Ημερομηνία : 05 Απρ 2020, 17:55


Πρόσφατα Θέματα

Tελευταία άρθρα του blog


Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 99 δημοσιεύσεις ]  Μετάβαση στην σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Επόμενο
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 16 Απρ 2015, 09:15 
Αντινεοταξίτης
Αντινεοταξίτης
Κατάσταση:
Εγγραφη: 11 Φεβ 2011, 18:59
Δημοσ.: 674
Thanks:
Thanked:
time στο post
Σοφονιας γ'
6 ἐν διαφθορᾷ κατέσπασα ὑπερηφάνους, ἠφανίσθησαν γωνίαι αὐτῶν· ἐξερημώσω τὰς ὁδοὺς αὐτῶν τὸ παράπαν τοῦ μὴ διοδεύειν· ἐξέλιπον αἱ πόλεις αὐτῶν παρὰ τὸ μηδένα ὑπάρχειν μηδὲ κατοικεῖν. 7 εἶπα· πλὴν φοβεῖσθέ με καὶ δέξασθε παιδείαν, καὶ οὐ μὴ ἐξολοθρευθῆτε ἐξ ὀφθαλμῶν αὐτῆς, πάντα ὅσα ἐξεδίκησα ἐπ᾿ αὐτήν· ἑτοιμάζου, ὄρθρισον, ἔφθαρται πᾶσα ἡ ἐπιφυλλὶς αὐτῶν. - 8 Διὰ τοῦτο ὑπόμεινόν με, λέγει Κύριος, εἰς ἡμέραν ἀναστάσεώς μου εἰς μαρτύριον· διότι τὸ κρίμα μου εἰς συναγωγὰς ἐθνῶν τοῦ εἰσδέξασθαι βασιλεῖς, τοῦ ἐκχέαι ἐπ᾿ αὐτοὺς πᾶσαν ὀργὴν θυμοῦ μου· διότι ἐν πυρὶ ζήλου μου καταναλωθήσεται πᾶσα ἡ γῆ. 9 ὅτι τότε μεταστρέψω ἐπὶ λαοὺς γλῶσσαν εἰς γενεὰν αὐτῆς τοῦ ἐπικαλεῖσθαι πάντας τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ δουλεύειν αὐτῷ ὑπὸ ζυγὸν ἕνα. 10 ἐκ περάτων ποταμῶν Αἰθιοπίας προσδέξομαι ἐν διεσπαρμένοις μου, οἴσουσι θυσίας μοι. 11 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ οὐ μὴ καταισχυνθῇς ἐκ πάντων τῶν ἐπιτηδευμάτων σου, ὧν ἠσέβησας εἰς ἐμέ· ὅτι τότε περιελῶ ἀπὸ σοῦ τὰ φαυλίσματα τῆς ὕβρεώς σου, καὶ οὐκέτι μὴ προσθῇς τοῦ μεγαλαυχῆσαι ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου. 12 καὶ ὑπολείψομαι ἐν σοὶ λαὸν πρᾳΰν καὶ ταπεινόν, καὶ εὐλαβηθήσονται ἀπὸ τοῦ ὀνόματος Κυρίου 13 οἱ κατάλοιποι τοῦ ᾿Ισραὴλ καὶ οὐ ποιήσουσιν ἀδικίαν καὶ οὐ λαλήσουσι μάταια, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν γλῶσσα δολία, διότι αὐτοὶ νεμήσονται καὶ κοιτασθήσονται, καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐκφοβῶν αὐτούς. - 14 Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ Σιών, κήρυσσε, θύγατερ ῾Ιερουσαλήμ· εὐφραίνου καὶ κατατέρπου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, θύγατερ ῾Ιερουσαλήμ. 15 περιεῖλε Κύριος τὰ ἀδικήματά σου, λελύτρωταί σε ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν σου· βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ Κύριος ἐν μέσῳ σου, οὐκ ὄψῃ κακὰ οὐκέτι.


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  

pros

 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 16 Απρ 2015, 14:13 
Σκεπτόμενος
Σκεπτόμενος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 08 Απρ 2015, 19:51
Δημοσ.: 41
Thanks:
Thanked:
time στο post
aetos64 έγραψε:
menios έγραψε:
Καλά τα λες αδελφέ αλλά ξέχασες και το παρακάτω:

"καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος. 7 καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον γνωσθήσεται ἐν μέσῳ λαοῦ μου ᾿Ισραήλ, καὶ οὐ βεβηλωθήσεται τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον οὐκέτι· καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ἅγιος ἐν ᾿Ισραήλ. 8 ἰδοὺ ἥκει, καὶ γνώσῃ ὅτι ἔσται, λέγει Κύριος Κύριος· αὕτη ἐστὶν ἡ ἡμέρα, ἐν ᾗ ἐλάλησα. 9 καὶ ἐξελεύσονται οἱ κατοικοῦντες τὰς πόλεις ᾿Ισραὴλ καὶ καύσουσιν ἐν τοῖς ὅπλοις, πέλταις καὶ κοντοῖς καὶ τόξοις καὶ τοξεύμασι καὶ ράβδοις χειρῶν καὶ λόγχαις· καὶ καύσουσιν ἐν αὐτοῖς πῦρ ἑπτὰ ἔτη. 10 καὶ οὐ μὴ λάβωσι ξύλα ἐκ τοῦ πεδίου οὐδὲ μὴ κόψωσιν ἐκ τῶν δρυμῶν, ἀλλ' ἢ τὰ ὅπλα κατακαύσουσι πυρί· καὶ προνομεύσουσι τοὺς προνομεύσαντας αὐτοὺς καὶ σκυλεύσουσι τοὺς σκυλεύσαντας αὐτούς, λέγει Κύριος." (Ιεζεκ. 39:6-10)


Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα, αλλά αναμένεται να συμβεί μετά τον επερχόμενο πυρηνικό πόλεμο.

Δηλαδή την Χιλιετία (Ημέρα) της ΜεσοΒασιλείας.


Παράθεση:
''καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ἅγιος ἐν ᾿Ισραήλ.''


Μέγα βλασφημία να ισχυριζόμαστε πως ''τα έθνη δεν γνώρισαν ακόμη τον Κύριο''!

Το συγκεκριμένο χωρίο αναφέρεται στην Πρώτη Παρουσία και δεν πρέπει να εννοηθεί κατά γράμμα αλλά κατά πνεύμα!Αδελφέ μου γιατί υποτιμάς την νοημοσύνη μας και μας περνάς για αφελείς;

Θέλεις δηλαδή να πιστέψουμε ότι το ευαγγέλιο διαδόθηκε παγκοσμίως και ότι οι κατωτέρω λαοί γνώρισαν τον χριστιανισμό και τον Ιησού;


Εικόνα

ΕικόναΕικόνα


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 16 Απρ 2015, 14:53 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 27 Δεκ 2014, 22:20
Δημοσ.: 785
Thanks:
Thanked:
time στο post
menios έγραψε:
Καλά τα λες αδελφέ αλλά ξέχασες και το παρακάτω:

"καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος. 7 καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον γνωσθήσεται ἐν μέσῳ λαοῦ μου ᾿Ισραήλ, καὶ οὐ βεβηλωθήσεται τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον οὐκέτι· καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ἅγιος ἐν ᾿Ισραήλ. 8 ἰδοὺ ἥκει, καὶ γνώσῃ ὅτι ἔσται, λέγει Κύριος Κύριος· αὕτη ἐστὶν ἡ ἡμέρα, ἐν ᾗ ἐλάλησα. 9 καὶ ἐξελεύσονται οἱ κατοικοῦντες τὰς πόλεις ᾿Ισραὴλ καὶ καύσουσιν ἐν τοῖς ὅπλοις, πέλταις καὶ κοντοῖς καὶ τόξοις καὶ τοξεύμασι καὶ ράβδοις χειρῶν καὶ λόγχαις· καὶ καύσουσιν ἐν αὐτοῖς πῦρ ἑπτὰ ἔτη. 10 καὶ οὐ μὴ λάβωσι ξύλα ἐκ τοῦ πεδίου οὐδὲ μὴ κόψωσιν ἐκ τῶν δρυμῶν, ἀλλ' ἢ τὰ ὅπλα κατακαύσουσι πυρί· καὶ προνομεύσουσι τοὺς προνομεύσαντας αὐτοὺς καὶ σκυλεύσουσι τοὺς σκυλεύσαντας αὐτούς, λέγει Κύριος." (Ιεζεκ. 39:6-10)


Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα, αλλά αναμένεται να συμβεί μετά τον επερχόμενο πυρηνικό πόλεμο.

Δηλαδή την Χιλιετία (Ημέρα) της ΜεσοΒασιλείας.Φιλε Μενιο νομιζω οτι τελικα εσυ ξεχνας να τεκμηριωσεις την αποψη σου μεσα απο τα χωρια που παραθετεις. Για το λογο αυτο αναγκαζεσαι να παραθετεις φωτογραφιες. Επετρεψε μου λοιπον να σου πω τη γνωμη μου.


Παράθεση:
καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον γνωσθήσεται ἐν μέσῳ λαοῦ μου ᾿Ισραήλ, καὶ οὐ βεβηλωθήσεται τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον οὐκέτι·


Το ανωτερω δεν εχει καμια σχεση με την α παρουσια. Αν το δεχθουμε αυτο φθανουμε στο ατοπο συμπερασμα οτι ο Θεος δεν ηταν γνωστος στον Ισραηλ. Μα δεν υπαρχει μεγαλυτερο λαθος απο αυτο. Ο αληθινος Θεος ηταν γνωστος στο Ισραηλ . Τον γνωριζαν απο αρχαιοτατων χρονων. Αυτοι που δεν τον γνωριζαν ηταν οι εθνικοι. Γι αυτο ψαλλουμε στην εκκλησια το ψαλμικο χωριο.

Παράθεση:
Ψαλ. 75,2 Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Ψαλ. 75,2 Γνωστός είναι, ο Θεός εις την Ιουδαίαν, μέγα και πολυύμνητον είναι το Ονομά του μεταξύ των Ισραηλιτών.


Επισης το αρχικο χωριο λεει οτι

Παράθεση:
καὶ οὐ βεβηλωθήσεται τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον οὐκέτι·


Μα αν εφαρμοζοταν στην α παρουσια το χωριο αυτο θα ειχαμε νεο μεγαλυτερο ατοπο. Διοτι το μοναδικο που εχει κανει το Ισραηλ ειναι να βεβυλωνει το ονομα του Θεανθρωπου εδω και 2000 χρονια. Συνεπως ειναι αδυνατο να εκπληρωνεται η προφητεια αυτη στην α παρουσια.

Η ερμηνεια λοιπον του ακολουθου χωριου κατα τη γνωμη μου ειναι η ακολουθη.

Παράθεση:
"καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος. 7 καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον γνωσθήσεται ἐν μέσῳ λαοῦ μου ᾿Ισραήλ, καὶ οὐ βεβηλωθήσεται τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον οὐκέτι· καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ἅγιος ἐν ᾿Ισραήλ.


Εδω δεν μιλα γενικα ο Θεος , η Πατερας Θεος, αλλα ο Υιος. Απευθυνεται στους Ισραηλιτες. Δεν αναφερεται ως προς τη γνωση του Πατερα Θεου που την γνωριζαν οι Εβραιοι, αλλα στην αναγνωριση της Θεοτητας του μεσια Ιησου Χριστου. Και το Ονομα το αγιον Αυτου, δηλαδη Ιησους θα γνωρισθει ως Αγιον και δεν θα βεβυλωθει απο το σημειο αυτο και μετα. (κατι που γινεται εδω και 2000 χρονια). Τοτε θα γνωρισουν και τα εθνη, με ενα αλλο επανευαγγελισμο τον αληθινο και Σωτηρα Θεο.


Τελευταία επεξεργασία απο Galis την 16 Απρ 2015, 15:14, επεξεργάστηκε 1 φορές συνολικά.

Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 16 Απρ 2015, 15:13 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 27 Δεκ 2014, 22:20
Δημοσ.: 785
Thanks:
Thanked:
time στο post
Συνεπως η τελικη ερμηνεια που παιρνει το χωριο ειναι

και θα γνωρισουν ( οι Ισραηλιτες ) οτι εγω (ο Χριστος ) ειμαι Κυριος (Θεος ). Και το ονομα μου το Αγιον (Ιησους Χριστος ) θα γινει γνωστο εν μεσω του λαου μου Ισραηλ. Και δεν θα βεβυλωθει το ονομα μου το Αγιον ποτε πια. Και θα γνωρισουν τα εθνη οτι εγω (ο Χριστος ) ειμαι Κυριος , Αγιος εν Ιερουσαλημ.


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 16 Απρ 2015, 18:07 
Σκεπτόμενος
Σκεπτόμενος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 18 Οκτ 2010, 23:13
Δημοσ.: 38
Thanks:
Thanked:
time στο post
καλησπέρα αγαπητοί συμπορευτές εν Χριστώ
Χριστός Ανέστη και ευλογημένα τα έτη που διανύουμεΘα συμφωνήσω ότι το ευαγγέλιο κυρήχθηκε στη γη αλλά όχι με ορθόδοξο αποστολικό τρόπο. Αυτό θα το κάνει συγκεκριμένο εσχατολογικό πρόσωπο που θα γεννηθεί από τους κόλπους της εκκλησίας με πόνους και βάσανα (Η Θεοτόκος τίκτει ανώδυνα και χωρίς ηδονή κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας και σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση και η εκκλησία γεννάει τους πιστούς της και όχι τον Χριστό αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι η κεφαλή της εκκλησίας και η νύφη Του)

Ξεχάστε μαρμαρωμένους βασιλιάδες, ξεχάστε αντίχριστο μετά από 50 έτη, ξεχάστε Δευτέρα Παρουσία σύντομα. Δεν είναι αυτή η σειρά. Διαβάστε τη σειρά της Αποκάλυψης του Ιωάννη. Είναι Αποκάλυψη και όχι απόκρυψη. Ο Ιησούς Χριστός ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ τί θα συμβεί με αρχέτυπα φυσικά και του παρελθόντος αλλά έχουν ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΞΙΑ αποκρυμμένη από την ορθοδοξιστική αμπελο-θεολογία (και όχι ορθόδοξη θεολογία).

Συντομα θα έρθει ΣΗΜΕΙΟ πάνω από το Ναό της Αγίας Σοφίας για τους χριστιανούς (μελλοντικούς πιστούς του μικρού ποιμνίου της γυνής της ερήμου στην ''Πόλη'' και ΣΗΜΕΙΟ πάνω από το όρος Σιών της Ιερουσαλήμ για τους εβραίους, μελλοντικούς πιστούς 144.000 της γυνής της γυνής της ερήμου της χερσονήσου του Σινά)


Θα είναι το ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Όχι ο ίδιος ο Κύριος.

Εικόνα

(το 312 μ.Χ. 27 Οκτωβρίου στους Ρωμαίους και το 346 μ.Χ. στις 7 Μαίου στο Όρος Σιων στην Ιερουσαλήμ Εμφανίστηκε το ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ)

Αυτά αποτελούν Παρουσίες του Κυρίου και για την ακρίβεια ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ της Παρουσίας Του

Άλλο Δευτέρα Παρουσία και άλλο ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Παρουσίας Του

Μ αυτό το σημείο που θα εμφανιστεί πάλι (δές ορθόδοξες προφητείες για την Πόλη και Παλαιά Διαθήκη για την επιστροφή των εβραίων) ξεκινούν τα έσχατα πρίν τον ορθόδοξο και αποστολικό εσχατολογικό ευαγγελισμό της οικουμένης ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ = ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Εικόνα

επιφάνεια < αρχαία ελληνική ἐπιφάνεια
επι-φαίνεσθαι, επι-φαίνειν - { επί- (+) φαν- (φανερώνω, αποκαλύπτω, εμφανίζω)}

επιφάνεια Παρουσίας Του = αποκάλυψη Παρουσίας, Φανέρωση Παρουσίας, εμφάνιση Παρουσίας, εκδήλωση της Παρουσίας Του

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ φανερώνεται, εμφανίζεται , αποκαλύπτεται ή εκδηλώνεται η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ????

Γιατί έχουμε ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Παρουσίας και όχι σκέτη και άμεση ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ???????ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 16 Απρ 2015, 18:52 
Γενικοί συντονιστές
Γενικοί συντονιστές
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 11 Απρ 2009, 14:20
Δημοσ.: 12064
Τοποθεσια: Στο δικό μου παραμύθι....
Thanks:
Thanked:
time στο post
Kαλως σας βρήκαμε και πάλι!Όλα τα καλά παλικάρια.

Χαίρομαι που συμφωνείτε μεταξύ σας.

Μου αρέσει πάντως που είστε απόλυτα σίγουροι που όπως ακριβώς τα λέτε και τα ερμηνεύετε έτσι και θα γίνουν και έτσι είναι!

_________________
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 16 Απρ 2015, 19:15 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 27 Δεκ 2014, 22:20
Δημοσ.: 785
Thanks:
Thanked:
time στο post
Χριστος Ανεστη ( αυτο ειναι καλυτερα να λεμε πριν τα συμπερασματα )Παράθεση:
Η ερμηνεια λοιπον του ακολουθου χωριου κατα τη γνωμη μου ειναι η ακολουθη.


Το οτι συμφωνουμε σε ενα γεγονος δεν σημαινει οτι συμφωνουμε σε ολα.

Το ποιος ειναι καλο η κακο παληκαρι ο Θεος το γνωριζει.


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 16 Απρ 2015, 19:54 
Γενικοί συντονιστές
Γενικοί συντονιστές
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 11 Απρ 2009, 14:20
Δημοσ.: 12064
Τοποθεσια: Στο δικό μου παραμύθι....
Thanks:
Thanked:
time στο post
Αληθώς ανέστη!

Η γνώμη μας όμως ,δεν είναι πάντοτε σωστή και ειδικά σε τέτοια ζητήματα,όπως τα έσχατα νομίζω οτι πρέπει να είμαστε φειδωλοί στο πως τα αντιλαμβανόμαστε εμείς.

Φυσικά και γνωρίζει ο Θεός,εγω πάλι οχι,οπότε θα μου επιτρέψετε να σας λέω καλά παλικάρια.Άλλωστε πρέπει να βλέπουμε το καλό στον άλλον.

_________________
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 16 Απρ 2015, 20:39 
Φιλουμενάτος
Φιλουμενάτος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 27 Δεκ 2014, 22:20
Δημοσ.: 785
Thanks:
Thanked:
time στο post
Οταν εχουμε μια ξεκομενη, εντελως προσωπικη γνωμη φυσικα και μπορει να κανουμε λαθος. Οταν ομως δεν εκφραζουμε την πρωτογενη προσωπικη γνωμη μας, αλλα την γνωμη συγχρονων αγιων αλλα και καθηγητων πανεπιστημιων ειναι διαφορετικα τα πραγματα. Τοτε δεν προβαλουμε τον ευατο μας αλλα τη γνωμη των ειδικων. Για το λογο αυτο νομιζω οτι δεν θα πρεπει να ειμαστε φειδωλοι γιατι δεν προκειται για το πως τα αντιλαμβανομαστε εμεις.

Πολυ περισσοτερο οταν τα συμπερασμα τους ειναι συμφωνα με την αγια γραφη δεν υπαρχει λογος φοβου. Το μεγαλο αξιωμα της θεολογιας ειναι οτι η αγια γραφη ερμηνευεται δια της αγιας γραφης. Οταν λοιπον με αυτο το αξιωμα ερευνουμε ενα θεμα και βλεπουμε την ταυτοσημη αποψη αγιων δεν υπαρχει λογος να ειμαστε φειδωλοι.

Φειδωλοι πρεπει να ειμαστε οταν εκφαζει κανεις καινοφανεις θεωριες περι .... 2018, περι..... Λιακοπουλου, περι ....... παλαιοημερολογητισμου περι ....... περι ......


Τελευταία επεξεργασία απο Galis την 16 Απρ 2015, 20:49, επεξεργάστηκε 2 φορές συνολικά.

Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση κατά  
Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 99 δημοσιεύσεις ]  Μετάβαση στην σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Επόμενο

Παραπλήσια θέματα
Αποκαλύψεις Δένδια...Οι λαθρομετανάστες κακοποιοί είναι πολύ μεγάλη πληγή για τη Δημοκρατία και την ασφάλεια των πολιτών
Δ. Συζήτηση: Ειδησεις απο την Ελλάδα
Συγγραφέας: Κατερίνα Τσαφ Τσουφ
Απαντησεις: 1
Η μεγάλη παρέα των μίσθαρνων Εθνομηδεστών και οι Χορηγοί της
Δ. Συζήτηση: Σαν σήμερα
Συγγραφέας: KostasL
Απαντησεις: 0
Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Μνημόσυνο στους Εβραίους την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων;
Δ. Συζήτηση: Οικουμενιστικές κινήσεις
Συγγραφέας: Εναςαγνωστος
Απαντησεις: 0
Το ελληνικό γένος: η μεγάλη πρόκληση για τη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ
Δ. Συζήτηση: Γενικά περί Ελλάδας
Συγγραφέας: Κατερίνα Τσαφ Τσουφ
Απαντησεις: 0


Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
cron
Powered by phpBB © 2010-2011 phpBB Group.
Violaceous by: Matt
Ευχαριστούμε την ομάδα του phpbbgr.com
All rights reserved. Copyright © 2009-2017 filoumenos.com.

Μετάφραση Jorfan και phpBB2.gr