Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν με - Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς
ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΩΤΟΥ • Φιλούμενος - Ενάντια στην Νέα Τάξη Πραγμάτων
Ημερομηνία : 07 Ιουν 2020, 04:55


Πρόσφατα Θέματα

Tελευταία άρθρα του blog


Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 4 δημοσιεύσεις ] 
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΩΤΟΥ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 08 Αύγ 2010, 11:08 
Σκεπτόμενος
Σκεπτόμενος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 27 Ιούλ 2010, 17:48
Δημοσ.: 40
Thanks:
Thanked:
time στο post
«Φράσον εις ημάς, γλυκειά μας Μανούλα, τὸ μυστήριον της απορρήτου οικονομίας Σου κα της μετὰ Σου καὶ ημών συγγενείας»

Posted Αυγούστου 7, 2010 by dosambr in ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΑ. Γράψτε ένα σχόλιο
Γέροντος ᾿Ιωσὴφ τοῦ Σπηλαιώτου ῾Ησυχαστοῦ ῾Αγιορείτου († 15.8.1959)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς τοῦ μα-καριστοῦ Γέροντος ᾿Ιωσὴφ τοῦ ῾Ησυχαστοῦ, γραμμένης ἀπὸ τὰ σπήλαια τῆς Μικρᾶς ῾Αγίας ῎Αννης τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους τὸ ἔτος 1947 πρὸς Μοναχική Αδελφότητα στὸ ὁποῖο μὲ εκπληκτική χάρη καὶ τόλμη εἰσδύει στὰ βάθη καὶ πετᾶ στὰ ὕψη τῆς γνωστῆς εἰς αὐτὸν πνευματικῆς πραγματικότητος, γιὰ νὰ μᾶς μυήση στὰ «μυστήρια τοῦ Θεοῦ» καὶ μάλιστα στὸν τρόπο «συγγενείας» μας μὲ τὴν Παναγία Μητέρα μας.

«…᾿Ακούσατέ μου, λοιπόν, ἐνωτίσασθέ μου τοὺς λό-γους, ὅτι μέλλω εἰπεῖν εἰς ὑμᾶς ὄντως φοβερὸν καὶ ἀπό-
κρυφον καὶ τῆς Οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ τὸ μέγα Μυστήριον. Οὐ φθονῶ τὴν ὠφέλειαν, οὐ κρύπτω ὅ οἶδα ὡς ὁ κρύψας τὸ τάλαντον, οὐ δειλιῶ τὰς ἀπειλὰς τῶν δαιμόνων ὅπου ὠρύονται κατ᾿ ἐμοῦ ἐμφανίζοντος τοιαῦτα μυστήρια, ἀλλ᾿ ἐλπίζω εἰς τὰς εὐχάς σας.
᾿Ελᾶτε λοιπὸν πᾶσαι ὁμοῦ κατὰ τάξιν· καθάρατε στόματα δι᾿ ἀληθείας, ἁγνίσατε σώματα διὰ νηστείας καὶ ἁγιάσατε πνεύματα διὰ προσευχῆς· γίνετε νήπια σώματα καὶ ἡγεμονικὰ πνεύματα· πτεροφυήσατε καὶ ἀπὸ σκώληκες γίνετε πεταλοῦδες· μηδὲν γήϊνον ἀφήσετε εἰς τὸν νοῦν σας· πετασθῆτε πλησίον μου, κἀγὼ ὑμῶν προπορεύομαι· μέλλει γὰρ νὰ διέλθωμεν τὸν αἰθέρα! Μὴ φοβῆσθε ποσῶς, κἀγὼ πολλάκις ἀνῆλθον καὶ γινώσκω τὸν δρόμον. ᾿Ακολουθῆτε λοιπὸν δορκάδες τοῦ ᾿Ιησοῦ μου κατόπιν ἡ μία τὴν ἄλλην· ἀφήσατε τὸν νοῦν σας ἐλεύθερον νὰ φαντασθῆ τὰ οὐράνια καὶ ἰδοὺ μᾶς ἀνοίγεται ἡ θύρα τοῦ Παραδείσου!…
῎Ενθεν κἀκεῖθεν οἱ ῎Αγγελοι παραστέκονται, Χερουβὶμ καὶ Σεραφίμ· ῾Εξαπτέρυγα περιΐπτανται δεξιὰ καὶ ἀριστερά· ἀδαμάντινα τείχη· μυρίπνοα ἄνθη χρυσοφαῆ εὐωδιάζουν τὰ πέριξ, ἔνθα στρουθία διάφορα μυριόχρωμα μελιρίζουν διάφορα τερερίσματα καὶ τὸν νοῦν μας ἀπὸ θεωρίας εἰς θεωρίαν ἀνάγουν· τὸ ἔδαφος ὡσεὶ χιὼν λευκὸν καὶ μέσον αὐτοῦ τῆς ᾿Ανάσσης ἡμῶν καὶ Παναχράντου Μητρὸς τὸ μέγα Παλάτιον!…
Τρεχάτε, λοιπόν, διότι ἐμᾶς περιμένει ἡ γλυκειά μας Μανούλα! Μὴ προσέχετε εἰς τοὺς ᾿Αγγέλους, διότι γέγραπται μήτε οἱ ῎Αγγελοι νὰ μᾶς χωρίσουν ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ ᾿Ιησοῦ…
Καὶ ἰδού, ὁ καλὸς θυρωρὸς μᾶς ἀνοίγει, ὁ πυρίμορφος ῎Αγγελος καὶ ἡ γλυκειά μας Μανούλα, ὡσεὶ χιὼν λευκή, ἐγείρεται καὶ μᾶς κάμνει ὑποδοχήν!…
῎Ω γλυκειά μας Μανούλα, ὤ φῶς τῆς ψυχῆς μας, ὤ ἀγάπη ἀνόθευτος, ὤ ζωὴ τῆς ψυχῆς μας! Μὲ τὸ ὄνομά Σου στὸ στόμα νὰ ξεψυχίσωμε, μὲ ἕνα γλυκύτατον φίλημα νὰ μᾶς παραλάβης καὶ εἰς τοὺς κόλπους Σου νὰ ὑποδεχθῆς! ῎Ω μάννα, μέλι καὶ νέκταρ γκυκύτατον, ὤ εὐωδία καὶ μυρίπνοον ἄρωμα!…
Πέσατε, λοιπόν, χάμω καὶ ἀσπασθῆτε τὴν γλυκειά μας Μανούλα – πόδας, χεῖρα καὶ στόμα – καὶ λάβετε εὐωδίαν ἄρρητον ἀπὸ ῾Αγίαν Παρθένον! Μὴ διστάζετε, ὅτι Αὐτὴ μόνη τὸν τρόπον μοὶ ἐδίδαξε καὶ τὴν παρρησίαν καὶ ἀγάπην μοὶ ἔδειξε καὶ μοῦ ἔδωσε!…
Φράσον εἰς ἡμᾶς, γλυκειά μας Μανούλα, τὸ μυστήριον τῆς ἀπορρήτου οἰκονομίας Σου καὶ τῆς μετὰ Σοῦ καὶ ἡμῶν συγγενείας. ᾿Εσύ, Μανούλα γλυκυτάτη, ὅπου βαστάζεις διαπαντὸς τὸ γλυκύτατον Βρέφος στὴν ἀγκαλιά Σου – ᾿Εκεῖνο ὅπου βαστάζει τὰ πάντα διὰ τοῦ νεύματος, τὸ Μικρουλάκι δι᾿ ἡμᾶς ἐν χρόνῳ καὶ ῎Αχρονον καὶ Παλαιὸν ῾Ημερῶν – εἰπὲ εἰς ἡμᾶς μὲ τὸ μυρίπνοον στοματάκι Σου αὐτά, ὅπου οὐ δύνανται ῎Αγγελοι παρακύψαι, τὰ ὁποῖα
ἡμεῖς ἠξιώθημεν!…
Καὶ ἀκούσατε, ἀδελφές μου ἠγαπημένες, καὶ πάλιν: ῾Οπόταν τελῆται ἡ Θεία Μυσταγωγία, δίδει ἡ γλυκειά μας Μανούλα τὸ Βρέφος, καὶ θύεται δι᾿ ἡμᾶς καὶ ὁπόταν ἡμεῖς κοινωνοῦμεν ἀξίως διὰ προηγησαμένης νηστείας, διὰ προαιρετικῆς ἀγρυπνίας, διὰ κατανυκτικῆς προσευχῆς, ἐσθίομεν τὸ Σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ τὸ Αἷμα αὐτὸ ποὺ ἔλαβεν ἀπὸ τὸ Πανάχραντον Αἷμα τῆς Παναγίας. ᾿Επίσης, τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου ἐσθίοντες, θηλάζομεν συνεχῶς τὸ γάλα τῆς Παναγίας, ὁπότε τί γίνεται εἰς ἡμᾶς; Γινόμεθα γνήσια τέκνα τῆς Παναγίας καὶ ἀδελφοὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ κατὰ χάριν υἱοὶ καὶ τέκνα Θεοῦ. Καὶ ὁπό ταν ἡμεῖς τὸν Χριστὸν περιέχομεν ἀπορρήτως εἰς τὴν ψυχὴν καὶ εἰς τὸ σῶμα,
“ἀνουσίως” (σημ. συντ.: ὄχι κατ᾿ οὐσίαν, ἀλλὰ κατὰ χάριν) – ἐπειδὴ εἶναι σὺν Πατρὶ ἀδιαίρετος – καὶ τὸν Πατέρα συνέχομεν ὁμοῦ καὶ τὸ ῞Αγιον Πνεῦμα!
Αὐτὴ εἶναι ἡ ὑπερφυεστάτη συγγένεια ὅπου ἀπὸ τὴν Παναγία καὶ γλυκειά μας Μανούλα ἐλάβομεν!
Βλέπετε ὁποίας δωρεᾶς μᾶς ἠξίωσε ἡ γλυκειά μας Μανούλα; Βλέπετε πόσον χρεωστοῦμεν νὰ ἀγαπῶμεν Αὐτήν;
Δι᾿ αὐτὸ πρέπει ἀδιαλείπτως ὡς βρέφη νὰ προσεγγίζωμεν καὶ συχνὰ τὸν θεῖον μαστόν Της νὰ λαμβάνωμεν νὰ θηλάζωμεν ὡς ἄκακα τέκνα της.
Εἰς κάθε φορὰν ὅπου μέλλει νὰ κοινωνήσωμεν, νοερῶς νὰ λαμβάνωμεν τὸν μαστὸν νὰ θηλάζωμεν καὶ ὁ γλυκὺς ᾿Ιησοῦς ὁ μικρούλης εἰς τὴν ἀγκάλην Της, ὑποχωρεῖ καὶ μᾶς δίδει τὴν ἄδειαν· δὲν ζηλοτυπεῖ εἰς τὴν ἄφθονον διανομὴν τῆς Μανούλας Του, ἀλλὰ χαίρεται καὶ μᾶς προσκαλεῖ: Τυλιχθῆτε ὡς βρέφη εἰς τὸ φόρεμα τῆς Μανούλας μας καὶ πληρωθῆτε ἁγνείας ἀπὸ θεῖον σῶμα παρθενικόν· εὐωδιάσατε ἀπ᾿ Αὐτήν!
Δὲν εἶδα ἐγὼ ἄλλον τι ὅπου τόσον νὰ ἀρέση ἡ Παναγία ὡς τὴν ἁγνείαν, καὶ ὅποιος θέλει νὰ ἀποκτήση τὴν πολλήν Της ἀγάπην, ἄς φροντίζη νὰ καθαρεύη καὶ διαρκῶς θὰ τὸν περιθάλπη στοὺς κόλπους Της καὶ κάθε οὐράνιον θὰ τοῦ δίδη…».


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  

pros

 Θέμα δημοσίευσης: Re: ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΩΤΟΥ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 08 Αύγ 2010, 14:21 
Σκεπτόμενος
Σκεπτόμενος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 27 Ιούλ 2010, 17:48
Δημοσ.: 40
Thanks:
Thanked:
time στο post
Και όσον αφορά την αγιότητα θα πρέπει όσοι και όσες την αμφισβητούν να ξέρουν ότι πρώτα γίνεται κάποιος Άγιος στην συνείδηση του λαού και μετά αγιοποιείται επίσημα από την Εκκλησία.Βλέπε π.χ.¨Άγιος Εφραίμ Νέας Μάκρης.Έτσι και με τον άγιο γέροντα Παΐσιο.Άντε να πεις σε κάποιον που έχει δει θαύμα από τον γέροντα ότι δεν είναι άγιος.


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΩΤΟΥ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 08 Αύγ 2010, 19:07 
Γενικοί συντονιστές
Γενικοί συντονιστές
Άβαταρ μέλους
Κατάσταση:
Εγγραφη: 11 Απρ 2009, 14:20
Δημοσ.: 12070
Τοποθεσια: Στο δικό μου παραμύθι....
Thanks:
Thanked:
time στο post
Και το αγιο Νεκταριο να προσθεσω!Δεν ειναι μονο ο γεροντας Παισιος,αντε πες καποιον που γενικοτερα εχει δει ή του εχει πραγματοποιηθει θαυμα,οτι ο Χριστιανισμος ειναι ψευτικος,οπως υποστηριζουν αρκετοι!

_________________
Caer está permitido, levantarse es obligatorio....."Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς"
Xαμένη μάχη,είναι αυτή που φοβήθηκες να δώσεις
Πριν γράψεις σκέψου! Πριν κατακρίνεις περίμενε! Πριν προσευχηθείς συγχώρα! Πριν παραιτηθείς προσπάθησε!
Καλό είναι το να υπάρχεις …μα το να ζεις εν Χριστώ είναι άλλο πράγμα !


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
 Θέμα δημοσίευσης: Re: ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΩΤΟΥ
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 09 Αύγ 2010, 09:06 
Σκεπτόμενος
Σκεπτόμενος
Κατάσταση:
Εγγραφη: 27 Ιούλ 2010, 17:48
Δημοσ.: 40
Thanks:
Thanked:
time στο post
Άγιος Νεκτάριος.Ο Άγιος του αιώνα μας.Τι να πρωτοπεί κανείς γι῾αυτόν τον άγιο,ο οποίος παρεπιμπτόντως πήρε ξεκάθαρη θέση απέναντι στον οικουμενισμό και τον αιρεσιάρχη πάπα.Λίγο να συμβουλευόμασταν τους αγίους μας δεν θα πέφταμε ποτέ σε πλάνη...


Κορυφή
 Προφίλ  
Thanks          Απάντηση με παράθεση  
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση κατά  
Δημιουργία νέου θέματος Απάντηση στο θέμα  [ 4 δημοσιεύσεις ] 

Παραπλήσια θέματα
MIA ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
Δ. Συζήτηση: H δική μας γωνιά!(μόνο ενεργά μέλη)
Συγγραφέας: ΤΗΛΕ-ΜΑΧΟΣ
Απαντησεις: 1
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΑΪΔΟΥΡΟΜΑΝΗ, ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ" ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ
Δ. Συζήτηση: Το παρακράτος και η διαβρωμένη πολιτική
Συγγραφέας: KostasL
Απαντησεις: 0
ΓΕΡΩΝ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΣ: ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ! (VIDEO)
Δ. Συζήτηση: Διδασκαλιες αγιων και αποστάγματα πατερικης σοφιας
Συγγραφέας: evaggelia
Απαντησεις: 3
ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ (1924 – 1994)
Δ. Συζήτηση: Προφητείες Γερόντων
Συγγραφέας: kostas777
Απαντησεις: 26
ΕΠΙΣΤΟΛΗ "ΦΩΤΙΑ" ΠΡΟΣ ΤΟΝ Α/ΓΕΕΘΑ > Ο "ναύτης του Αιγαίου", στέλνει γράμμα στον Α/ΓΕΕΘΑ Μ.Κ
Δ. Συζήτηση: Επικαιρότητα
Συγγραφέας: evaggelia
Απαντησεις: 1


Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
Powered by phpBB © 2010-2011 phpBB Group.
Violaceous by: Matt
Ευχαριστούμε την ομάδα του phpbbgr.com
All rights reserved. Copyright © 2009-2017 filoumenos.com.

Μετάφραση Jorfan και phpBB2.gr