Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με - Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς
Re: Η ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ • Φιλούμενος - Ενάντια στην Νέα Τάξη Πραγμάτων
Ημερομηνία : 31 Μάιος 2020, 02:06


Πρόσφατα Θέματα

Tελευταία άρθρα του blog


Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 1120 δημοσιεύσεις ]  Μετάβαση στην σελίδα Προηγούμενη  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125  Επόμενο
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 12 Μαρ 2016, 14:14 
Αφυπνισμένος
Αφυπνισμένος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 16 Ιουν 2012, 22:35
Δημοσ.: 144
Thanks:
Thanked:
time στο post
Παράθεση:
Ζαχ. 13,8 Από όλους δε τους κατοίκους της ιουδαϊκής χώρας, λέγει ο Κυριος,

μήπως αναφέρεται στους Ιουδαίους;;
θα απαντήσω και στα άλλα λίγο αργότερα.

_________________
Ματθαίου ιη΄\n18 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ.\n


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  

pros

 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 12 Μαρ 2016, 14:22 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 27 Δεκ 2014, 22:20
Δημοσ.: 785
Thanks:
Thanked:
time στο post
Κυρ έγραψε:
Παράθεση:
Ζαχ. 13,8 Από όλους δε τους κατοίκους της ιουδαϊκής χώρας, λέγει ο Κυριος,

μήπως αναφέρεται στους Ιουδαίους;;
θα απαντήσω και στα άλλα λίγο αργότερα.

Θεοπνευστο ειναι το αρχαιο κειμενο και οχι η μεταφραση.Δεν προκυπτει ομως απο τα συμφραζομενα οτι προκειται για τους Ιουδαιους.


Φανταζομαι οτι οπως ο στοιχος 2 αναφερεται σε ολο το κοσμο το ιδιο και ο στοιχος 8
Παράθεση:
Ζαχ. 13,1 Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται πᾶς τόπος διανοιγόμενος τῷ οἴκῳ Δαυὶδ καὶ τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλὴμ εἰς τὴν μετακίνησιν καὶ εἰς τὸν χωρισμόν.
Ζαχ. 13,1 Κατά τας ημέρας εκείνας όλος ο τόπος θα είναι ανοικτός στους απογόνους του οίκου Δαβίδ και εις όλους, όσοι θα κατοικούν την Ιερουσαλήμ, ώστε ελευθέρως αυτοί να μετακινούνται και να κυκλοφορούν, όπου θέλουν.
Ζαχ. 13,2 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριος Σαβαώθ, ἐξολοθρεύσω τὰ ὀνόματα τῶν εἰδώλων ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ οὐκ ἔτι αὐτῶν ἔσται μνεία· καὶ τοὺς ψευδοπροφήτας καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐξαρῶ ἀπὸ τῆς γῆς.
Ζαχ. 13,2 Κατά την έποχην εκείνην, λέγει ο Κυριος των δυνάμεων, θα εξολοθρεύσω και τα ονόματα ακόμη των ειδώλων από την γην και δεν θα τα ενθυμούνται πλέον οι άνθρωποι. Θα ξερριζώσω από την γην τους ψευδοπροφήτας των ειδώλων και θα εξαφανίσω το ακάθαρτον πνεύμα, που τους ενέπνεε.
Ζαχ. 13,3 καὶ ἔσται ἐὰν προφητεύσῃ ἄνθρωπος ἔτι, καὶ ἐρεῖ πρὸς αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, οἱ γεννήσαντες αὐτόν· οὐ ζήσῃ, ὅτι ψευδῆ ἐλάλησας ἐπ᾿ ὀνόματι Κυρίου· καὶ συμποδιοῦσιν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, οἱ γεννήσαντες αὐτόν, ἐν τῷ προφητεύειν αὐτόν.
Ζαχ. 13,3 Θα συμβή δε και τούτο· εάν παρουσιασθή κάποιος ψευδοπροφήτης και θελήση να προφητεύση, ο πατήρ του και η μητέρα του, αυτοί οι οποίοι τον εγέννησαν, θα του είπουν· “δεν θα ζήσης θα θανατωθής, διότι ετόλμησες να λαλήσης ψεύδη εν ονόματι του Κυρίου”. Και θα δέσουν αυτού τους πόδας και θα τον παραδώσουν εις θάνατον ο πατέρας του και η μητέρα του, αυτοί οι οποίοι τον εγέννησαν, διότι προεφήτευσε ψεύδη.
Ζαχ. 13,4 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καταισχυνθήσονται οἱ προφῆται, ἕκαστος ἐκ τῆς ὁράσεως αὐτοῦ, ἐν τῷ προφητεύειν αὐτόν, καὶ ἐνδύσονται δέῤῥιν τριχίνην ἀνθ᾿ ὧν ἐψεύσαντο.
Ζαχ. 13,4 Κατά την εποχήν εκείνην, όλοι οι ψευδοπροφήται θα κατεντροπιασθούν, ο καθένας εξ αιτίας των ψευδών οραμάτων και των ψευδών προφητειών των, και θα ενδυθούν ένδυμα τρίχινον, διότι εκήρυτταν ψεύδη.
Ζαχ. 13,5 καὶ ἐρεῖ· οὐκ εἰμὶ προφήτης ἐγώ, διότι ἄνθρωπος ἐργαζόμενος τὴν γῆν ἐγώ εἰμι, ὅτι ἄνθρωπος ἐγέννησέ με ἐκ νεότητός μου.
Ζαχ. 13,5 Κατεντροπιασμένος δε ο καθένας από αυτούς θα απαντά· “δεν είμαι εγώ προφήτης. Είμαι ενας απλούς άνθρωπος που εργάζεται εις τα χωράφια. Απλοί και άσημοι άνθρωποι υπήρξαν οι γονείς μου, το ίδιο και εγώ εκ νεότητός μου”.
Ζαχ. 13,6 καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτόν· τί αἱ πληγαὶ αὗται ἀναμέσον τῶν χειρῶν σου; καὶ ἐρεῖ· ἃς ἐπλήγην ἐν τῷ οἴκῳ τῷ ἀγαπητῷ μου.
Ζαχ. 13,6 Και εάν κανείς τον ερωτήση, εκ ποίας αιτίας υπάρχουν αύται αι πληγαί εις τα χέριά σου; Εκείνος θα απαντήση· “τας πληγάς αυτάς τας έλαβα στον οίκον των αγαπητών μου φίλων και συγγενών”.
Ζαχ. 13,7 Ῥομφαία ἐξεγέρθητι ἐπὶ τοὺς ποιμένας μου καὶ ἐπὶ ἄνδρα πολίτην μου, λέγει Κύριος παντοκράτωρ· πατάξατε τοὺς ποιμένας καὶ ἐκσπάσατε τὰ πρόβατα, καὶ ἐπάξω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς ποιμένας.
Ζαχ. 13,7 “Ρομφαία ας υψωθή εναντίον των κακών ποιμένων μου και εναντίον κάθε κακού συμπολίτου μου, λέγει Κυριος ο παντοκράτωρ. Κτυπήσατε τους ποιμένας, δια να αποσπάσετε και γλυτώσετε από τα χέρια των τα πρόβατα. Εγώ δε θα επιφέρω βαρείαν και τιμωρόν την χείρα μου εναντίον ποιμένων.
Ζαχ. 13,8 καὶ ἔσται ἐν πάσῃ τῇ γῇ, λέγει Κύριος, τὰ δύο μέρη αὐτῆς ἐξολοθρευθήσεται καὶ ἐκλείψει, τὸ δὲ τρίτον ὑπολειφθήσεται ἐν αὐτῇ·
Ζαχ. 13,8 Από όλους δε τους κατοίκους της ιουδαϊκής χώρας, λέγει ο Κυριος, τα δύο μέρη θα καταστραφούν και θα εξαφανισθούν, και μόνον το τρίτον μέρος θα μείνη εις αυτήν.
Ζαχ. 13,9 καὶ διάξω τὸ τρίτον διὰ πυρὸς καὶ πυρώσω αὐτούς, ὡς πυροῦται τὸ ἀργύριον, καὶ δοκιμῶ αὐτούς, ὡς δοκιμάζεται τὸ χρυσίον· αὐτὸς ἐπικαλέσεται τὸ ὄνομά μου, κἀγὼ ἐπακούσομαι αὐτῷ καὶ ἐρῶ· λαός μου οὗτός ἐστι, καὶ αὐτὸς ἐρεῖ, Κύριος ὁ Θεός μου.
Ζαχ. 13,9 Αυτό δε το τρίτον μέρος θα το περάσω δια μέσου του πυρός, θα τους δοκιμάσω με το πυρ των θλίψεων, όπως δοκιμάζεται με τη φωτιά ο άργυρος. Θα τους δοκιμάσω, όπως δοκιμάζεται και καθαρίζεται ο χρυσός με το πυρ. Αυτός ο λαός τότε θα επικαλεσθή το Ονομά μου και εγώ θα τον ακούσω και θα είπω· Αυτός είναι πράγματι ο λαός μου και αυτός θα μου πη· είσαι ο Κυριος και ο Θεός μου”.


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 12 Μαρ 2016, 18:52 
Αφυπνισμένος
Αφυπνισμένος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 16 Ιουν 2012, 22:35
Δημοσ.: 144
Thanks:
Thanked:
time στο post
Galis έγραψε:
Παράθεση:
Αν χαθούν τα 2/3 της ανθρωπότητας, είναι μεγάλη απώλεια, καθαρή ήττα.(υπάρχει αναφορά για τον αριθμό στην Αγία Γραφή;)

Τον κόσμον, μόνον ο πόλεμος θα τον διορθώσει, όπου ήδη θα έλθη η και έρχεται μετά καλπασμού.
Η δυστυχία θα φέρει πολλούς εις συναίσθησιν· οι δε αμετανόητοι, αναπολόγητοι.

Σύμφωνοι αλλά τα 2/3 της ανθρωπότητας ειναι 4 δισ. τουτέστιν 80 Β' παγκόσμιοι πόλεμοι μαζί.
Galis έγραψε:
Παράθεση:
Και αφού μετά από δύο-τρεις γενιές ξαναγίνουν άπιστοι οι άνθρωποι , γιατί να υπάρξει η αναλαμπή;;
Χωρίς αίσιο τέλος σ' αυτό το έργο , η πινελιά της αναλαμπής είναι για να ξεγελάμε την πείνα μας με γαριδάκια.
Αν δεν ξαναμπεί στη θέση του το μήλο της εξουσίας (της γνώσης του καλού και του κακού), θα έχουμε αποτύχει σαν σύνολο, και σαν οντότητες.

Διοτι για να δοκιμαστουν τα εθνη πρεπει να γνωριζουν ποιος ειναι ο Χριστος (ορθοδοξως ). Δεν μπορεις να ζητησεις ευθυνες απο καποιον που δεχτηκε τον αντιχριστο αν δεν του ειχε κηρυχτει το ευαγγελιο και ο Χριστος ;Πως θα ζητηθουν ευθυνες απο καποιο που δεχτηκε το χαραγμα αν δεν γνωριζε τι ειναι καινη διαθηκη, αποκαλυψη, εκκλησια ;.

Σωστά είναι αυτά που γράφεις αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος και η Ορθοδοξία είναι βίωμα και αν είναι να τρέξουν τόσο γρήγορα τα γεγονότα της διάδοσης του Ευαγγελίου και παράλληλα (ή και όχι παράλληλα αλλά μετά από χρόνια) της δικτακτορίας του αντι θα προλάβουν να καταλάβουν;;
πάντως στο τέλος ο κόσμος θα φθάσει σε πτωτοφανή κατάπτωση και αντι και όχι επικράτηση Ευαγγελίου.
Παράθεση:
Καί ὁ π. Σίμων, συνέχισε: «Τότε, ὅταν τό κακό ὑπερκορυφωθῆ θά γίνη ὁ μεγάλος Πόλεμος. Θά χαθοῦν περίπου τά 2/3 τῆς ἀνθρωπότητος. Θά ἐμφανίζονται οἱ ἅγιοι στούς δρόμους καί οἱ ἄνθρωποι θά πιστέψουν. Ὅλοι οἱ καλοπροαίρετοι θά επιζήσουν καί μετά θά βασιλεύση ὁ Χριστός. Θά μείνουν μόνο πιστοί ἄνθρωποι. Κατόπιν, ὀλίγον κατ' ὀλίγον μετά ἀπό δύο ἤ τρεῖς γενεές θά γίνουν καί πάλι ἄπιστοι οἱ ἄνθρωποι, θά χάσουν τήν πίστη τους καί οἱ μέχρι τότε πιστοί καί θά ἀρχίσουν νά λένε "τότε γίνονταν, τώρα δέν γίνονται" καί θά ὀλιγοπιστοῦν. Ὁ κόσμος θά φθάση σέ πρωτοφανῆ κατάπτωση. Τότε θά ἔλθη ὁ Ἀντίχριστος»!


Galis έγραψε:
Συνεπως η αναλαμπη δεν ειναι πινελια και οτι αλλο εχει γραφει. Ειναι προτοιμασια των εθνων για τη δοκιμασια του αντιχριστου. Ειναι το σχεδιο του Θεου για τη σωτηρια του ανθρωπινου γενους.

Και εδώ δε θα διαφωνήσω, απλά έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι περισσότερο απ' αυτό και θα ήταν ζητούμενο ακόμη και αν δεν υπήρχε αντι, αυτή η σωτηρία του ανθρώπινου γένους.

Παράθεση:
Ζαχ. 13,2 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριος Σαβαώθ, ἐξολοθρεύσω τὰ ὀνόματα τῶν εἰδώλων ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ οὐκ ἔτι αὐτῶν ἔσται μνεία· καὶ τοὺς ψευδοπροφήτας καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐξαρῶ ἀπὸ τῆς γῆς.
Ζαχ. 13,2 Κατά την έποχην εκείνην, λέγει ο Κυριος των δυνάμεων, θα εξολοθρεύσω και τα ονόματα ακόμη των ειδώλων από την γην και δεν θα τα ενθυμούνται πλέον οι άνθρωποι. Θα ξερριζώσω από την γην τους ψευδοπροφήτας των ειδώλων και θα εξαφανίσω το ακάθαρτον πνεύμα, που τους ενέπνεε.

για τα είδωλα μας λέει εδώ, και θα συμφωνήσω ότι είναι πάρα πολλά και ας πεθάνουν αυτά.
υπάρχει κανένα άλλο σημείο στην Αγία Γραφή που να μιλάει για αφανισμό των 2/3 της ανθρωπότητας;;

_________________
Ματθαίου ιη΄\n18 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ.\n


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 12 Μαρ 2016, 19:39 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 27 Δεκ 2014, 22:20
Δημοσ.: 785
Thanks:
Thanked:
time στο post
Παράθεση:
Παράθεση:
Ζαχ. 13,2 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριος Σαβαώθ, ἐξολοθρεύσω τὰ ὀνόματα τῶν εἰδώλων ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ οὐκ ἔτι αὐτῶν ἔσται μνεία· καὶ τοὺς ψευδοπροφήτας καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐξαρῶ ἀπὸ τῆς γῆς.
Ζαχ. 13,2 Κατά την έποχην εκείνην, λέγει ο Κυριος των δυνάμεων, θα εξολοθρεύσω και τα ονόματα ακόμη των ειδώλων από την γην και δεν θα τα ενθυμούνται πλέον οι άνθρωποι. Θα ξερριζώσω από την γην τους ψευδοπροφήτας των ειδώλων και θα εξαφανίσω το ακάθαρτον πνεύμα, που τους ενέπνεε.

για τα είδωλα μας λέει εδώ, και θα συμφωνήσω ότι είναι πάρα πολλά και ας πεθάνουν αυτά.
υπάρχει κανένα άλλο σημείο στην Αγία Γραφή που να μιλάει για αφανισμό των 2/3 της ανθρωπότητας;;


Πιστευω ως ειδωλα εδω νοουνται ολοι οι ψευτικοι Θεοι και γενικα αυτα που λατρευει εσφαλμενα ο ανθρωπος .Δηλαδη οι θεοτητες των ψευδοθρησκειων (Ισλαμ, ινδουισμου, βουδισμου, αρχαιολατρειας κτλ. )αλλα και γενικοτερα ο υλισμος, ευδαιμονια και η λατρεια της κτισεως.


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 12 Μαρ 2016, 20:48 
Αφυπνισμένος
Αφυπνισμένος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 16 Ιουν 2012, 22:35
Δημοσ.: 144
Thanks:
Thanked:
time στο post
Galis έγραψε:
Παράθεση:
Παράθεση:
Ζαχ. 13,2 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριος Σαβαώθ, ἐξολοθρεύσω τὰ ὀνόματα τῶν εἰδώλων ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ οὐκ ἔτι αὐτῶν ἔσται μνεία· καὶ τοὺς ψευδοπροφήτας καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐξαρῶ ἀπὸ τῆς γῆς.
Ζαχ. 13,2 Κατά την έποχην εκείνην, λέγει ο Κυριος των δυνάμεων, θα εξολοθρεύσω και τα ονόματα ακόμη των ειδώλων από την γην και δεν θα τα ενθυμούνται πλέον οι άνθρωποι. Θα ξερριζώσω από την γην τους ψευδοπροφήτας των ειδώλων και θα εξαφανίσω το ακάθαρτον πνεύμα, που τους ενέπνεε.

για τα είδωλα μας λέει εδώ, και θα συμφωνήσω ότι είναι πάρα πολλά και ας πεθάνουν αυτά.
υπάρχει κανένα άλλο σημείο στην Αγία Γραφή που να μιλάει για αφανισμό των 2/3 της ανθρωπότητας;;


Πιστευω ως ειδωλα εδω νοουνται ολοι οι ψευτικοι Θεοι και γενικα αυτα που λατρευει εσφαλμενα ο ανθρωπος .Δηλαδη οι θεοτητες των ψευδοθρησκειων (Ισλαμ, ινδουισμου, βουδισμου, αρχαιολατρειας κτλ. )αλλα και γενικοτερα ο υλισμος, ευδαιμονια και η λατρεια της κτισεως.

Ακριβώς έτσι είναι, και είναι τόσα πολλά μάλλον γιατί ζούμε την εποχή που ο διάβολος εκδιώχθηκε από τους ουρανούς.

_________________
Ματθαίου ιη΄\n18 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ.\n


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 29 Μαρ 2016, 18:36 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 27 Δεκ 2014, 22:20
Δημοσ.: 785
Thanks:
Thanked:
time στο post
Αγίος Πορφύριος «ο Θεός θα δείξει έναν Καλό Άνθρωπο, που θα μας βγάλει από το αδιέξοδο»Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος


[video]https://www.youtube.com/watch?v=3iJMJy4jzmA[/video]


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 04 Απρ 2016, 21:46 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 27 Δεκ 2014, 22:20
Δημοσ.: 785
Thanks:
Thanked:
time στο post
Απο το βιβλιο <<ο αγιος Παισιος ο Αγιορειτης >> σελιδα 474-475 εκδοση ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Βασιλικα Θεσσαλονικης


Παράθεση:
Σε πολλους που ανησυχουσαν για το μελλον της Ελλαδας ειχε πει με βεβαιοτητα :<<Μη στεναχωριεστε, η Ελλαδα δεν προκειται να χαθει , διοτι ειναι το προπυργιο της ορθοδοξιας.Αν ηταν στα χερια των πολιτικων , θα ειχε σβησει. Ευτυχως που ειναι στα χερια του Θεου, ο οποιος την προστατευει σκανδαλωδως. Καθε φορα που κινδυνευει να χαθει κατι κανει την τελευταια στιγμη και τη σωζει. Και τωρα θα υπαρχει αναμπουμπουλα, γιατι ο διαβολος οργωνει . Αλλα μην ανησυχητε. Τελικα θα σπειρει και θα θερισει ο Χριστος. Ο καλος Θεος δεν επιτρεπει να γινει κατι κακο , αν μετα απο αυτο δεν προκειται να βγει κατι καλυτερο. Θα περασουμε γερο τρανταγμα αλλα θα επακολουθησει η δοξα της Ελλαδας και η λαμψη της ορθοδοξιας.


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 11 Απρ 2016, 18:34 
Σκεπτόμενος
Σκεπτόμενος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 02 Νοέμ 2010, 18:36
Δημοσ.: 44
Thanks:
Thanked:
time στο post
[quote="aetos64"][quote="Galis"]Αν καποιος γνωριζει σε ποιο κειμενο φαινεται η επισημη θεση της εκκλησιας για τη χιλιετη βασιλεια ευχαριστως να το δουμε.[/quote]
Το θέμα για μένα έκλεισε για Gali και GLADIATOR!

Όλες σας οι αντιρρήσεις έχουν απαντηθεί επανειλημμένα σε σημείο που ο Galis ανακυκλώνει συνεχώς τις ερωτήσεις ενώ ο GLADIATOR έκανε σαφές πως επιθυμή να τον αφήσουμε να λέει ό,τι θέλει με την αιτιολογία πως δεν πρόκειται να τον καταλάβουμε! ΤΕΛΟΣ![/quote]

ΠΟΙΑΝ ΕΝΝΟΕΙΣ ΩΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ .
ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΑΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ.
ΑΓ. ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΠΑΤΑΡΩΝ.
ΑΓ. ΤΑΡΑΣΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡ. ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ.
ΑΓ. ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ.
ΑΓ. ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ .
ΑΓ. ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ.
ΑΓ. ΠΑΙΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ,ΕΚ ΦΑΡΑΣΣΩΝ.
ΑΓ. ΠΕΡΦΥΡΙΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ.

ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ"(ἀδόκημος ὁ ὅρος).

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΛΗΣΤΟΙ ΑΛΛΟΙ,ΟΙ ΠΡΟΛΕΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑ ΤΑ ΜΕΛΛΟΥΜΕΝΑ
ΤΟΥ ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΟΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ, ΤΗΣ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ,ΤΟΥ ΑΝΑΜΕΝΩΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ.
ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΣ ΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΩΝΤΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ,ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.

ΑΜΦΙΒΑΛΕΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΓΙΩΝ


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 14 Απρ 2016, 18:38 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 27 Δεκ 2014, 22:20
Δημοσ.: 785
Thanks:
Thanked:
time στο post
Τώρα θα γίνει μια Μεγάλη ΓΕΝΝΑ!!! «ΕΡΧΕΤΑΙ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ»

Μητρ. Μόρφου Νεόφυτος‏

Συγκλονιστικό απόσπασμα από την ομιλία του Μητροπολίτου Μόρφου Νεόφυτου, σε κοινή εκδήλωση του Συνδέσμου Γονέων και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Περιστερώνας Μόρφου με θέμα «η αγωγή των παιδιών κατά τους σύγχρονους Αγίους της Ορθοδόξου Εκκλησίας».
Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2016.
Έρχεται γεωστρατηγικός σεισμός που θα αλλάξει τα πάντα σε όλη την οικουμένη…, και ο οποίος θα είναι αποτέλεσμα ενός τεραστίου πολέμου, που έχει ξεκινήσει ήδη από την Συρία, εξαπλώνεται στην Ουκρανία, χτες εις την Αρμενία, αύριο στην Τουρκία… και μετά γίνεται παγκόσμιος.
Από τον παγκόσμιο πόλεμο, θα προκύψει πολύ μεγάλο καλό (στο τέλος)…, θα προκύψει και πολύς πόνος (κατά την διάρκεια)… Αλλά μήπως η έγκυος η γυναίκα, προηγουμένως (πριν την γέννα) δεν πονά; δεν έχει ανασφάλεια όταν είναι έγκυος; φόβο;
Τώρα λοιπόν θα γίνει μια μεγάλη «ΓΕΝΝΑ»!!! … (όμως) θα προηγηθεί πόνος βαθύς εις την οικουμένην ολόκληρη…
Την βλέπεις αυτήν την ετοιμοθάνατη & ετοιμόγεννη γυναίκα που είναι στο κρεβάτι του πόνου αδελφέ μου;
Το όνομά της είναι Ελλάδα, είναι η αδελφή της Κύπρου, που & εκείνη πονά…
Οι κομπογιαννίτες ιατροί της, της είπαν πως θα πεθάνει & αυτή & το παιδί που κυοφορεί στα σπλάχνα της!
Μα ο Θεός, έχει άλλα σχέδια για εκείνη, αδελφέ μου!
Σύντομα θα ιατρευτούν οι πληγές της & θα καταφέρει τελικά να φέρει στον κόσμο & το παιδί της!
Και ξέρεις κάτι ακόμα αδελφέ μου;
Το παιδί της, θα είναι κορίτσι & θα βαπτιστεί στην Κωνσταντινούπολη, στην Αγία Σοφία!
& το όνομα αυτής…;
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ αδελφέ μου, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ![video]https://www.youtube.com/watch?v=Nn_w0SOFfm4&feature=youtu.be[/video]


https://simeiakairwn.wordpress.com/2016 ... %B5%CF%84/


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση κατά  
Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 1120 δημοσιεύσεις ]  Μετάβαση στην σελίδα Προηγούμενη  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125  Επόμενο

Παραπλήσια θέματα
ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!
Δ. Συζήτηση: Ορθοδοξία
Συγγραφέας: evaggelia
Απαντησεις: 11
Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Δ. Συζήτηση: Ορθοδοξία
Συγγραφέας: evaggelia
Απαντησεις: 4
7η ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ & ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΥ
Δ. Συζήτηση: Ειδησεις απο την Ελλάδα
Συγγραφέας: King Minos
Απαντησεις: 0
Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Δ. Συζήτηση: Ιστορικά θέματα για την Εκκλησία
Συγγραφέας: emman
Απαντησεις: 9


Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 2 επισκέπτες


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
cron
Powered by phpBB © 2010-2011 phpBB Group.
Violaceous by: Matt
Ευχαριστούμε την ομάδα του phpbbgr.com
All rights reserved. Copyright © 2009-2017 filoumenos.com.

Μετάφραση Jorfan και phpBB2.gr