήμερον ἐν τῷ ἀκροατηρίῳ τοῦ Δικαστηρίου τούτου καί τήν μετά ταῦτα καταχώρησιν τοῦ ἀνωτέρω Σωματείου εἰς τό βιβλίον τῶν «Ἀνεγνωρισμένων Σωματείων καί ἐν ἰδίᾳ αὐτοῦ σελίδι. Μετά τήν ἐκτέλεσιν τῶν ἀνωτέρω. Ἀναγνωρίζει τό εἰρημένον Σωματεῖον ὡς φιλανθρωπικόν, πνευματικόν καί κοινωνικόν.

Ἐκρίθη καί ἀπεφασίσθη, έν Ἀθήναις τῇ 19ῃ Νοεμβρίου 1925, έδημοσιεύθη δέ αὐτόθι τήν 21ην Νοεμβρίου 1925.


2 χρόνια αργότερα με προεδρικό διάταγμα τις 2 Δεκεμβρίου του 1927 εγκρίνεται η ίδρυση ” Τεκτονικού ‘Ιδρύματος ”, μέ σκοπό : τήν ἀνέγερση καί διατήρηση Τεκτονικοῦ Μεγάρου ἐν Ἀθήναις πρός εὐόδωσιν ἔργων εὐποιΐας ἰδία δέ περιθάλψεως ἐνδεῶν καί μορφώσεως ἀπόρων παίδων.


Εικόνα

Bέβαια τεκτονικό μέγαρο δημιουργήθηκε αλλα οχι για φιλανθρωπικό σκοπό,αλλα ως τεκτονικός ναός . Αὐτό ἀποκαλύπτει ὁ ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τοῦ Τέκτονικού Ἱδρύματος Π. Χατζηπάνος μασώνος 33ου βαθμοῦ στό βιβλίο του «Ἑλληνικός Ἐλευθεροτεκτονισμός 1740-1950» σελ 173-174, ὅπου διαβάζουμε «Ἐπιτροπή μηχανικῶν καί ἀρχιτεκτόνων προεδρευομένη ἀπό τόν ἀδ.·. Γ Γεωργαλᾶν ἐνετάλη νά παρασκευάσῃ τό καταλληλότερον σχέδιον Ναοῦ Μεγάλου ἐπί τοῦ ἐλεύθερου χώρου ὡς καί σχεδιάγραμμα τῆς ἐσωτερικῆς διαρρυθμίσεως καί διακοσμήσεως καί ἅμα τῇ παραλαβῇ τοῦ ἀκινή του νά ἀρχίσουν αἱ δέουσαι τεχνικαί ύπηρεσίαι.. τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος ἀναλαβόντος πλέον τήν ὅλην διαχείρισιν καί ἐκπροσώπησιν τοῦ Συμβολικοῦ Τεκτονισμοῦ!

Το σχετικό Φ.Ε.Κ. μπορείτε να το βρείτε εδω

Ερχόμαστε στο 1949 ,οπου με Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ.) τής 19 ‘Ιουλίου 1949, ΦΕΚ 161 τ.Α’/23.07.1949 πού υπέγραψε ό Ύπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κωνσταντίνος Καραμανλής, τροποποιήθηκε καί αντικαταστάθηκε μέ νεότερο τό Καταστατικό τού ” Τεκτονικού ‘Ιδρύματος ”, πού είχε εγκριθεί μέ τό Π.Δ. τής 2 Δεκεμβρίου 1927 ,οπου αναφέρει στο άρθρο 5 οι πόροι τού ‘Ιδρύματος θά αποτελούνται από : τά εισοδήματα τής περιουσίας τους, δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες ή εισφορές τού Κράτους, Δήμων καί Κοινοτήτων, Ναών ή Μονών.!!!

Εικόνα

To σχετικό Φ.Ε.Κ. μπορείτε να το βρείτε εδώ


Κάτω απὸ τὴν σφοδρὴ ἀντίδραση του λαού και ιδιαίτερα της Ἐκκλησίας ανακαλείται το Διάταγμα τις 19 Ιουλίου 6 μήνες αργότερα, στὶς 23 Δεκεμβρίου 1949 και επαναφέρετε το Π.Δ. του 1927.

Εικόνα


Το σχετικό Φ.Ε.Κ. θα το βρείτε εδώ

Όμως το 1955 επι κυβερνήσεως του Κ.Καραμανλή 6 χρόνια αργότερα ,τίθεται εκ νέου σε ισχύ το Β.Δ της 19ης Ιουλίου 1949 με μοναδική διαφορά, την αφαίρεση απο το άρθρο 5 των λέξεων Ναών ή Μονών ,ενω το δήμων και κοινοτήτων παραμένει.

Εικόνα


Σχετικό Φ.Ε.Κ. εδώO μητροπολίτης Αυγουστίνος Καντιώτης το 1956 σε επιστολή του στον Βασιλιά Κωνσταντίνο, διαμαρτυρόμενος για το αντίχριστο και ανθελληνικό αυτό Διάταγμα και ζητώντας την κατάργησή του επειδή βάσει του διατάγματος αυτού, «όλον το Ορθόδοξον Βασίλειον εκαλείτο να ρίψη εις τον δίσκον της παμπτώχου μασονίας την συνδρομήν του δια να κτίση καλλιμάρμαρα Μέγαρα, δια ν’ανεγείρη παντού τεκτονικάς Στοάς, Σχολάς και εργαστήρια δια να λατρεύηται εν αυτοίς ο Σατανάς.»


Μετά την έντονη αντίδραση κλήρου και λαού ο Κωνσταντίνος με δεύτερο διάταγμα ακυρώνει το προηγούμενο. Προς στιγμήν ανασαίνει η Ελλάδα. Όχι όμως για πολύ. Γράφει ο Καντιώτης στον Βασιλιά μεταξύ άλλων:

“Ο Υπουργός εκείνος όστις τω 1949 ως υπουργός της Κοινωνικής Προνοιας ενήργησε και μετά της Υμ. Μεγαλειότητος ως υπεύθυνος απέναντι του Έθνους συνυπέγραψε το σκανδαλώδες εκείνο Διάταγμα, κατά τους τελευταίους μήνας του παρελθόντος έτους (1955) εγένετο Πρωθυπουργός της Χώρας. Και επί της πρωθυπουργίας αυτού οι μασόνοι εκινήθησαν πάλιν δραστηρίως και ούτω νέον υπέρ της Μασονίας Β.Δ. εξεδόθη και επανέφερεν εν ισχύϊ το παλαιόν διάταγμα…

Και οποία σύμπτωσις! 23 του μηνός Δεκεμβρίου 1949 το υπέρ Μασονίας εκείνο Β.Δ. υπό τας αράς του Πανελληνίου ετάφη. Ετάφη δια της Υμετέρας Βασιλικής χειρός, η οποία υπέγραψε την κατάργησίν του. 23 πάλιν του μηνός Δεκεμβρίου 1955 υπό τας ευλογίας της Μασονίας το αμαρτωλόν διάταγμα ανεστήθη. Ανεστήθη δια της Υμετέρας Βασιλικής χειρός, η οποία υπέγραψε την ανάκλησιν του καταργούντος την ίδρυσιν του Τεκτονικού Ιδρύματος Διατάγματος. Μετά μίαν ακριβώς εξαετίαν οι Ποντίφηκες της Μασονικής Στοάς επέτυχον δι’ ών αυτοί γνωρίζουν μέσων την αντεκδίκησιν…Ολόκληρον το αμαρτωλόν εκείνο Διάταγμα επανέρχεται εν ισχύϊ διαγραφομένων των εν άρθρω 5 λέξεων, «Ναών ή Μονών». Δια της διαγραφής αυτής οι μασόνοι νομίζουν ότι θα κατευνάσουν την αγανάκτησιν του Ελληνικού λαού κατά της σκοτεινής των οργανώσεως, η οποία πλουτίσασα, φαίνεται, διά ξένων εισφορών δεν καταδέχεται πλέον να εισπράττη εισφοράς από Ναούς και Μονάς… Αλλ’ ο ευσεβής λαός δεν εξηγέρθη τότε δια να διαγράψη μόνον την εκ των εκκλησιαστικών οργανισμών υπέρ μασονίας συνεισφοράν, αλλά δια να καταργήση ολόκληρον το σατανικόν εκείνο μηχάνημα.Έκτοτε ο νόμος του 1955 ισχύει ως σήμερα.

Πληροφορίες πάρθηκαν απο τα ιστολόγια :
http://www-voulgari.blogspot.com/
http://norfid.wordpress.com

_________________
''...δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις''\n


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Μασωνία στην Ελλάδα
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 30 Μάιος 2011, 11:55 
Γενικοί συντονιστές
Γενικοί συντονιστές
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 11 Απρ 2009, 11:32
Δημοσ.: 9070
Thanks:
Thanked:
time στο post
:good

_________________
«Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς»


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Μασωνία στην Ελλάδα
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 30 Μάιος 2011, 20:26 
Πρώην μέλος
Πρώην μέλος
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 24 Αύγ 2009, 23:32
Δημοσ.: 2644
Thanks:
Thanked:
time στο post
Γιατί τα μέλοι δεν πληρώνουν για ρώτα και ξαναέλα.....

_________________
Δεν είμαστε όσα πιστεύουμε, αλλά όσα πράττουμε.


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Μασωνία στην Ελλάδα
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 22 Οκτ 2012, 19:27 
Διαχειριστές
Διαχειριστές
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 14 Απρ 2009, 19:21
Δημοσ.: 3841
Thanks:
Thanked:
time στο post
Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Πειραιεύς, 22 Ὀκτωβρίου 2012
Ἡ κατωτέρω ὁμιλία ἐδόθη στή «Σύναξη Κληρικῶν καί μοναχῶν» εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ ἀγωνιστοῦ τῆς πίστεως ἀοιδίμου Νικολάου Ψαρουδάκη ἐκ τῶν συγγραφῶν τοῦ ὁποίου ἀρρύσθην τά παρατιθέμενα στοιχεῖα .

ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΜΑΣΟΝΙΑ
Τό ἵδρυμα μέ τήν ἐπωνυμία «ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ» συνεστήθη δυνάμει τοῦ Π.Δ. τῆς 10/12/1927, τό ὁποῖον ἐν συνεχείᾳ δέ ἐτροποποιήθη δυνάμει τοῦ Β.Δ. τῆς 19/7/1949 καί τοῦ Β.Δ. τῆς 16/11/1956. Σκοπός τοῦ ὡς ἄνω ἱδρύματος εἶναι ἡ εὐόδωσις ἔργων εὐποιΐας, ἰδία διά περιθάλψεως ἐνδεῶν καί μορφώσεως ἀπόρων παίδων.
Ἐν προκειμένῳ τό ὡς ἄνω ἵδρυμα ἐνῶ κατά τά ὡς ἄνω Διατάγματα ἔχει ὡς κύριο ἔργο του τήν περίθαλψη ἐνδεῶν καί τήν μόρφωση ἀπόρων παίδων, ἐν τῇ πράξει ὡς κύριο ἔργο του ἔχει τήν ἵδρυση, λειτουργία καί συντήρηση Μασονικῶν Στοῶν καί τήν προώθηση τῆς λατρείας τοῦ Μεγάλου Ἀρχιτέκτονα τοῦ Σύμπαντος (Μ.Α.Τ.Σ.) καί πραγματοποιεῖ μυήσεις. Μέ τόν τρόπο αὐτό καί ὑπό τόν ἀνωτέρω νομικό μανδύα λειτουργεῖ τό ὡς εἴρηται Ἵδρυμα, ἐνῶ στήν πραγματικότητα ἀποτελεῖ ἔκφραση μιᾶς θρησκείας (τοῦ μασονισμοῦ ἤ τεκτονισμοῦ ἤ ἐλευθεροτεκτονισμοῦ).

Ἀξιοσημείωτη εἶναι ἐν προκειμένῳ ἡ ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (1933), ἡ ὁποία ἐπανελήφθη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ 1968, 1972 καί 1996 κατά τήν ὁποία: «Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος... ἐπιληφθεῖσα τῆς... ἐξετάσεως τῆς Μασονίας, τοῦ διεθνοῦς τούτου μυστικοῦ ὀργανισμοῦ,... κατέληξε ὁμοφώνως εἰς τά ἑπόμενα... συμπεράσματα: Ἡ Μασονία δέν εἶναι ἁπλή τίς φιλανθρωπική ἕνωσις ἤ φιλοσοφική Σχολή, ἀλλ' ἀποτελεῖ μυσταγωγικόν σύστημα, ὅπερ ὑπομιμνήσκει τάς παλαιᾶς ἐθνικᾶς μυστηριακᾶς θρησκείας ἤ λατρείας... Ἀποδεδειγμένως τυγχάνει θρησκεία μυστηριακή, ὅλως διάφορος... καί ξένη τῆς Χριστιανικῆς Θρησκείας...».
Τό Τεκτονικό Ἵδρυμα ὀφείλει τήν ἵδρυσή του στήν ἐξαπάτηση τοῦ Κράτους. Ἱδρύθηκε μέ σκοπό τήν «εὐόδωση ἔργων εὐποιΐας, ἰδίᾳ περιθάλψεως ἐνδεῶν καί μορφώσεως ἀπόρων παίδων», ἐνῶ πρόκειται γιά ἀμιγῆ σατανολατρεία διότι ὁ κρυπτογραφικά ἀναφερόμενος ὡς Μ.Α.Τ.Σ. – ὑπέρτατο ὄν τυγχάνει ὁ λεγόμενος Μέγας Ἀρχιτέκτων τοῦ Σύμπαντος πού ὀντοποιεῖται στό πρόσωπο τοῦ Ἑωσφόρου ὅπως θ' ἀποδείξωμεν. Ὑπό τό προσωπεῖο ἑπομένως τῆς δῆθεν φιλανθρωπίας τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος προωθεῖται στή χώρα μας ἡ θρησκευτική παραδοχή τοῦ Σατανισμοῦ, ἡ ὁποία δέν καλύπτεται ὑπό τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Συντάγματος διότι ἀντίκειται στήν δημόσια τάξη καί τά χρηστά ἤθη.
Οἱ Μασονικές στοές - ναοί τῆς Σατανολατρείας ὀφείλουν ἐπίσης τήν ἀναγνωρισή τους ὡς Μασονικῶν Σωματεῖων στήν ἐξαπάτηση τῆς δικαιοσύνης ἀπό τήν ὁποῖα ἀπέκρυψαν δολίως, κάθε τί τό ὁποῖο θά ἀπεκάλυπτε τό σατανιστικό τους περιεχόμενο. Ἀπόδειξις ἡ ὑπ' ἀριθμ. 739/8.2.1935 ἀπόφαση τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν πού ἐνέκρινε τήν ἵδρυση τῆς Στοᾶς «Μέλης» ἐντελῶς τυπικά, ἐνῶ ἡ ὑπ' ἀριθμ. 2060/2969 ἀπόφαση τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν πού ἐξεδόθη μετ' ἔλεγχο τῶν σχετικῶν μασονικῶν κειμένων ὑπῆρξε ἀπορριπτική τῆς ἱδρύσεως τῆς στοᾶς «ΔΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ».
Τό Τεκτονικό Ἵδρυμα ἀποκρύπτει τό ὑπ' αριθμ. 3 Landmark (δόγμα) τό ὁποῖο «οὐδεμία ἀνθρωπίνη δύναμη δύναται νά θίξει ἤ τροποποιήσει» καί «ἐπιβάλλει ὡς Θεό τῆς Μασονίας τόν Ἑωσφόρο».
Τό Τεκτονικό Ἵδρυμα πραγματοποιεῖ μυήσεις-εἰσδοχή μελῶν χωρίς νά εἶναι σωματεῖο διότι δέν κέκτηται την ἀνάλογη δικαστική ἀναγνώριση.
Τό Τεκτονικό Ἵδρυμα γίνεται δεκτό καί νομιμοποιεῖται ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία ὡς φιλανθρωπικό ἵδρυμα, ἐνῶ ὁ σκοπός αὐτοῦ εἶναι ἡ προώθηση, ἵδρυσι καί συντήρησι Ναῶν-Στοῶν ἀνιδρυομένων πρός δόξαν τοῦ κρυπτογραφικά ἀναφερομένου Θεοῦ Μ.Α.Τ.Σ.
Ὡσαύτως τήν προώθηση τῆς ἰδίας θρησκευτικῆς παραδοχῆς ἔχει ἀναλάβει καί ἡ ἐκ τοῦ ὡς ἄνω λεγομένου Τεκτονικοῦ ἱδρύματος ἀποσχισθεῖσα κατά τό ἔτος 1986 Ἐθνική Μεγάλη Στοά τῆς Ἑλλάδος, ἡ ἐν ὁδῷ Ἐρεσοῦ 38 ἐν Ἀθήναις ἑδρεύουσα.
Πάντα τά ἀνωτέρω δέν καλύπτονται ὑπό τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Συντάγματος ὡς ἀντίθετα πρός τήν δημόσιαν τάξιν καί ἐν πάσῃ περιπτώσει ὡς ἀναφερόμενα εἰς θρησκείαν «μή γνωστήν» κατά τό Σύνταγμα, ἔχουσα κρύφια δόγματα καί λατρείαν ἀντικειμένην στήν δημοσίαν τάξιν καί τά χρηστά ἤθη.
Διά τῶν ἀποδεικτικῶν στοιχείων τῶν τυπικῶν μυήσεως καί τῆς ἐσωτερικῆς βιβλιογραφίας τῆς Μασονίας εἰς ἥν ἀποκαλύπτεται ὁ Ἑωσφόρος ὡς ὁ κρυπτογραφικά ἀναφερόμενος Μ.Α.Τ.Σ. πρός τιμήν τοῦ ὁποίου ἄρχονται καί κλείονται αἱ συνεδρίαι, μυοῦνται τά μέλη καί ἀναπέμπεται λατρεία ἐντός τῶν Στοῶν, ἱδρύονται βωμοί, καθιεροῦνται λυκιδεῖς (τά τέκνα τῶν Μασσώνων), ἱερολογεῖται ὁ γάμος των, ἐγκαινιάζονται οἱ βωμοί καί οἱ Ναοί, τελοῦνται μασσωνικά μνημόσυνα ἐπιβάλεται ἡ διάλυσις τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος καί τῶν παραρτημάτων αὐτοῦ ἀνά τήν Ἐπικράτειαν διότι ἔχει παρεκκλίνει τοῦ σκοποῦ ἱδρύσεώς του καί προωθεῖ μίαν θρησκευτικήν πίστιν κρυφίως.
Τό Τάγμα τῶν Τεκτόνων, ὅπως ἀναγράφεται στήν εἰσαγωγή τῶν «Μεγάλων Συνταγμάτων τοῦ 1786», «προσέλαβε τόν Παγκόσμιο αὐτοῦ χαρακτήρα διά τῆς ἐν ἔτει 1717, ἱδρύσεως τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἀγγλίας. Ἡ Μεγάλη αὐτή Στοά ὄχι μόνον κατήργησε πάντα ἐπαγγελματικόν περιορισμόν, ἀλλά ἀνεκήρυξεν ὅτι ὁ «δεσμός τῆς Τεκτονικῆς ἀλληλεγγύης ἔπρεπε νά τεθῇ ὑπεράνω πάσης πολιτικῆς ἤ θρησκευτικῆς διαιρέσεως»!
Ἀποφασιστική ποιμαντική ἐνέργεια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἦταν ἡ προαναφερθεῖσα ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας της, τῆς 12ης Ὀκτωβρίου 1933, καί αἱ λοιπαί ὅμοιαι ἀποφάσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἀπεφάνθη ὅτι: «ἡ Μασονία ἀποδεδειγμένως τυγχάνει θρησκεία μυστηριακή, ὅλως διάφορος, κεχωρισμένη καί ξένη τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας. Ἐμφαίνεται ἄλλως τοῦτο καί ἐκ τοῦ ὅτι κέκτηται ἰδίους Ναούς μετά βωμῶν, τούς ὁποίους οἱ πρόκριτοι τῶν τεκτόνων χαρακτηρίζουσιν ὡς «ἐργαστήρια, ἅτινα δέν δύνανται νά ὑστερήσωσιν εἰς ἱστορίαν καί ἁγιότητα τῆς Ἐκκλησίας...»! Καί τελειώνει: «Οὐδαμῶς προσήκει ν' ἀνήκει τις εἰς τόν Χριστόν καί νά ζητῇ ἐκτός αὐτοῦ ἀπολύτρωσιν καί ἠθικήν τελείωσιν. Διότι εἶναι ἀσυμβίβαστος ὁ ἀληθής καί γνήσιος Χριστιανισμός πρός τήν Μασονίαν. Ὅθεν καί οἱ τυχόν ἐμπλακέντες εἰς τήν μύησιν τῶν Μασονικῶν μυστηρίων, δέον τοῦ λοιποῦ ν' ἀπόσχωσι πάσης ἐπικοινωνίας πρός τάς Μασονικάς στοάς καί ἐργασίας, βέβαιοι ὄντες ὅτι οὕτω ἀνανεοῦσιν ἀσφαλῶς τούς πρός τόν ἕνα Κύριον καί Σωτήρα ἡμῶν, ἐξ ἀγνοίας καί κακῆς τῶν πραγμάτων ἐκτιμήσεως, ὑποχαλασθέντας δεσμούς...»
Αὐτή εἶναι ἡ Μασονία, σύμφωνα μέ τήν ὡς ἄνω Ποιμαντική Ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἴδια ἡ Μασονία, λέει γιά τόν ἑαυτό της, τόσα πολλά γριφώδη καί ἀντιφατικά, ὅπως στή συνέχεια θα δοῦμε, πού τό μόνο τελικά πού μένει, εἶναι ἤ ὅτι δέν ξέρει ἡ ἴδια τι εἶναι, ἤ ὅτι ξέρει πολύ καλά τί εἶναι καί τό κρύβει, γιά νά μή διαλυθῇ, ὅπως οἱ ἴδιοι οἱ πρόκριτοι τῆς λένε:
«ὁ Ἐλευθεροτεκτονισμός διετηρήθη ἀναλοίωτος διά μέσου τῶν αἰώνων ὡς μυστική Ἑταιρεία. Ὡς φανερά ἑταιρεία δέν θά εἶχε πολλών ἐτῶν ζωήν», ὅπως εἶπε ὁ πατριάρχης τῆς Μασονίας Ἀλβέρτος Μακή (Mackey)!
Λένε οἱ μασόνοι: «ὁ Τεκτονισμός δέν εἶναι θρησκεία, εἶναι ὅμως ἡ καρδιά ὅλων τῶν θρησκειῶν»! (Τιμ. Τ. Βρατσάνου «Τό Βιβλίο τοῦ Μ.», Μέρος πρῶτο, σελ. 8, Ἀθήνα 1953).
Τί σημαίνει αὐτό; Τί ἄλλο παρά τό ὅτι εἶναι ἡ ὑπερθρησκεία, ἀφού τοποθετεῖ τόν ἑαυτό της στήν κορυφή ὅλων τῶν θρησκειῶν!; Στό περιοδικό «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ- ΓΝΩΜΩΝ», ἐπίσημο ὄργανο τοῦ Ὑπάτου Συμβουλίου τοῦ 33ου καί τῆς Μεγάλης Ἀνατολῆς τῆς Ἑλλάδος, στό τεῦχος Σεπτ.- Ὀκτωβρίου 1935, σελ. 238, κάτω ἀπό τόν τίτλο: «ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΟΥ ΤΕΚΤ.», διαβάζουμε τήν ἄποψη τοῦ θεωρητικοῦ τῆς Μασονίας Albert Pike, πού μεταξύ ἄλλων λέει: «Ὁ Ἐλευθεροτεκτονισμός ἐπιδιώκει τήν διάδοσιν μόνον τοῦ ἰδικοῦ του Πιστεύω, καθ' ὅτι ἡ παγκόσμιος θρησκεία διδάσκεται ὑπό τῆς Φύσεως καί τῆς Λογικῆς. Αἱ Τεκτονικαί Στοαί δέν εἶναι Ναοί Ἰουδαϊκοί ἤ Μουσουλμανικοί ἤ Χριστιανικοί. Ὁ Τεκτονισμός ἐπαναλαμβάνει τάς ἠθικάς ἀρχάς ὅλων τῶν θρησκειῶν. Τιμᾶ τόν χαρακτήρα καί ἐξυμνεῖ τά διδάγματα παντός Μεγάλου καί Χρήστου, πάσης ἐποχῆς καί πάντων τῶν αἰώνων. Ἀπανθίζει ἐξ ὅλων τῶν Πιστεύω τό καλόν καί ὄχι τό κακόν, τήν ἀλήθειαν καί ὄχι τήν πλάνην καί παραδέχεται ὅτι εἰς ὅλα εὕρηνται πολλά τά καλά καί ἀληθῆ...».
Στό ἴδιο ὡς ἄνω περιοδικό, τεῦχος Ἰανουαρίου 1934, σελ. 15, διαβάζουμε μεταξύ ἄλλων: «ὁ Μέγας τοῦ Σύμπαντος Ἀρχιτέκτων εἶναι ὁ Μέγας ἡμῶν Διδάσκαλος, καί ὁ ἀλάθητος νόμος, τόν ὁποῖον μᾶς παρέδωσε, εἶναι ἐκεῖνος, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖον ἐργαζόμεθα. Θρησκευτικαί συζητήσεις ἐν τῇ Στοᾶ ἀπαγορεύονται αὐστηρῶς, διότι οἱ Τέκτονες ἀκολουθοῦμεν μόνον τήν γενικῶς παραδε¬δεγμένην θρησκείαν, τήν θρησκείαν τῆς Φύσεως»!
Δικαίωμα βέβαια τῆς μασονίας εἶναι νά πιστεύῃ ὅ,τι θέλει κι ὅπως θέλει. Ἀλλά κανείς δέν ἔχει τό δικαίωμα νά ἐξαπατᾶ τούς ἄλλους, ὅπως ἡ Μασονία, ἡ ὁποῖα ἀπό τό ἕνα μέρος λέει ὅτι ἀκολουθεῖ τήν θρησκείαν τῆς Φύσεως καί τῆς Λογικῆς, ὅτι ἔχει τό δικό τῆς «πιστεύω», ὅτι θεός της εἶναι ὁ Μ.Α.Τ.Σ., ὅτι ὁ θεός αὐτός δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν Ἑωσφόρο, ὑβρίζει καί ἀπορρίπτει τόν τρισυπόστατον Θεόν τῶν Χριστιανῶν, διδάσκει ὅτι οὐδεμία θρησκεία ἔχει ὅλη τήν ἀλήθεια, ὅτι σ' ὅλα τά «πιστεύω» ὑπάρχουν πολλά τά καλά καί ἀληθῆ καί ἀπό τό ἄλλο δηλώνει ὅτι τά μέλη της εἶναι πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι εἶναι καλοί χριστιανοί καί θεός τούς εἶναι ὁ τρισυπόστατος Θεός τῶν χριστιανῶν! Ὅλα αὐτά εἶναι ἀκατανόητα! Γι' αὐτό εἶναι ἀπαράδεκτο τό Τεκτονικό Ἵδρυμα πού ἐξαπάτησε τό Ἑλληνικό Κράτος.
Ἱδρύθηκε γιά ἄσκηση φιλανθρωπίας καί ἀποδεικνύεται θρησκεία κι ἔχει γεμίσει τήν Ἑλλάδα, τήν Χώρα τῆς Χριστιανικῆς Ὀρθοδοξίας, με ὀργανώσεις καί Ναούς τοῦ Σατανᾶ!
Γι' αὐτό ὑποβάλαμε τήν αἴτηση ἀκυρώσεως τοῦ Ἱδρυτικοῦ του Διατάγματος στό ΣτΕ πού μετ' ἀναβολάς θά ἐκδικασθῆ τήν 15ην Ἰανουαρίου 2013 στό Δ΄ Τμήμα αὐτοῦ καί ζητοῦμε νά ὑποχρεωθῆ ὁ ἁρμόδιος Ὑπουργός Οἰκονομικῶν νά προκαλέσῃ τήν ἔκδοση Προεδρικοῦ Διατάγματος γιά τήν διάλυση τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος γιατί ἡ ἵδρυσή του εἶναι καρπός ψεύδους καί ἐξαπάτησης τῆς Πολιτείας, τῆς Δικαιοσύνης καί τῆς Κοινωνίας, ὅπως ἀποδεικνύεται μέ ἀδιαφιλονίκητα στοιχεῖα!
Ψέματα καί ἀπάτες στήν ἵδρυση τοῦ Τεκτονικοῦ ιδρύματος
Μέ τήν ὑπ' ἀριθμ. 1311/27.8.1927 αἴτησή τους, οἱ ἱδρυτές τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος: Μιλτ. Πουρῆς, Σπ. Βελλῆς, Σπ. Νάγος, Ἀθ. Ἰωάννου, Χρ. Λαδᾶς, Ἀντ. Ἀνδριανόπουλος, Ν. Νῶε, Π. Χατζηπάνος, Δημ. Παπούλιας καί Γεώργ. Δ. Ράλλης, πρός τόν Ὑπουργόν τῆς Προνοίας καί Ἀντιλήψεως «ἀδ..» Μιχ. Κύρκον, μασόνον, «ἀδ.» ὅπως τόν ἀποκαλεῖ ὁ ἐκ τῶν ἱδρυτών ἀρχιμασόνος Π. Χατζηπάνος 33ου, ζήτησαν τήν ἔγκριση τοῦ Ὀργανισμοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις «Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος». Ὁ «ἀδ. Μ. Κύρκος» ἐνέκρινε τήν αἴτηση, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Παῦλος Κουντουριώτης ὑπέγραψε τό Διάταγμα καί στίς 10/12/ 1927 εἶχε δημοσιευθεῖ στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως!
Χαρᾶς Ευαγγέλια γιά τούς «ἐνδεεῖς καί τά ἀγράμματα ἄπορα παιδιά»: Ὁ σκοπός τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος ἦταν «ἡ ἀνέγερσις καί διατήρησις Τεκτονικοῦ Μεγάρου ἐν Ἀθήναις πρός εὐόδωσιν ἔργων εὐποιΐας, ἰδία δέ περιθάλψεως ἐνδεῶν καί μορφώσεως ἀπόρων παίδων»! Ὁ σκοπός αὐτός ἀποτελεῖ τήν πρώτη κραυγαλέα ἀπάτη: Τό Τεκτονικό Μέγαρο, ἀνύπαρκτο κατά τήν ἔγκρισιν τοῦ Ἱδρύματος, δέν ἐκτίσθη ποτέ ὡς κτίριο περιθάλψεως ἐνδεῶν, ὡς κέντρο φιλανθρωπίας! Κτίστηκε ἐξ ἀρχῆς κτίριο θρησκευτικό μέ σκοπό του νά ὑπηρετῇ τήν λειτουργία τῆς μασονικῆς θρησκείας καί ὄχι νά περιθάλπει ἐνδεεῖς! Νά εἶναι δηλ. Ναός ὄχι φιλανθρωπική στέγη, ὅπως ὁρίζει τό ἱδρυτικό Διάταγμα!
Αὐτό ἀποκαλύπτει, ὁ ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τοῦ Τέκτ. Ιδρύματος, Π. Χατζηπάνος, μασόνος 33ου βαθμοῦ, στό βιβλίο του «Ἑλληνικός Ἐλευθεροτεκτονισμός 1740-1950» σελ. 173-174, ὅπου διαβάζουμε: «Ἐπιτροπή μηχανικῶν καί ἀρχιτεκτόνων, προεδρευομένη ἀπό τόν ἀδ. Γ. Γεωργαλᾶν, ἐνετάλη νά παρασκευάσῃ τό καταλληλότερον σχέδιον Ναοῦ Μεγάλου ἐπί τοῦ ἐλευθέρου χώρου, ὡς καί σχεδιάγραμμα τῆς ἐσωτερικῆς διαρρυθμίσεως καί διακοσμήσεως καί ἅμα τῇ παραλαβῇ τοῦ ἀκινήτου νά ἀρχίσουν αἱ δέουσαι τεχνικαί ὑπηρεσίαι... τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος ἀναλαβόντος πλέον τήν ὅλην διαχείρισιν καί ἐκπροσώπησιν τοῦ Συμβολικοῦ Τεκτονισμοῦ»!
Δέν εἶναι λοιπόν φιλανθρωπικό, τό Τέκτονικό Μέγαρο, γιά τό ὁποῖο ἔδωσε τήν ἔγκρισή του τό Ἑλληνικό Κράτος, ἀλλά Ναός παγανιστικός γιά νά στεγάζεται ἡ Σατανολατρεία στήν Ἑλλάδα, τήν κοιτίδα τῆς Χριστιανικῆς Ὀρθοδοξίας! Ἀπάτη πού δέν τιμᾶ τό Ἑλληνικό Κράτος πού τήν ὑφίσταται καί τούς «χρηστοήθεις» τῆς Μασονίας πού τήν διέπραξαν!
Εἶναι ψέμα καί συνειδητή διαστρέβλωση τῆς αλήθειας, τό ὅτι δῆθεν, «ὁ Ἑλληνικός Συμβολικός Ἐλευθερο¬τε¬κτο¬νισμός περιλαμβάνων τήν Μεγάλην Ἀνατολήν καί πάσας τάς ὑπό τήν αἰγίδα αὐτῆς συμβολικάς Στοᾶς, συνεκροτεῖτο εἰς νομικόν πρόσωπον ὑπό τόν τίτλον «Τεκτονικόν Ἵδρυμα», ὡς ὁρίζει τό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος, 1936. Εἶναι ἀπάτη καί ψεῦδος εἰς βάρος τῆς Πολιτείας, ὅτι δηλ. ἡ ἔγκριση τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος, σημαίνει ἀναγνώριση καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Συμβολικοῦ Ἐλευθε¬ρο-τεκτονισμοῦ, δηλ. ἐκτός τῆς περιουσίας ἀναγνω¬ρίζεται δῆθεν καί ἡ Μασονική θρησκεία.
Τό θέμα εἶναι πολύ ἁπλό: Ἄλλο εἶναι τό «Ἵδρυμα» καί ἄλλο εἶναι τό «Σωματεῖο». Τό Ἵδρυμα (Α.Κ. 108) εἶναι «περιουσία πρός ἐξυπηρέτησιν ὡρισμένου σκοποῦ». Τό Σωματεῖο (Α.Κ. 78) εἶναι «Ἕνωσις προσώπων ἐπιδιώκουσα σκοπόν μή κερδοσκοπικόν». Τό ἵδρυμα δέν ἔχει μέλη, ἔχει Δ. Συμβούλιο διοριζόμενο. Τό Σωματεῖο ἔχει μέλη καί Δ.Σ. ἐκλεγόμενο ἀπό τά μέλη του. Τό Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος διορίζεται μέ τό ἱδρυτικό τοῦ Π. Διάταγμα. Τό Ἵδρυμα οὔτε μέλη ἐγγράφει, οὔτε Γενικές Συνελεύσεις ἔχει, ὅπως τό Σωματεῖο.
Τό Τεκτονικό Ἵδρυμα λοιπόν νομιμοποιεῖ μονάχα τήν περιουσία τῆς Μασονίας καί ὄχι τά μασονικά Σωματεῖα (Μεγάλη Στοᾶ- Μεγάλη Ἀνατολή, Μασονικές Στοές, Τό Ὕπατο Συμβούλιο τοῦ 33ου), πού ὡς Σωματεῖα μονάχα μέ τήν σχετική διαδικασία ἐνώπιον τοῦ Πρωτοδικείου μποροῦν νά ἀποκτήσουν νομική ὑπόσταση. Ὁ Ἑλληνικός Συμβολικός Ἐλευθεροτεκτονισμός, δηλ. ἡ Μασονική Θρησκευτική Τελετουργία τῶν 7 Τελετῶν καί τῶν 33 Μυήσεων, δέν ὑπάγονται στίς ἁρμοδιότητες τοῦ Ἱδρύματος, γι' αὐτό καί δέν γίνεται στόν Ὀργανισμό του, καμιά μνεία γι' αὐτά.
Ἡ Μασονία δέν εἶναι φιλανθρωπική, ἀλλά θρησκευτική συνωμοτική ὀργάνωση πού σκοπό τῆς ἔχει νά γεμίσῃ τήν Χώρα μέ Μέγαρα-Στοές, Ναούς τῆς θρησκείας τοῦ Σατανᾶ, πού ἤδη τό ἔχει ἐπιτύχει καί ὁ Σατανισμός, μέ τήν βοήθεια καί τῶν ναρκωτικῶν, ἔχει ἁπλώσει παντοῦ τό θανατηφόρο νέφος τῆς Μαγείας, τῆς Ἀστρολογίας, τοῦ Πνευματισμοῦ, τοῦ Ἀποκρυ¬φισμοῦ, τοῦ Πανθεϊσμοῦ, τοῦ τζόγου, τῆς πορνείας, τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τῆς ψυχοπάθειας καί τῆς ἐγκληματικότητας, πού γελοιοποιοῦν πιστούς καί ἀπίστους, ὑλιστές καί «χριστιανούς», μικρούς καί μεγάλους!...


3. Τό ψέμα καί ἡ ἀπάτη στήν ἵδρυση τῶν μασονικῶν στοῶν


Ἡ ἀπάτη καί τό μασονικό ψέμα σέ βάρος τῆς Πολιτείας καί τῆς κοινωνίας, μέ τό πρόσχημα τῆς φιλανθρωπίας, συνεχίζεται στήν νομιμοποίηση τῶν Μασονικῶν Στοῶν - Ναῶν, ὡς δῆθεν «φιλανθρωπικῶν καί ἐκπαιδευτικῶν σωματείων»!
Ἀπάτη διπλή: Καί γιατί πρόκειται γιά θρησκευτικά καί ὄχι ὡς εἴπαμε, φιλανθρωπικά κέντρα, ἀλλά καί περισσότερο, γιατί οἱ αἰτοῦντες μασόνοι σκόπιμα ἀποκρύπτουν ἀπό τούς ἀνίδεους δικαστές, τά στοιχεῖα πού ὑπάρχουν (Τυπικά Μυήσεων καί Τελετών, Συντάγματα, Κανονισμούς, Land-Marks κ.ἄ.), ἀπό τά ὁποῖα ἀποδεικνύεται ἡ πραγματική ταυτότητα καί ἀποστολή τους, ὅτι δηλαδή γιά φιλανθρωπία ἐγκρίνονται ἀπό τήν δικαιοσύνη καί Ναούς λατρείας τοῦ Ἑωσφόρου ἀποτελοῦν!
Ἐάν ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη γνώριζε τήν ἀπάτη αὐτή, καμιά μασονική Στοά δέν θά μποροῦσε νά πάρῃ νομιμοποίηση. Ἀπόδειξη, ἡ ὑπ' ἀριθμ. 739/8.2.1935 Ἀπόφαση τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν πού ἐνέκρινε τήν ἵδρυση τῆς Στοᾶς «Μέλλης», χωρίς ἔλεγχο τοῦ σκοποῦ καί τῶν μέσων, δηλ. ἐντελῶς Τυπικά, ἔτσι ὥστε τό κείμενο τῆς Ἀπόφασης νά εἶναι μόλις μία σελίδα καί κάτι, ἐνῶ ἡ ὑπ' ἀριθμ. 2060/1969 Ἀπόφαση τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν πού ἐξεδόθη μετ' ἔλεγχον τῶν σχετικῶν στοιχείων, ὑπῆρξε ἀπορριπτική τῆς Στοᾶς «Δήλιος Ἀπόλλων». Ἄξια μνείας, στό σημεῖο αὐτό, εἶναι καί τό, ὡς κατωτέρω ἀπόσπασμα τῆς ὑπ' ἀριθμ. 5415 Ἀποφάσεως τοῦ Δικαστηρίου, πού ἀφορᾶ τό Σωματεῖο «Τεκτονική Ἕνωσις»: «Τό Δικαστήριον τῶν ἐν Ἀθήναις Πρωτοδικῶν, συγκείμενον κ.λπ. Συνεδρίασαν δημοσία ἐν τῷ ἀκροατηρίῳ του τήν 7ην Νοεμβρίου 1925. Ἀκοῦσαν τοῦ Εισαγγελέως. Ἰδόν τά ὑποβληθέντα ἔγγραφα. Σκεφθέν κατά τόν Νόμον.
Ἐπειδή ἐτηρήθησαν αἱ κατά τήν προδικασίαν ἀπαιτούμεναι διατυπώσεις, συντρέχουσι δέ, κατά τήν κρίσιν τοῦ Δικαστηρίου, ἅπασαι αἱ ὑπό τοῦ Νόμου προβλεπόμεναι προϋποθέσεις πρός ἀναγνώρισιν τοῦ περί οὗ πρόκειται Σωματείου, ὡς τοῦτο ἐξάγεται ἐκ τῶν ἐγγράφων ἅτινα ὑπεβλήθησαν ὑπό τοῦ Σωματείου. Διά ταῦτα Διατάσσει τήν ἐπιμέλεια τοῦ Γραμματέως τοῦ Δικαστηρίου τούτου τοιχοκόλλησιν τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Σωματείου ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Τεκτονική Ἕνωσις» ἐπί δεκαήμερον ἐν τῷ ἀκροατηρίῳ τοῦ Δικαστηρίου τοῦτου καί τήν μετά ταῦτα καταχώρησιν τοῦ ἀνωτέρω Σωματείου εἰς τό βιβλίον τῶν «Ἀνεγνωρισμένων Σωματεῖων» καί ἐν ἰδίᾳ αὐτοῦ σελίδι. Μετά τήν ἐκτέλεσιν τῶν ἀνωτέρω. Ἀναγνωρίζει τό εἰρημένον Σωματεῖον ὡς φιλανθρωπικόν, πνευματικόν καί κοινωνικόν.
'Εκρίθη καί ἀπεφασίσθη
Ἐν Αθήναις τῇ 19η Νοεμβρίου 1925
Εδημοσιεύθη δέ αὐτόθι τήν 21ην Νοεμβρίου 1925
Ὁ Προεδρεύων Τ.Σ. Ὁ Δικ. Γραμματεύς

_________________
''...δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις''\n


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση κατά  
Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 13 δημοσιεύσεις ]  Μετάβαση στην σελίδα 1, 2  Επόμενο

Παραπλήσια θέματα
Tα λεφτά ή το σπίτι σου. Γκρέμισε το σπίτι του και πήγε στην τράπεζα τα μπάζα...
Δ. Συζήτηση: Ειδησεις απο την Ελλάδα
Συγγραφέας: emman
Απαντησεις: 0
H μαχη στην Ισσο 333 π.Χ.
Δ. Συζήτηση: Θεματολογία περί Μέγα Αλέξανδρου
Συγγραφέας: dominique
Απαντησεις: 2
Πρώτη στις αυξήσεις και τον Μάρτιο η Ελλάδα
Δ. Συζήτηση: Το παρακράτος και η διαβρωμένη πολιτική
Συγγραφέας: KostasL
Απαντησεις: 0
Έλληνες Νεομάρτυρες ιερείς στην Κατοχή και τον Εμφύλιο
Δ. Συζήτηση: Ιστορικά θέματα
Συγγραφέας: dominique
Απαντησεις: 0


Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Μετάβαση σε:  
cron
Powered by phpBB © 2010-2011 phpBB Group.
Violaceous by: Matt
Ευχαριστούμε την ομάδα του phpbbgr.com
All rights reserved. Copyright © 2009-2017 filoumenos.com.

Μετάφραση Jorfan και phpBB2.gr